Data rozpoczęcia szkolenia:

09.05.2024

Data zakończenia szkolenia:

09.05.2024
10.05.2024

Opis szkolenia:

Cele szkolenia:

 • Zapoznanie uczestników z podstawowymi regulacjami dotyczącymi zarządzania ryzykami działalności bankowej.
 • Przedstawienie praktycznych zastosowań metod i sposobów ograniczania ryzyk.
 • Prezentacja wymogów informacyjnych niezbędnych do analizy i zdefiniowania profilu ryzyka w poszczególnych obszarach działalności banków.

ADRESACI:

Członkowie Zarządu, kierujący i pracownicy komórek ds. ryzyka, kierujący i specjaliści komórek ds. zgodności, pracownicy typowani jako kadra rezerwowa w komórkach kluczowych lub przyszli członkowie zarządu

Prowadzący:

 • Mirosław Meller: Realizował projekty zarządzania ryzykiem kredytowym w banku finansowanym przez Bank Światowy: dostosowanie produktowe, restrukturyzacja finansowa kredytobiorców, produktowe procedury kredytowe, monitoring kredytobiorców, ocena jakości portfela. Od kilkunastu lat prowadzi szkolenia dla kredytowych kadr banków komercyjnych i spółdzielczych. Przedmiotem szkoleń są problematyki: zarządzania ryzykiem kredytowym na poziomie umowy kredytowej dla wszystkich rodzajów kredytobiorców, wyznaczanie limitów koncentracji, przeprowadzanie testów warunków skrajnych, zarządzanie portfelem restrukturyzowanym. Równolegle prowadzi doradztwo finansowe dla banków (procedury kredytowe od przyjęcia wniosku, przez jego ocenę aż do monitoringu, ocena portfela kredytowego, programy naprawcze banków). Jest również doradcą dla podmiotów gospodarczych w opracowywaniu programów naprawczych i restrukturyzacyjnych, przygotowaniu biznes planów projektów inwestycyjnych oraz przeprowadzania wycen przedsiębiorstw. Prowadzi zajęcia dydaktyczne w wyższych szkołach bankowych i prowadził zajęcia na MBA z zakresu finasowania i zarzadzania przedsiębiorstwami.
 • Wojciech Iwanow: Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie audytu wewnętrznego i compliance w Banku. Approved Compliance Expert, Certyfikowany Compliance Oficer, Approved Compliance Officer, Approved AML & Sanctions Compliance Officer, Approved Whistleblowing Compliance Officer, Approved  E-S-G Officer, Lead Auditor ISO 27001. Posiada uprawnienia lustracyjne Krajowej Rady Spółdzielczej, współpracownik Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych w Poznaniu w zakresie ryzyka bankowego i audytu wewnętrznego. Trener w zakresie zarządzania ryzykiem, compliance i audytu wewnętrznego. Wykładowca „Podyplomowych Studiów Zarządzanie Ryzykiem w Banku”, a także „Podyplomowych Studiów Funkcja kontroli i compliance w Banku” w ramach Uniwersytetu WSB Merito we Wrocławiu. Autor regulacji wewnętrznych w zakresie zarządzania ryzykiem, compliance, kontroli.

CENA SZKOLENIA:

 

Grupa powyżej 20 os.

 

Grupa powyżej 30 os.

Cena za dwa dni Konferencji:
1480  1350  zł udział w szkoleniu, obiady, przerwy kawowe oraz uroczysta kolacja integracyjna z oprawą muzyczną, możliwość skorzystania z części SPA
225 225 zł nocleg pokój 1 – osobowy
380 380 zł nocleg pokój 2 – osobowy

 

Plan szkolenia:

Informacje organizacyjne:

 • Termin: 9-10 maja 2024 r.
 • Miejsce: Grand Chotowa Hotel&SPA*** Resort, Chotowa obok Dębicy

https://grandchotowa.pl/

Czas trwania warsztatów:

9 maja:

10:30-16:00 szkolenie (w przerwie lunch),

16:00-18:00 – indywidualne pytania do prowadzącego warsztaty

17:00-18:30 – czas wolny dla uczestników (możliwość zwiedzania resortu, korzystania z części SPA)

Od 19:30 – kolacja integracyjna.

10 maja:

10.00 – 15.30 szkolenie (w przerwie lunch)

PROGRAM SZKOLENIA:

Dzień 1 – Ryzyko kredytowe

 • Limity koncentracji kredytowej
 • Kredytowe testy warunków skrajnych
 • Powiązania kapitałowe i inne powiązania kredytobiorców tworzące wspólne ryzyko kredytowe
 • Duże ekspozycje kredytowe
 • Zarządzanie restrukturyzację kredytową.

Dzień 2:

Cz.1 Organizacja i nadzór nad zarządzaniem ryzykiem (RK) i koncentracji (RKK)

Cz.2 Strategia i zarządzanie ryzykiem i nadzór nad innymi istotnymi i najważniejszymi rodzajami ryzyka

 • Strategia zarządzania ryzykiem i kultura zarządzania ryzykiem
 • Ład wewnętrzny/zarządzanie wewnętrzne wg UPrBank, Rek. Z KNF oraz przepisów EBA
 • Struktura organizacyjna, model 3 linii obrony – przepisy krajowe, wytyczne EBA
 • Pojęcie linii biznesowych, istotne linie biznesowe w banku
 • Pozostałe( poza ryzykiem kredytowym) ryzyka istotne i inne najważniejsze rodzaje ryzyka potencjalnie występujące w bank, w tym ryzyko ESG, ryzyko ML/FT(prania pieniędzy i finansowania terroryzmu)
 • Organizacja i nadzór nad zarządzaniem innymi najważniejszymi rodzajami ryzyka
 • Organizacja i nadzór nad ryzykiem kapitałowym
 • Organizacja i nadzór nad zarządzaniem ryzykiem braku zgodności
 • Zasady polityki wynagradzania, a system zarządzania w Banku, w tym powiązane z ryzykiem ESG i neutralnością wg płci osób zatrudnionych – problemy polityki wynagrodzeń.
 • System informacji zarządczej.

Adres i dane kontaktowe:

Oddział w Rzeszowie

35-025 Rzeszów, ul. Zygmuntowska 14
Renata Bialic – Dyrektor Oddziału FRBS Rzeszów
Beata Płatek – Koordynator ds. szkoleń
tel.: 17 86 41 952
fax: 17 86 41 955
kom.: 500 358 648

Zapisz się na szkolenie  (Bez noclegu, pokój jednoosobowy, pokój dwuosobowy)