Zrzeszenie BPS rozpoczyna akcję realnej pomocy dla Uchodźców z Ukrainy, których wojna na dłużej zatrzymała w naszym kraju.

Rusza akcja pomocowa Wspieramy! – Banki Spółdzielcze z Grupy BPS dla Uchodźców z Ukrainy.

W Fundacji Rozwoju Bankowości Spółdzielczej, będącej częścią Zrzeszenia BPS, utworzyliśmy  fundusz pomocowy. Uruchamiamy  zbiórkę, a zebrane środki w całości zostaną przekazane na rzecz Uchodźców.

Zwracamy się z gorącą prośbą do Banków Spółdzielczych oraz innych podmiotów o wsparcie finansowe planowanych działań. Ze zgromadzonych środków finansowych, w różnych miastach Polski, zorganizujemy kursy językowe i adaptacyjne pozwalające wyrównać szanse na rynku pracy. Wsparcie obejmie także dzieci z ukraińskich domów dziecka i rodzin zastępczych.

Podajemy nr specjalnie wydzielonego konta w Fundacji:

68 1930 1767 2600 0240 5201 0004

Wszystkie wpłaty można odliczyć od podstawy opodatkowania na zasadach dotyczących darowizn. Więcej informacji TUTAJ

Akcja pomocowa rusza właśnie teraz. Powoli wyczerpują się inicjatywy obywatelskie i zaangażowanie darczyńców, a w dialogu publicznym poświęca się coraz mniej miejsca kwestii wojny, ofiar i Uchodźców. Jednak tysiące ludzi nadal potrzebują ogromnej pomocy i wsparcia. To czas na działania długofalowe.

Organizacje społeczne, które wybraliśmy do współpracy, to rzetelni i wiarygodni partnerzy, od początku działań wojennych prowadzący systemowe działania pomocowe na rzecz Uchodźców. Fundacja podjęła rozmowy z organizacjami w różnych miejscach w Polsce. Część z nich sprawuje pieczę nad dziećmi z domów dziecka i rodzinami zastępczymi ewakuowanymi z obszarów równanych z ziemią. Zgłaszane zapotrzebowanie jest ogromne: począwszy od wyżywienia, przez naukę języka, zajęcia adaptacyjne i pomoc psychologiczną.

Bardzo ważnym obszarem wsparcia jest umożliwienie nauki języka polskiego. Bez niej trudno myśleć o usamodzielnieniu się. Fundacja FRBS zapewni bezpłatnie sale, zaplecze kuchenne, dostęp do komputerów przy nauce zdalnej. Uzyskaliśmy porozumienie w zakresie bezpłatnego dostępu do platformy nauki języka on-line, jednak potrzebne są fundusze na zajęcia z lektorem.

Liczy się każde wsparcie.

Gdyby mieli Państwo pytania, zapraszamy do kontaktu:

Małgorzata Borowicz
Koordynator ds. szkoleń
Tel.: 573 003 322
e-mail: malgorzata.borowicz@frbs.org.pl

Patrycja Basta
Prezes Zarządu Fundacji
Tel.: 500 358 589
e-mail: patrycja.basta@frbs.org.pl

Będziemy Państwu wdzięczni za każdą okazaną pomoc.