Oddział w Krakowie

Dostępne szkolenia

Temat SzkoleniaData rozpoczęciaData zakończeniaKategoriaMiejscecategories_hfilter
Zmiany w ustawie o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami – szkolenie zakończone egzaminem05.04.2019Kredytykredyty
Praktyczne aspekty udzielania kredytów mieszkaniowych w Bankach Spółdzielczych w świetle ustawy o kredycie hipotecznym, z uwzględnieniem RODO22.03.2019Kredytykredyty
Zasady klasyfikacji ekspozycji kredytowych i tworzenie rezerw celowych – zmiany przepisów, zagadnienia praktyczne, częste błędy, interpretacje, największe trudności i pułapki; ćwiczenia (analiza przypadku)28.03.2019Kredytykredyty
NOWE SZKOLENIE: Podstawowa wiedza rolnicza dla bankowca24.05.2019Kredytykredyty
NOWE SZKOLENIE: Wprowadzanie nowych produktów bankowych na rynek lokalny27.05.2019Kredytykredyty
Warsztaty z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Wyniki inspekcji i zmiany w ustawie AML spowodowane IV Dyrektywą15.05.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Sporządzanie i przegląd planów ciągłości działania i planów awaryjnych – zgodnie z Rek. D, Ustawą PSD2, wytycznymi EBA25.03.2019Zarządzaniezarzadzanie
NOWE SZKOLENIE: Prawo wekslowe w praktyce bankowej. Jak bezpiecznie posługiwać się wekslem. Weksel od wystawienia do egzekucji. Zasady przyjmowania, przechowywania i niszczenia weksli27.03.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Matryca funkcji kontroli – rola i wykorzystanie17.05.2019Zarządzaniezarzadzanie
Zmiany w umowach rachunków bankowych – wykaz usług reprezentatywnych, rachunek uśpiony, wpływ śmierci posiadacza na umowę rachunku bankowego, usługa przenoszenia rachunku płatniczego i dostępu do podstawowego rachunku płatniczego10.05.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Przygotowanie informacji na zebranie przedstawicieli / walne zgromadzenie z uwzględnieniem rekomendacji „L”27.03.2019Zarządzaniezarzadzanie
Efektywny monitoring ekspozycji kredytowych jako element zmniejszania ryzyka kredytowego (zasady postępowania, zakres podmiotowy, przedmiotowy, produktowy – praktyczne przypadki) oraz jego wpływ na poziom rezerw celowych tworzonych przez Bank07.05.2019Kredytykredyty
Obowiązki prawne wynikające z ustawy o usługach płatniczych implementujących wymogi Dyrektywy PSD202.04.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Obsługa organów statutowych w banku spółdzielczym (2 dni)03.04.2019Zarządzaniezarzadzanie
Analiza finansowa klienta instytucjonalnego08.04.2019Kredytykredyty
Analiza wniosków firm na uproszczonej księgowości09.04.2019Kredytykredyty
Cyberbezpieczeństwo dla bankowości spółdzielczej12.04.2019Bezpieczeństwobezpieczenstwo
Kurs kasjera złotowo-walutowego. Szkolenie 2-dniowe15.04.201916.04.2019Obsługa kasowo-skarbcowaobsluga-kasowo-skarbcowa
Postępowanie Restrukturyzacyjne16.04.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Tajemnica bankowa a inne tajemnice prawnie chronione w bankach spółdzielczych17.04.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Hipoteka – podstawowe zabezpieczenie kredytów24.04.2019Kredytykredyty
Ochrona danych osobowych w polityce kadrowej bankowości spółdzielczej po nowelizacji kodeksu pracy25.04.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Wybrane kluczowe elementy rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w bankach spółdzielczych26.04.2019Rachunkowość i finanse bankówrachunkowosc
NOWE SZKOLENIE: Ceny transferowe, schematy podatkowe- wybrane zagadnienia dla banków spółdzielczych z uwzględnieniem zmian od 2019 roku06.05.2019Rachunkowość i finanse bankówrachunkowosc
NOWE SZKOLENIE: Studium depozytowe – obowiązki banków związane z obsługą rachunków bankowych. Najnowsze zmiany przepisów. (2 dni)08.05.201909.05.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
NOWE SZKOLENIE: Reklamacja a inne formy zastrzeżeń dotyczących działalności banku oraz nowe obowiązki sprawozdawcze do KNF10.05.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Incydenty naruszenia ochrony danych osobowych i incydenty naruszenia bezpieczeństwa informacji – identyfikacja, ocena ryzyka i zgłaszanie do UODO i KNF – warsztaty dla Inspektorów Ochrony Danych14.05.2019Zarządzaniezarzadzanie
Kurs kasjera złotowo-walutowego. Szkolenie 2-dniowe20.05.201921.05.2019Obsługa kasowo-skarbcowaobsluga-kasowo-skarbcowa
Ocena zdolności kredytowej klientów instytucjonalnych prowadzących pełną lub uproszczoną księgowość (proces, zakres merytoryczny i wnioskowanie z danych – krok po kroku)22.05.2019Kredytykredyty
Zarządzanie ryzykiem braku zgodności, pomiar ryzyka, analiza luki regulacyjnej, mapy ryzyka w związku ze zmianami w przepisach dotyczących działalności bankowej w 2019 r.31.05.2019Zarządzaniezarzadzanie
Zasady realizacji kompetencji Rady Nadzorczej banku spółdzielczego w zakresie sprawowania funkcji kontroli i nadzoru – szkolenie dla nowo powołanych Członków Rad Nadzorczych25.04.2019Zarządzaniezarzadzanie
Zmiany w umowach rachunków bankowych – wykaz usług reprezentatywnych, rachunek uśpiony, wpływ śmierci posiadacza na umowę rachunku bankowego, usługa przenoszenia rachunku płatniczego i dostępu do podstawowego rachunku płatniczego11.05.2019Uregulowania prawne, uregulowania-prawne
NOWE SZKOLENIE: Reklamacja a inne formy zastrzeżeń dotyczących działalności banku oraz nowe obowiązki sprawozdawcze do KNF13.05.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Obowiązki prawne wynikające z ustawy o usługach płatniczych implementujących wymogi Dyrektywy PSD224.05.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne

Oddział w Warszawie

Dostępne szkolenia

Temat SzkoleniaData rozpoczęciaData zakończeniaKategoriaMiejscecategories_hfilter
Praktyczne aspekty udzielania kredytów mieszkaniowych w Bankach Spółdzielczych w świetle ustawy o kredycie hipotecznym… z uwzględnieniem RODO25.03.2019Kredytykredyty
Ocena zdolności kredytowej klientów instytucjonalnych, analiza finansowa – warsztaty praktyczne na przykładach firm o różnym profilu działalności, szybkie czytanie sprawozdań finansowych12.04.201913.04.2019Kredytykredyty
Obsługa kredytów preferencyjnych w systemie SIOKP.NET po zmianach wprowadzonych od 01.01.2015 r. w ramach tzw. „Pomocy 2015-2020” (szkolenie dla BS zrzeszonych w Banku BPS S.A.)05.04.2019Kredytykredyty
Kurs rachunkowości dla kandydatów na Głównych księgowych Banku – Zjazd 1 (3 dni)27.05.201929.05.2019Rachunkowość i finanse bankówrachunkowosc
Kurs rachunkowości dla kandydatów na Głównych księgowych Banku – Zjazd 2 (3 dni)10.06.201912.06.2019Rachunkowość i finanse bankówrachunkowosc
Kurs rachunkowości dla kandydatów na Głównych księgowych Banku – Zjazd 3 (3 dni)01.07.201903.07.2019Rachunkowość i finanse bankówrachunkowosc
Realizacja zajęć egzekucyjnych na rachunkach bankowych w świetle aktualnych zmian prawnych i orzecznictwa sądowego01.04.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
KURS KASJERA ZŁOTOWO-WALUTOWEGO (2 dni)20.03.201921.03.2019Obsługa kasowo-skarbcowaobsluga-kasowo-skarbcowa
Warsztaty z arbitrem bankowym – Najważniejsze wyzwania Banku wobec klientów w 2019 roku16.05.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Szkolenie z obsługi systemu kartowego VISIONA 5. (dla BS zrzeszonych w Banku BPS S.A.)18.03.2019Produkty bankoweprodukty-bankowe
Zasady współpracy z biegłym rewidentem w świetle rekomendacji L i innych regulacji – implikacje dla banków spółdzielczych19.03.2019Rachunkowość i finanse bankówrachunkowosc
Ocena ryzyka kredytowego przy finansowaniu projektów deweloperskich – rola rachunków powierniczych w procesie kredytowania22.03.2019Kredytykredyty
Zarządzanie aktywami i pasywami w Banku z uwzględnieniem dostępnego kapitału – część 1 Wykład27.03.2019Zarządzaniezarzadzanie
Zarządzanie aktywami i pasywami w Banku z uwzględnieniem dostępnego kapitału – część 2 Warsztaty praktyczne28.03.2019Zarządzaniezarzadzanie
Przegląd systemu zarządzania ryzykiem operacyjnym12.04.2019Zarządzaniezarzadzanie
Weksel w praktyce bankowej03.04.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Obowiązki prawne wynikające z ustawy o usługach płatniczych implementujących wymogi Dyrektywy PSD226.03.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Przygotowanie informacji na zebranie przedstawicieli / walne zgromadzenie z uwzględnieniem rekomendacji „L”21.03.2019Zarządzaniezarzadzanie
Restrukturyzacja zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne02.04.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Nowe trendy marketingu do promocji i sprzedaży usług Banków Spółdzielczych04.04.2019Sprzedaż i obsługa klientasprzedaz-i-obsluga-klienta
Realizacja transakcji dewizowych za pośrednictwem nowego systemu rozliczeniowego Multicentaur05.04.2019Sprzedaż i obsługa klientasprzedaz-i-obsluga-klienta
FINREP – zmiany i praktyczne zagadnienia08.04.2019Rachunkowość i finanse bankówrachunkowosc
Monitoring kredytowy – kredytobiorcy i zabezpieczenia. Część I (warsztaty komputerowe – 2 dni)08.04.201909.04.2019Kredytykredyty
Kreatywność i skuteczne rozwiązywanie problemów – 50 skutecznych narzędzi pokonywania problemów – warsztaty dla Menadżerów09.04.2019Zarządzaniezarzadzanie
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. obowiązki instytucji obowiązanych i ich pracowników zgodnie z ustawą z dnia 1 marca 2018 r.15.04.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
KURS KASJERA ZŁOTOWO-WALUTOWEGO (2 dni)17.04.201918.04.2019Obsługa kasowo-skarbcowaobsluga-kasowo-skarbcowa
FINREP – Wybrane zagadnienia – warsztaty25.04.2019Rachunkowość i finanse bankówrachunkowosc
Nowa dokumentacja i obowiązki sprawozdawcze w 2019 oraz nowe zasady rozpatrywania reklamacji klientów26.04.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Oferta produktów kredytowych dedykowana Klientom Instytucjonalnych. Omówienie parametrów produktów, zakresu dokumentacji oraz zasad zarządzania ofertą kredytową dla Klientów Instytucjonalnych30.04.2019Kredytykredyty
Incydenty naruszenia ochrony danych osobowych i incydenty naruszenia bezpieczeństwa informacji – identyfikacja, ocena ryzyka i zgłaszanie do UODO i KNF – warsztaty dla Inspektorów Ochrony Danych07.05.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Odpowiedzialność Zarządu Banku Spółdzielczego w zakresie ochrony danych osobowych i cyberbezpieczeństwa10.05.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. obowiązki instytucji obowiązanych i ich pracowników zgodnie z ustawą z dnia 1 marca 2018 r.13.05.2021Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Ceny transferowe, schematy podatkowe – wybrane zagadnienia dla banków spółdzielczych z uwzględnieniem zmian od 2019 roku13.05.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Zarządzanie ryzykiem braku zgodności, pomiar ryzyka, analiza luki regulacyjnej, mapy ryzyka w związku ze zmianami w przepisach dotyczących działalności bankowej w 2019 r.21.05.2019Zarządzaniezarzadzanie
KURS KASJERA ZŁOTOWO-WALUTOWEGO (2 dni)22.05.201923.05.2019Obsługa kasowo-skarbcowaobsluga-kasowo-skarbcowa
Monitoring kredytowy – kredytobiorcy i zabezpieczenia. Część II (warsztaty komputerowe – 2 dni)23.05.201924.05.2019Kredytykredyty
Nowa ustawa- Zmiany w prawie o ochronie danych osobowych29.04.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Excel w praktyce – warsztaty komputerowe11.04.2019Analiza ryzyk bankowychanaliza-ryzyk-bankowych

Oddział we Wrocławiu

Dostępne szkolenia

Temat SzkoleniaData rozpoczęciaData zakończeniaKategoriaMiejscecategories_hfilter
Akademia Ryzyka Bankowego cz. 301.04.2019Analiza ryzyk bankowychanaliza-ryzyk-bankowych
Sporządzanie i przegląd planów ciągłości działania i planów awaryjnych – zgodnie z Rek. D, Ustawą PSD2, wytycznymi EBA26.03.2019Analiza ryzyk bankowychanaliza-ryzyk-bankowych
Sporządzanie i przegląd planów ciągłości działania i planów awaryjnych – zgodnie z Rek. D, Ustawą PSD2, wytycznymi EBA27.03.2019Analiza ryzyk bankowychanaliza-ryzyk-bankowych
Prawna problematyka rachunków oszczędnościowych w tym rachunku podstawowego, obowiązki banku związane ze śmiercią posiadacza rachunku oszczędnościowego (2 dni)11.04.201912.04.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Przegląd zarządczy dokumentacji przekazywanej na zewnątrz w ramach obsługi klienta25.04.2019Zarządzaniezarzadzanie
Przegląd zarządczy dokumentacji przekazywanej na zewnątrz w ramach obsługi klienta26.04.2019Zarządzaniezarzadzanie
NOWOŚĆ: Przygotowanie informacji na Zebranie Przedstawicieli / Walne Zgromadzenie z uwzględnieniem Rekomendacji „L”25.03.2019Zarządzaniezarzadzanie
Obowiązki organów zarządczych i nadzorczych w świetle rekomendacji KFN26.03.2019Zarządzaniezarzadzanie
NOWOŚĆ: Dochodzenie należności pieniężnych po zmianach w egzekucji komorniczej – omówienie ustawy o komornikach sądowych oraz ustawy o kosztach komorniczych w aspekcie praktycznym27.03.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
NOWOŚĆ: Przygotowanie informacji na Zebranie Przedstawicieli / Walne Zgromadzenie z uwzględnieniem Rekomendacji „L”28.03.2019Zarządzaniezarzadzanie
Ocena zdolności kredytowej Jednostek Samorządu Terytorialnego w perspektywie UE 2014-2020 – (warsztaty praktyczne) oraz Ocena zdolności kredytowej Samorządowych Instytucji Kultury15.04.201916.04.2019Kredytykredyty
Gospodarstwa domowe  – zdolność kredytowa, monitoring, zabezpieczenie, restrukturyzacja (warsztaty komputerowe – 1 dzień)03.04.2019Kredytykredyty
STUDIUM DEPOZYTOWE ( II edycja ) – cz.109.04.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
STUDIUM DEPOZYTOWE ( II edycja ) – cz.207.05.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
STUDIUM DEPOZYTOWE ( II edycja ) – cz.305.06.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Obowiązki prawne wynikające z ustawy o usługach płatniczych implementujących wymogi Dyrektywy PSD211.04.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Realizacja transakcji dewizowych za pośrednictwem NOWEGO SYSTEMU ROZLICZENIOWEGO MULTICENTAUR – obowiązujące regulacje prawne.12.04.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Praktyczne aspekty udzielania kredytów mieszkaniowych w Bankach Spółdzielczych w świetle ustawy o kredycie hipotecznym, z uwzględnieniem RODO12.04.2019Kredytykredyty
Realizacja transakcji dewizowych za pośrednictwem NOWEGO SYSTEMU ROZLICZENIOWEGO MULTICENTAUR – obowiązujące regulacje prawne.15.04.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Wycena nieruchomości i operat szacunkowy w zarządzaniu ryzykiem kredytowym (2 dni)16.04.201917.04.2019Kredytykredyty
Obowiązki prawne wynikające z ustawy o usługach płatniczych implementujących wymogi Dyrektywy PSD218.04.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Marketing Internetowy w bankowości spółdzielczej (CYKL-cz.1)25.04.2019Zarządzaniezarzadzanie

Oddział w Rzeszowie

Dostępne szkolenia

Temat SzkoleniaData rozpoczęciaData zakończeniaKategoriaMiejscecategories_hfilter
Realizacja zajęć egzekucyjnych na rachunkach bankowych oraz problematyka blokady STIR i zbiegu zajęcia egzekucyjnego z blokadą STIR22.03.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Akademia Ryzyka Bankowego cz. III02.04.2019Analiza ryzyk bankowychanaliza-ryzyk-bankowych
Akademia Ryzyka Bankowego cz. II22.03.2019Analiza ryzyk bankowychanaliza-ryzyk-bankowych
Sporządzanie i przegląd planów ciągłości działania i planów awaryjnych – zgodnie z Rek. D, Ustawą PSD2, wytycznymi EBA21.03.2019Zarządzaniezarzadzanie
Prawne zasady ustanawiania hipotek, ograniczanie ryzyk prawnych związanych z instytucją wolnego miejsca hipotecznego, zasady wielokrotnego wykorzystania jednej hipoteki21.03.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Zmiany w postępowaniu restrukturyzacyjnym i egzekucyjnym oraz zasady restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne21.03.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Nowa dokumentacja i obowiązki sprawozdawcze w 2019 roku oraz nowe zasady rozpatrywania reklamacji klientów22.03.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Nowa dokumentacja i obowiązki sprawozdawcze w 2019 roku oraz nowe zasady rozpatrywania reklamacji klientów28.03.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Zmiany w postępowaniu restrukturyzacyjnym i egzekucyjnym oraz zasady restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne01.04.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Nowa dokumentacja i obowiązki sprawozdawcze w 2019 roku oraz nowe zasady rozpatrywania reklamacji klientów02.04.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Kurs kasjera walutowo-złotowego (2dni)02.04.201903.04.2019Obsługa kasowo-skarbcowaobsluga-kasowo-skarbcowa
Ocena zdolności kredytowej Jednostek Samorządu Terytorialnego w perspektywie UE 2014-2020 – (warsztaty praktyczne) oraz Ocena zdolności kredytowej Samorządowych Instytucji Kultury18.03.201919.03.2019Kredytykredyty
Postępowania egzekucyjne. Realizacja tytułu wykonawczego w egzekucji komorniczej i administracyjnej19.03.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Papiery wartościowe – ryzyko, wycena oraz aspekt podatkowy.20.03.2019Analiza ryzyk bankowychanaliza-ryzyk-bankowych
Prawna problematyka rachunków oszczędnościowych w tym rachunku podstawowego, obowiązki banku związane ze śmiercią posiadacza rachunku oszczędnościowego25.03.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Prawne zabezpieczenie kredytów hipotecznych i ich wpływ na skuteczność procesu restrukturyzacyjnego, windykacyjnego i upadłościowego26.03.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Przygotowanie informacji na Zebranie Przedstawicieli / Walne Zgromadzenie z uwzględnieniem Rekomendacji „L”26.03.2019Zarządzaniezarzadzanie
Przygotowanie informacji na zebranie przedstawicieli / walne zgromadzenie z uwzględnieniem rekomendacji „L”03.04.2019Zarządzaniezarzadzanie
Przygotowanie informacji na zebranie przedstawicieli / walne zgromadzenie z uwzględnieniem rekomendacji „L”05.04.2019Zarządzaniezarzadzanie
Zasady współpracy z biegłym rewidentem w świetle rekomendacji L i innych regulacji – implikacje dla banków spółdzielczych03.04.2019Rachunkowość i finanse bankówrachunkowosc
Procedura windykacji należności bankowych – warsztaty04.04.201905.04.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Cyberbezpieczeństwo dla bankowości spółdzielczej08.04.2019Bezpieczeństwobezpieczenstwo
Rola i zadania IOD-a po wprowadzeniu RODO10.04.201911.04.2019Bezpieczeństwobezpieczenstwo
Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej w Banku11.04.201912.04.2019Analiza ryzyk bankowychanaliza-ryzyk-bankowych
Restrukturyzacja zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne12.04.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Zasady współpracy z biegłym rewidentem w świetle rekomendacji L i innych regulacji – implikacje dla banków spółdzielczych16.04.2019Rachunkowość i finanse bankówrachunkowosc
Zasady współpracy z biegłym rewidentem w świetle rekomendacji L i innych regulacji – implikacje dla banków spółdzielczych24.04.2019Rachunkowość i finanse bankówrachunkowosc
Cyberbezpieczeństwo dla bankowości spółdzielczej24.04.2019Bezpieczeństwobezpieczenstwo
Cyberbezpieczeństwo dla bankowości spółdzielczej25.04.2019Bezpieczeństwobezpieczenstwo
Zasady skutecznego ustanawiania zabezpieczeń wierzytelności25.04.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Prawna problematyka rachunków oszczędnościowych w tym rachunku podstawowego, obowiązki banku związane ze śmiercią posiadacza rachunku oszczędnościowego26.04.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Restrukturyzacja zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne26.04.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Akademia Ryzyka Bankowego cz. 230.04.2019Analiza ryzyk bankowychanaliza-ryzyk-bankowych
Harmonogram szkoleń
Oddział w Krakowie
Oddział w Warszawie
Oddział we Wrocławiu
Oddział w Rzeszowie
Filia w Lublinie