Oddział w Krakowie

Dostępne szkolenia

Temat SzkoleniaData rozpoczęciaData zakończeniaKategoriaMiejscecategories_hfilter
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Obowiązki instytucji obowiązanych i ich pracowników zgodnie z ustawą z dnia 1 marca 2018r.12.11.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
NOWE SZKOLENIE: Odpowiedzialność Zarządu Banku Spółdzielczego w zakresie ochrony danych osobowych i cyberbezpieczeństwa16.01.2020Zarządzaniezarzadzanie
Jak zwiększyć sprzedaż produktów bankowych w Bankach Spółdzielczych dzięki Facebook Ads i Google Ads15.11.2019Marketingmarketing
Tworzenie i optymalizacja stron internetowych dla banków spółdzielczych06.12.2019Marketingmarketing
Zmiany w produktach depozytowych w Banku29.11.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Funkcje Excela przydatne w codziennej pracy finansisty i analityków14.11.2019Zarządzaniezarzadzanie
Badanie zdolności kredytowej spółek celowych i deweloperów. Ocena projektów inwestycyjnych i ryzyka z nimi związanego.03.12.2019Kredytykredyty
Ocena zdolności kredytowej JST oraz ocena zdolności kredytowej samorządowych instytucji kultury – stan prawny 2019 – warsztaty praktyczne02.12.201903.12.2019Kredytykredyty
Analiza wskaźnikowa w analizie finansowej podmiotów instytucjonalnych02.12.2019Kredytykredyty
Etyka w bankowości13.12.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Analiza luki prawnej wdrożenia wytycznych EBA w zakresie przeprowadzania testów warunków skrajnych13.11.2019Zarządzaniezarzadzanie
Obowiązki organów zarządczych i nadzorczych w świetle rekomendacji KNF (2 dni)14.11.201915.11.2019Zarządzanie, zarzadzanie
Plan zachowania ciągłości działania oraz plany awaryjne. Efektywny system zarządzania ryzykiem operacyjnym w banku16.11.2019Zarządzanie, zarzadzanie
Kurs kasjera złotowo-walutowego.20.11.2019Obsługa kasowo-skarbcowaobsluga-kasowo-skarbcowa
Zmiany w przepisach i przegląd roczny regulacji oraz dokumentacji dot. ochrony danych osobowych i teleinformatyki19.11.2019Zarządzaniezarzadzanie
Praktyczne aspekty prowadzenia rejestrów czynności przetwarzania danych osobowych po zmianie w danych osobowych od 4 maja 2019 r. – warsztaty21.11.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Jednolite zasady klasyfikacji kredytowych i tworzenia rezerw celowych przez uczestników Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS.22.11.2019Rachunkowość i finanse bankówrachunkowosc
Kreatywna rachunkowość firm – warsztaty na komputerze – dla pracowników działów kredytowych20.11.201921.11.2019Rachunkowość i finanse bankówrachunkowosc
Szkolenie antynapadowe i antyterrorystyczne, w tym pierwsza pomoc przedmedyczna23.11.2019Bezpieczeństwo, bezpieczenstwo
Finansowanie innowacji technologicznych MŚP27.11.2019Rachunkowość i finanse bankówrachunkowosc
Zarządzanie ryzykiem koncentracji kredytowej w banku spółdzielczym28.11.2019Zarządzaniezarzadzanie
Ocena zdolności kredytowej osób fizycznych w banku spółdzielczym29.11.2019Kredytykredyty
Kompetencje współczesnego menedżera, zasady efektywnego przywództwa29.11.2019Zarządzanie, zarzadzanie
Aktywna sprzedaż produktów bankowych 201930.11.201901.12.2019Sprzedaż i obsługa klienta, sprzedaz-i-obsluga-klienta
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Obowiązki instytucji obowiązanych i ich pracowników zgodnie z ustawą z dnia 1 marca 2018r.12.12.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Upadłość konsumencka – aktualny stan prawny25.11.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Obowiązki organów zarządczych i nadzorczych w świetle rekomendacji KNF02.12.2019Zarządzanie, zarzadzanie
Omówienie zmian prawnych w zakresie należności nieobsługiwanych, funduszy własnych, dużych zaangażowań, dźwigni finansowej w oparciu o rozporządzenia (UE) 2019/630 i 2019/876, które będą miały wpływ na sporządzaną sprawozdawczość obligatoryjną na potrzeby NBP30.11.2019Rachunkowość i finanse bankówrachunkowosc
Windykacja wierzytelności bankowych. Zmiany przepisów postępowania cywilnego w kontekście dochodzenia roszczeń o zapłatę przez Bank. Seminarium26.11.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Kurs kasjera złotowo-walutowego.23.11.2019Obsługa kasowo-skarbcowaobsluga-kasowo-skarbcowa
Ceny transferowe, schematy podatkowe- wybrane zagadnienia dla banków spółdzielczych z uwzględnieniem zmian16.12.2019Rachunkowość i finanse bankówrachunkowosc

Oddział w Warszawie

Dostępne szkolenia

Temat SzkoleniaData rozpoczęciaData zakończeniaKategoriaMiejscecategories_hfilter
Weksel w praktyce bankowej19.11.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Zmiany w Ustawie o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami – szkolenie dla personelu kredytodawcy zakończone egzaminem15.11.2019Kredyty, kredyty
Etyka w bankowości23.11.2019Uregulowania prawne, uregulowania-prawne
Lista płac 2019 a pułapki w naliczaniu- jak uniknąć błędów – potrącenia z wynagrodzenia 201904.11.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Specyfika bilansu firm budowlanych i deweloperskich – na przykładach praktycznych. Szkolenie dla pracowników wydziałów kredytowych w Banku05.11.201906.11.2019Kredytykredyty
Kompetencje współczesnego menedżera, zasady efektywnego przywództwa.05.11.2019Sprzedaż i obsługa klientasprzedaz-i-obsluga-klienta
Program testów warunków skrajnych i zarządzanie testami zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi testów warunków skrajnych przeprowadzanych przez instytucje EBA/GL/2018/4 i BION 201907.11.2019Zarządzaniezarzadzanie
Outsourcing w działalności banków spółdzielczych08.11.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. obowiązki instytucji obowiązanych i ich pracowników zgodnie z ustawą z dnia 1 marca 2018 r.14.11.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Elektroniczne sprawozdanie finansowe banku – praktyczne aspekty sporządzania i przesłania sprawozdania finansowego banku w wersji elektronicznej18.11.2019Rachunkowość i finanse bankówrachunkowosc
Efektywny monitoring ekspozycji kredytowych (zasady postępowania, zakres podmiotowo-przedmiotowy, produktowy – praktyczne przykłady, wpływ na poziom rezerw celowych tworzonych przez Bank30.11.2019Kredyty, kredyty
Zmiany w przepisach i przegląd roczny regulacji oraz dokumentacji dot. ochrony danych osobowych i teleinformatyki21.11.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
KURS KASJERA ZŁOTOWO-WALUTOWEGO22.11.2019Obsługa kasowo-skarbcowaobsluga-kasowo-skarbcowa
Co w sprawozdaniu finansowym piszczy – elementy sprawozdania finansowego z wyjaśnieniem zasad rachunkowości27.11.2019Rachunkowość i finanse bankówrachunkowosc
Przegląd zarządczy procedur w zakresie zarządzania ryzykiem i adekwatnością kapitałową oraz Zasad ładu korporacyjnego w banku spółdzielczym29.11.2019Zarządzaniezarzadzanie
Analiza ryzyka kredytowego jednostek samorządu terytorialnego w oparciu o przepisy prawa i wewnętrzne regulacje Banku BPS S.A. (szkolenie dla BS zrzeszonych w Banku BPS)13.11.2019Kredytykredyty
Gospodarstwa domowe – zdolność kredytowa, monitoring, zabezpieczenie, restrukturyzacja13.11.2019Kredyty, kredyty
Upadłość konsumencka – uprawnienia i obowiązki Banku w toku postępowania upadłościowego oraz projektowanych zmian w ramach Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw.14.11.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Profesjonalny pracownik obsługi finansowania hipotecznego – szkolenie dla personelu kredytodawcy zakończone egzaminem16.11.2019Kredytykredyty
Zmiany w Ustawie o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami – szkolenie dla personelu kredytodawcy zakończone egzaminem28.11.2019Kredytykredyty
Kompetencje i obowiązki Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego oraz zasady Etyki07.11.2019Uregulowania prawne, uregulowania-prawne
Ocena ryzyka kredytowego Banku – etap oceny zdolności kredytowej i efektywnego monitoringu. Elementy wyceny zabezpieczeń i możliwych działań restrukturyzacyjnych09.11.2019Kredyty, kredyty
Zasady przestrzegania Cyberbezpieczeństwa w strukturach Banku Spółdzielczego18.11.2019Bezpieczeństwo, bezpieczenstwo
Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorców prowadzących niepełną księgowość pod kątem oceny zdolności kredytowej23.11.2019Kredyty, kredyty
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. obowiązki instytucji obowiązanych i ich pracowników zgodnie z ustawą z dnia 1 marca 2018 r.23.11.2019Uregulowania prawne, uregulowania-prawne

Oddział we Wrocławiu

Dostępne szkolenia

Temat SzkoleniaData rozpoczęciaData zakończeniaKategoriaMiejscecategories_hfilter
Wycena nieruchomości i operat szacunkowy w zarządzaniu ryzykiem kredytowym (2dni)03.12.201904.12.2019Kredytykredyty
Zasady udzielania kredytów z gwarancjami BGK ( – nowe gwarancje – KFG, – gwarancje PLD , – gwarancje COSME.). Kompleksowe podejście sprzedażowe i systemowe (SIOKP.PLD)29.11.2019Kredytykredyty
Warsztaty z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Wyniki inspekcji i zmiana ustawy AML spowodowane IV Dyrektywą Ustawa z dnia 1 marca 2018r.03.12.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Dobre praktyki dla początkujących analityków kredytowych / doradców klienta – kompletowanie, czytanie, szybka analiza wstępna dokumentów kredytowych, w tym dotyczących prawnych zabezpieczeń12.12.2019Kredytykredyty
Wycena nieruchomości i operat szacunkowy w zarządzaniu ryzykiem kredytowym (2 dni)26.11.201927.11.2019Kredytykredyty
Zasady klasyfikacji ekspozycji kredytowych i tworzenia rezerw celowych (zagadnienia praktyczne, częste błędy, dobre praktyki)13.12.2019Kredytykredyty
KASJER ZŁOTOWO-WALUTOWY (KURS INTENSYWNY) – 2 dni21.11.201922.11.2019Obsługa kasowo-skarbcowaobsluga-kasowo-skarbcowa
KURS RACHUNKOWOŚĆ BANKOWA dla kandydatów na Głównych Księgowych (3 zjazdy x 3 dni) ZJAZD 112.11.201914.11.2019Rachunkowość i finanse bankówrachunkowosc
KURS RACHUNKOWOŚĆ BANKOWA dla kandydatów na Głównych Księgowych – ZJAZD 202.12.201904.12.2019Rachunkowość i finanse bankówrachunkowosc
KURS RACHUNKOWOŚĆ BANKOWA dla kandydatów na Głównych Księgowych – ZJAZD 307.01.202009.01.2020Rachunkowość i finanse bankówrachunkowosc
NOWE – Pracownicze plany kapitałowe w bankach spółdzielczych27.11.2019Zarządzaniezarzadzanie
Ocena zdolności kredytowej klientów instytucjonalnych prowadzących pełną lub uproszczoną księgowość(proces, zakres merytoryczny i wnioskowanie z danych – krok po kroku)04.11.2019Kredytykredyty
Egzekucja z nieruchomości05.11.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Funkcje Excela przydatne w codziennej pracy finansisty i analityków06.11.2019Zarządzaniezarzadzanie
Funkcje Excela przydatne w codziennej pracy finansisty i analityków07.11.2019Zarządzaniezarzadzanie
Praktyczne aspekty wdrożenia zmiany ustawy EUROFATCA (ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 roku o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw)12.11.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Rachunki uśpione. Zagadnienia praktyczne oraz wpływ zmian prawnych na zasady postępowania banku z tymi rachunkami13.11.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
FINANSOWANIE INNOWACJI TECHNOLOGICZNYCH MŚP12.11.2019Kredytykredyty
Zmiany / Rachunki bankowe … /14.11.2019Kredyty, kredyty
Jednolity formularz przekazywany klientom15.11.2019Zarządzaniezarzadzanie
Zamknięcie roku 201926.11.2019Rachunkowość i finanse bankówrachunkowosc
Omówienie zmian prawnych w zakresie należności nieobsługiwanych, funduszy własnych, dużych zaangażowań, dźwigni finansowej oraz NSFR w oparciu o rozporządzenia (UE) 2019/630 i 2019/876, które będą miały wpływ na sporządzaną sprawozdawczość obligatoryjną na potrzeby NBP16.11.2019Rachunkowość i finanse bankówrachunkowosc
Zamknięcie roku 201922.11.2019Rachunkowość i finanse bankówrachunkowosc
Skuteczna windykacja wierzytelności banku ze szczególnym uwzględnieniem zmian wynikających z ustawy z dnia 4 lipca 2019r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019r. poz. 1469)21.11.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Rekomendacja D – praktyczne wskazówki zarządzania bezpieczeństwem środowiska teleinformatycznego w Banku Spółdzielczym21.11.2019Analiza ryzyk bankowychanaliza-ryzyk-bankowych
Warsztaty w zakresie JEDNOLITYCH ZASAD KLASYFIKACJI – OPOLE21.11.2019Kredytykredyty
Instrumenty finansowe – papiery wartościowe /szkolenie dla pracowników księgowości/25.11.201926.11.2019Rachunkowość i finanse bankówrachunkowosc
Zmiany w przepisach i przegląd roczny regulacji oraz dokumentacji dot. ochrony danych osobowych i teleinformatyki25.11.2019Analiza ryzyk bankowychanaliza-ryzyk-bankowych
Najczęściej popełniane błędy, które niszczą plany sprzedażowe w Twoim banku03.12.2019Zarządzaniezarzadzanie
Najczęściej popełniane błędy, które niszczą plany sprzedażowe w Twoim banku04.12.2019Zarządzaniezarzadzanie
Przegląd zarządczy procedur w zakresie zarządzania ryzykiem i adekwatnością kapitałową oraz Zasad ładu korporacyjnego w banku spółdzielczym05.12.2019Zarządzaniezarzadzanie
Przegląd zarządczy procedur w zakresie zarządzania ryzykiem i adekwatnością kapitałową oraz Zasad ładu korporacyjnego w banku spółdzielczym06.12.2019Zarządzaniezarzadzanie
Przegląd zarządczy w 2019/2020r12.12.2019Zarządzaniezarzadzanie
Kreatywna rachunkowość – identyfikacja oraz interpretacja poszczególnych przypadków na przykładach praktycznych/szkolenie 2 dla pracowników działów kredytowych/ w formie warsztatów na komputerze16.12.201917.12.2019Kredytykredyty
Skuteczna windykacja wierzytelności banku ze szczególnym uwzględnieniem zmian wynikających z ustawy z dnia 4 lipca 2019r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019r. poz. 1469)16.12.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Realizacja zajęć egzekucyjnych na rachunkach bankowych w świetle aktualnych zmian prawnych i orzecznictwa sądowego oraz problematyka zbiegu zajęcia egzekucyjnego z blokadą STIR22.11.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Egzekucja z nieruchomości26.11.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Realizacja zajęć egzekucyjnych na rachunkach bankowych w świetle aktualnych zmian prawnych i orzecznictwa sądowego oraz problematyka zbiegu zajęcia egzekucyjnego z blokadą STIR17.12.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne

Oddział w Rzeszowie

Dostępne szkolenia

Temat SzkoleniaData rozpoczęciaData zakończeniaKategoriaMiejscecategories_hfilter
Kurs – Rachunkowość bankowa dla Kandydatów na Głównych Księgowych Banku – Zjazd II (3 dni)12.11.201914.11.2019Rachunkowość i finanse bankówrachunkowosc
Kurs – Rachunkowość bankowa dla Kandydatów na Głównych Księgowych Banku – Zjazd III (3 dni)02.12.201904.12.2019Rachunkowość i finanse bankówrachunkowosc
Kurs kasjera walutowo-złotowego (2dni)28.11.201929.11.2019Obsługa kasowo-skarbcowaobsluga-kasowo-skarbcowa
Profesjonalny pracownik obsługi finansowania hipotecznego – szkolenie dla personelu kredytodawcy zakończone egzaminem20.11.2019Kredytykredyty
Upadłość konsumencka – uprawnienia i obowiązki Banku w toku postępowania upadłościowego oraz projektowanych zmian w ramach Ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zmianie ustawy Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw27.11.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Ocena przedsięwzięć inwestycyjnych przedsiębiorców (warsztaty komputerowe)07.11.2019Kredytykredyty
Skuteczna windykacja wierzytelności banku ze szczególnym uwzględnieniem zmian wynikających z ustawy z dnia 4 lipca 2019r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019r. poz. 1469) – 2 dni07.11.201908.11.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Jak zwiększyć sprzedaż produktów bankowych w Bankach Spółdzielczych dzięki Facebook Ads i Google Ads08.11.2019Marketingmarketing
Przegląd roczny regulacji i dokumentacji dot. ochrony danych osobowych i IT18.11.2019Zarządzaniezarzadzanie
Etyka w bankowości26.11.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Etyka w bankowości18.11.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Przegląd zarządczy procedur w zakresie zarządzania ryzykiem i adekwatnością kapitałową oraz Zasad ładu korporacyjnego w banku spółdzielczym19.11.2019Zarządzaniezarzadzanie
Rekomendacja D – praktyczne wskazówki zarządzania bezpieczeństwem środowiska teleinformatycznego w Banku Spółdzielczym28.11.2019Bezpieczeństwobezpieczenstwo
Przegląd zarządczy procedur w zakresie zarządzania ryzykiem i adekwatnością kapitałową oraz Zasad ładu korporacyjnego w banku spółdzielczym03.12.2019Zarządzaniezarzadzanie
Wycena i monitoring zabezpieczeń (warsztaty komputerowe – 2 dni)03.12.201904.12.2019Kredytykredyty
Egzekucja z nieruchomości05.12.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Egzekucja z nieruchomości06.12.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Przegląd zarządczy procedur w zakresie zarządzania ryzykiem i adekwatnością kapitałową oraz Zasad ładu korporacyjnego w banku spółdzielczym12.12.2019Zarządzaniezarzadzanie
Kurs kasjera złotowo-walutowego06.11.2019Obsługa kasowo-skarbcowaobsluga-kasowo-skarbcowa
Zmiany prawne mające wpływ na działalność banku19.11.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Zmiany prawne mające wpływ na działalność banku20.11.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Warsztaty z zagadnień prawnych dla pracowników sekretariatów22.11.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Karty w Grupie BPS- nowy system Visiona oraz istota funkcjonowania kart płatniczych25.11.2019Produkty bankoweprodukty-bankowe
Karty w Grupie BPS- nowy system Visiona oraz istota funkcjonowania kart płatniczych09.12.2019Produkty bankoweprodukty-bankowe
Karty w Grupie BPS- nowy system Visiona oraz istota funkcjonowania kart płatniczych10.12.2019Produkty bankoweprodukty-bankowe
Outsourcing w bankowości spółdzielczej.13.12.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Finansowanie innowacji technologicznych MŚP26.11.2019Kredytykredyty
Finansowanie innowacji technologicznych MŚP06.12.2019Kredytykredyty
Warsztaty z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Wyniki inspekcji i zmiany w ustawie AML spowodowane IV Dyrektywą05.11.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Warsztaty z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Wyniki inspekcji i zmiany w ustawie AML spowodowane IV Dyrektywą06.11.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Nowoczesny marketing w promocji produktów i usług Banku Spółdzielczego07.11.2019Marketingmarketing
Rekomendacja D – praktyczne wskazówki zarządzania bezpieczeństwem środowiska teleinformatycznego w Banku Spółdzielczym15.11.2019Zarządzaniezarzadzanie
Outsourcing w bankowości spółdzielczej15.11.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Podatki w bankach spółdzielczych 2019 – zmiany przepisów, najnowsze interpretacje19.11.2019Rachunkowość i finanse bankówrachunkowosc
Podatki w bankach spółdzielczych 2019 – zmiany przepisów, najnowsze interpretacje20.11.2019Rachunkowość i finanse bankówrachunkowosc
Nowoczesny marketing w promocji produktów i usług Banku Spółdzielczego21.11.2019Marketingmarketing
Jak zwiększyć sprzedaż produktów bankowych w Bankach Spółdzielczych dzięki Facebook Ads i Google Ads22.11.2019Marketingmarketing
Warsztaty z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Wyniki inspekcji i zmiany w ustawie AML spowodowane IV Dyrektywą27.11.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Analiza ryzyka i ocena skutków dla ochrony danych DPIA28.11.2019Zarządzaniezarzadzanie
Outsourcing w bankowości spółdzielczej29.11.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej07.12.2019Analiza ryzyk bankowychanaliza-ryzyk-bankowych
Kurs kasjera złotowo-walutowego10.12.2019Obsługa kasowo-skarbcowaobsluga-kasowo-skarbcowa
Analiza ryzyka i ocena skutków dla ochrony danych DPIA13.12.2019Zarządzaniezarzadzanie
Analiza ryzyka i ocena skutków dla ochrony danych DPIA16.12.2019Zarządzaniezarzadzanie
Analiza ryzyka rynkowego z uwzględnieniem wytycznych EBA dot. IRRBB (EVE)- (ryzyko stopy %, ryzyko walutowe, pozostałe ryzyka rynkowe)- warsztaty25.11.2019Analiza ryzyk bankowychanaliza-ryzyk-bankowych
Analiza ryzyka rynkowego z uwzględnieniem wytycznych EBA dot. IRRBB (EVE)- (ryzyko stopy %, ryzyko walutowe, pozostałe ryzyka rynkowe)- warsztaty26.11.2019Analiza ryzyk bankowychanaliza-ryzyk-bankowych
Analiza ryzyka rynkowego z uwzględnieniem wytycznych EBA dot. IRRBB (EVE)- (ryzyko stopy %, ryzyko walutowe, pozostałe ryzyka rynkowe)- warsztaty02.12.2019Analiza ryzyk bankowychanaliza-ryzyk-bankowych
Ryzyko stopy procentowej18.01.2020Analiza ryzyk bankowychanaliza-ryzyk-bankowych
Zmiany w podatku od towarów i usług w 2019 i 2020 r.07.11.2019Rachunkowość i finanse bankówrachunkowosc
Elektroniczne sprawozdanie finansowe banku – praktyczne aspekty sporządzania i przesłania sprawozdania finansowego banku w wersji elektronicznej.13.11.2019Rachunkowość i finanse bankówrachunkowosc
Kreatywna rachunkowość identyfikacja oraz interpretacja poszczególnych przypadków na przykładach praktycznych18.11.201919.11.2019Rachunkowość i finanse bankówrachunkowosc
Zamknięcie roku 2019 w Banku Spółdzielczym21.11.2019Rachunkowość i finanse bankówrachunkowosc
Warsztaty z windykacji (2 dni)04.12.201905.12.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Zamknięcie roku 2019 w Banku Spółdzielczym06.12.2019Rachunkowość i finanse bankówrachunkowosc
Omówienie zmian prawnych w zakresie należności nieobsługiwanych, funduszy własnych, dużych zaangażowań, dźwigni finansowej oraz NSFR w oparciu o rozporządzenia (UE) 2019/630 i 2019/876, które będą miały wpływ na sporządzaną sprawozdawczość obligatoryjną na potrzeby NBP14.12.2019Rachunkowość i finanse bankówrachunkowosc
Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w banku spółdzielczym16.12.2019Analiza ryzyk bankowychanaliza-ryzyk-bankowych
Zarządzanie ryzykiem koncentracji kredytowej w banku spółdzielczym17.12.2019Analiza ryzyk bankowychanaliza-ryzyk-bankowych
Omówienie zmian prawnych w zakresie należności nieobsługiwanych, funduszy własnych, dużych zaangażowań, dźwigni finansowej oraz NSFR w oparciu o rozporządzenia (UE) 2019/630 i 2019/876, które będą miały wpływ na sporządzaną sprawozdawczość obligatoryjną na potrzeby NBP25.01.2020Rachunkowość i finanse bankówrachunkowosc
Omówienie zmian prawnych w zakresie należności nieobsługiwanych, funduszy własnych, dużych zaangażowań, dźwigni finansowej oraz NSFR w oparciu o rozporządzenia (UE) 2019/630 i 2019/876, które będą miały wpływ na sporządzaną sprawozdawczość obligatoryjną na potrzeby NBP01.02.2020Rachunkowość i finanse bankówrachunkowosc
Ryzyko stopy procentowej01.02.2020Analiza ryzyk bankowychanaliza-ryzyk-bankowych
Zamknięcie roku 2019 w Banku Spółdzielczym02.12.2019Rachunkowość i finanse bankówrachunkowosc
Harmonogram szkoleń
Oddział w Krakowie
Oddział w Warszawie
Oddział we Wrocławiu
Oddział w Rzeszowie
Filia w Lublinie