Temat SzkoleniaKategorieData rozpoczęcia szkoleniaOddziałcategories_hfilteroddzial_hfilter
Excel w praktyce – warsztaty komputeroweAnaliza ryzyk bankowych11.04.2019analiza-ryzyk-bankowychwarszawa
Akademia Ryzyka Bankowego cz. 2Analiza ryzyk bankowych30.04.2019analiza-ryzyk-bankowychrzeszow
Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej w BankuAnaliza ryzyk bankowych11.04.2019analiza-ryzyk-bankowychrzeszow
Papiery wartościowe – ryzyko, wycena oraz aspekt podatkowy.Analiza ryzyk bankowych20.03.2019analiza-ryzyk-bankowychrzeszow
Sporządzanie i przegląd planów ciągłości działania i planów awaryjnych – zgodnie z Rek. D, Ustawą PSD2, wytycznymi EBAAnaliza ryzyk bankowych27.03.2019analiza-ryzyk-bankowychwroclaw
Sporządzanie i przegląd planów ciągłości działania i planów awaryjnych – zgodnie z Rek. D, Ustawą PSD2, wytycznymi EBAAnaliza ryzyk bankowych26.03.2019analiza-ryzyk-bankowychkatowice wroclaw
Akademia Ryzyka Bankowego cz. 3Analiza ryzyk bankowych01.04.2019analiza-ryzyk-bankowychkatowice wroclaw
Akademia Ryzyka Bankowego cz. IIAnaliza ryzyk bankowych22.03.2019analiza-ryzyk-bankowychrzeszow
Akademia Ryzyka Bankowego cz. IIIAnaliza ryzyk bankowych02.04.2019analiza-ryzyk-bankowychrzeszow