Temat SzkoleniaKategorieData rozpoczęcia szkoleniaOddziałcategories_hfilteroddzial_hfilter
Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej w Banku z uwzględnieniem wytycznych EBA oraz SSOZ BPS – dla początkujących 2 dni: wykład i warsztaty praktyczneAnaliza ryzyk bankowych29.10.2019analiza-ryzyk-bankowychwarszawa
Zmiany w zarządzaniu ryzykiem operacyjnym i zarządzaniu outsourcingiem zgodnie z przepisami prawa, nadzorczymi oraz „Wytycznymi w sprawie outsourcingu” EBA/GL/2019/02Analiza ryzyk bankowych18.10.2019analiza-ryzyk-bankowychwroclaw
NOWE SZKOLENIE: Zarządzanie ryzykiem walutowym w banku spółdzielczymAnaliza ryzyk bankowych29.10.2019analiza-ryzyk-bankowychkrakow
NOWE SZKOLENIE: Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w banku spółdzielczymAnaliza ryzyk bankowych28.10.2019analiza-ryzyk-bankowychkrakow
NOWE SZKOLENIE: Zarządzanie Ryzykiem Stopy Procentowej (RSP)Analiza ryzyk bankowych26.10.2018analiza-ryzyk-bankowychkrakow
NOWE SZKOLENIE: Zarządzanie ryzykami banku spółdzielczegoAnaliza ryzyk bankowych15.10.2019analiza-ryzyk-bankowychkrakow
Analiza luki prawnej wdrożenia wytycznych EBA w zakresie przeprowadzania testów warunków skrajnych (2 dni)Analiza ryzyk bankowych08.10.2019analiza-ryzyk-bankowychwarszawa
Analiza luki prawnej wdrożenia wytycznych EBA w zakresie przeprowadzania testów warunków skrajnych (2 dni)Analiza ryzyk bankowych23.10.2019analiza-ryzyk-bankowychwroclaw
Analiza luki prawnej wdrożenia wytycznych EBA w zakresie przeprowadzania testów warunków skrajnych (2 dni)Analiza ryzyk bankowych21.10.2019analiza-ryzyk-bankowychkatowice wroclaw
Zmiany w zarządzaniu ryzykiem operacyjnym i zarządzaniu outsourcingiem zgodnie z przepisami prawa, nadzorczymi oraz „Wytycznymi w sprawie outsourcingu” EBA/GL/2019/02Analiza ryzyk bankowych10.10.2019analiza-ryzyk-bankowychrzeszow
Analiza luki prawnej wdrożenia wytycznych EBA w zakresie przeprowadzania testów warunków skrajnych (2 dni)Analiza ryzyk bankowych08.10.2019analiza-ryzyk-bankowychrzeszow
Skuteczna windykacja wierzytelności banku ze szczególnym uwzględnieniem zmian wynikających z ustawy z dnia 4 lipca 2019r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019r. poz. 1469) – 2 dniAnaliza ryzyk bankowych03.10.2019analiza-ryzyk-bankowycholsztyn rzeszow
Analiza luki prawnej wdrożenia wytycznych EBA w zakresie przeprowadzania testów warunków skrajnych (2 dni)Analiza ryzyk bankowych01.10.2019analiza-ryzyk-bankowycholsztyn rzeszow
Analiza luki prawnej wdrożenia wytycznych EBA w zakresie przeprowadzania testów warunków skrajnych (2 dni)Analiza ryzyk bankowych25.09.2019analiza-ryzyk-bankowychbialystok rzeszow
Wycena i monitoring zabezpieczeń na nieruchomościach – warsztaty komputerowe – 2 dniAnaliza ryzyk bankowych22.10.2019analiza-ryzyk-bankowychlublin
Zmiany w zarządzaniu ryzykiem operacyjnym i zarządzaniu outsourcingiem zgodnie z przepisami prawa, nadzorczymi oraz „Wytycznymi w sprawie outsourcingu” EBA/GL/2019/02Analiza ryzyk bankowych21.10.2019analiza-ryzyk-bankowychwarszawa
Praktyczne aspekty wdrożenia zmiany ustawy EUROFATCA (ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 roku o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw)Analiza ryzyk bankowych21.10.2019analiza-ryzyk-bankowychwroclaw
Zarządzanie Ryzykiem Stopy Procentowej (RSP) – warsztaty na komputerachAnaliza ryzyk bankowych12.10.2019analiza-ryzyk-bankowychwroclaw
Rozpoznawanie autentyczności wybranych dokumentów publicznychAnaliza ryzyk bankowych27.09.2019analiza-ryzyk-bankowychwroclaw
Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w banku spółdzielczymAnaliza ryzyk bankowych26.09.2019analiza-ryzyk-bankowychkatowice wroclaw
Zarządzanie ryzykiem braku zgodności, pomiar ryzyka, analiza luki regulacyjnej, mapy ryzyka w związku ze zmianami w przepisach dotyczących działalności bankowej w 2019rAnaliza ryzyk bankowych27.09.2023analiza-ryzyk-bankowychrzeszow