Szanowni Państwo,

Jako instytucja współpracująca niemal od 25 lat z Bankami Spółdzielczymi doceniamy wagę i wielką odpowiedzialność ciążącą na Zarządach oraz Członkach Rad Nadzorczych, zwłaszcza
w trudnym dla każdego czasie związanym z licznymi ograniczeniami i komplikacjami wynikającymi
z trwającej pandemii.

Wychodząc naprzeciw potrzebom Banków, Fundacja Rozwoju Bankowości Spółdzielczej przygotowała propozycję skierowaną do Rad Nadzorczych i Zarządów Banków Spółdzielczych. Dotyczy ona szkolenia w formie webinaru dedykowanego dla członków Rady Nadzorczej, członków Komitetu Audytu oraz członków Zarządu Banku Spółdzielczego.

Szkolenie może zostać zrealizowane w formule kilkugodzinnego spotkania on-line. Warunek uczestnictwa to jedynie dostęp do internetu za pomocą dowolnego urządzenia (laptop, komputer, smartfon czy tablet) oraz urządzanie audio – głośniki lub słuchawki.

Proponowane, aktualne zakresy tematyczne:

 1. NADZÓR NAD ZARZĄDZANIEM BANKIEM SPÓŁDZIELCZYM

Celem szkolenia jest omówienie praktycznych aspektów zarządzania istotnym ryzykiem
w banku spółdzielczym oraz rola Komitetu Audytu i Rady Nadzorczej w procesie zarządzanie ryzykami w banku. Dodatkowo na szkoleniu omówione zostaną elementy monitorowania procesu sprawozdawczości bankowej oraz czynności rewizji finansowej. Część czasu szkoleniowego poświęcona zostanie na również omówieniu najnowszych zasad oceny odpowiedniości członków organów banku.

 1. OCENA ODPOWIEDNIOŚCI CZŁONKÓW ORGANÓW ZGODNIE Z METODYKĄ OPRACOWANĄ PRZEZ KNF

Pod koniec stycznia 2020 roku Komisja Nadzoru Finansowego wydała nowe wytyczne wraz  z opracowaną metodyką dotyczącą oceny odpowiedniości członków organów podmiotów nadzorowanych w tym banków spółdzielczych. Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z metodologią przeprowadzania oceny odpowiedniości zgodnego z w/w wymogami oraz zaprezentowania sposobu przeprowadzania tego typu oceny w stosunku
do poszczególnych członków organów banku. Na szkoleniu omówione zostaną również przypadki, w jakich należy dokonywać oceny odpowiedniości, kiedy taka ocena jest wymagana, jak również jakie działania muszą podjąć banki w zależności od wyników tej oceny.

 1. RACHUNKOWOŚĆ BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH – ELEMENTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Z WYJAŚNIENIEM ZASAD RACHUNKOWOŚCI

Członkowie Rad Nadzorczych oraz Komitetów Audytu w bankach zgodnie z zapisami Ustawy o biegłych rewidentach oraz nadzorze publicznym muszą posiadać wiedzę
i umiejętności w zakresie rachunkowości bankowej. Szkolenie przygotowano tak, aby uczestnikom w prosty sposób dostarczyć wiedzę oraz przekazać pewne umiejętności
z rachunkowości bankowej. Podczas szkolenia omówiony zostanie cały proces sprawozdawczości finansowej wraz z wszystkim elementami, które składają się na ten proces.

Uczestnicy – jako potwierdzenie kwalifikacji – otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

WYKŁADOWCA:
ROBERT KONIECZNY – specjalista z zakresu systemu zarządzania ryzykiem, planowania finansowego oraz rachunkowości bankowej i podatkowej, wieloletni szkoleniowiec i praktyk bankowy na stale współpracującym z FRBS.

TERMIN I CENA SZKOLENIA:
do ustalenia, w zależności od zakresu i czasu trwania webinaru

WYMAGANIA TECHNICZNE:

Warunkiem przeprowadzenia szkolenia zdalnego jest posiadanie przez każdego
z uczestników dostępu do

  1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
  2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
   • 512 KB/sek dla dźwięku,
   • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
  3. Wymagania sprzętowe:
   • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
   • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej)..
  4. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
  5. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

KONTAKT W SPRAWIE OFERTY:

Magdalena Paczóska

Dyrektor Oddziału Warszawa

Tel. kom. 797 308 503

e-mail: magdalena.paczoska@frbs.org.pl