Oddział w Krakowie

Dostępne szkolenia

Temat SzkoleniaData rozpoczęciaData zakończeniaKategoriaMiejscecategories_hfilter
Rozpoznawanie autentyczności wybranych dokumentów potwierdzających tożsamość klienta (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, karta stałego pobytu), pieczęci, dokumenty założycielskie firmy (NIP, REGON i wpis do ewidencji działalności gospodarczej) oraz podstawy grafologii17.09.2019Obsługa kasowo-skarbcowaobsluga-kasowo-skarbcowa
Postępowanie egzekucyjne nieruchomości pozarolniczej i nieruchomości rolnej17.09.2019Uregulowania prawne, uregulowania-prawne
Monitoring kredytowy – kredytobiorcy i zabezpieczenia – część I (warsztaty komputerowe) – 2 dni18.09.201919.09.2019Kredytykredyty
Realizacja transakcji dewizowych w świetle regulacji prawnych. Rozporządzenie 2019/518 dotyczące płatności transgranicznych i przejrzystości opłat za przeliczenie waluty na terytorium Unii. Jednolity obszar płatności w euro (SEPA) jako standard rozliczeń europejskich19.09.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Rada Nadzorcza w banku spółdzielczym, zmiany w organizacji i funkcjonowaniu19.09.2019Zarządzanie, zarzadzanie
Roczne planowanie pracy Komitetu Audytu – jakie prace i kiedy należy wykonać?20.09.2019Zarządzanie, zarzadzanie
Kurs kasjera złotowo-walutowego.23.09.2019Obsługa kasowo-skarbcowaobsluga-kasowo-skarbcowa
Zarządzanie i kierowanie komunikacją międzypokoleniową w Banku Spółdzielczym24.09.2019Zarządzaniezarzadzanie
Pracownicze plany kapitałowe w bankach spółdzielczych25.09.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Obowiązki instytucji obowiązanych i ich pracowników zgodnie z ustawą z dnia 1 marca 2018r.25.09.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Monitoring kredytowy – kredytobiorcy i zabezpieczenia – część II (warsztaty komputerowe) – 2 dni26.09.201927.09.2019Kredytykredyty
Najczęściej popełniane błędy, które niszczą plany sprzedażowe w Twoim banku30.09.2019Zarządzaniezarzadzanie
Nowe trendy działania w promocji i sprzedaży usług bankowych02.10.2019Marketingmarketing
Prawo restrukturyzacyjne w praktyce bankowej. Zagrożenia dla banków. Zasady udziału banku jako wierzyciela w procesach restrukturyzacyjnych przedsiębiorców. Restrukturyzacji gospodarstw rolnych. Restrukturyzacja kredytów hipotecznych.03.10.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Elementy oceny gospodarstwa rolnego istotne dla określenia zdolności kredytowej04.10.2019Kredytykredyty
Rozpoznawanie autentyczności wybranych dokumentów potwierdzających tożsamość klienta (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, karta stałego pobytu), pieczęci, dokumenty założycielskie firmy (NIP, REGON i wpis do ewidencji działalności gospodarczej) oraz podstawy grafologii05.10.2019Obsługa kasowo-skarbcowa, obsluga-kasowo-skarbcowa
NOWE SZKOLENIE: Elektroniczne sprawozdanie finansowe banku – praktyczne aspekty sporządzania i przesłania sprawozdania finansowego banku w wersji elektronicznej08.10.2019Zarządzaniezarzadzanie
Zabezpieczenia w formie weksla, zastawu i przewłaszczenia w praktyce bankowej09.10.2019Uregulowania prawne, uregulowania-prawne
NOWE SZKOLENIE: Odpowiedzialność Zarządu Banku Spółdzielczego w zakresie ochrony danych osobowych i cyberbezpieczeństwa10.10.2019Zarządzaniezarzadzanie
Funkcje Excela przydatne w codziennej pracy finansisty i analityków11.10.2019Zarządzaniezarzadzanie
NOWE SZKOLENIE: Zmiany w zarządzaniu ryzykiem operacyjnym i zarządzaniu outsourcingiem zgodnie z przepisami prawa, nadzorczymi oraz „Wytycznymi w sprawie outsourcingu” EBA/GL/2019/0214.10.2019Zarządzaniezarzadzanie
Analiza wskaźnikowa w analizie finansowej podmiotów instytucjonalnych14.10.2019Kredytykredyty
Kredytowanie rolników. Podstawowa wiedza rolnicza dla bankowca15.10.2019Kredyty, kredyty
NOWE SZKOLENIE: Zarządzanie ryzykami banku spółdzielczego15.10.201916.10.2019Analiza ryzyk bankowychanaliza-ryzyk-bankowych
Kurs kasjera złotowo-walutowego. Szkolenie 2-dniowe15.10.201916.10.2019Obsługa kasowo-skarbcowaobsluga-kasowo-skarbcowa
Ocena zdolności kredytowej klientów instytucjonalnych prowadzących pełną lub uproszczoną księgowość (proces, zakres merytoryczny i wnioskowanie z danych – krok po kroku)17.10.2019Kredytykredyty
Etyka w bankowości18.10.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Praktyczne aspekty wdrożenia zmiany ustawy EUROFATCA (ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 roku o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw)18.10.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Ocena zdolności kredytowej JST oraz ocena zdolności kredytowej samorządowych instytucji kultury – stan prawny 2019 – warsztaty praktyczne21.10.201922.10.2019Kredytykredyty
Raportowanie schematów podatkowych MDR – zagadnienia podstawowe22.10.2018Rachunkowość i finanse bankówrachunkowosc
Analiza ryzyka i ocena skutków dla ochrony danych DPIA – Warsztaty24.10.2018Zarządzaniezarzadzanie
NOWE SZKOLENIE: Zarządzanie Ryzykiem Stopy Procentowej (RSP)26.10.2018Analiza ryzyk bankowychanaliza-ryzyk-bankowych
NOWE SZKOLENIE: Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w banku spółdzielczym28.10.2019Analiza ryzyk bankowychanaliza-ryzyk-bankowych
NOWE SZKOLENIE: Zarządzanie ryzykiem walutowym w banku spółdzielczym29.10.2019Analiza ryzyk bankowychanaliza-ryzyk-bankowych
Jak zwiększyć sprzedaż produktów bankowych w Bankach Spółdzielczych dzięki Facebook Ads i Google Ads15.11.2019Marketingmarketing
Zmiany w produktach depozytowych w Banku29.11.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Badanie zdolności kredytowej spółek celowych i deweloperów. Ocena projektów inwestycyjnych i ryzyka z nimi związanego.03.12.2019Kredytykredyty
Tworzenie i optymalizacja stron internetowych dla banków spółdzielczych06.12.2019Marketingmarketing

Masz pytanie?

Informacji na temat szkoleń udzielą:

Irmina Korzeniowska – p.o. Dyrektor Oddziału
kom.: 501 262 289
tel.: 12 655 13 19 wew. 912
fax. 12 655 13 19
e-mail: frbs.krakow@bankbps.pl

Harmonogram szkoleń
Oddział w Krakowie
Oddział w Warszawie
Oddział we Wrocławiu
Oddział w Rzeszowie
Filia w Lublinie