Oddział w Rzeszowie

Dostępne szkolenia

Temat SzkoleniaData rozpoczęciaData zakończeniaKategoriaMiejscecategory_hfilter
Restrukturyzacja kredytobiorców w sytuacji trudnej (2 dni)16.03.202017.03.2020kredyty
Testy warunków skrajnych w obszarze ryzyka kredytowego w banku spółdzielczym – warsztaty19.03.2020kredyty
Zarządzanie ryzykiem walutowym w banku spółdzielczym,20.03.2020analiza-ryzyk-bankowych
Przygotowanie dokumentacji na posiedzenie Zgromadzenia Przedstawicieli / Walne Zgromadzenie24.03.2020zarzadzanie
Wskaźnik płynności krótkoterminowej LCR oraz ogólne zasady obliczania wskaźnika stabilnego finansowania netto NSFR w świetle rozporządzeń (UE) 2018/1620 i 2019/87628.03.2020rachunkowosc
Upadłość konsumencka – uprawnienia i obowiązki Banku w toku postępowania upadłościowego oraz projektowanych zmian w ramach Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019r. o zmianie ustawy Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw30.03.2020uregulowania-prawne
Spółki handlowe w praktyce banków , zasady zawierania umów i ustanawiania zabezpieczeń na majątku spółek handlowych ze szczególnym uwzględnieniem nowego rodzaju spółki – prostej spółki akcyjnej31.03.2020uregulowania-prawne
Wskaźnik płynności krótkoterminowej LCR oraz ogólne zasady obliczania wskaźnika stabilnego finansowania netto NSFR w świetle rozporządzeń (UE) 2018/1620 i 2019/87604.04.2020rachunkowosc
Przygotowanie dokumentacji na posiedzenie Zgromadzenia Przedstawicieli / Walne Zgromadzenie16.04.2020zarzadzanie
OCENA ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W PERSPEKTYWIE UE 2014 – 2020 (warsztaty praktyczne) oraz OCENA ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY (np. gminna, miejska, powiatowa biblioteka publiczna, gminny, miejski ośrodek kultury) – 2 dni20.04.202021.04.2020kredyty
Przygotowanie dokumentacji na posiedzenie Zgromadzenia Przedstawicieli / Walne Zgromadzenie23.04.2020zarzadzanie
Analiza ryzyka i ocena skutków dla ochrony danych DPIA – Warsztaty24.04.2020uregulowania-prawne
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Obowiązki instytucji obowiązanych i ich pracowników zgodnie z ustawą z dnia 1 marca 2018r.19.04.2020, uregulowania-prawne
Cyberbezpieczeństwo dla bankowości spółdzielczej18.04.2020, bezpieczenstwo
Dobre praktyki dla początkujących analityków kredytowych / doradców klienta – kompletowanie, czytanie, szybka analiza wstępna dokumentów kredytowych, w tym dotyczących prawnych zabezpieczeń20.03.2020kredyty
Gospodarka własna banku spółdzielczego – kompendium wiedzy18.03.2020rachunkowosc
Omówienie zmian prawnych w zakresie należności nieobsługiwanych, funduszy własnych, dużych zaangażowań, dźwigni finansowej oraz NSFR w oparciu o rozporządzenia (UE) 2019/630 i 2019/876, które będą miały wpływ na sporządzaną sprawozdawczość obligatoryjną na potrzeby NBP27.03.2020rachunkowosc
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Obowiązki instytucji obowiązanych i ich pracowników zgodnie z ustawą z dnia 1 marca 2018r.25.03.2020uregulowania-prawne
Etyka w bankowości23.03.2020uregulowania-prawne
Metodyki ocen odpowiedniości członków organów podmiotów nadzorowanych20.03.2020zarzadzanie
Podatki w Banku Spółdzielczym w 2020 r.18.03.2020rachunkowosc
Podatki w Banku Spółdzielczym w 2020 r.25.03.2020rachunkowosc

Masz pytanie?

Informacji na temat szkoleń udzielą:

Renata Bialic – Dyrektor Oddziału
kom.:500 358 648

Beata Płatek – Koordynator ds. szkoleń
tel./ fax: 17 86 41 952

e-mail: renata.bialic@bankbps.pl

 

Harmonogram szkoleń
Oddział w Krakowie
Oddział w Warszawie
Oddział we Wrocławiu
Oddział w Rzeszowie
Filia w Lublinie