Głównym zadaniem systemu zarządzania przez cele (MBO) jest wprowadzenie spójnej metody oceny wszystkich pracowników Banku powiązanej z systemem premiowania. W systemie tym pracownicy oceniani są na podstawie przypisywanych im zadań, które wynikają z podziału celów strategicznych Banku na jednostki organizacyjne.

Zalety systemu MBO:

  • Uzależnienie wysokości premii pracowników od stopnia realizacji przypisywanych im zadań – zarówno dla pracowników oddziałów jak i centrali Banku;
  • Cele znajdujące się w arkuszach celów pracowników i jednostek organizacyjnych składają się na Cele Banku jako organizacji – wykonanie zadań przez pracowników przekłada się na realizację zadań strategicznych przez Bank;
  • Każdy z pracowników oceniany jest na podstawie znanych i skwantyfikowanych kryteriów – oceny pracowników mogą być porównywane i przeliczane na wysokość premii.

Dodatkowe opcje:

Powyższe narządzie można rozszerzyć o dodanie Modelu – Ocena Oddziałów.

Wszelkich dodatkowych informacji  na temat oferty udzieli Państwu:

Piotr Uliński
Koordynator szkoleń
FRBS F/Lublin
tel. kom.: 797 308 502
e-mail: piotr.ulinski@frbs.org.pl