Data rozpoczęcia szkolenia:

04.04.2024

Data zakończenia szkolenia:

04.04.2024
05.04.2024

Opis szkolenia:

Cele i korzyści ze szkolenia:

⇒  poznanie obowiązujących przepisów prawa;

⇒  w ramach szkolenia (program autorski) zostaną omówione zabezpieczenia na polskich i zagranicznych znakach pieniężnych;

⇒ analiza banknotów polskich i zagranicznych znaków pieniężnych pod kątem identyfikacji falsyfikatów,

nauka prawidłowego rozpoznania pewników zabezpieczeń;

⇒  omówienie zaistniałych lub planowanych zmian w banknotach obcych;

⇒  zajęcia warsztatowe: analiza przypadków, autentyczne przykłady, szereg ćwiczeń;

⇒  szkolenie kończy się testem wewnętrznym i wydaniem zaświadczenia;

⇒  w trakcie zajęć uczestnicy korzystają z imponującej kolekcji autentycznych i fałszywych znaków

pieniężnych polskich i zagranicznych;

ADRESACI:

Szkolenie przeznaczone dla pracowników kasowo-skarbcowych banku oraz pracowników ubiegających się o uprawnienia kasjera złotowego lub walutowego w banku.

TRENER: TOMASZ SOŁTYSIŃSKI – doświadczony szkoleniowiec, specjalista w dziedzinie proponowanego szkolenia, były oficer Policji zajmujący się problematyką fałszerstw. Uczestnik szkoleń w tym zakresie we Francji. Od 1993 roku współpracuje z wieloma firmami szkoleniowymi w kraju w tym z FRBS we Wrocławiu. Do dnia dzisiejszego w przedmiotowym temacie przeszkolił ponad 8200 osób.

Cena: 

KASJER ZŁOTOWO-WALUTOWY (KURS INTENSYWNY)
1 osoba z BS – 680 zł/os /brutto/
każda kolejna osoba z BS – 600 zł/os /brutto/*

*Rabat stosowany przy grupie minimum 8 osób

Szkolenie odbędzie się po zebraniu grupy minimum 8 osób

 

Plan szkolenia:

Miejsce szkolenia: WROCŁAW,

KASJER ZŁOTOWO-WALUTOWY (KURS INTENSYWNY)

Szkolenie przebiega w następujących ramach czasowych:

 I dzień – godz. 9.30 – 17.00 (przerwa obiadowa: 13.00-13.45)

II dzień – godz. 9.00 – 17.00 (przerwa obiadowa: 13.00-13.45)

– drugiego dnia TEST: godz. 16.30, a następnie omówienie wyników

1. Pre-test sprawdzający umiejętności rozpoznawania falsyfikatów polskich znaków pieniężnych.
2. Ochrona prawna środków płatniczych:
– konwencja genewska,
– ustawa – kodeks karny.
3. Prawo dewizowe.
4. Ustawa o NBP w zakresie obrotu środkami płatniczymi.
5. Zarządzenie Prezesa NBP w sprawie:
– zatrzymywania fałszywych znaków pieniężnych,
– wymiana zużytych lub uszkodzonych znaków pieniężnych.
6. Omówienie znaków (przerobionych, preparowanych, podrobionych).
7. Schemat identyfikowania falsyfikatów polskich znaków pieniężnych.
8. Omówienie stosowania zabezpieczeń w znakach pieniężnych wg 4 płaszczyzn.
9. Omówienie polskich i zagranicznych znaków pieniężnych wg tabeli kursów NBP.
10. Analiza banknotów polskich i zagranicznych znaków pieniężnych pod kątem identyfikacji falsyfikatów.
11. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie prowadzenia działalności kantorowej w zakresie kupna i sprzedaży walut obcych.
12. Zagadnienia dotyczące prowadzenia transakcji kupna, sprzedaży walut obcych.
13. Przepisy dotyczące wprowadzenia EURO.
14. Ćwiczenia.
15. Test sprawdzający.

 

Adres i dane kontaktowe:

Oddział we Wrocławiu

50-103 Wrocław, ul. Kurzy Targ 5
Krzysztof Janka – Dyrektor Oddziału FRBS Wrocław
kom.: 601 272 702
tel./fax: 71 344 62 45
tel.: 71 346 09 64

Zapisz się na szkolenie    (Bez noclegu, pokój jednoosobowy, pokój dwuosobowy)