Oddział w Krakowie

Dostępne szkolenia

Temat SzkoleniaData rozpoczęciaData zakończeniaKategoriaMiejscecategory_hfilter
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Obowiązki instytucji obowiązanych i ich pracowników zgodnie z ustawą z dnia 1 marca 2018r.30.01.2020uregulowania-prawne
Excel w pracy bankowego praktyka07.02.2020zarzadzanie
Warsztaty z zagadnień prawnych dla pracowników sekretariatów w bankach spółdzielczych31.01.2020uregulowania-prawne
Weryfikacja i ocena mechanizmów kontrolnych w banku spółdzielczym29.01.2020zarzadzanie
Analiza kredytowa klientów prowadzących uproszczoną księgowość10.02.2020kredyty
Analiza ryzyka i ocena skutków dla ochrony danych DPIA – Warsztaty14.02.2020zarzadzanie
Ryzyko operacyjne w banku spółdzielczym z uwzględnieniem zasad ładu korporacyjnego15.02.2020, zarzadzanie
Sądowe i egzekucyjne dochodzenie wierzytelności bankowych. Duża nowelizacja procedury cywilnej i regulacji dotyczących kosztów sądowych. Zmiany w upadłości konsumenckiej17.02.2020uregulowania-prawne
Kurs kasjera złotowo-walutowego.18.02.2020obsluga-kasowo-skarbcowa
Egzekucja z rachunku bankowego po zmianach ustawy STIR i mechanizmu podzielonej płatności19.02.2020uregulowania-prawne
Obowiązki banku jako administratora danych osobowych po reformie. Stan prawny według RODO i ustaw po nowelizacji: o ochronie danych, prawa bankowego i kodeksu pracy21.02.2020uregulowania-prawne
Szkolenie okresowe z zakresu kredytu hipotecznego. Finansowanie hipoteczne w praktyce banków, z uwzględnieniem prawa o księgach wieczystych i hipotece26.02.2020uregulowania-prawne
Podatki w bankach spółdzielczych 202026.02.2020rachunkowosc
Wskaźnik płynności krótkoterminowej LCR oraz ogólne zasady obliczania wskaźnika stabilnego finansowania netto NSFR w świetle rozporządzeń (UE) 2018/1620 i 2019/87615.02.2020rachunkowosc
Realizacja przekazów w obrocie dewizowym według aktualnych przepisów prawa24.02.2020rachunkowosc
Spółki Handlowe – Kompendium dla Banków Spółdzielczych27.02.2020uregulowania-prawne

Oddział w Warszawie

Dostępne szkolenia

Temat SzkoleniaData rozpoczęciaData zakończeniaKategoriaMiejscecategory_hfilter
Weksel w praktyce bankowej13.02.2020uregulowania-prawne
Etyka w bankowości08.02.2020, uregulowania-prawne
Upadłość konsumencka – uprawnienia i obowiązki Banku w toku postępowania upadłościowego oraz projektowanych zmian w ramach Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw.21.02.2020uregulowania-prawne
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Obowiązki instytucji obowiązanych i ich pracowników zgodnie z ustawą z dnia 1 marca 2018 r.16.03.2020uregulowania-prawne
Monitoring kredytowy: kredytobiorcy i zabezpieczenia część II (2 dni)10.02.202011.02.2020kredyty
KURS KASJERA ZŁOTOWO-WALUTOWEGO20.02.2020obsluga-kasowo-skarbcowa
Zarządzanie ryzykiem inwestycji banków spółdzielczych na podstawie zapisów Rekomendacji B Komisji Nadzoru Finansowego20.02.2020analiza-ryzyk-bankowych
Rola i obowiązki IOD-a w świetle nowych przepisów RODO. Warsztaty 2 dniowe04.02.202005.02.2020uregulowania-prawne
Egzekucja z rachunku bankowego po zmianach w zakresie STIR i mechanizmu podzielonej płatności07.02.2020uregulowania-prawne
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Obowiązki instytucji obowiązanych i ich pracowników zgodnie z ustawą z dnia 1 marca 2018 r.12.02.2020uregulowania-prawne
Ochrona danych osobowych oraz prowadzenie dokumentacji pracowniczej w banku spółdzielczym14.02.2020uregulowania-prawne
Prawo konsumenta do reklamacji i pozasądowego rozpoznania sporu w kredytach konsumenckich19.02.2020uregulowania-prawne
Kontrola wewnętrzna w Banku w 2020 roku24.02.2020zarzadzanie
Tajemnica bankowa oraz zmiany w Ochronie danych osobowych28.02.2020uregulowania-prawne
KURS KASJERA ZŁOTOWO-WALUTOWEGO25.03.2020obsluga-kasowo-skarbcowa
Etyka w bankowości29.02.2020, uregulowania-prawne
Etyka w bankowości10.03.2020, uregulowania-prawne
Ocena zdolności kredytowej osób fizycznych w banku spółdzielczym27.02.2020kredyty
Zakres odpowiedzialności pracownika banku15.02.2020, uregulowania-prawne
Zakres odpowiedzialności pracownika banku28.02.2020, uregulowania-prawne
Podmioty powiązane – wspólne czy oddzielne ryzyko kredytowe banku09.03.2020kredyty
Etyka w bankowości a podstawowe prawa i obowiązki pracownika banku03.02.2020uregulowania-prawne
Spółki handlowe w praktyce banków, zasady zawierania umów i ustanawiania zabezpieczeń na majątku spółek handlowych ze szczególnym uwzględnieniem nowego rodzaju spółki – prostej spółki akcyjnej06.02.2020uregulowania-prawne
Podatki w bankach spółdzielczych 202018.02.2020uregulowania-prawne
Obsługa Jednostek Samorządu Terytorialnego przez banki spółdzielcze20.03.2020uregulowania-prawne
Aktualne wymogi prowadzenia i monitoringu zadań ustawowych wobec pracodawcy prowadzone przez służby kadrowo-płacowe 2019/202025.02.2020uregulowania-prawne

Oddział we Wrocławiu

Dostępne szkolenia

Temat SzkoleniaData rozpoczęciaData zakończeniaKategoriaMiejscecategory_hfilter
STUDIUM DEPOZYTOWE (3 zjazdy) – zjazd-1 – NOWA edycja30.01.2020uregulowania-prawne
STUDIUM DEPOZYTOWE (3 zjazdy) – zjazd- 2 – NOWA edycja20.02.2020uregulowania-prawne
STUDIUM DEPOZYTOWE (3 zjazdy) – zjazd- 3 – NOWA edycja11.03.2020uregulowania-prawne
Sądowe i egzekucyjne dochodzenie wierzytelności. Duża nowelizacja procedury cywilnej i regulacji dotyczących kosztów sądowych. Zmiany w upadłości konsumenckiej.19.02.2020uregulowania-prawne
Upadłość konsumencka – uprawnienia i obowiązki Banku w toku postępowania upadłościowego oraz projektowanych zmian w ramach Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019r. o zmianie ustawy Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw.10.02.2020uregulowania-prawne
FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU AMRON (I) – wspomagane komputerowo05.02.2020kredyty
AMRON W PRAKTYCE BANKOWEJ (II)06.02.2020kredyty
Ocena zdolności kredytowej osób fizycznych w banku spółdzielczym10.02.2020kredyty
Testy warunków skrajnych w obszarze ryzyka kredytowego w banku spółdzielczym – warsztaty11.02.2020kredyty
Prawne zasady ustanawiania hipotek, ograniczanie ryzyk prawnych związanych z instytucją wolnego miejsca hipotecznego, zasady wielokrotnego wykorzystania jednej hipoteki.11.02.2020uregulowania-prawne
AKADEMIA RYZYKA BANKOWEGO (cz. 1) – NOWA edycja11.02.2020analiza-ryzyk-bankowych
AKADEMIA RYZYKA BANKOWEGO (cz. 2) – NOWA edycja18.02.2020analiza-ryzyk-bankowych
AKADEMIA RYZYKA BANKOWEGO (cz. 3) – NOWA edycja05.03.2020analiza-ryzyk-bankowych
Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej w Banku Spółdzielczym, z uwzględnieniem Wytycznych EBA 201815.02.2020analiza-ryzyk-bankowych
OCENA ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W PERSPEKTYWIE UE 2014 – 2020 (warsztaty praktyczne) oraz OCENA ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY (np. gminna, miejska, powiatowa biblioteka publiczna, gminny, miejski ośrodek kultury) – 2 dni17.02.202018.02.2020kredyty
Dobre praktyki dla początkujących analityków kredytowych / doradców klienta – kompletowanie, czytanie, szybka analiza wstępna dokumentów kredytowych, w tym dotyczących prawnych zabezpieczeń17.02.2020kredyty
Zarządzanie ryzykiem inwestycji banków spółdzielczych na podstawie zapisów Rekomendacji B Komisji Nadzoru Finansowego19.02.2020analiza-ryzyk-bankowych
Ocena ryzyka kredytowego i monitoring jednostek samorządu terytorialnego (JST)25.02.2020kredyty
Wycena i monitoring zabezpieczeń na nieruchomościach26.02.2020kredyty
Zarządzanie ryzykiem operacyjnym z uwzględnieniem ryzyka braku zgodności w banku spółdzielczym26.02.2020analiza-ryzyk-bankowych
Wskaźnik płynności krótkoterminowej LCR oraz ogólne zasady obliczania wskaźnika stabilnego finansowania netto NSFR w świetle rozporządzeń (UE) 2018/1620 i 2019/87628.02.2020rachunkowosc
Wskaźnik płynności krótkoterminowej LCR oraz ogólne zasady obliczania wskaźnika stabilnego finansowania netto NSFR w świetle rozporządzeń (UE) 2018/1620 i 2019/87629.02.2020rachunkowosc
Monitoring kredytowy – kredytobiorcy i zabezpieczenia – część I (2 dni)03.03.202004.03.2020kredyty
Zarządzanie ryzykiem inwestycji banków spółdzielczych na podstawie zapisów Rekomendacji B Komisji Nadzoru Finansowego06.03.2020analiza-ryzyk-bankowych
Zasady ważnego zawierania umów kredytowych oraz umów zabezpieczeń -zasady reprezentacji i zawierania umów z osobami fizycznymi, osobami prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej.09.03.202010.03.2020kredyty
Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej w Banku z uwzględnieniem wytycznych EBA oraz SSOZ BPS – dla początkujących10.03.2020analiza-ryzyk-bankowych
Kontrola wewnętrzna w Banku w 2020 roku – warsztaty12.03.2020zarzadzanie
CRR2 – Przygotowanie banku spółdzielczego do wdrożenia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2019/876 z dnia 20 maja 2019r.17.03.2020zarzadzanie
Wycena i monitoring zabezpieczeń19.03.202020.03.2020kredyty
Ustawa o KREDYCIE HIPOTECZNYM oraz nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami – Szkolenie zakończone EGZAMINEM20.03.2020kredyty
Monitoring kredytowy – kredytobiorcy i zabezpieczenia – część II23.03.202024.12.2019kredyty
Kontrola wewnętrzna w Banku w 2020 roku – warsztaty24.03.2020zarzadzanie
Spółki handlowe w praktyce banków , zasady zawierania umów i ustanawiania zabezpieczeń na majątku spółek handlowych ze szczególnym uwzględnieniem nowego rodzaju spółki – prostej spółki akcyjnej23.03.2020uregulowania-prawne
Co w sprawozdaniu finansowym banku piszczy? – elementy sprawozdania finansowego z wyjaśnieniem zasad rachunkowości.27.03.2020zarzadzanie
Egzekucja z nieruchomości24.03.2020uregulowania-prawne
OCENA ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W PERSPEKTYWIE UE 2014 – 2020 (warsztaty praktyczne) oraz OCENA ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY (np. gminna, miejska, powiatowa biblioteka publiczna, gminny, miejski ośrodek kultury) – 2 dni30.03.202031.03.2020kredyty
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Obowiązki instytucji obowiązanych i ich pracowników zgodnie z ustawą z dnia 1 marca 2018 r.02.03.2020uregulowania-prawne
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Obowiązki instytucji obowiązanych i ich pracowników zgodnie z ustawą z dnia 1 marca 2018 r.03.03.2020uregulowania-prawne
Warsztaty z zagadnień prawnych dla pracowników sekretariatów w bankach spółdzielczych07.02.2020uregulowania-prawne
(II) Jak wyeliminować błędy przy optymalizacji strony internetowej Banku zwiększając aktywność oraz zainteresowanie Klientów21.02.2020zarzadzanie
(III) Marketing w praktyce bankowej, czyli skuteczna promocja usług i produktów bankowych w internecie27.03.2020zarzadzanie
Etyka w bankowości30.01.2020uregulowania-prawne
Etyka w bankowości31.01.2020uregulowania-prawne
(II) Marketing w praktyce bankowej, czyli skuteczna promocja usług i produktów bankowych w internecie28.02.2020marketing
(III) Jak wyeliminować błędy przy optymalizacji strony internetowej Banku zwiększając aktywność oraz zainteresowanie Klientów13.03.2020zarzadzanie
(I) Jak zwiększyć sprzedaż produktów bankowych w Bankach Spółdzielczych dzięki Facebook Ads i Google Ads (w ramach – CYKLU SZKOLEŃ MARKETINGOWYCH)07.02.2020zarzadzanie
Praktyczne wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z wymaganiami KNF, normą ISO 27001 oraz dobrymi praktykami18.02.2020zarzadzanie
Warsztaty z zagadnień prawnych dla pracowników sekretariatów w bankach spółdzielczych21.02.2020uregulowania-prawne
Podatki w bankach spółdzielczych 202024.02.2020rachunkowosc
Podatki w bankach spółdzielczych 202027.02.2020rachunkowosc
Egzekucja z rachunku bankowego po zmianach Ustawy STIR i Mechanizmu Podzielonej Płatności12.03.2020uregulowania-prawne
Kredyt hipoteczny i konsumencki – problemy praktyczne związane z zawieraniem umów. Rekomendacja S KNF – nowe obowiązki banków dotyczące kredytowania hipotecznego13.03.2020uregulowania-prawne
Praktyczne wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z wymaganiami KNF, normą ISO 27001 oraz dobrymi praktykami16.03.2020zarzadzanie
Egzekucja z rachunku bankowego po zmianach Ustawy STIR i Mechanizmu Podzielonej Płatności18.03.2020uregulowania-prawne
Kredyt hipoteczny i konsumencki – problemy praktyczne związane z zawieraniem umów. Rekomendacja S KNF – nowe obowiązki banków dotyczące kredytowania hipotecznego19.03.2020uregulowania-prawne
Rola i obowiązki IOD-a w świetle nowych przepisów RODO (warsztaty 2 dniowe).19.03.202020.03.2020uregulowania-prawne
Odpowiedzialność Zarządu Banku w zakresie ochrony danych osobowych i cyberbezpieczeństwa26.03.2020zarzadzanie

Oddział w Rzeszowie

Dostępne szkolenia

Temat SzkoleniaData rozpoczęciaData zakończeniaKategoriaMiejscecategory_hfilter
Omówienie zmian prawnych w zakresie należności nieobsługiwanych, funduszy własnych, dużych zaangażowań, dźwigni finansowej oraz NSFR w oparciu o rozporządzenia (UE) 2019/630 i 2019/876, które będą miały wpływ na sporządzaną sprawozdawczość obligatoryjną na potrzeby NBP01.02.2020rachunkowosc
Ryzyko stopy procentowej01.02.2020analiza-ryzyk-bankowych
Realizacja zajęć egzekucyjnych na rachunkach bankowych w świetle aktualnych zmian prawnych i orzecznictwa sądowego oraz problematyka zbiegu zajęcia egzekucyjnego z blokadą STIR31.01.2020uregulowania-prawne
Spółki handlowe w praktyce banków , zasady zawierania umów i ustanawiania zabezpieczeń na majątku spółek handlowych ze szczególnym uwzględnieniem nowego rodzaju spółki – prostej spółki akcyjnej30.01.2020uregulowania-prawne
Zmiany w Prawie Konsumenckim a działalność Banków Spółdzielczych28.01.2020uregulowania-prawne
Kurs kasjera złotowo-walutowego (2 dni)28.01.202029.01.2020obsluga-kasowo-skarbcowa
Weryfikacja i ocena mechanizmów kontrolnych w banku spółdzielczym30.01.2020zarzadzanie
Warsztaty z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Wyniki inspekcji i zmiany w ustawie AML spowodowane IV Dyrektywą03.02.2020uregulowania-prawne
Egzekucja z rachunku bankowego po zmianach ustawy STIR i mechanizmu podzielonej płatności10.03.2020uregulowania-prawne
Zarządzanie ryzykiem inwestycji banków spółdzielczych na podstawie zapisów Rekomendacji B Komisji Nadzoru Finansowego11.02.2020uregulowania-prawne
Egzekucja z rachunku bankowego po zmianach ustawy STIR i mechanizmu podzielonej płatności12.02.2020uregulowania-prawne
Monitoring kredytowy – kredytobiorcy i zabezpieczenia – część II12.02.202013.02.2020kredyty
Kurs kasjera złotowo-walutowego (2 dni)18.02.202019.02.2020obsluga-kasowo-skarbcowa
Zarządzanie zmianą – przeprowadzenie pracowników przez zmianę w 2020 roku21.02.2020, zarzadzanie
Aktywna sprzedaż produktów bankowych 2020 sprzedaż pro aktywna i finalizacja sprzedaży22.02.202023.02.2020, sprzedaz-i-obsluga-klienta
Podatki w BS25.02.2020rachunkowosc
Zarządzanie ryzykiem inwestycji banków spółdzielczych na podstawie zapisów Rekomendacji B Komisji Nadzoru Finansowego27.02.2020zarzadzanie
Upadłość konsumencka – uprawnienia i obowiązki Banku w toku postępowania upadłościowego oraz projektowanych zmian w ramach Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019r. o zmianie ustawy Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw27.02.2020uregulowania-prawne
Spółki handlowe w praktyce banków , zasady zawierania umów i ustanawiania zabezpieczeń na majątku spółek handlowych ze szczególnym uwzględnieniem nowego rodzaju spółki – prostej spółki akcyjnej28.02.2020uregulowania-prawne
Ocena zdolności kredytowej klientów instytucjonalnych (2 dni)28.02.202029.02.2020kredyty
Ocena zdolności kredytowej osób fizycznych w banku spółdzielczym03.03.2020kredyty
Egzekucja z rachunku bankowego po zmianach ustawy STIR i mechanizmu podzielonej płatności03.03.2020uregulowania-prawne
OCENA ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W PERSPEKTYWIE UE 2014 – 2020 (warsztaty praktyczne) oraz OCENA ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY (np. gminna, miejska, powiatowa biblioteka publiczna, gminny, miejski ośrodek kultury) – 2 dni09.03.202010.03.2020kredyty
Zarządzanie ryzykiem inwestycji banków spółdzielczych na podstawie zapisów Rekomendacji B Komisji Nadzoru Finansowego12.03.2020zarzadzanie
Kontrola wewnętrzna13.03.2020zarzadzanie
Ochrona danych Osobowych14.03.2020, uregulowania-prawne
Sprawozdawczość14.03.2020rachunkowosc
Restrukturyzacja kredytobiorców w sytuacji trudnej (2 dni)16.03.202017.03.2020kredyty
Testy warunków skrajnych w obszarze ryzyka kredytowego w banku spółdzielczym – warsztaty19.03.2020kredyty
Zarządzanie ryzykiem walutowym w banku spółdzielczym,20.03.2020analiza-ryzyk-bankowych
CRR2 – Przygotowanie banku spółdzielczego do wdrożenia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2019/876 z dnia 20 maja 2019r.24.03.2020zarzadzanie
Sprawozdawczość28.03.2020rachunkowosc
Upadłość konsumencka – uprawnienia i obowiązki Banku w toku postępowania upadłościowego oraz projektowanych zmian w ramach Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019r. o zmianie ustawy Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw30.03.2020uregulowania-prawne
Spółki handlowe w praktyce banków , zasady zawierania umów i ustanawiania zabezpieczeń na majątku spółek handlowych ze szczególnym uwzględnieniem nowego rodzaju spółki – prostej spółki akcyjnej31.03.2020uregulowania-prawne
Sprawozdawczość04.04.2020rachunkowosc
CRR2 – Przygotowanie banku spółdzielczego do wdrożenia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2019/876 z dnia 20 maja 2019r.16.04.2020zarzadzanie
OCENA ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W PERSPEKTYWIE UE 2014 – 2020 (warsztaty praktyczne) oraz OCENA ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY (np. gminna, miejska, powiatowa biblioteka publiczna, gminny, miejski ośrodek kultury) – 2 dni20.04.202021.04.2020kredyty
CRR2 – Przygotowanie banku spółdzielczego do wdrożenia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2019/876 z dnia 20 maja 2019r.23.04.2020zarzadzanie
Analiza ryzyka i ocena skutków dla ochrony danych DPIA – Warsztaty30.01.2020uregulowania-prawne
Jak zwiększyć sprzedaż produktów bankowych w Bankach Spółdzielczych dzięki Facebook Ads i Google Ads04.02.2020zarzadzanie
Marketing w praktyce bankowej, czyli skuteczna promocja usług i produktów bankowych w internecie04.02.2020marketing
Analiza ryzyka i ocena skutków dla ochrony danych DPIA – Warsztaty06.02.2020uregulowania-prawne
Marketing w praktyce bankowej, czyli skuteczna promocja usług i produktów bankowych w internecie07.02.2020marketing
Kredyt hipoteczny i konsumencki – problemy praktyczne związane z zawieraniem umów. Rekomendacja S KNF – nowe obowiązki banków dotyczące kredytowania hipotecznego13.02.2020uregulowania-prawne
Jak zwiększyć sprzedaż produktów bankowych w Bankach Spółdzielczych dzięki Facebook Ads i Google Ads14.02.2020zarzadzanie
Marketing w praktyce bankowej, czyli skuteczna promocja usług i produktów bankowych w internecie19.02.2020marketing
Praktyczne wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z wymaganiami KNF, normą ISO 27001 oraz dobrymi praktykami26.02.2020uregulowania-prawne
Kredyt hipoteczny i konsumencki – problemy praktyczne związane z zawieraniem umów. Rekomendacja S KNF – nowe obowiązki banków dotyczące kredytowania hipotecznego04.03.2020uregulowania-prawne
Analiza ryzyka i ocena skutków dla ochrony danych DPIA – Warsztaty06.03.2020uregulowania-prawne
Kredyt hipoteczny i konsumencki – problemy praktyczne związane z zawieraniem umów. Rekomendacja S KNF – nowe obowiązki banków dotyczące kredytowania hipotecznego09.03.2020uregulowania-prawne
Jak zwiększyć sprzedaż produktów bankowych w Bankach Spółdzielczych dzięki Facebook Ads i Google Ads13.03.2020zarzadzanie
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Obowiązki instytucji obowiązanych i ich pracowników zgodnie z ustawą z dnia 1 marca 2018r.19.04.2020, uregulowania-prawne
Cyberbezpieczeństwo dla bankowości spółdzielczej18.04.2020, bezpieczenstwo
Harmonogram szkoleń
Oddział w Krakowie
Oddział w Warszawie
Oddział we Wrocławiu
Oddział w Rzeszowie
Filia w Lublinie