Doskonale wiemy, jak trudne zadania i wielka odpowiedzialność stoją przed kadrą kierowniczą każdego Banku Spółdzielczego. Chcemy Państwa wesprzeć w realizacji celów i strategii, dlatego przygotowaliśmy szereg szkoleń rozwijających umiejętności zarządcze.

Cykl szkoleń skierowany jest do osób, które pełnią w Bankach Spółdzielczych funkcje kierownicze, czyli do:

  • członków Zarządów Banków Spółdzielczych
  • osób zarządzających zespołami pracowniczymi
  • dyrektorów działów i jednostek organizacyjnych

Zaproponowane programy warsztatów obejmują swym zakresem najważniejsze obszary związane z zarządzaniem personelem, t.j.

Bieżąca i okresowa oceny pracowników – szkolenie przygotowuje osoby zarządzające do przeprowadzenia rzetelnej, obiektywnej oraz celowej oceny pracowniczej.

Przewodzenia i Zarządzania – umiejętności zdobyte na szkoleniu wspierają osoby zarządzające w budowania i wzmacniania własnego autorytetu liderskiego, pomagają budować w oczach pracownika pozytywny odczytu przełożonego.

Zarządzania realizacją zadań i wynikami pracy – dzięki szkoleniu uczestnicy doskonalą umiejętności zarządcze nakierowane na realizację celów Banku.

Zarządzania sprzedażą-–-celem szkolenia jest podniesienie skuteczności zarządzania działaniami sprzedażowymi w zakresie planowania, monitoringu oraz realizacji celów.

Skutecznego motywowania pracowników – dzięki warsztatom, osoby zarządzające poznają najefektywniejsze sposoby motywowania pracowników.

Szkolenia zarządcze realizowane będą w oparciu o podejście warsztatowe, które zakłada maksymalne angażowanie wszystkich uczestników zajęć do wymiany doświadczeń, przede wszystkim zaś do ćwiczenia praktycznych umiejętności.

Skontaktuj się z nami, a prześlemy szczegółowy program wybranego szkolenia zarządczego.