Oddział w Rzeszowie

Dostępne szkolenia

Temat SzkoleniaData rozpoczęciaData zakończeniaKategoriaMiejscecategories_hfilter
Warsztaty z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Wyniki inspekcji i zmiany w ustawie AML spowodowane IV Dyrektywą05.11.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Kurs kasjera złotowo-walutowego06.11.2019Obsługa kasowo-skarbcowaobsluga-kasowo-skarbcowa
Warsztaty z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Wyniki inspekcji i zmiany w ustawie AML spowodowane IV Dyrektywą06.11.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Ocena przedsięwzięć inwestycyjnych przedsiębiorców (warsztaty komputerowe)07.11.2019Kredytykredyty
Zmiany w podatku od towarów i usług w 2019 i 2020 r.07.11.2019Rachunkowość i finanse bankówrachunkowosc
Nowoczesny marketing w promocji produktów i usług Banku Spółdzielczego07.11.2019Marketingmarketing
Skuteczna windykacja wierzytelności banku ze szczególnym uwzględnieniem zmian wynikających z ustawy z dnia 4 lipca 2019r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019r. poz. 1469) – 2 dni07.11.201908.11.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Jak zwiększyć sprzedaż produktów bankowych w Bankach Spółdzielczych dzięki Facebook Ads i Google Ads08.11.2019Marketingmarketing
Kurs – Rachunkowość bankowa dla Kandydatów na Głównych Księgowych Banku – Zjazd II (3 dni)12.11.201914.11.2019Rachunkowość i finanse bankówrachunkowosc
Elektroniczne sprawozdanie finansowe banku – praktyczne aspekty sporządzania i przesłania sprawozdania finansowego banku w wersji elektronicznej.13.11.2019Rachunkowość i finanse bankówrachunkowosc
Rekomendacja D – praktyczne wskazówki zarządzania bezpieczeństwem środowiska teleinformatycznego w Banku Spółdzielczym15.11.2019Zarządzaniezarzadzanie
Outsourcing w bankowości spółdzielczej15.11.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Etyka w bankowości18.11.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Kreatywna rachunkowość identyfikacja oraz interpretacja poszczególnych przypadków na przykładach praktycznych18.11.201919.11.2019Rachunkowość i finanse bankówrachunkowosc
Przegląd roczny regulacji i dokumentacji dot. ochrony danych osobowych i IT18.11.2019Zarządzaniezarzadzanie
Przegląd zarządczy procedur w zakresie zarządzania ryzykiem i adekwatnością kapitałową oraz Zasad ładu korporacyjnego w banku spółdzielczym19.11.2019Zarządzaniezarzadzanie
Zmiany prawne mające wpływ na działalność banku19.11.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Podatki w bankach spółdzielczych 2019 – zmiany przepisów, najnowsze interpretacje19.11.2019Rachunkowość i finanse bankówrachunkowosc
Profesjonalny pracownik obsługi finansowania hipotecznego – szkolenie dla personelu kredytodawcy zakończone egzaminem20.11.2019Kredytykredyty
Zmiany prawne mające wpływ na działalność banku20.11.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Podatki w bankach spółdzielczych 2019 – zmiany przepisów, najnowsze interpretacje20.11.2019Rachunkowość i finanse bankówrachunkowosc
Nowoczesny marketing w promocji produktów i usług Banku Spółdzielczego21.11.2019Marketingmarketing
Zamknięcie roku 2019 w Banku Spółdzielczym21.11.2019Rachunkowość i finanse bankówrachunkowosc
Warsztaty z zagadnień prawnych dla pracowników sekretariatów22.11.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Jak zwiększyć sprzedaż produktów bankowych w Bankach Spółdzielczych dzięki Facebook Ads i Google Ads22.11.2019Marketingmarketing
Karty w Grupie BPS- nowy system Visiona oraz istota funkcjonowania kart płatniczych25.11.2019Produkty bankoweprodukty-bankowe
Analiza ryzyka rynkowego z uwzględnieniem wytycznych EBA dot. IRRBB (EVE)- (ryzyko stopy %, ryzyko walutowe, pozostałe ryzyka rynkowe)- warsztaty25.11.2019Analiza ryzyk bankowychanaliza-ryzyk-bankowych
Etyka w bankowości26.11.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Analiza ryzyka rynkowego z uwzględnieniem wytycznych EBA dot. IRRBB (EVE)- (ryzyko stopy %, ryzyko walutowe, pozostałe ryzyka rynkowe)- warsztaty26.11.2019Analiza ryzyk bankowychanaliza-ryzyk-bankowych
Finansowanie innowacji technologicznych MŚP26.11.2019Kredytykredyty
Upadłość konsumencka – uprawnienia i obowiązki Banku w toku postępowania upadłościowego oraz projektowanych zmian w ramach Ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zmianie ustawy Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw27.11.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Warsztaty z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Wyniki inspekcji i zmiany w ustawie AML spowodowane IV Dyrektywą27.11.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Rekomendacja D – praktyczne wskazówki zarządzania bezpieczeństwem środowiska teleinformatycznego w Banku Spółdzielczym28.11.2019Bezpieczeństwobezpieczenstwo
Analiza ryzyka i ocena skutków dla ochrony danych DPIA28.11.2019Zarządzaniezarzadzanie
Kurs kasjera walutowo-złotowego (2dni)28.11.201929.11.2019Obsługa kasowo-skarbcowaobsluga-kasowo-skarbcowa
Outsourcing w bankowości spółdzielczej29.11.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Analiza ryzyka rynkowego z uwzględnieniem wytycznych EBA dot. IRRBB (EVE)- (ryzyko stopy %, ryzyko walutowe, pozostałe ryzyka rynkowe)- warsztaty02.12.2019Analiza ryzyk bankowychanaliza-ryzyk-bankowych
Kurs – Rachunkowość bankowa dla Kandydatów na Głównych Księgowych Banku – Zjazd III (3 dni)02.12.201904.12.2019Rachunkowość i finanse bankówrachunkowosc
Zamknięcie roku 2019 w Banku Spółdzielczym02.12.2019Rachunkowość i finanse bankówrachunkowosc
Przegląd zarządczy procedur w zakresie zarządzania ryzykiem i adekwatnością kapitałową oraz Zasad ładu korporacyjnego w banku spółdzielczym03.12.2019Zarządzaniezarzadzanie
Wycena i monitoring zabezpieczeń (warsztaty komputerowe – 2 dni)03.12.201904.12.2019Kredytykredyty
Warsztaty z windykacji (2 dni)04.12.201905.12.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Egzekucja z nieruchomości05.12.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Zamknięcie roku 2019 w Banku Spółdzielczym06.12.2019Rachunkowość i finanse bankówrachunkowosc
Egzekucja z nieruchomości06.12.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Finansowanie innowacji technologicznych MŚP06.12.2019Kredytykredyty
Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej07.12.2019Analiza ryzyk bankowychanaliza-ryzyk-bankowych
Karty w Grupie BPS- nowy system Visiona oraz istota funkcjonowania kart płatniczych09.12.2019Produkty bankoweprodukty-bankowe
Kurs kasjera złotowo-walutowego10.12.2019Obsługa kasowo-skarbcowaobsluga-kasowo-skarbcowa
Karty w Grupie BPS- nowy system Visiona oraz istota funkcjonowania kart płatniczych10.12.2019Produkty bankoweprodukty-bankowe
Przegląd zarządczy procedur w zakresie zarządzania ryzykiem i adekwatnością kapitałową oraz Zasad ładu korporacyjnego w banku spółdzielczym12.12.2019Zarządzaniezarzadzanie
Analiza ryzyka i ocena skutków dla ochrony danych DPIA13.12.2019Zarządzaniezarzadzanie
Outsourcing w bankowości spółdzielczej.13.12.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Omówienie zmian prawnych w zakresie należności nieobsługiwanych, funduszy własnych, dużych zaangażowań, dźwigni finansowej oraz NSFR w oparciu o rozporządzenia (UE) 2019/630 i 2019/876, które będą miały wpływ na sporządzaną sprawozdawczość obligatoryjną na potrzeby NBP14.12.2019Rachunkowość i finanse bankówrachunkowosc
Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w banku spółdzielczym16.12.2019Analiza ryzyk bankowychanaliza-ryzyk-bankowych
Analiza ryzyka i ocena skutków dla ochrony danych DPIA16.12.2019Zarządzaniezarzadzanie
Zarządzanie ryzykiem koncentracji kredytowej w banku spółdzielczym17.12.2019Analiza ryzyk bankowychanaliza-ryzyk-bankowych
Ryzyko stopy procentowej18.01.2020Analiza ryzyk bankowychanaliza-ryzyk-bankowych
Omówienie zmian prawnych w zakresie należności nieobsługiwanych, funduszy własnych, dużych zaangażowań, dźwigni finansowej oraz NSFR w oparciu o rozporządzenia (UE) 2019/630 i 2019/876, które będą miały wpływ na sporządzaną sprawozdawczość obligatoryjną na potrzeby NBP25.01.2020Rachunkowość i finanse bankówrachunkowosc
Omówienie zmian prawnych w zakresie należności nieobsługiwanych, funduszy własnych, dużych zaangażowań, dźwigni finansowej oraz NSFR w oparciu o rozporządzenia (UE) 2019/630 i 2019/876, które będą miały wpływ na sporządzaną sprawozdawczość obligatoryjną na potrzeby NBP01.02.2020Rachunkowość i finanse bankówrachunkowosc
Ryzyko stopy procentowej01.02.2020Analiza ryzyk bankowychanaliza-ryzyk-bankowych

Masz pytanie?

Informacji na temat szkoleń udzielą:

Renata Bialic – Dyrektor Oddziału
kom.:500 358 648

Beata Płatek – Koordynator ds. szkoleń
tel./ fax: 17 86 41 952

e-mail: renata.bialic@bankbps.pl


Harmonogram szkoleń
Oddział w Krakowie
Oddział w Warszawie
Oddział we Wrocławiu
Oddział w Rzeszowie
Filia w Lublinie