Szkolenia certyfikowane

Certyfikowany Konsultant ds. Finansowych

Fundacja Rozwoju Bankowości Spółdzielczej jest uczestnikiem Systemu Standardów i posiada (zgodnie z obowiązującymi wymaganiami) uprawnienia Związku Banków Polskich  do organizacji kursu na Certyfikowanego Konsultanta ds. Finansowych.

Zapraszamy do zapoznania się z programem kursu Certyfikowanego Konsultanta ds. Finansowych, przygotowującego do egzaminu. prowadzącego do uzyskania Certyfikatu.

Certyfikowany  Konsultant ds. Finansowych – poznaj ofertę

Europejskie Studium Bankowości

Program Europejskiego Studium Bankowości, przygotowuje do egzaminu ECB  EFCB, prowadzącego do uzyskania Europejskiego Certyfikatu Bankowca.

Zgodnie z procedurą uzyskiwania Certyfikatów ZBP certyfikat ECB EFCB uprawnia do starania się o nadanie stopnia zawodowego Dyplomowanego Pracownika Bankowego.

Europejski Certyfikat Bankowca – poznaj ofertę

Studia podyplomowe

Fundacja ma również na swoim koncie organizację Studiów podyplomowych, realizowanych we współpracy z uczelniami wyższymi. Minione semestry to organizacja studiów we współpracy z Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu.

Zobacz ofertę studiów podyplomowych – poznaj ofertę.