TytułCategoryData dodania
Ruszyła Filia w Lublinie19.03.2014
Nowa Polityka Cenowa16.04.2014
Najbardziej aktywne Banki Spółdzielcze05.05.2014
Rekomendacja D29.05.2014
COOL e-SCHOOL21.07.2014
Warsztaty z zakresu wdrożenia wymagań Rekomendacji D i M02.09.2014
Akademia Banków Spółdzielczych17.09.2014
Nowe funkcje i rola ABI02.02.2015
Najbardziej aktywne Banki 2014 r.09.02.2015
System Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej27.03.2015
Funkcjonowanie Banku Spółdzielczego w okresie przejściowym, przed pełną implementacją CRR07.05.2015
Metodyka BION w banku spółdzielczym11.05.2015
Seminaria26.06.2015
Zasady udzielania kredytów preferencyjnych wprowadzonych Zarządzeniem Nr 12/2015 Prezesa ARiMR z 12 marca 2015 r.09.09.2015
Cykl szkoleń dotyczących rynku kapitałowego18.09.2015
Szkolenia dofinansowane z KFS08.01.2016
E-learning – test z zakresu ryzyka braku zgodności01.03.2016
Nowe usługi doradcze w ofercie12.04.2016
Podsumowanie szkoleń e-learningowych22.04.2016
Zgromadzenie Prezesów Banków Spółdzielczych w Rawie Mazowieckiej08.07.2016
Szkolenie: Zasady udzielania Kredytu Technologicznego w perspektywie finansowej 2014 – 2020 i Gwarancji z Funduszu Gwarancyjnego POIG. – szkolenie dla BS zrzeszonych w Banku BPS S.A.31.08.2016
„Polityka antymobbingowa” Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.16.11.2016
Medale Kopernika dla zasłużonych dla edukacji bankowej17.11.2016
Podsumowanie szkoleń e-learningowych21.12.2016
Dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego03.01.2017
Szkolenie dla BS zrzeszonych w Banku BPS S.A.20.02.2017
Szkolenie dotyczące ryzyka braku zgodności dla nowozatrudnianych pracowników Banków Spółdzielczych28.07.2017
Zaproszenie na konferencję nt. Zmiany zasad funkcjonowania banków spółdzielczych- 18-20.05.2017r. Łeba28.07.2017
Szkolenia dla personelu kredytowego ze zmian w Ustawie o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami28.07.2017
Szkolenie dla pośredników kredytu hipotecznego przygotowujące do egzaminu KNF na podstawie Ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami25.10.2017
Dotacje do szkoleń z Bazy Usług Rozwojowych16.11.2017
Szkolenie: „Zasady udzielania Kredytu Technologicznego w perspektywie finansowej 2014-2020”23.01.2018
Warsztaty w zakresie analizy luki wdrożenia RODO na podstawie ankiety samooceny27.03.2018
Oferta szkoleń i współpracy dla członków komitetów audytu i rad nadzorczych12.04.2018
Nowy adres siedziby Fundacji i Oddziału Fundacji w Krakowie26.07.2018
Bezpłatne szkolenia sprzedażowe27.09.2018
Konferencja dla kadry zarządzającej 02-04.12.2018r. – Zakopane18.10.2018
Krajowy Fundusz Szkoleniowy – dotacje na szkolenia i rozwój pracowników banków. Priorytety wydatkowania środków w 2019 roku.11.12.2018
Realizacja transakcji złotowych za pośrednictwem nowego systemu rozliczeniowego multicentaur (aplikacja elixir) – warsztaty praktyczne05.02.2019
Szkolenia dotyczące obowiązków prawnych wynikających z ustawy o usługach płatniczych implementujących wymogi Dyrektywy PSD226.03.2019
Szkolenia Fundacji w siedzibie ETNO Banku Spółdzielczego28.03.2019
Zaproszenie na szkolenie z zakresu Rekomendacji H20.05.2019
Konferencja na temat zarządzania ryzykami rynkowymi oraz portfelami pozakredytowych instrumentów finansowych przez Banki Spółdzielcze20.05.2019
Finał Programu TalentowiSKO24.06.2019
Szkolenie „Wymiana walutowa”24.06.2019
Wyjazd studyjny do Chorwacji29.07.2019
Potwierdzenie jakości świadczonych usług szkoleniowych05.08.2019
Ocena wiarygodności Spółdzielczej Bazy Nieruchomości w świetle wymagań Rekomendacji J07.08.2019
Realizacja transakcji dewizowych w świetle regulacji prawnych28.08.2019
Najlepszy Bank Spółdzielczy 2019 roku – badanie satysfakcji pracowników banku04.09.2019
FRBS i BODIE podpisanie o strategicznej współpracy szkoleniowo-edukacyjnej na rzecz banków spółdzielczych10.09.2019
Finansowanie innowacji technologicznych MŚP16.10.2019
Krajowy Fundusz Szkoleniowy – dotacje na szkolenia i rozwój pracowników banków. Priorytety wydatkowania środków w 2020 roku13.01.2020
Zawieszenie realizacji szkoleń stacjonarnych organizowanych przez Fundację – marzec 2020 r.13.03.2020
Zawieszenie realizacji szkoleń stacjonarnych organizowanych przez Fundację – kwiecień 2020 r.31.03.2020
Bezpłatne szkolenia on-line dla Banków Spółdzielczych z Grupy BPS02.04.2020
Darmowe webinaria realizowane przez Fundację – podsumowanie kwietnia 202003.05.2020
Wideokonferencja Inwestycyjna 04.06.2020 r. godz. 11:0002.06.2020
Widekonferencja „PPK dla Banku Spółdzielczego i jego Klientów” 16.06.2020 godz. 11:0010.06.2020
Szkolenie okresowe z zakresu kredytu hipotecznego22.06.2020
Darmowe webinaria realizowane przez Fundację – kwiecień/czerwiec 202022.06.2020
Wideokonferencja „PPK dla Banku Spółdzielczego i jego Klientów” 10.07.2020 godz. 13:0003.07.2020
Letnia promocja05.07.2020
SZKOLENIE STACJONARNE – Efektywny proces zarządzania sprzedażą w banku spółdzielczym02.09.2020
28-29 września Radziechowy – Efektywny proces zarządzania sprzedażą w banku spółdzielczym – SZKOLENIE STACJONARNE21.09.2020
Udział w programie rządowym „Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikro, małych i średnich firm”22.01.2021
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Prezesa Zarządu Fundacji Rozwoju Bankowości Spółdzielczej z siedzibą w Krakowie30.08.2021
Nowe szkolenie – Outsourcing w działalności bankowej z uwzględnieniem wytycznych EBA w sprawie outsourcingu z dnia 25 lutego 2019 r.05.11.2021
Poszukujemy do stałej współpracy trenerów – wykładowców24.11.2021
Podsumowanie warsztatów – Menadżerskie zarządzanie oddziałem oraz zespołem sprzedawców25.11.2021
Nowe szkolenie – Ocena systemu kontroli wewnętrznej oraz stosowania zasad ładu wewnętrznego na podstawie rekomendacji „Z”29.12.2021
Możliwość pozyskania środków zewnętrznych na szkolenia i rozwój pracowników12.01.2022
Udział w programie rządowym „Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikro, małych i średnich firm”13.01.2022
Bezpłatne webinary dotyczące postępowania w sytuacjach stresowych04.03.2022
Projekt doradczo-szkoleniowy „eSka w BeeSach”29.07.2022
Warsztaty sprzedażowo-zarządcze: Efektywny proces zarządzania sprzedażą w Banku Spółdzielczym – jak trwale utrzymać rozwój kredytów detalicznych i wzmocnić zaangażowanie pracowników25.08.2022
Szkolenia z obszaru Rekomendacji S19.09.2022
Warsztaty sprzedażowo-zarządcze: Efektywny proces zarządzania sprzedażą w Banku Spółdzielczym – jak trwale utrzymać rozwój kredytów detalicznych i wzmocnić zaangażowanie pracowników14.10.2022
Konferencja: Sztuka skutecznych negocjacji i wystąpień publicznych z gościem specjalnym Maciejem Orłosiem27.02.2023