Od dłuższego czasu mamy trudne czasy. Zwiększa się ilość zadań, komplikuje komunikacja. Funkcjonujemy w ciągłej presji, stresie i trudniej o przestrzeń do samorozwoju. Czasy mamy też takie, że bez tego rozwoju, poszerzenia perspektywy, tworzenia planów, czy strategii nie ruszymy do przodu. A na pewno nie ruszymy z miejsca bez planowania, wprowadzania zmian i pracy z ludźmi w naszych organizacjach.

23-24.11 mieliśmy przyjemność realizować w Fundacji szkolenie pt.: Menadżerskie zarządzanie oddziałem oraz zespołem sprzedawców – wzbudzanie zaangażowania do realizacja celów.

Warsztat realizowany dla 14 osobowej kadry zarządzającej Banków Spółdzielczych (Wiceprezesów ds. sprzedaży, Dyrektorów Oddziałów.

Program dotyczył takich obszarów jak:

  • Ocena efektów pracy i udzielanie podsumowującej informacji zwrotnej
  • Udzielanie bieżącej informacji zwrotnej – docenienie i upomnienie
  • Zasady komunikacji zadaniowej w trakcie realizacji zadań
  • Organizacji miejsca oraz osobistego przygotowania do rozmowy z Pracownikiem
  • Delegowanie zadań i prowadzenie rozmowy delegującej
  • Budowanie zadaniowej samodzielności i odpowiedzialności podwładnego
  • Sposobów postępowania w sytuacjach trudnych, związanych z sytuacją lub zachowaniem podwładnego
  • Prowadzenie zespołowych odpraw, docenianie i motywowanie
  • Przedstawiciele Banków mieli okazję na wymianę doświadczeń, przećwiczenie rozwiązań.

Szkolenie poprowadził niezawodny Adrian Węcel, praktyk bankowości, doświadczenie w sektorze banków spółdzielczych, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych oraz banków komercyjnych na stanowiskach specjalistycznych, menadżerskich i zarządczych.

Trener, prócz świetnego humoru, zawsze zabiera ze sobą na szkolenia inspirujące materiały…. I walizkę z książkami 😊

Dowody rzeczowe w fotogalerii.

To pierwsze szkolenie z cyklu. Kolejne będą w innych regionach a w Krakowie przewidujemy kontynuację.

Szkolenie zrealizowano przy zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu realizacji wydarzenia/spotkania.