Oddział w Krakowie

Dostępne szkolenia

Temat SzkoleniaData rozpoczęciaData zakończeniaKategoriaMiejscecategories_hfilter
Praktyczne aspekty udzielania kredytów mieszkaniowych w Bankach Spółdzielczych w świetle ustawy o kredycie hipotecznym, z uwzględnieniem RODO22.03.2019Kredytykredyty
Sporządzanie i przegląd planów ciągłości działania i planów awaryjnych – zgodnie z Rek. D, Ustawą PSD2, wytycznymi EBA25.03.2019Zarządzaniezarzadzanie
Przygotowanie informacji na zebranie przedstawicieli / walne zgromadzenie z uwzględnieniem rekomendacji „L”27.03.2019Zarządzaniezarzadzanie
NOWE SZKOLENIE: Prawo wekslowe w praktyce bankowej. Jak bezpiecznie posługiwać się wekslem. Weksel od wystawienia do egzekucji. Zasady przyjmowania, przechowywania i niszczenia weksli27.03.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Zasady klasyfikacji ekspozycji kredytowych i tworzenie rezerw celowych – zmiany przepisów, zagadnienia praktyczne, częste błędy, interpretacje, największe trudności i pułapki; ćwiczenia (analiza przypadku)28.03.2019Kredytykredyty
Obowiązki prawne wynikające z ustawy o usługach płatniczych implementujących wymogi Dyrektywy PSD202.04.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Obsługa organów statutowych w banku spółdzielczym (2 dni)03.04.2019Zarządzaniezarzadzanie
Zmiany w ustawie o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami – szkolenie zakończone egzaminem05.04.2019Kredytykredyty
Analiza finansowa klienta instytucjonalnego08.04.2019Kredytykredyty
Analiza wniosków firm na uproszczonej księgowości09.04.2019Kredytykredyty
Cyberbezpieczeństwo dla bankowości spółdzielczej12.04.2019Bezpieczeństwobezpieczenstwo
Kurs kasjera złotowo-walutowego. Szkolenie 2-dniowe15.04.201916.04.2019Obsługa kasowo-skarbcowaobsluga-kasowo-skarbcowa
Postępowanie Restrukturyzacyjne16.04.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Tajemnica bankowa a inne tajemnice prawnie chronione w bankach spółdzielczych17.04.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Hipoteka – podstawowe zabezpieczenie kredytów24.04.2019Kredytykredyty
Zasady realizacji kompetencji Rady Nadzorczej banku spółdzielczego w zakresie sprawowania funkcji kontroli i nadzoru – szkolenie dla nowo powołanych Członków Rad Nadzorczych25.04.2019Zarządzaniezarzadzanie
Ochrona danych osobowych w polityce kadrowej bankowości spółdzielczej po nowelizacji kodeksu pracy25.04.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Wybrane kluczowe elementy rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w bankach spółdzielczych26.04.2019Rachunkowość i finanse bankówrachunkowosc
NOWE SZKOLENIE: Ceny transferowe, schematy podatkowe- wybrane zagadnienia dla banków spółdzielczych z uwzględnieniem zmian od 2019 roku06.05.2019Rachunkowość i finanse bankówrachunkowosc
Efektywny monitoring ekspozycji kredytowych jako element zmniejszania ryzyka kredytowego (zasady postępowania, zakres podmiotowy, przedmiotowy, produktowy – praktyczne przypadki) oraz jego wpływ na poziom rezerw celowych tworzonych przez Bank07.05.2019Kredytykredyty
NOWE SZKOLENIE: Studium depozytowe – obowiązki banków związane z obsługą rachunków bankowych. Najnowsze zmiany przepisów. (2 dni)08.05.201909.05.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
NOWE SZKOLENIE: Reklamacja a inne formy zastrzeżeń dotyczących działalności banku oraz nowe obowiązki sprawozdawcze do KNF10.05.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Zmiany w umowach rachunków bankowych – wykaz usług reprezentatywnych, rachunek uśpiony, wpływ śmierci posiadacza na umowę rachunku bankowego, usługa przenoszenia rachunku płatniczego i dostępu do podstawowego rachunku płatniczego10.05.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Zmiany w umowach rachunków bankowych – wykaz usług reprezentatywnych, rachunek uśpiony, wpływ śmierci posiadacza na umowę rachunku bankowego, usługa przenoszenia rachunku płatniczego i dostępu do podstawowego rachunku płatniczego11.05.2019Uregulowania prawne, uregulowania-prawne
NOWE SZKOLENIE: Reklamacja a inne formy zastrzeżeń dotyczących działalności banku oraz nowe obowiązki sprawozdawcze do KNF13.05.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Incydenty naruszenia ochrony danych osobowych i incydenty naruszenia bezpieczeństwa informacji – identyfikacja, ocena ryzyka i zgłaszanie do UODO i KNF – warsztaty dla Inspektorów Ochrony Danych14.05.2019Zarządzaniezarzadzanie
Warsztaty z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Wyniki inspekcji i zmiany w ustawie AML spowodowane IV Dyrektywą15.05.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Matryca funkcji kontroli – rola i wykorzystanie17.05.2019Zarządzaniezarzadzanie
Kurs kasjera złotowo-walutowego. Szkolenie 2-dniowe20.05.201921.05.2019Obsługa kasowo-skarbcowaobsluga-kasowo-skarbcowa
Ocena zdolności kredytowej klientów instytucjonalnych prowadzących pełną lub uproszczoną księgowość (proces, zakres merytoryczny i wnioskowanie z danych – krok po kroku)22.05.2019Kredytykredyty
Obowiązki prawne wynikające z ustawy o usługach płatniczych implementujących wymogi Dyrektywy PSD224.05.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
NOWE SZKOLENIE: Podstawowa wiedza rolnicza dla bankowca24.05.2019Kredytykredyty
NOWE SZKOLENIE: Wprowadzanie nowych produktów bankowych na rynek lokalny27.05.2019Kredytykredyty
Zarządzanie ryzykiem braku zgodności, pomiar ryzyka, analiza luki regulacyjnej, mapy ryzyka w związku ze zmianami w przepisach dotyczących działalności bankowej w 2019 r.31.05.2019Zarządzaniezarzadzanie

Masz pytanie?

Informacji na temat szkoleń udzielą:

Irmina Korzeniowska – p.o. Dyrektor Oddziału
kom.: 501 262 289
tel.: 12 655 13 19 wew. 912
fax. 12 655 13 19
e-mail: frbs.krakow@bankbps.pl

Harmonogram szkoleń
Oddział w Krakowie
Oddział w Warszawie
Oddział we Wrocławiu
Oddział w Rzeszowie
Filia w Lublinie