Oddział w Rzeszowie

Dostępne szkolenia

Temat SzkoleniaData rozpoczęciaData zakończeniaKategoriaMiejscecategories_hfilter
Ocena zdolności kredytowej Jednostek Samorządu Terytorialnego w perspektywie UE 2014-2020 – (warsztaty praktyczne) oraz Ocena zdolności kredytowej Samorządowych Instytucji Kultury18.03.201919.03.2019Kredytykredyty
Postępowania egzekucyjne. Realizacja tytułu wykonawczego w egzekucji komorniczej i administracyjnej19.03.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Papiery wartościowe – ryzyko, wycena oraz aspekt podatkowy.20.03.2019Analiza ryzyk bankowychanaliza-ryzyk-bankowych
Sporządzanie i przegląd planów ciągłości działania i planów awaryjnych – zgodnie z Rek. D, Ustawą PSD2, wytycznymi EBA21.03.2019Zarządzaniezarzadzanie
Prawne zasady ustanawiania hipotek, ograniczanie ryzyk prawnych związanych z instytucją wolnego miejsca hipotecznego, zasady wielokrotnego wykorzystania jednej hipoteki21.03.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Zmiany w postępowaniu restrukturyzacyjnym i egzekucyjnym oraz zasady restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne21.03.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Realizacja zajęć egzekucyjnych na rachunkach bankowych oraz problematyka blokady STIR i zbiegu zajęcia egzekucyjnego z blokadą STIR22.03.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Nowa dokumentacja i obowiązki sprawozdawcze w 2019 roku oraz nowe zasady rozpatrywania reklamacji klientów22.03.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Akademia Ryzyka Bankowego cz. II22.03.2019Analiza ryzyk bankowychanaliza-ryzyk-bankowych
Prawna problematyka rachunków oszczędnościowych w tym rachunku podstawowego, obowiązki banku związane ze śmiercią posiadacza rachunku oszczędnościowego25.03.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Prawne zabezpieczenie kredytów hipotecznych i ich wpływ na skuteczność procesu restrukturyzacyjnego, windykacyjnego i upadłościowego26.03.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Przygotowanie informacji na Zebranie Przedstawicieli / Walne Zgromadzenie z uwzględnieniem Rekomendacji „L”26.03.2019Zarządzaniezarzadzanie
Nowa dokumentacja i obowiązki sprawozdawcze w 2019 roku oraz nowe zasady rozpatrywania reklamacji klientów28.03.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Zmiany w postępowaniu restrukturyzacyjnym i egzekucyjnym oraz zasady restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne01.04.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Nowa dokumentacja i obowiązki sprawozdawcze w 2019 roku oraz nowe zasady rozpatrywania reklamacji klientów02.04.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Akademia Ryzyka Bankowego cz. III02.04.2019Analiza ryzyk bankowychanaliza-ryzyk-bankowych
Kurs kasjera walutowo-złotowego (2dni)02.04.201903.04.2019Obsługa kasowo-skarbcowaobsluga-kasowo-skarbcowa
Zasady współpracy z biegłym rewidentem w świetle rekomendacji L i innych regulacji – implikacje dla banków spółdzielczych03.04.2019Rachunkowość i finanse bankówrachunkowosc
Przygotowanie informacji na zebranie przedstawicieli / walne zgromadzenie z uwzględnieniem rekomendacji „L”03.04.2019Zarządzaniezarzadzanie
Procedura windykacji należności bankowych – warsztaty04.04.201905.04.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Przygotowanie informacji na zebranie przedstawicieli / walne zgromadzenie z uwzględnieniem rekomendacji „L”05.04.2019Zarządzaniezarzadzanie
Cyberbezpieczeństwo dla bankowości spółdzielczej08.04.2019Bezpieczeństwobezpieczenstwo
Rola i zadania IOD-a po wprowadzeniu RODO10.04.201911.04.2019Bezpieczeństwobezpieczenstwo
Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej w Banku11.04.201912.04.2019Analiza ryzyk bankowychanaliza-ryzyk-bankowych
Restrukturyzacja zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne12.04.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Zasady współpracy z biegłym rewidentem w świetle rekomendacji L i innych regulacji – implikacje dla banków spółdzielczych16.04.2019Rachunkowość i finanse bankówrachunkowosc
Zasady współpracy z biegłym rewidentem w świetle rekomendacji L i innych regulacji – implikacje dla banków spółdzielczych24.04.2019Rachunkowość i finanse bankówrachunkowosc
Cyberbezpieczeństwo dla bankowości spółdzielczej24.04.2019Bezpieczeństwobezpieczenstwo
Cyberbezpieczeństwo dla bankowości spółdzielczej25.04.2019Bezpieczeństwobezpieczenstwo
Zasady skutecznego ustanawiania zabezpieczeń wierzytelności25.04.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Prawna problematyka rachunków oszczędnościowych w tym rachunku podstawowego, obowiązki banku związane ze śmiercią posiadacza rachunku oszczędnościowego26.04.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Restrukturyzacja zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne26.04.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Akademia Ryzyka Bankowego cz. 230.04.2019Analiza ryzyk bankowychanaliza-ryzyk-bankowych

Masz pytanie?

Informacji na temat szkoleń udzielą:

Renata Bialic – Dyrektor Oddziału
kom.:500 358 648

Beata Płatek – Koordynator ds. szkoleń
tel./ fax: 17 86 41 952

e-mail: renata.bialic@bankbps.pl


Harmonogram szkoleń
Oddział w Krakowie
Oddział w Warszawie
Oddział we Wrocławiu
Oddział w Rzeszowie
Filia w Lublinie