Oddział w Krakowie

Dostępne szkolenia

Temat SzkoleniaData rozpoczęciaData zakończeniaKategoriaMiejscecategories_hfilter
Analiza ryzyka i ocena skutków dla ochrony danych DPIA – Warsztaty24.10.2018Zarządzaniezarzadzanie
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Obowiązki instytucji obowiązanych i ich pracowników zgodnie z ustawą z dnia 1 marca 2018r.25.09.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Ocena zdolności kredytowej klientów instytucjonalnych prowadzących pełną lub uproszczoną księgowość (proces, zakres merytoryczny i wnioskowanie z danych – krok po kroku)17.10.2019Kredytykredyty
Nowe trendy działania w promocji i sprzedaży usług bankowych02.10.2019Marketingmarketing
Postępowanie egzekucyjne nieruchomości pozarolniczej i nieruchomości rolnej17.09.2019Uregulowania prawne, uregulowania-prawne
Elementy oceny gospodarstwa rolnego istotne dla określenia zdolności kredytowej04.10.2019Kredytykredyty
NOWE SZKOLENIE: Odpowiedzialność Zarządu Banku Spółdzielczego w zakresie ochrony danych osobowych i cyberbezpieczeństwa10.10.2019Zarządzaniezarzadzanie
Kurs kasjera złotowo-walutowego.23.09.2019Obsługa kasowo-skarbcowaobsluga-kasowo-skarbcowa
Jak zwiększyć sprzedaż produktów bankowych w Bankach Spółdzielczych dzięki Facebook Ads i Google Ads15.11.2019Marketingmarketing
Tworzenie i optymalizacja stron internetowych dla banków spółdzielczych06.12.2019Marketingmarketing
Rozpoznawanie autentyczności wybranych dokumentów potwierdzających tożsamość klienta (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, karta stałego pobytu), pieczęci, dokumenty założycielskie firmy (NIP, REGON i wpis do ewidencji działalności gospodarczej) oraz podstawy grafologii17.09.2019Obsługa kasowo-skarbcowaobsluga-kasowo-skarbcowa
Monitoring kredytowy – kredytobiorcy i zabezpieczenia – część I (warsztaty komputerowe) – 2 dni18.09.201919.09.2019Kredytykredyty
Rada Nadzorcza w banku spółdzielczym, zmiany w organizacji i funkcjonowaniu19.09.2019Zarządzanie, zarzadzanie
Zmiany w produktach depozytowych w Banku29.11.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Roczne planowanie pracy Komitetu Audytu – jakie prace i kiedy należy wykonać?20.09.2019Zarządzanie, zarzadzanie
Zarządzanie i kierowanie komunikacją międzypokoleniową w Banku Spółdzielczym24.09.2019Zarządzaniezarzadzanie
Monitoring kredytowy – kredytobiorcy i zabezpieczenia – część II (warsztaty komputerowe) – 2 dni26.09.201927.09.2019Kredytykredyty
Najczęściej popełniane błędy, które niszczą plany sprzedażowe w Twoim banku30.09.2019Zarządzaniezarzadzanie
Rozpoznawanie autentyczności wybranych dokumentów potwierdzających tożsamość klienta (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, karta stałego pobytu), pieczęci, dokumenty założycielskie firmy (NIP, REGON i wpis do ewidencji działalności gospodarczej) oraz podstawy grafologii05.10.2019Obsługa kasowo-skarbcowa, obsluga-kasowo-skarbcowa
Zabezpieczenia w formie weksla, zastawu i przewłaszczenia w praktyce bankowej09.10.2019Uregulowania prawne, uregulowania-prawne
Funkcje Excela przydatne w codziennej pracy finansisty i analityków11.10.2019Zarządzaniezarzadzanie
Kredytowanie rolników. Podstawowa wiedza rolnicza dla bankowca15.10.2019Kredyty, kredyty
Kurs kasjera złotowo-walutowego. Szkolenie 2-dniowe15.10.201916.10.2019Obsługa kasowo-skarbcowaobsluga-kasowo-skarbcowa
Badanie zdolności kredytowej spółek celowych i deweloperów. Ocena projektów inwestycyjnych i ryzyka z nimi związanego.03.12.2019Kredytykredyty
Ocena zdolności kredytowej JST oraz ocena zdolności kredytowej samorządowych instytucji kultury – stan prawny 2019 – warsztaty praktyczne21.10.201922.10.2019Kredytykredyty
Pracownicze plany kapitałowe w bankach spółdzielczych25.09.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Prawo restrukturyzacyjne w praktyce bankowej. Zagrożenia dla banków. Zasady udziału banku jako wierzyciela w procesach restrukturyzacyjnych przedsiębiorców. Restrukturyzacji gospodarstw rolnych. Restrukturyzacja kredytów hipotecznych.03.10.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Realizacja transakcji dewizowych w świetle regulacji prawnych. Rozporządzenie 2019/518 dotyczące płatności transgranicznych i przejrzystości opłat za przeliczenie waluty na terytorium Unii. Jednolity obszar płatności w euro (SEPA) jako standard rozliczeń europejskich19.09.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Praktyczne aspekty wdrożenia zmiany ustawy EUROFATCA (ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 roku o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw)18.10.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
NOWE SZKOLENIE: Elektroniczne sprawozdanie finansowe banku – praktyczne aspekty sporządzania i przesłania sprawozdania finansowego banku w wersji elektronicznej08.10.2019Zarządzaniezarzadzanie
NOWE SZKOLENIE: Zmiany w zarządzaniu ryzykiem operacyjnym i zarządzaniu outsourcingiem zgodnie z przepisami prawa, nadzorczymi oraz „Wytycznymi w sprawie outsourcingu” EBA/GL/2019/0214.10.2019Zarządzaniezarzadzanie
Analiza wskaźnikowa w analizie finansowej podmiotów instytucjonalnych14.10.2019Kredytykredyty
NOWE SZKOLENIE: Zarządzanie ryzykami banku spółdzielczego15.10.201916.10.2019Analiza ryzyk bankowychanaliza-ryzyk-bankowych
Etyka w bankowości18.10.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Raportowanie schematów podatkowych MDR – zagadnienia podstawowe22.10.2018Rachunkowość i finanse bankówrachunkowosc
NOWE SZKOLENIE: Zarządzanie Ryzykiem Stopy Procentowej (RSP)26.10.2018Analiza ryzyk bankowychanaliza-ryzyk-bankowych
NOWE SZKOLENIE: Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w banku spółdzielczym28.10.2019Analiza ryzyk bankowychanaliza-ryzyk-bankowych
NOWE SZKOLENIE: Zarządzanie ryzykiem walutowym w banku spółdzielczym29.10.2019Analiza ryzyk bankowychanaliza-ryzyk-bankowych

Oddział w Warszawie

Dostępne szkolenia

Temat SzkoleniaData rozpoczęciaData zakończeniaKategoriaMiejscecategories_hfilter
Zasady udzielania kredytów z gwarancjami BGK: – nowe gwarancje – KFG, – gwarancje PLD – gwarancje COSME. Kompleksowe podejście sprzedażowe i systemowe (SIOKP.PLD) – szkolenie dla BS zrzeszonych w Banku BPS S.A.23.09.2019Kredytykredyty
Dobre praktyki dla początkujących analityków kredytowych /doradców Klienta. Kompletowanie, czytanie, szybka analiza wstępna dokumentów kredytowych, w tym dotyczących prawnych zabezpieczeń18.10.2019Kredytykredyty
Ocena ryzyka kredytowego przy finansowaniu projektów deweloperskich – rola rachunków powierniczych w procesie kredytowania01.10.2019Kredytykredyty
Warsztaty z zagadnień prawnych dla pracowników sekretariatów w bankach spółdzielczych29.10.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Rekomendacja D – praktyczne wskazówki zarządzania bezpieczeństwem środowiska teleinformatycznego w Banku Spółdzielczym03.10.2019Bezpieczeństwobezpieczenstwo
Praktyczne aspekty wdrożenia zmiany ustawy EUROFATCA (ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 roku o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw)11.09.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Praca z trudnym klientem. Praktyczne wskazówki postępowania15.10.2019Sprzedaż i obsługa klientasprzedaz-i-obsluga-klienta
Zmiany w Ustawie o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami – szkolenie dla personelu kredytodawcy zakończone egzaminem10.09.2019Kredytykredyty
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. obowiązki instytucji obowiązanych i ich pracowników zgodnie z ustawą z dnia 1 marca 2018 r.18.09.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Postępowanie egzekucyjne nieruchomości pozarolniczej i nieruchomości rolnej09.09.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
NOWE SZKOLENIE: Rozpoznawanie autentyczności polskich i zagranicznych dokumentów potwierdzających tożsamość klienta (w tym nowy dowód osobisty emisji 2019 oraz nowy paszport emisji 2018), dokumentów administracyjnych oraz podstawy grafologii12.09.2019Obsługa kasowo-skarbcowaobsluga-kasowo-skarbcowa
Rachunki uśpione. Zagadnienia praktyczne oraz wpływ zmian prawnych na zasady postępowania banku z tymi rachunkami24.09.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Ocena zdolności kredytowej Jednostek Samorządu Terytorialnego w perspektywie UE 2014 – 2020 (warsztaty praktyczne) oraz ocena zdolności kredytowej samorządowych instytucji kultury (2 dni)16.09.201917.09.2019Kredytykredyty
Studium depozytowe17.09.201918.09.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
KURS KASJERA ZŁOTOWO-WALUTOWEGO25.09.2019Obsługa kasowo-skarbcowaobsluga-kasowo-skarbcowa
Prawna problematyka kart płatniczych ze szczególnym uwzględnieniem aspektów bezpieczeństwa świadczenia usług płatniczych.20.09.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
NOWE SZKOLENIE: Postaw na samorozwój. Rozwijanie umiejętności sprzedażowych pracowników banku spółdzielczego27.09.2019Sprzedaż i obsługa klientasprzedaz-i-obsluga-klienta
Rada Nadzorcza w Banku Spółdzielczym01.10.2019Uregulowania prawne, uregulowania-prawne
Finansowanie innowacji technologicznych Małych i Średnich Przedsiębiorstw – BGK02.10.2019Kredytykredyty
Realizacja transakcji płatniczych przez banki – relacje prawne płatnika i odbiorcy usług płatniczych wobec banku prowadzącego rachunek bankowy10.10.2019Kredytykredyty
Efektywna komunikacja w zespole, warunek zrozumienia i osiągania pozytywnych wyników – warsztaty dla kadry kierowniczej11.10.2019Sprzedaż i obsługa klientasprzedaz-i-obsluga-klienta
Zmiany w zarządzaniu ryzykiem operacyjnym i zarządzaniu outsourcingiem zgodnie z przepisami prawa, nadzorczymi oraz „Wytycznymi w sprawie outsourcingu” EBA/GL/2019/0221.10.2019Analiza ryzyk bankowychanaliza-ryzyk-bankowych
Kredyt konsumencki – zasady i praktyka kontraktowania przez bank z zachowaniem szczególnej ochrony praw konsumenta.28.10.2019Kredytykredyty
Środki trwałe w bankach spółdzielczych19.09.2019Rachunkowość i finanse bankówrachunkowosc
Zmiany przepisów postępowania cywilnego w kontekście dochodzenia roszczeń przez Bank30.10.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Upadłość konsumencka – uprawnienia i obowiązki Banku w toku postępowania upadłościowego oraz projektowanych zmian w ramach Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw.26.09.201927.09.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Etyka w bankowości12.09.2019Uregulowania prawne, uregulowania-prawne
Realizacja transakcji dewizowych w świetle regulacji prawnych. Rozporządzenie 2019/518 dotyczące płatności transgranicznych i przejrzystości opłat za przeliczenie waluty na terytorium Unii. Jednolity obszar płatności w euro (SEPA) jako standard rozliczeń europejskich17.09.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Studium depozytowe21.09.201922.09.2019Uregulowania prawne, uregulowania-prawne
Akademia płac od podstaw03.10.201904.10.2019Kadrykadry
Wymiana walutowa (szkolenie dla BS zrzeszonych w Banku BPS S.A.)07.10.2019Obsługa kasowo-skarbcowaobsluga-kasowo-skarbcowa
Analiza luki prawnej wdrożenia wytycznych EBA w zakresie przeprowadzania testów warunków skrajnych (2 dni)08.10.201909.10.2019Analiza ryzyk bankowychanaliza-ryzyk-bankowych
Skuteczna windykacja wierzytelności banku ze szczególnym uwzględnieniem zmian wynikających z ustawy z dnia 4 lipca 2019r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019r. poz. 1469) – 2 dni10.10.201911.10.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Etyka w bankowości12.10.2019Uregulowania prawne, uregulowania-prawne
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. obowiązki instytucji obowiązanych i ich pracowników zgodnie z ustawą z dnia 1 marca 2018 r.14.10.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Finansowanie działalności gospodarczej. Analiza i ocena zdolności kredytowej klientów instytucjonalnych – strukturyzacja transakcji16.10.2019Kredytykredyty
Instrumenty finansowe – papiery wartościowe. Szkolenie dla pracowników księgowości (2 dni)21.10.201922.10.2019Rachunkowość i finanse bankówrachunkowosc
Jak zwiekszyć sprzedaż produktów bankowych dzięki narzędziom FACEBOOK Ads i GOOGLE Ads – warsztaty22.10.2019Sprzedaż i obsługa klientasprzedaz-i-obsluga-klienta
Realizacja zajęć egzekucyjnych na rachunkach bankowych w świetle aktualnych zmian prawnych i orzecznictwa sądowego oraz problematyka zbiegu zajęcia egzekucyjnego z blokadą STIR (2 dni)24.10.201925.10.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
KURS KASJERA ZŁOTOWO-WALUTOWEGO17.09.2019Obsługa kasowo-skarbcowaobsluga-kasowo-skarbcowa
Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej w Banku z uwzględnieniem wytycznych EBA oraz SSOZ BPS – dla początkujących 2 dni: wykład i warsztaty praktyczne29.10.201930.10.2019Analiza ryzyk bankowychanaliza-ryzyk-bankowych

Oddział we Wrocławiu

Dostępne szkolenia

Temat SzkoleniaData rozpoczęciaData zakończeniaKategoriaMiejscecategories_hfilter
Zmiany w ustawie o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami – szkolenie zakończone egzaminem24.09.2019Kredytykredyty
Warsztaty z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Wyniki inspekcji i zmiana ustawy AML spowodowane IV Dyrektywą Ustawa z dnia 1 marca 2018r.08.10.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Warsztaty z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Wyniki inspekcji i zmiana ustawy AML spowodowane IV Dyrektywą Ustawa z dnia 1 marca 2018r.04.10.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Dobre praktyki dla początkujących analityków kredytowych / doradców klienta – kompletowanie, czytanie, szybka analiza wstępna dokumentów kredytowych, w tym dotyczących prawnych zabezpieczeń28.10.2019Kredytykredyty
Zasady klasyfikacji ekspozycji kredytowych i tworzenia rezerw celowych (zagadnienia praktyczne, częste błędy, dobre praktyki)29.10.2019Kredytykredyty
Kredyt konsumencki – zasady i praktyka kontraktowania przez bank z zachowaniem szczególnej ochrony praw konsumenta18.09.2019Kredytykredyty
Jak zwiększyć sprzedaż produktów bankowych dzięki narzędziom Facebook Ads i Google Ads – Warsztaty (II)20.09.2019Marketingmarketing
Jak zwiększyć sprzedaż produktów bankowych dzięki narzędziom Facebook Ads i Google Ads – Warsztaty (II)24.09.2019Marketingmarketing
Podatki w banku spółdzielczym (zmiany w VAT, aktualne interpretacje)24.09.2019Rachunkowość i finanse bankówrachunkowosc
Zmiany w ustawie o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami – szkolenie zakończone egzaminem23.09.2019Kredytykredyty
FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU AMRON (I) – wspomagane komputerowo25.09.2019Kredytykredyty
AMRON W PRAKTYCE BANKOWEJ (II)26.09.2019Kredytykredyty
Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w banku spółdzielczym26.09.2019Analiza ryzyk bankowychanaliza-ryzyk-bankowych
Zarządzanie ryzykiem koncentracji kredytowej w banku spółdzielczym – warsztaty komputerowe27.09.2019Kredytykredyty
Zmiany prawne a produkty depozytowe w banku27.09.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Rozpoznawanie autentyczności wybranych dokumentów publicznych27.09.2019Analiza ryzyk bankowychanaliza-ryzyk-bankowych
Szkolenie antynapadowe z symulacją napadu (Krapkowice)28.09.2019Bezpieczeństwo, bezpieczenstwo
Wybrane kluczowe elementy rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w bankach spółdzielczych30.09.2019Rachunkowość i finanse bankówrachunkowosc
Realizacja transakcji płatniczych przez banki – relacje prawne płatnika i odbiorcy usług płatniczych wobec banku prowadzącego rachunek bankowy02.10.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Prawna problematyka kart płatniczych ze szczególnym uwzględnieniem aspektów bezpieczeństwa świadczenia usług płatniczych.03.10.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU AMRON (I) – wspomagane komputerowo03.10.2019Kredytykredyty
AMRON W PRAKTYCE BANKOWEJ (II)04.10.2019Kredytykredyty
Kredyt konsumencki – zasady i praktyka kontraktowania przez bank z zachowaniem szczególnej ochrony praw konsumenta.04.10.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Ocena zdolności kredytowej klientów instytucjonalnych prowadzących pełną lub uproszczoną księgowość (proces, zakres merytoryczny i wnioskowanie z danych – krok po kroku)07.10.2019Kredytykredyty
Tworzenie i optymalizacja strony internetowej Banku Spółdzielczego jako nowoczesne narzędzie komunikacji z klientem (III)09.10.2019Marketingmarketing
KURS RACHUNKOWOŚĆ BANKOWA dla kandydatów na Głównych Księgowych (3 zjazdy x 3 dni) ZJAZD 107.10.201909.10.2019Rachunkowość i finanse bankówrachunkowosc
KURS RACHUNKOWOŚĆ BANKOWA dla kandydatów na Głównych Księgowych – ZJAZD 223.10.201925.10.2019Rachunkowość i finanse bankówrachunkowosc
KURS RACHUNKOWOŚĆ BANKOWA dla kandydatów na Głównych Księgowych – ZJAZD 318.11.201920.11.2019Rachunkowość i finanse bankówrachunkowosc
Tworzenie i optymalizacja strony internetowej Banku Spółdzielczego jako nowoczesne narzędzie komunikacji z klientem (III)10.10.2019Marketingmarketing
Zarządzanie Ryzykiem Stopy Procentowej (RSP) – warsztaty na komputerach12.10.2019Analiza ryzyk bankowychanaliza-ryzyk-bankowych
Specyfika bilansu firm budowlanych i deweloperskich – szkolenie dla pracowników wydziałów kredytowych banku14.10.201915.10.2019Kredytykredyty
Omówienie zmian prawnych w zakresie należności nieobsługiwanych, funduszy własnych, dużych zaangażowań, dźwigni finansowej oraz NSFR w oparciu o rozporządzenia (UE) 2019/630 i 2019/876, które będą miały wpływ na sporządzaną sprawozdawczość obligatoryjną na potrzeby NBP19.10.2019Rachunkowość i finanse bankówrachunkowosc
Praktyczne aspekty wdrożenia zmiany ustawy EUROFATCA (ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 roku o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw)21.10.2019Analiza ryzyk bankowychanaliza-ryzyk-bankowych
Rachunki uśpione. Zagadnienia praktyczne oraz wpływ zmian prawnych na zasady postępowania banku z tymi rachunkami22.10.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Upadłość konsumencka – uprawnienia i obowiązki Banku w toku postępowania upadłościowego oraz projektowanych zmian w ramach Ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zmianie ustawy Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw.30.09.201901.10.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Realizacja transakcji dewizowych w świetle regulacji prawnych. Rozporządzenie 2019/518 dotyczące płatności transgranicznych i przejrzystości opłat za przeliczenie waluty na terytorium Unii. Jednolity obszar płatności w euro (SEPA) jako standard rozliczeń europejskich20.09.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Pracownicze plany kapitałowe w bankach spółdzielczych03.10.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Pracownicze plany kapitałowe w bankach spółdzielczych14.10.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Wybrane zmiany w rachunkowości i ewidencji w bankach spółdzielczych – Spotkanie wyjazdowe dla Wiceprezesów ds. Finansowych, Gł.Księgowych oraz pracowników pionów finansowych (Polanica Zdrój)06.10.201908.10.2019Rachunkowość i finanse bankówrachunkowosc
Egzekucja z nieruchomości17.10.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Egzekucja z nieruchomości18.10.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Analiza luki prawnej wdrożenia wytycznych EBA w zakresie przeprowadzania testów warunków skrajnych (2 dni)21.10.201922.10.2019Analiza ryzyk bankowychanaliza-ryzyk-bankowych
Analiza luki prawnej wdrożenia wytycznych EBA w zakresie przeprowadzania testów warunków skrajnych (2 dni)23.10.201924.10.2019Analiza ryzyk bankowychanaliza-ryzyk-bankowych
Ocena zdolności kredytowej Klientów poprzez ocenę ilościową (sprawozdania, wskaźniki, BEP, szybka ocena) i ocena przedsięwzięć inwestycyjnych (wskaźniki z dyskontem) – sesja 2 (2 dni)10.10.201911.10.2019Kredytykredyty
Zmiany w zarządzaniu ryzykiem operacyjnym i zarządzaniu outsourcingiem zgodnie z przepisami prawa, nadzorczymi oraz „Wytycznymi w sprawie outsourcingu” EBA/GL/2019/0218.10.2019Analiza ryzyk bankowychanaliza-ryzyk-bankowych

Oddział w Rzeszowie

Dostępne szkolenia

Temat SzkoleniaData rozpoczęciaData zakończeniaKategoriaMiejscecategories_hfilter
Kurs – Rachunkowość bankowa dla Kandydatów na Głównych Księgowych Banku – Zjazd I (3 dni)10.10.201912.10.2019Rachunkowość i finanse bankówrachunkowosc
Kurs – Rachunkowość bankowa dla Kandydatów na Głównych Księgowych Banku – Zjazd II (3 dni)12.11.201914.11.2019Rachunkowość i finanse bankówrachunkowosc
Kurs – Rachunkowość bankowa dla Kandydatów na Głównych Księgowych Banku – Zjazd III (3 dni)02.12.201904.12.2019Rachunkowość i finanse bankówrachunkowosc
Warsztaty z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Wyniki inspekcji i zmiany w ustawie AML spowodowane IV Dyrektywą23.09.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Kurs kasjera walutowo-złotowego (2dni)19.09.201920.09.2019Obsługa kasowo-skarbcowaobsluga-kasowo-skarbcowa
Podmioty powiązane – wspólne czy oddzielne ryzyko kredytowe banku (warsztaty komputerowe – 1 dzień)24.10.2019Kredytykredyty
Dobre praktyki dla początkujących analityków kredytowych / doradców klienta – kompletowanie, czytanie, szybka analiza wstępna dokumentów kredytowych, w tym dotyczących prawnych zabezpieczeń19.09.2019Kredytykredyty
Praktyczne aspekty wdrożenia zmiany ustawy EUROFATCA (ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 roku o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw)19.09.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Dobre praktyki dla początkujących analityków kredytowych / doradców klienta – kompletowanie, czytanie, szybka analiza wstępna dokumentów kredytowych, w tym dotyczących prawnych zabezpieczeń23.09.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Specyfika bilansu firm budowlanych i deweloperskich – na przykładach praktycznych (2 dni)26.09.202327.09.2019Rachunkowość i finanse bankówrachunkowosc
Zarządzanie ryzykiem braku zgodności, pomiar ryzyka, analiza luki regulacyjnej, mapy ryzyka w związku ze zmianami w przepisach dotyczących działalności bankowej w 2019r27.09.2023Analiza ryzyk bankowychanaliza-ryzyk-bankowych
ROLA I ZADANIA IOD-a Warsztaty dla Inspektorów Ochrony Danych w Bankach Spółdzielczych03.10.201904.10.2019Bezpieczeństwobezpieczenstwo
Rachunki uśpione. Zagadnienia praktyczne oraz wpływ zmian prawnych na zasady postępowania banku z tymi rachunkami20.09.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Sprawozdawczość21.09.2019Rachunkowość i finanse bankówrachunkowosc
Funkcje Excela przydatne w codziennej pracy finansistów i analityków23.09.2019Kredytykredyty
Analiza luki prawnej wdrożenia wytycznych EBA w zakresie przeprowadzania testów warunków skrajnych (2 dni)25.09.201926.09.2019Analiza ryzyk bankowychanaliza-ryzyk-bankowych
Ocena zdolności kredytowej klientów instytucjonalnych27.09.201928.09.2019Kredytykredyty
Sprawozdawczość28.09.2019Rachunkowość i finanse bankówrachunkowosc
Dobre praktyki dla początkujących analityków kredytowych / doradców klienta – kompletowanie, czytanie, szybka analiza wstępna dokumentów kredytowych, w tym dotyczących prawnych zabezpieczeń30.09.2023Kredytykredyty
Analiza luki prawnej wdrożenia wytycznych EBA w zakresie przeprowadzania testów warunków skrajnych (2 dni)01.10.201902.10.2019Analiza ryzyk bankowychanaliza-ryzyk-bankowych
Skuteczna windykacja wierzytelności banku ze szczególnym uwzględnieniem zmian wynikających z ustawy z dnia 4 lipca 2019r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019r. poz. 1469) – 2 dni03.10.201904.10.2019Analiza ryzyk bankowychanaliza-ryzyk-bankowych
Postępowanie egzekucyjne nieruchomości pozarolniczej i nieruchomości rolnej04.10.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Postępowanie egzekucyjne nieruchomości pozarolniczej i nieruchomości rolnej07.10.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Aktywna sprzedaż ubezpieczeń w bezpośredniej relacji z klientem Banku Spółdzielczego08.10.2019Sprzedaż i obsługa klientasprzedaz-i-obsluga-klienta
Analiza luki prawnej wdrożenia wytycznych EBA w zakresie przeprowadzania testów warunków skrajnych (2 dni)14.10.201915.10.2019Analiza ryzyk bankowychanaliza-ryzyk-bankowych
Postępowanie egzekucyjne nieruchomości pozarolniczej i nieruchomości rolnej09.10.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Zmiany w zarządzaniu ryzykiem operacyjnym i zarządzaniu outsourcingiem zgodnie z przepisami prawa, nadzorczymi oraz „Wytycznymi w sprawie outsourcingu” EBA/GL/2019/0210.10.2019Analiza ryzyk bankowychanaliza-ryzyk-bankowych
RODO w polityce kadrowej bankowości spółdzielczej po nowelizacji Kodeksu Pracy i zmianach stosowanych od 4 maja 2019 r.14.10.2019Bezpieczeństwobezpieczenstwo
Rekomendacja D – praktyczne wskazówki zarządzania bezpieczeństwem środowiska teleinformatycznego w Banku Spółdzielczym17.10.2019Bezpieczeństwobezpieczenstwo
Tworzenie i optymalizacja strony internetowej Banku Spółdzielczego jako nowoczesne narzędzie komunikacji z klientem18.10.2019Marketingmarketing
Upadłość konsumencka – uprawnienia i obowiązki Banku w toku postępowania upadłościowego oraz projektowanych zmian w ramach Ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zmianie ustawy Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw21.10.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Egzekucja z nieruchomości22.10.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Etyka w bankowości28.10.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Ocena przedsięwzięć inwestycyjnych przedsiębiorców (warsztaty komputerowe)07.11.2019Kredytykredyty
Skuteczna windykacja wierzytelności banku ze szczególnym uwzględnieniem zmian wynikających z ustawy z dnia 4 lipca 2019r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019r. poz. 1469) – 2 dni07.11.201908.11.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Jak zwiększyć sprzedaż produktów bankowych w Bankach Spółdzielczych dzięki Facebook Ads i Google Ads08.11.2019Marketingmarketing
Przegląd roczny regulacji i dokumentacji dot. ochrony danych osobowych i IT18.11.2019Zarządzaniezarzadzanie
Etyka w bankowości26.11.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Etyka w bankowości18.11.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Przegląd zarządczy procedur w zakresie zarządzania ryzykiem i adekwatnością kapitałową oraz Zasad ładu korporacyjnego w banku spółdzielczym19.11.2019Zarządzaniezarzadzanie
Rekomendacja D – praktyczne wskazówki zarządzania bezpieczeństwem środowiska teleinformatycznego w Banku Spółdzielczym28.11.2019Bezpieczeństwobezpieczenstwo
Przegląd zarządczy procedur w zakresie zarządzania ryzykiem i adekwatnością kapitałową oraz Zasad ładu korporacyjnego w banku spółdzielczym03.12.2019Zarządzaniezarzadzanie
Wycena i monitoring zabezpieczeń (warsztaty komputerowe – 2 dni)03.12.201904.12.2019Kredytykredyty
Egzekucja z nieruchomości05.12.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Egzekucja z nieruchomości06.12.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Przegląd zarządczy procedur w zakresie zarządzania ryzykiem i adekwatnością kapitałową oraz Zasad ładu korporacyjnego w banku spółdzielczym12.12.2019Zarządzaniezarzadzanie
Realizacja transakcji dewizowych w świetle regulacji prawnych. Rozporządzenie 2019/518 dotyczące płatności transgranicznych i przejrzystości opłat za przeliczenie waluty na terytorium Unii. Jednolity obszar płatności w euro (SEPA) jako standard rozliczeń europejskich18.09.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Kurs kasjera złotowo-walutowego01.10.2019Obsługa kasowo-skarbcowaobsluga-kasowo-skarbcowa
Rozpoznawanie autentyczności polskich i zagranicznych dokumentów potwierdzających tożsamość klienta (w tym nowy dowód osobisty emisji 2019 oraz nowy paszport emisji 2018), dokumentów administracyjnych oraz podstawy grafologii02.10.2019Obsługa kasowo-skarbcowaobsluga-kasowo-skarbcowa
PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE27.09.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE01.10.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Zmiany przepisów postępowania cywilnego w kontekście dochodzenia roszczeń o zapłatę przez bank30.09.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Zmiany przepisów postępowania cywilnego w kontekście dochodzenia roszczeń o zapłatę przez bank07.10.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Ceny transferowe – obowiązki banków spółdzielczych24.09.2019Rachunkowość i finanse bankówrachunkowosc
Rachunki uśpione. Zagadnienia praktyczne oraz wpływ zmian prawnych na zasady postępowania banku z tymi rachunkami.Praktyczne aspekty wdrożenia zmiany ustawy EUROFATCA14.10.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Zmiany prawne mające wpływ na działalność banku15.10.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Tajemnica prawnie chroniona25.10.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Zmiany prawne mające wpływ na działalność banku19.11.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Zmiany prawne mające wpływ na działalność banku20.11.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Warsztaty z zagadnień prawnych dla pracowników sekretariatów22.11.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Karty w Grupie BPS- nowy system Visiona oraz istota funkcjonowania kart płatniczych25.11.2019Produkty bankoweprodukty-bankowe
Karty w Grupie BPS- nowy system Visiona oraz istota funkcjonowania kart płatniczych09.12.2019Produkty bankoweprodukty-bankowe
Karty w Grupie BPS- nowy system Visiona oraz istota funkcjonowania kart płatniczych10.12.2019Produkty bankoweprodukty-bankowe
Outsourcing w bankowości spółdzielczej.13.12.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne

Filia w Lublinie

Dostępne szkolenia

Temat SzkoleniaData rozpoczęciaData zakończeniaKategoriaMiejscecategories_hfilter
Procedura przygotowania oraz przeprowadzenia Zebrania Przedstawicieli/ Walnego Zgromadzenia15.09.2020Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Upadłość konsumencka29.10.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Ochrona danych osobowych w świetle regulacji RODO w sferze funkcjonowania Banku Spółdzielczego09.10.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Tajemnica bankowa a inne tajemnice prawnie chronione w bankach spółdzielczych11.09.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Nowa ustawa- Zmiany w prawie o ochronie danych osobowych10.10.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Procedura windykacji należności bankowych – warsztaty05.09.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Mienie wspólne i wspólność praw jako podstawa zabezpieczenia lub zaspokojenia roszczeń Banku. Współwłasność, małżeństwo, spółka03.09.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Wycena i monitoring zabezpieczeń na nieruchomościach – warsztaty komputerowe – 2 dni22.10.201923.10.2019Analiza ryzyk bankowychanaliza-ryzyk-bankowych
Etyka w bankowości07.12.2019Uregulowania prawne, uregulowania-prawne
Realizacja transakcji płatniczych przez banki – relacje prawne płatnika i odbiorcy usług płatniczych wobec banku prowadzącego rachunek bankowy14.10.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Prawna problematyka kart płatniczych ze szczególnym uwzględnieniem aspektów bezpieczeństwa świadczenia usług płatniczych.15.10.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Kredyt konsumencki – zasady i praktyka kontraktowania przez bank z zachowaniem szczególnej ochrony praw konsumenta.16.10.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Warsztaty z zagadnień prawnych dla pracowników sekretariatów w bankach spółdzielczych11.10.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Outsourcing w działalności banków spółdzielczych15.11.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Realizacja transakcji dewizowych w świetle regulacji prawnych. Rozporządzenie 2019/518 dotyczące płatności transgranicznych i przejrzystości opłat za przeliczenie waluty na terytorium Unii. Jednolity obszar płatności w euro (SEPA) jako standard rozliczeń europejskich27.09.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Harmonogram szkoleń
Oddział w Krakowie
Oddział w Warszawie
Oddział we Wrocławiu
Oddział w Rzeszowie
Filia w Lublinie