Oddział w Rzeszowie

Dostępne szkolenia

Temat SzkoleniaData rozpoczęciaData zakończeniaKategoriaMiejscecategories_hfilter
Realizacja transakcji dewizowych w świetle regulacji prawnych. Rozporządzenie 2019/518 dotyczące płatności transgranicznych i przejrzystości opłat za przeliczenie waluty na terytorium Unii. Jednolity obszar płatności w euro (SEPA) jako standard rozliczeń europejskich18.09.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Praktyczne aspekty wdrożenia zmiany ustawy EUROFATCA (ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 roku o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw)19.09.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Dobre praktyki dla początkujących analityków kredytowych / doradców klienta – kompletowanie, czytanie, szybka analiza wstępna dokumentów kredytowych, w tym dotyczących prawnych zabezpieczeń19.09.2019Kredytykredyty
Kurs kasjera walutowo-złotowego (2dni)19.09.201920.09.2019Obsługa kasowo-skarbcowaobsluga-kasowo-skarbcowa
Rachunki uśpione. Zagadnienia praktyczne oraz wpływ zmian prawnych na zasady postępowania banku z tymi rachunkami20.09.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Sprawozdawczość21.09.2019Rachunkowość i finanse bankówrachunkowosc
Warsztaty z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Wyniki inspekcji i zmiany w ustawie AML spowodowane IV Dyrektywą23.09.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Dobre praktyki dla początkujących analityków kredytowych / doradców klienta – kompletowanie, czytanie, szybka analiza wstępna dokumentów kredytowych, w tym dotyczących prawnych zabezpieczeń23.09.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Funkcje Excela przydatne w codziennej pracy finansistów i analityków23.09.2019Kredytykredyty
Ceny transferowe – obowiązki banków spółdzielczych24.09.2019Rachunkowość i finanse bankówrachunkowosc
Analiza luki prawnej wdrożenia wytycznych EBA w zakresie przeprowadzania testów warunków skrajnych (2 dni)25.09.201926.09.2019Analiza ryzyk bankowychanaliza-ryzyk-bankowych
Specyfika bilansu firm budowlanych i deweloperskich – na przykładach praktycznych (2 dni)26.09.202327.09.2019Rachunkowość i finanse bankówrachunkowosc
Zarządzanie ryzykiem braku zgodności, pomiar ryzyka, analiza luki regulacyjnej, mapy ryzyka w związku ze zmianami w przepisach dotyczących działalności bankowej w 2019r27.09.2023Analiza ryzyk bankowychanaliza-ryzyk-bankowych
PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE27.09.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Ocena zdolności kredytowej klientów instytucjonalnych27.09.201928.09.2019Kredytykredyty
Sprawozdawczość28.09.2019Rachunkowość i finanse bankówrachunkowosc
Dobre praktyki dla początkujących analityków kredytowych / doradców klienta – kompletowanie, czytanie, szybka analiza wstępna dokumentów kredytowych, w tym dotyczących prawnych zabezpieczeń30.09.2023Kredytykredyty
Zmiany przepisów postępowania cywilnego w kontekście dochodzenia roszczeń o zapłatę przez bank30.09.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Kurs kasjera złotowo-walutowego01.10.2019Obsługa kasowo-skarbcowaobsluga-kasowo-skarbcowa
PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE01.10.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Analiza luki prawnej wdrożenia wytycznych EBA w zakresie przeprowadzania testów warunków skrajnych (2 dni)01.10.201902.10.2019Analiza ryzyk bankowychanaliza-ryzyk-bankowych
Rozpoznawanie autentyczności polskich i zagranicznych dokumentów potwierdzających tożsamość klienta (w tym nowy dowód osobisty emisji 2019 oraz nowy paszport emisji 2018), dokumentów administracyjnych oraz podstawy grafologii02.10.2019Obsługa kasowo-skarbcowaobsluga-kasowo-skarbcowa
Skuteczna windykacja wierzytelności banku ze szczególnym uwzględnieniem zmian wynikających z ustawy z dnia 4 lipca 2019r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019r. poz. 1469) – 2 dni03.10.201904.10.2019Analiza ryzyk bankowychanaliza-ryzyk-bankowych
ROLA I ZADANIA IOD-a Warsztaty dla Inspektorów Ochrony Danych w Bankach Spółdzielczych03.10.201904.10.2019Bezpieczeństwobezpieczenstwo
Postępowanie egzekucyjne nieruchomości pozarolniczej i nieruchomości rolnej04.10.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Postępowanie egzekucyjne nieruchomości pozarolniczej i nieruchomości rolnej07.10.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Zmiany przepisów postępowania cywilnego w kontekście dochodzenia roszczeń o zapłatę przez bank07.10.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Aktywna sprzedaż ubezpieczeń w bezpośredniej relacji z klientem Banku Spółdzielczego08.10.2019Sprzedaż i obsługa klientasprzedaz-i-obsluga-klienta
Postępowanie egzekucyjne nieruchomości pozarolniczej i nieruchomości rolnej09.10.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Kurs – Rachunkowość bankowa dla Kandydatów na Głównych Księgowych Banku – Zjazd I (3 dni)10.10.201912.10.2019Rachunkowość i finanse bankówrachunkowosc
Zmiany w zarządzaniu ryzykiem operacyjnym i zarządzaniu outsourcingiem zgodnie z przepisami prawa, nadzorczymi oraz „Wytycznymi w sprawie outsourcingu” EBA/GL/2019/0210.10.2019Analiza ryzyk bankowychanaliza-ryzyk-bankowych
Rachunki uśpione. Zagadnienia praktyczne oraz wpływ zmian prawnych na zasady postępowania banku z tymi rachunkami.Praktyczne aspekty wdrożenia zmiany ustawy EUROFATCA14.10.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
RODO w polityce kadrowej bankowości spółdzielczej po nowelizacji Kodeksu Pracy i zmianach stosowanych od 4 maja 2019 r.14.10.2019Bezpieczeństwobezpieczenstwo
Analiza luki prawnej wdrożenia wytycznych EBA w zakresie przeprowadzania testów warunków skrajnych (2 dni)14.10.201915.10.2019Analiza ryzyk bankowychanaliza-ryzyk-bankowych
Zmiany prawne mające wpływ na działalność banku15.10.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Rekomendacja D – praktyczne wskazówki zarządzania bezpieczeństwem środowiska teleinformatycznego w Banku Spółdzielczym17.10.2019Bezpieczeństwobezpieczenstwo
Tworzenie i optymalizacja strony internetowej Banku Spółdzielczego jako nowoczesne narzędzie komunikacji z klientem18.10.2019Marketingmarketing
Upadłość konsumencka – uprawnienia i obowiązki Banku w toku postępowania upadłościowego oraz projektowanych zmian w ramach Ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zmianie ustawy Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw21.10.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Egzekucja z nieruchomości22.10.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Podmioty powiązane – wspólne czy oddzielne ryzyko kredytowe banku (warsztaty komputerowe – 1 dzień)24.10.2019Kredytykredyty
Tajemnica prawnie chroniona25.10.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Etyka w bankowości28.10.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Ocena przedsięwzięć inwestycyjnych przedsiębiorców (warsztaty komputerowe)07.11.2019Kredytykredyty
Skuteczna windykacja wierzytelności banku ze szczególnym uwzględnieniem zmian wynikających z ustawy z dnia 4 lipca 2019r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019r. poz. 1469) – 2 dni07.11.201908.11.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Jak zwiększyć sprzedaż produktów bankowych w Bankach Spółdzielczych dzięki Facebook Ads i Google Ads08.11.2019Marketingmarketing
Kurs – Rachunkowość bankowa dla Kandydatów na Głównych Księgowych Banku – Zjazd II (3 dni)12.11.201914.11.2019Rachunkowość i finanse bankówrachunkowosc
Etyka w bankowości18.11.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Przegląd roczny regulacji i dokumentacji dot. ochrony danych osobowych i IT18.11.2019Zarządzaniezarzadzanie
Przegląd zarządczy procedur w zakresie zarządzania ryzykiem i adekwatnością kapitałową oraz Zasad ładu korporacyjnego w banku spółdzielczym19.11.2019Zarządzaniezarzadzanie
Zmiany prawne mające wpływ na działalność banku19.11.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Zmiany prawne mające wpływ na działalność banku20.11.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Warsztaty z zagadnień prawnych dla pracowników sekretariatów22.11.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Karty w Grupie BPS- nowy system Visiona oraz istota funkcjonowania kart płatniczych25.11.2019Produkty bankoweprodukty-bankowe
Etyka w bankowości26.11.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Rekomendacja D – praktyczne wskazówki zarządzania bezpieczeństwem środowiska teleinformatycznego w Banku Spółdzielczym28.11.2019Bezpieczeństwobezpieczenstwo
Kurs – Rachunkowość bankowa dla Kandydatów na Głównych Księgowych Banku – Zjazd III (3 dni)02.12.201904.12.2019Rachunkowość i finanse bankówrachunkowosc
Przegląd zarządczy procedur w zakresie zarządzania ryzykiem i adekwatnością kapitałową oraz Zasad ładu korporacyjnego w banku spółdzielczym03.12.2019Zarządzaniezarzadzanie
Wycena i monitoring zabezpieczeń (warsztaty komputerowe – 2 dni)03.12.201904.12.2019Kredytykredyty
Egzekucja z nieruchomości05.12.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Egzekucja z nieruchomości06.12.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Karty w Grupie BPS- nowy system Visiona oraz istota funkcjonowania kart płatniczych09.12.2019Produkty bankoweprodukty-bankowe
Karty w Grupie BPS- nowy system Visiona oraz istota funkcjonowania kart płatniczych10.12.2019Produkty bankoweprodukty-bankowe
Przegląd zarządczy procedur w zakresie zarządzania ryzykiem i adekwatnością kapitałową oraz Zasad ładu korporacyjnego w banku spółdzielczym12.12.2019Zarządzaniezarzadzanie
Outsourcing w bankowości spółdzielczej.13.12.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne

Masz pytanie?

Informacji na temat szkoleń udzielą:

Renata Bialic – Dyrektor Oddziału
kom.:500 358 648

Beata Płatek – Koordynator ds. szkoleń
tel./ fax: 17 86 41 952

e-mail: renata.bialic@bankbps.pl


Harmonogram szkoleń
Oddział w Krakowie
Oddział w Warszawie
Oddział we Wrocławiu
Oddział w Rzeszowie
Filia w Lublinie