Patrycja Basta – Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Bankowości Spółdzielczej

Od 15 lat związana z branżą edukacyjną. Doświadczenia zawodowe zdobywała w jednej z największych firm szkoleniowych w Polsce zarządzając projektami dla korporacji, firm MŚP i administracji publicznej. W trakcie swojego stażu zawodowego zdobyła szerokie doświadczenie – menedżera projektów, eksperta od pozyskiwania dotacji i grantów, marketingowca i dyrektora zarządzającego placówką edukacyjną. Z sektorem spółdzielczym związana od 10 lat. W Fundacji od początku na stanowiskach menadżerskich i zarządczych, odpowiadała między innymi za zbudowanie, rozwój i wdrożenie standardu jakości, nadzór nad funkcjonowaniem niepublicznych placówek kształcenia ustawicznego, koordynowanie złożonych projektów szkoleniowych: wydarzenia ogólnopolskie, wieloetapowe, Akademie Menedżera i Akademie Sprzedażowe, projekty typu blended learning.

Opracowuje, rekrutuje ekspertów i sprawuje nadzór merytoryczny nad nowymi produktami w ofercie Fundacji. Od początku swojej pracy zaangażowana w pozyskiwanie środków grantowych na rzecz Banków Spółdzielczych i Fundacji.

Jako Prezes Zarządu dba o to, by oferta działań edukacyjnych i narzędzi była stale rozszerzana i uaktualniana.

Patrycja Basta

Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Bankowości Spółdzielczej

Rada Fundacji: 

Romuald Piotruk – Przewodniczący Rady Fundacji, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Łosicach

Renata Machowska – Wiceprzewodnicząca Rady Fundacji, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego we Rymanowie

Krzysztof Grzywna – Członek Rady Fundacji, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Czyżewie

Daria Albrecht – Członek Rady Fundacji, Wicedyrektor Departamentu Prawnego i Kadr Banku BPS

Krzysztof Kajko – Członek Rady Fundacji, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Kolnie

Artur Kowalczyk – Członek Rady Fundacji, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego we Włoszczowie

Piotr Zalewski – Członek Rady Fundacji, Wiceprezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie

Piotr Żebrowski – Członek Rady Fundacji, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim