Fundacja przygotowała propozycję szkoleń skierowanych do Rad Nadzorczych, która jest odpowiedzią na potrzeby Banków Spółdzielczych. Wytyczne, które w 2012 roku zostały opublikowane przez EBA dotyczące oceny kwalifikacji członków Rad Nadzorczych oraz nowe regulacje sprawiają, że również członkowie Rad Nadzorczych muszą stale pogłębiać swoją wiedzę.

Jako instytucja powołana do wspierania rozwoju Bankowości Spółdzielczej doceniamy wagę i wielką odpowiedzialność ciążącą na członkach Rad Nadzorczych.

Przedstawiona oferta zawiera kilka tematów szkoleń oraz możliwe opcje realizacji szkolenia. Przyjmując taką formułę założyliśmy organizację szkoleń na najwyższym poziomie merytorycznym oraz organizacyjnym.

Posiadamy doświadczoną kadrę wykładowców, z którymi przeprowadziliśmy ponad 200 szkoleń dla Zarządów oraz Rad Nadzorczych. Szkolenia prowadzone są przez ekspertów posiadających dużą wiedzę merytoryczną, cieszących się Państwa zaufaniem ze względu na znajomość specyfiki bankowości spółdzielczej.

Każde tego typu szkolenie przygotowujemy według indywidualnego zamówienia, w dogodnym dla Państwa czasie i miejscu.

UWAGA! Prezentowana oferta jest tylko propozycją, dlatego zachęcamy do kontaktu i rozmowy na temat Państwa potrzeb i oczekiwań szkoleniowych.

Przykładowa tematyka szkoleń dla Rad Nadzorczych:

 • Kompendium wiedzy dla Rady Nadzorczej i Zarządu banku spółdzielczego

 • Funkcje nadzorcze i kontrolne Rad Nadzorczych

 • Rola Rad Nadzorczych w sprawowaniu nadzoru nad organizacją systemu kontroli wewnętrznej w Bankach Spółdzielczych

 • Podstawy prawne funkcjonowania Rady Nadzorczej

 • Odpowiedzialność prawna i finansowa członków Rady Nadzorczej i Zarządu Banku Spółdzielczego

 • Ocena odpowiedniości członków Rady Nadzorczej, Zarządu oraz stanowisk kluczowych Banku

 • Rola Rady w zarządzaniu ryzykami w Banku

 • Rola Rady Nadzorczej w zarządzaniu adekwatnością kapitałową

 • Udział Rady Nadzorczej w budowaniu strategii banku a także w zarządzaniu aktywami i pasywami z uwzględnieniem kształtowania rachunku zysków i strat

 • Zasady realizacji kompetencji Rady Nadzorczej banku spółdzielczego w zakresie sprawowania funkcji kontroli i nadzoru

 

Szkolenia realizujemy w dogodnym dla Państwa miejscu. Może to być:

 • Siedziba Banku

Główną zaletą takiego rozwiązania jest oszczędność czasu i pieniędzy. Wykładowca przyjedzie do Państwa Banku i na miejscu przeprowadzi szkolenie. Organizujemy również szkolenia wspólne dla kilku Rad Nadzorczych.

 • Każde inne miejsce w kraju lub za granicą – zgodnie z Państwa życzeniem

Coraz większe zainteresowanie szkoleniami połączonymi z ciekawym wypoczynkiem skłoniło Fundację do proponowania Państwu szkoleń wyjazdowych w najciekawsze miejsca Polski i zagranicy.

Posiadamy sprawdzoną i bogatą bazę hoteli. W komfortowych warunkach może odbyć się szkolenie, a w wolnym czasie zaproponujemy dodatkowe  atrakcje.  Podobnie jak zakres merytoryczny każdego ze szkoleń, tak i miejsce spotkania dopasowujemy do potrzeb i sugestii zamawiającego Banku.

Poniżej lista Banków Spółdzielczych, które skorzystały z naszej oferty szkoleń dla Rad Nadzorczych:

ABS Bank Spółdzielczy BS w Kornicy BS w Przeworsku
BS Daleszyce-Górno BS w Kraśniku BS w Rabie Wyżnej
BS w Biłgoraju BS w Łochowie BS w Radymnie
BS w Brodnicy BS w Łopusznie BS w Sędziszowie
BS w Busku-Zdroju BS w Łosicach BS w Skawinie
BS w Chrzanowie BS w Nałęczowie BS w Staroźrebach
BS w Gostyninie BS w Oleśnicy BS w Świerklańcu
BS w Jastrzębiu Zdroju BS w Ostrowi Mazowieckiej BS w Wodzisławiu
BS w Jaworze BS w Pińczowie Mikołowski BS w Mikołowie
BS w Jędrzejowie BS w Poddębicach Powiatowy BS w Lubaczowie
BS w Końskich BS w Proszowicach Powiatowy BS w Zamościu
BS w Kornicy BS w Przasnyszu Tatrzański Bank Spółdzielczy