Oddział w Krakowie

Dostępne szkolenia

Temat SzkoleniaData rozpoczęciaData zakończeniaKategoriaMiejscecategories_hfilter
Zasady klasyfikacji ekspozycji kredytowych i tworzenie rezerw celowych – zmiany przepisów, zagadnienia praktyczne, częste błędy, interpretacje, największe trudności i pułapki; ćwiczenia (analiza przypadku)24.06.2019Kredytykredyty
NOWE SZKOLENIE: Podstawowa wiedza rolnicza dla bankowca24.05.2019Kredytykredyty
NOWE SZKOLENIE: Wprowadzanie nowych produktów bankowych na rynek lokalny27.05.2019Kredytykredyty
Zmiany w umowach rachunków bankowych – wykaz usług reprezentatywnych, rachunek uśpiony, wpływ śmierci posiadacza na umowę rachunku bankowego, usługa przenoszenia rachunku płatniczego i dostępu do podstawowego rachunku płatniczego10.06.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Efektywny monitoring ekspozycji kredytowych jako element zmniejszania ryzyka kredytowego (zasady postępowania, zakres podmiotowy, przedmiotowy, produktowy – praktyczne przypadki) oraz jego wpływ na poziom rezerw celowych tworzonych przez Bank01.07.2019Kredytykredyty
Analiza finansowa klienta instytucjonalnego13.06.2019Kredytykredyty
Analiza wniosków firm na uproszczonej księgowości14.06.2019Kredytykredyty
Postępowanie Restrukturyzacyjne16.05.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Tajemnica bankowa a inne tajemnice prawnie chronione w bankach spółdzielczych29.05.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Kurs kasjera złotowo-walutowego. Szkolenie 2-dniowe20.05.201921.05.2019Obsługa kasowo-skarbcowaobsluga-kasowo-skarbcowa
Ocena zdolności kredytowej klientów instytucjonalnych prowadzących pełną lub uproszczoną księgowość (proces, zakres merytoryczny i wnioskowanie z danych – krok po kroku)02.07.2019Kredytykredyty
Zarządzanie ryzykiem braku zgodności, pomiar ryzyka, analiza luki regulacyjnej, mapy ryzyka w związku ze zmianami w przepisach dotyczących działalności bankowej w 2019 r.28.06.2019Zarządzaniezarzadzanie
Nowa ustawa – zmiany w prawie o ochronie danych osobowych28.05.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
NOWE SZKOLENIE: Metodyka BION w 2019 roku, przygotowanie do badania i oceny nadzorczej31.05.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Ceny transferowe, schematy podatkowe- wybrane zagadnienia dla banków spółdzielczych z uwzględnieniem zmian od 2019 roku20.05.2019Rachunkowość i finanse bankówrachunkowosc
Windykacja wierzytelności bankowych. Postępowanie banku w odzyskiwaniu wierzytelności. Warsztaty11.06.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne

Oddział w Warszawie

Dostępne szkolenia

Temat SzkoleniaData rozpoczęciaData zakończeniaKategoriaMiejscecategories_hfilter
Zmiany w Ustawie o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami – szkolenie dla personelu kredytodawcy zakończone egzaminem03.06.2019Kredytykredyty
Zasady udzielania kredytów z gwarancjami BGK: – nowe gwarancje – KFG, – gwarancje PLD – gwarancje COSME. Kompleksowe podejście sprzedażowe i systemowe (SIOKP.PLD) – szkolenie dla BS zrzeszonych w Banku BPS S.A.17.06.2019Kredytykredyty
Kurs rachunkowości dla kandydatów na Głównych księgowych Banku – Zjazd 1 (3 dni)27.05.201929.05.2019Rachunkowość i finanse bankówrachunkowosc
Kurs rachunkowości dla kandydatów na Głównych księgowych Banku – Zjazd 2 (3 dni)10.06.201912.06.2019Rachunkowość i finanse bankówrachunkowosc
Kurs rachunkowości dla kandydatów na Głównych księgowych Banku – Zjazd 3 (3 dni)01.07.201903.07.2019Rachunkowość i finanse bankówrachunkowosc
Kreatywność i skuteczne rozwiązywanie problemów – 50 skutecznych narzędzi pokonywania problemów – warsztaty dla Menadżerów06.06.2019Zarządzaniezarzadzanie
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. obowiązki instytucji obowiązanych i ich pracowników zgodnie z ustawą z dnia 1 marca 2018 r.12.06.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Zarządzanie ryzykiem braku zgodności, pomiar ryzyka, analiza luki regulacyjnej, mapy ryzyka w związku ze zmianami w przepisach dotyczących działalności bankowej w 2019 r.13.06.2019Zarządzaniezarzadzanie
KURS KASJERA ZŁOTOWO-WALUTOWEGO (2 dni)22.05.201923.05.2019Obsługa kasowo-skarbcowaobsluga-kasowo-skarbcowa
Monitoring kredytowy – kredytobiorcy i zabezpieczenia. Część I (warsztaty komputerowe – 2 dni)23.05.201924.05.2019Kredytykredyty
Postępowanie restrukturyzacyjne17.05.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Odpowiedzialnośc karna za czyny związane z realizacją czynności bankowych (kredyt hipoteczny, hipoteczny i konsumencki, RODO, PPP)20.05.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Warsztaty z zagadnień prawnych dla pracowników sekretariatów w bankach spółdzielczych24.05.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Skuteczna windykacja wierzytelności banku30.05.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Nowe trendy marketingu do promocji i sprzedaży usług Banków Spółdzielczych04.07.2019Marketingmarketing
Badanie i ocena nadzorcza banków spółdzielczych za 2018 r.27.05.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Kreatywność i skuteczne rozwiązywanie problemów – warsztaty one day training29.05.2019Zarządzaniezarzadzanie
Metodyka BION w 2019 roku. Przygotowanie do badania i oceny nadzorczej21.05.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Monitoring kredytowy – kredytobiorcy i zabezpieczenia. Część II (warsztaty komputerowe – 2 dni)27.05.201928.05.2019Kredytykredyty
Praktyczne aspekty wdrożenia zmiany ustawy Eurofatca (ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 roku o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw)16.05.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Wybrane kluczowe elementy rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w bankach03.06.2019Rachunkowość i finanse bankówrachunkowosc
Wycena nieruchomości i operat szacunkowy w zarządzaniu ryzykiem kredytowym04.06.201905.06.2019Analiza ryzyk bankowychanaliza-ryzyk-bankowych
Przypomnienie zasad prezentacji zaangażowań na formularzu NB300 oraz przykłady wypełniania formularza LE w odniesieniu do Rozporządzenia (UE) nr 2018/162708.06.2019Rachunkowość i finanse bankówrachunkowosc
Ubezpieczenia w działalności banku11.06.2019Produkty bankoweprodukty-bankowe
Realizacja zajęć egzekucyjnych na rachunkach bankowych w świetle aktualnych zmian prawnych i orzecznictwa sądowego (2 dni)13.06.201914.06.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Rekomendacja D – praktyczne wskazówki zarządzania bezpieczeństwem środowiska teleinformatycznego w Banku Spółdzielczym24.06.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
KURS KASJERA ZŁOTOWO-WALUTOWEGO (2 dni)22.05.201923.05.2019Obsługa kasowo-skarbcowaobsluga-kasowo-skarbcowa
Postępowanie egzekucyjne nieruchomości pozarolniczej i nieruchomości rolnej27.06.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne

Oddział we Wrocławiu

Dostępne szkolenia

Temat SzkoleniaData rozpoczęciaData zakończeniaKategoriaMiejscecategories_hfilter
Ustawa o Kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami – szkolenie zakończone egzaminem07.06.2019Kredytykredyty
Zasady udzielania kredytów z gwarancjami BGK ( – nowe gwarancje – KFG, – gwarancje PLD , – gwarancje COSME.). Kompleksowe podejście sprzedażowe i systemowe (SIOKP.PLD)17.05.2019Kredytykredyty
Warsztaty z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Wyniki inspekcji i zmiana ustawy AML spowodowane IV Dyrektywą Ustawa z dnia 1 marca 2018r.16.05.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Monitoring kredytowy – kredytobiorcy i zabezpieczenia (warsztaty komputerowe) – cz.222.05.2019Kredytykredyty
Dobre praktyki dla początkujących analityków kredytowych / doradców klienta – kompletowanie, czytanie, szybka analiza wstępna dokumentów kredytowych, w tym dotyczących prawnych zabezpieczeń28.05.2019Kredytykredyty
Warsztaty z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Wyniki inspekcji i zmiana ustawy AML spowodowane IV Dyrektywą Ustawa z dnia 1 marca 2018r.27.05.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
KASJER ZŁOTOWO-WALUTOWY (KURS INTENSYWNY) – 2 dni23.05.201924.05.2019Obsługa kasowo-skarbcowaobsluga-kasowo-skarbcowa
Zmiany w ustawie o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami – szkolenie zakończone egzaminem (szkolenie w BS Głogów)18.05.2019Kredytykredyty
Jak zwiększyć sprzedaż produktów bankowych w BS dzięki Facebook Ads i Google Ads (CYKL-cz.2)17.05.2019Marketingmarketing
Marketing Internetowy w bankowości spółdzielczej (CYKL-cz.1)16.05.2019Marketingmarketing
Zasady klasyfikacji ekspozycji kredytowych i tworzenia rezerw celowych (zagadnienia praktyczne, częste błędy, dobre praktyki)29.05.2019Kredytykredyty
Praktyczne aspekty udzielania kredytów mieszkaniowych w Bankach Spółdzielczych w świetle ustawy o kredycie hipotecznym, z uwzględnieniem RODO27.05.2019Kredytykredyty
Prawne zasady ustanawiania hipotek, ograniczanie ryzyk prawnych związanych z instytucją wolnego miejsca hipotecznego, zasady wielokrotnego wykorzystania jednej hipoteki27.05.201928.05.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Praktyczne aspekty udzielania kredytów mieszkaniowych w Bankach Spółdzielczych w świetle ustawy o kredycie hipotecznym, z uwzględnieniem RODO24.05.2019Kredytykredyty
Metodyka BION w 2019 roku. Przygotowanie do badania i oceny nadzorczej24.05.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Mienie wspólne i wspólność praw jako podstawa zabezpieczenia lub zaspokojenia roszczeń Banku. Współwłasność, małżeństwo, spółka17.05.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Motywowanie i premiowanie pracowników BS04.06.2019Zarządzaniezarzadzanie
Metodyka BION w 2019 roku, przygotowanie do badania i oceny nadzorczej04.06.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Mieszkaniowe rachunki powiernicze05.06.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Realizacja zajęć egzekucyjnych na rachunkach bankowych w świetle aktualnych zmian prawnych i orzecznictwa sądowego06.06.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Dobre praktyki dla początkujących analityków kredytowych / doradców klienta – kompletowanie, czytanie, szybka analiza wstępna dokumentów kredytowych, w tym dotyczących prawnych zabezpieczeń10.06.2019Kredytykredyty
Zasady klasyfikacji ekspozycji kredytowych i tworzenia rezerw celowych (zagadnienia praktyczne, częste błędy, dobre praktyki)11.06.2019Kredytykredyty
Wybrane kluczowe elementy rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w bankach spółdzielczych11.06.2019Rachunkowość i finanse bankówrachunkowosc
Wybrane kluczowe elementy rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w bankach spółdzielczych12.06.2019Rachunkowość i finanse bankówrachunkowosc
Motywowanie i premiowanie pracowników BS14.06.2019Zarządzaniezarzadzanie
Przegląd dokumentacji przekazywanej na zewnątrz w zakresie obsługi klienta indywidualnego17.06.2019Zarządzaniezarzadzanie
Przegląd dokumentacji przekazywanej na zewnątrz w zakresie obsługi klienta indywidualnego24.06.2019Zarządzaniezarzadzanie
Wpływ śmierci posiadacza na umowę rachunku bankowego. Zarząd sukcesyjny a rachunek bankowy. Regulacja rachunków uśpionych w praktyce bankowej. Zasady funkcjonowania centralnej informacji o rachunkach bankowych26.06.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Ocena ryzyka kredytowego jednostek samorządu terytorialnego (JST) – warsztaty komputerowe27.06.2019Kredytykredyty
Incydenty naruszenia ochrony danych osobowych i incydenty naruszenia bezpieczeństwa informacji – identyfikacja, ocena ryzyka i zgłaszanie do UODO i KNF – warsztaty dla Inspektorów Ochrony Danych27.06.2019Analiza ryzyk bankowychanaliza-ryzyk-bankowych
NB300 – przypomnienie zmian w prezentacji kredytów wspólnych oraz powtórzenie wiadomości z zakresu sprawozdawczości LE i FINREP28.06.2019Rachunkowość i finanse bankówrachunkowosc
NB300 – przypomnienie zmian w prezentacji kredytów wspólnych oraz powtórzenie wiadomości z zakresu sprawozdawczości LE i FINREP29.06.2019Rachunkowość i finanse bankówrachunkowosc

Oddział w Rzeszowie

Dostępne szkolenia

Temat SzkoleniaData rozpoczęciaData zakończeniaKategoriaMiejscecategories_hfilter
Warsztaty z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Wyniki inspekcji i zmiany w ustawie AML spowodowane IV Dyrektywą22.05.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Nowa dokumentacja i obowiązki sprawozdawcze w 2019 roku oraz nowe zasady rozpatrywania reklamacji klientów06.06.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Raportowanie schematów podatkowych oraz ceny transferowe w Banku Spółdzielczym16.05.2019Rachunkowość i finanse bankówrachunkowosc
Analiza finansowo – ekonomiczna i monitoring dużych ekspozycji kredytowych (warsztaty komputerowe – 2 dni)20.05.201921.05.2019Kredytykredyty
Ceny transferowe- wybrane zagadnienia dla banków spółdzielczych z uwzględnieniem zmian od 2019 roku22.05.2019Rachunkowość i finanse bankówrachunkowosc
Prawna problematyka rachunków oszczędnościowych w tym rachunku podstawowego, obowiązki banku związane ze śmiercią posiadacza rachunku oszczędnościowego24.05.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Prawne zabezpieczenie kredytów hipotecznych i ich wpływ na skuteczność procesu restrukturyzacyjnego, windykacyjnego i upadłościowego23.05.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Ocena zdolności kredytowej klientów instytucjonalnych24.05.201925.05.2019Kredytykredyty
Ceny transferowe- wybrane zagadnienia dla banków spółdzielczych z uwzględnieniem zmian od 2019 roku30.05.2019Rachunkowość i finanse bankówrachunkowosc
Incydenty naruszenia ochrony danych osobowych i incydenty naruszenia bezpieczeństwa informacji – identyfikacja, ocena ryzyka i zgłaszanie do UODO i KNF – warsztaty dla Inspektorów Ochrony Danych30.05.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Omówienie zagadnień związanych z dużymi kredytami prezentowanymi w sprawozdaniach LE i NB 30001.06.2019Rachunkowość i finanse bankówrachunkowosc
Ocena ryzyka finansowania Projektów deweloperskich03.06.2019Kredytykredyty
Zmiany w postępowaniu restrukturyzacyjnym i egzekucyjnym oraz zasady restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne05.06.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Zasady skutecznego ustanawiania zabezpieczeń wierzytelności27.06.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Prawna problematyka rachunków oszczędnościowych w tym rachunku podstawowego, obowiązki banku związane ze śmiercią posiadacza rachunku oszczędnościowego28.06.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Gospodarstwa domowe  – zdolność kredytowa, monitoring, zabezpieczenie, restrukturyzacja (warsztaty komputerowe – 1 dzień)28.06.2019Kredytykredyty
NOWOŚĆ: Badanie i Ocena Nadzorcza banków spółdzielczych za 2018r.24.05.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
NOWOŚĆ: Badanie i Ocena Nadzorcza banków spółdzielczych za 2018r.29.05.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
NOWOŚĆ: Badanie i Ocena Nadzorcza banków spółdzielczych za 2018r.30.05.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Incydenty naruszenia ochrony danych osobowych i incydenty naruszenia bezpieczeństwa informacji – identyfikacja, ocena ryzyka i zgłaszanie do UODO i KNF – warsztaty dla Inspektorów Ochrony Danych06.06.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Weksel w praktyce bankowej10.06.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Prawnokarne aspekty realizacji czynności bankowych11.06.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Incydenty naruszenia ochrony danych osobowych i incydenty naruszenia bezpieczeństwa informacji – identyfikacja, ocena ryzyka i zgłaszanie do UODO i KNF – warsztaty dla Inspektorów Ochrony Danych11.06.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Harmonogram szkoleń
Oddział w Krakowie
Oddział w Warszawie
Oddział we Wrocławiu
Oddział w Rzeszowie
Filia w Lublinie