Oddział w Krakowie

Dostępne szkolenia

Temat SzkoleniaData rozpoczęciaData zakończeniaKategoriaMiejscecategory_hfilter
Wycena nieruchomości i operat szacunkowy19.03.202020.03.2020uregulowania-prawne
Praktyczne wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z wymaganiami KNF, normą ISO 27001 oraz dobrymi praktykami19.03.2020bezpieczenstwo
Działalność depozytowa w roku 2020 – mikrorachunek podatkowy, przedsiębiorca konsumentem, split payment 2, obsługa osób z niepełnosprawnościami20.03.2020rachunkowosc
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Obowiązki instytucji obowiązanych i ich pracowników – aktualny stan prawny21.03.2020, uregulowania-prawne
Kredyt hipoteczny i konsumencki – problemy praktyczne związane z zawieraniem umów. Rekomendacja S KNF – nowe obowiązki banków dotyczące kredytowania hipotecznego24.03.2020kredyty
Etyka bankowa. O kształtowaniu kultury etycznej w bankach. Anonimowe zgłaszanie nieprawidłowości w bankach w świetle aktualnych przepisów oraz tzw. dyrektywy o sygnalistach25.03.2020uregulowania-prawne
Kurs kasjera złotowo-walutowego.26.03.2020obsluga-kasowo-skarbcowa
Zasady cyberbezpieczeństwa w strukturach banku spółdzielczego27.03.2020bezpieczenstwo
Zadania, funkcjonowanie i obsługa organów banku spółdzielczego31.03.2020uregulowania-prawne

Oddział w Warszawie

Dostępne szkolenia

Temat SzkoleniaData rozpoczęciaData zakończeniaKategoriaMiejscecategory_hfilter
KURS KASJERA ZŁOTOWO-WALUTOWEGO25.03.2020obsluga-kasowo-skarbcowa
Obsługa Jednostek Samorządu Terytorialnego przez banki spółdzielcze20.03.2020uregulowania-prawne
Profesjonalny doradca bankowy07.04.2020sprzedaz-i-obsluga-klienta
Dobre praktyki dla początkujących analityków kredytowych / doradców klienta – kompletowanie, czytanie, szybka analiza wstępna dokumentów kredytowych, w tym dotyczących prawnych zabezpieczeń19.03.2020kredyty
Lista płac 2020 PIT 0- – PPK – zasiłki ZUS, potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków25.03.2020uregulowania-prawne
Studium depozytowe30.03.202031.03.2020produkty-bankowe
Ocena odpowiedniości członków organów zgodnie z metodyką opracowaną przez Komisję Nadzoru Finansowego17.03.2020uregulowania-prawne
Zadania, funkcjonowanie i obsługa organów banku spółdzielczego26.03.2020uregulowania-prawne
Wskaźnik płynności krótkoterminowej LCR oraz ogólne zasady obliczania wskaźnika stabilnego finansowania netto NSFR w świetle rozporządzeń (UE) 2018/1620 i 2019/87621.03.2020rachunkowosc
Perspektywy rozwoju banków spółdzielczych – model biznesowy banku spółdzielczego24.03.2020zarzadzanie
Przygotowanie dokumentacji na posiedzenie Zgromadzenia Przedstawicieli / Walne Zgromadzenie23.03.2020uregulowania-prawne
Schematy podatkowe (MDR) – obowiązek raportowania informacji18.03.2020rachunkowosc
Spółki handlowe w praktyce banków , zasady zawierania umów i ustanawiania zabezpieczeń na majątku spółek handlowych ze szczególnym uwzględnieniem nowego rodzaju spółki – prostej spółki akcyjnej26.03.2020uregulowania-prawne

Oddział we Wrocławiu

Dostępne szkolenia

Temat SzkoleniaData rozpoczęciaData zakończeniaKategoriaMiejscecategory_hfilter
Zarządzanie ryzykiem inwestycji banków spółdzielczych na podstawie zapisów Rekomendacji B Komisji Nadzoru Finansowego17.03.2020uregulowania-prawne
Wycena i monitoring zabezpieczeń (2 dni)19.03.202020.03.2020kredyty
Ustawa o KREDYCIE HIPOTECZNYM oraz nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami – Szkolenie zakończone EGZAMINEM20.03.2020kredyty
Monitoring kredytowy – kredytobiorcy i zabezpieczenia – część II23.03.202024.12.2019kredyty
Kontrola wewnętrzna w Banku w 2020 roku – warsztaty24.03.2020zarzadzanie
Spółki handlowe w praktyce banków , zasady zawierania umów i ustanawiania zabezpieczeń na majątku spółek handlowych ze szczególnym uwzględnieniem nowego rodzaju spółki – prostej spółki akcyjnej23.03.2020uregulowania-prawne
Co w sprawozdaniu finansowym banku piszczy? – elementy sprawozdania finansowego z wyjaśnieniem zasad rachunkowości.27.03.2020zarzadzanie
Egzekucja z nieruchomości24.03.2020uregulowania-prawne
OCENA ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W PERSPEKTYWIE UE 2014 – 2020 (warsztaty praktyczne) oraz OCENA ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY (np. gminna, miejska, powiatowa biblioteka publiczna, gminny, miejski ośrodek kultury) – 2 dni30.03.202031.03.2020kredyty
(III) Marketing w praktyce bankowej, czyli skuteczna promocja usług i produktów bankowych w internecie27.03.2020zarzadzanie
Egzekucja z rachunku bankowego po zmianach Ustawy STIR i Mechanizmu Podzielonej Płatności18.03.2020uregulowania-prawne
Kredyt hipoteczny i konsumencki – problemy praktyczne związane z zawieraniem umów. Rekomendacja S KNF – nowe obowiązki banków dotyczące kredytowania hipotecznego19.03.2020uregulowania-prawne
Rola i obowiązki IOD-a w świetle nowych przepisów RODO (warsztaty 2 dniowe).19.03.202020.03.2020uregulowania-prawne
Odpowiedzialność Zarządu Banku w zakresie ochrony danych osobowych i cyberbezpieczeństwa26.03.2020zarzadzanie
Gospodarka własna banku spóldziełczego – kompendium wiedzy17.03.2020rachunkowosc
Przygotowanie dokumentacji na posiedzenie Zgromadzenia Przedstawicieli / Walne Zgromadzenie18.03.2020zarzadzanie
KASJER ZŁOTOWO-WALUTOWY (KURS INTENSYWNY) – 2 dni26.03.202027.02.2020obsluga-kasowo-skarbcowa

Oddział w Rzeszowie

Dostępne szkolenia

Temat SzkoleniaData rozpoczęciaData zakończeniaKategoriaMiejscecategory_hfilter
Restrukturyzacja kredytobiorców w sytuacji trudnej (2 dni)16.03.202017.03.2020kredyty
Testy warunków skrajnych w obszarze ryzyka kredytowego w banku spółdzielczym – warsztaty19.03.2020kredyty
Zarządzanie ryzykiem walutowym w banku spółdzielczym,20.03.2020analiza-ryzyk-bankowych
Przygotowanie dokumentacji na posiedzenie Zgromadzenia Przedstawicieli / Walne Zgromadzenie24.03.2020zarzadzanie
Wskaźnik płynności krótkoterminowej LCR oraz ogólne zasady obliczania wskaźnika stabilnego finansowania netto NSFR w świetle rozporządzeń (UE) 2018/1620 i 2019/87628.03.2020rachunkowosc
Upadłość konsumencka – uprawnienia i obowiązki Banku w toku postępowania upadłościowego oraz projektowanych zmian w ramach Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019r. o zmianie ustawy Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw30.03.2020uregulowania-prawne
Spółki handlowe w praktyce banków , zasady zawierania umów i ustanawiania zabezpieczeń na majątku spółek handlowych ze szczególnym uwzględnieniem nowego rodzaju spółki – prostej spółki akcyjnej31.03.2020uregulowania-prawne
Wskaźnik płynności krótkoterminowej LCR oraz ogólne zasady obliczania wskaźnika stabilnego finansowania netto NSFR w świetle rozporządzeń (UE) 2018/1620 i 2019/87604.04.2020rachunkowosc
Przygotowanie dokumentacji na posiedzenie Zgromadzenia Przedstawicieli / Walne Zgromadzenie16.04.2020zarzadzanie
OCENA ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W PERSPEKTYWIE UE 2014 – 2020 (warsztaty praktyczne) oraz OCENA ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY (np. gminna, miejska, powiatowa biblioteka publiczna, gminny, miejski ośrodek kultury) – 2 dni20.04.202021.04.2020kredyty
Przygotowanie dokumentacji na posiedzenie Zgromadzenia Przedstawicieli / Walne Zgromadzenie23.04.2020zarzadzanie
Analiza ryzyka i ocena skutków dla ochrony danych DPIA – Warsztaty24.04.2020uregulowania-prawne
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Obowiązki instytucji obowiązanych i ich pracowników zgodnie z ustawą z dnia 1 marca 2018r.19.04.2020, uregulowania-prawne
Cyberbezpieczeństwo dla bankowości spółdzielczej18.04.2020, bezpieczenstwo
Dobre praktyki dla początkujących analityków kredytowych / doradców klienta – kompletowanie, czytanie, szybka analiza wstępna dokumentów kredytowych, w tym dotyczących prawnych zabezpieczeń20.03.2020kredyty
Gospodarka własna banku spółdzielczego – kompendium wiedzy18.03.2020rachunkowosc
Omówienie zmian prawnych w zakresie należności nieobsługiwanych, funduszy własnych, dużych zaangażowań, dźwigni finansowej oraz NSFR w oparciu o rozporządzenia (UE) 2019/630 i 2019/876, które będą miały wpływ na sporządzaną sprawozdawczość obligatoryjną na potrzeby NBP27.03.2020rachunkowosc
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Obowiązki instytucji obowiązanych i ich pracowników zgodnie z ustawą z dnia 1 marca 2018r.25.03.2020uregulowania-prawne
Etyka w bankowości23.03.2020uregulowania-prawne
Metodyki ocen odpowiedniości członków organów podmiotów nadzorowanych20.03.2020zarzadzanie
Podatki w Banku Spółdzielczym w 2020 r.18.03.2020rachunkowosc
Podatki w Banku Spółdzielczym w 2020 r.25.03.2020rachunkowosc
Harmonogram szkoleń
Oddział w Krakowie
Oddział w Warszawie
Oddział we Wrocławiu
Oddział w Rzeszowie
Filia w Lublinie