Model Ocena Kompetencji to narzędzie umożliwiające w sposób przejrzysty i uporządkowany dokonać oceny kompetencji kandydatów na kluczowe stanowiska w Banku. Model dotyczy głównie oceny kompetencji kandydatów na członków Rad Nadzorczych i Zarządów Banków Spółdzielczych.

Główne korzyści płynące z zastosowania narzędzia:

  • Szyba ocena kompetencji kandydatów na kluczowe stanowiska
  • Ocena ryzyka związanego z zatrudnieniem danego pracownika
  • realizacja wymogów KNF-u.

Zamawiając powyższe narzędzie otrzymują Państwo:

  • Model w aplikacji Excel
  • Roczną aktualizację procedury i modelu, uwzględniającą ewentualne zmiany stanowiska KNF
  • Bezpłatne konsultacje.

Wszelkich dodatkowych informacji  na temat oferty udzieli Państwu:

Piotr Uliński
Koordynator szkoleń
FRBS F/Lublin
tel. kom.: 797 308 502
e-mail: piotr.ulinski@frbs.org.pl