Oddział w Krakowie

Dostępne szkolenia

Temat SzkoleniaData rozpoczęciaData zakończeniaKategoriaMiejscecategories_hfilter
Zmiany w przepisach i przegląd roczny regulacji oraz dokumentacji dot. ochrony danych osobowych i teleinformatyki19.11.2019Zarządzaniezarzadzanie
Kurs kasjera złotowo-walutowego.20.11.2019Obsługa kasowo-skarbcowaobsluga-kasowo-skarbcowa
Praktyczne aspekty prowadzenia rejestrów czynności przetwarzania danych osobowych po zmianie w danych osobowych od 4 maja 2019 r. – warsztaty21.11.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Jednolite zasady klasyfikacji kredytowych i tworzenia rezerw celowych przez uczestników Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS.22.11.2019Rachunkowość i finanse bankówrachunkowosc
Szkolenie antynapadowe i antyterrorystyczne, w tym pierwsza pomoc przedmedyczna23.11.2019Bezpieczeństwo, bezpieczenstwo
Kurs kasjera złotowo-walutowego.23.11.2019Obsługa kasowo-skarbcowaobsluga-kasowo-skarbcowa
Upadłość konsumencka – aktualny stan prawny25.11.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Windykacja wierzytelności bankowych. Zmiany przepisów postępowania cywilnego w kontekście dochodzenia roszczeń o zapłatę przez Bank. Seminarium26.11.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Finansowanie innowacji technologicznych MŚP27.11.2019Rachunkowość i finanse bankówrachunkowosc
Zarządzanie ryzykiem koncentracji kredytowej w banku spółdzielczym28.11.2019Zarządzaniezarzadzanie
Ocena zdolności kredytowej osób fizycznych w banku spółdzielczym29.11.2019Kredytykredyty
Zmiany w produktach depozytowych w Banku29.11.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Kompetencje współczesnego menedżera, zasady efektywnego przywództwa29.11.2019Zarządzanie, zarzadzanie
Omówienie zmian prawnych w zakresie należności nieobsługiwanych, funduszy własnych, dużych zaangażowań, dźwigni finansowej w oparciu o rozporządzenia (UE) 2019/630 i 2019/876, które będą miały wpływ na sporządzaną sprawozdawczość obligatoryjną na potrzeby NBP30.11.2019Rachunkowość i finanse bankówrachunkowosc
Aktywna sprzedaż produktów bankowych 201930.11.201901.12.2019Sprzedaż i obsługa klienta, sprzedaz-i-obsluga-klienta
Obowiązki organów zarządczych i nadzorczych w świetle rekomendacji KNF02.12.2019Zarządzanie, zarzadzanie
Ocena zdolności kredytowej JST oraz ocena zdolności kredytowej samorządowych instytucji kultury – stan prawny 2019 – warsztaty praktyczne02.12.201903.12.2019Kredytykredyty
Badanie zdolności kredytowej spółek celowych i deweloperów. Ocena projektów inwestycyjnych i ryzyka z nimi związanego.03.12.2019Kredytykredyty
Testy warunków skrajnych w obszarze ryzyka kredytowego – warsztaty05.12.2019Zarządzaniezarzadzanie
Tworzenie i optymalizacja stron internetowych dla banków spółdzielczych06.12.2019Marketingmarketing
Excel w pracy bankowego praktyka06.12.2019Zarządzaniezarzadzanie
Analiza wskaźnikowa w analizie finansowej podmiotów instytucjonalnych09.12.2019Kredytykredyty
Przegląd zarządczy procedur w zakresie zarządzania ryzykiem i adekwatnością kapitałową oraz Zasad ładu korporacyjnego w banku spółdzielczym09.12.2019Zarządzaniezarzadzanie
Rachunkowość bankowa dla Kandydatów na Głównych Księgowych Banku – III zjazdy – I zjazd (3 dni)09.12.201911.12.2019Rachunkowość i finanse bankówrachunkowosc
Praktyka wyznaczania limitów koncentracji – warsztaty komputerowe10.12.2019Kredytykredyty
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Obowiązki instytucji obowiązanych i ich pracowników zgodnie z ustawą z dnia 1 marca 2018r.12.12.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Etyka w bankowości13.12.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Analiza ryzyka rynkowego z uwzględnieniem wytycznych EBA dot. IRBB – warsztaty13.12.2019Analiza ryzyk bankowychanaliza-ryzyk-bankowych
Ceny transferowe, schematy podatkowe- wybrane zagadnienia dla banków spółdzielczych z uwzględnieniem zmian16.12.2019Rachunkowość i finanse bankówrachunkowosc
Przegląd zarządczy w 2019/2020r16.12.2019Zarządzaniezarzadzanie
Zamknięcie roku 201917.12.2019Rachunkowość i finanse bankówrachunkowosc
Kurs kasjera złotowo-walutowego.17.12.2019Obsługa kasowo-skarbcowaobsluga-kasowo-skarbcowa
Testy warunków skrajnych jako instrument w zarządzaniu ryzykiem kredytowym w banku spółdzielczym – warsztaty komputerowe18.12.2019Kredytykredyty
Rachunkowość bankowa dla Kandydatów na Głównych Księgowych Banku – III zjazdy – II zjazd (3 dni)07.01.202009.01.2020Rachunkowość i finanse bankówrachunkowosc
NOWE SZKOLENIE: Odpowiedzialność Zarządu Banku Spółdzielczego w zakresie ochrony danych osobowych i cyberbezpieczeństwa16.01.2020Zarządzaniezarzadzanie

Masz pytanie?

Informacji na temat szkoleń udzielą:

Irmina Korzeniowska – p.o. Dyrektor Oddziału
kom.: 501 262 289
tel.: 12 655 13 19 wew. 912
fax. 12 655 13 19
e-mail: frbs.krakow@bankbps.pl

Harmonogram szkoleń
Oddział w Krakowie
Oddział w Warszawie
Oddział we Wrocławiu
Oddział w Rzeszowie
Filia w Lublinie