Krzysztof Story – Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Bankowości Spółdzielczej

Z sektorem spółdzielczym związany jest od ponad 30 lat, od 20 lat aktywnie działa na rzecz bankowości spółdzielczej. W latach 1997-2003, gdy tworzyły się zręby banków regionalnych, był pracownikiem Małopolskiego Banku Regionalnego, gdzie odpowiadał między innymi za współpracę pomiędzy bankami zrzeszającymi.

Od 2003 r. na stałe związany z Fundacją Rozwoju Bankowości Spółdzielczej. Jako twórca oddziału w Krakowie, następnie jako dyrektor oddziału w Krakowie i członek zarządu.

Od początku swojej działalności w FRBS realizuje przedsięwzięcia wspierające współpracę Banków Spółdzielczych w regionach. Aktywnie działa na rzecz całego sektora – inicjuje i wspiera wszelkie wydarzenia  przyczyniające się do rozwoju i promocji bankowości.

Od 2014 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu Fundacji Rozwoju Bankowości Spółdzielczej. Nadzoruje pracę wszystkich komórek organizacyjnych, a szczególny nacisk kładzie na ścisłą współpracę oddziałów Fundacji z Bankami Spółdzielczymi oraz profesjonalne podejście do realizowanych wspólnie z bankami projektów rozwojowych.

Jako Prezes Zarządu dba o to, by oferta działań edukacyjnych i narzędzi była stale rozszerzana i uaktualniana.

Krzysztof Story

Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Bankowości Spółdzielczej

Rada Fundacji: 

Romuald Piotruk – Przewodniczący Rady Fundacji, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Łosicach

Krzysztof Grzywna – Wiceprzewodniczący Rady Fundacji, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Czyżewie

Daria Albrecht – Członek Rady Fundacji, Wicedyrektor Departamentu Prawnego i Kadr  Banku BPS

Jacek Drzyzga – Członek Rady Fundacji, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Pszczynie

Krzysztof Kajko – Członek Rady Fundacji, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Kolnie

Artur Kowalczyk – Członek Rady Fundacji, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego we Włoszczowie

Renata Machowska – Członek Rady Fundacji, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego we Rymanowie

Piotr Matwiej – Członek Rady Fundacji, Doradca Zarządu Związku Banków Polskich

Witold Myszor – Członek Rady, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Wolbromiu

Piotr Zalewski – Członek Rady Fundacji, Wiceprezes Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie

Piotr Żebrowski – Członek Rady Fundacji, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim