Proponujemy Państwu opracowanie dokumentu Strategii Działania Banku na okres 3-5 lat. Realizacja działań zapewnia merytoryczne przygotowanie planu działań rozwojowych na kolejne lata oraz przygotowanie stosownego dokumentu. Metodyka oraz zawartość dokumentu spełniają wymogi KNF, wynikające z Metodyki BION oraz innych rekomendacji i zaleceń nadzorczych.

Główne korzyści płynące z zastosowania narzędzia:

  • uzyskanie całościowego planu rozwoju Banku
  • uzyskanie dokumentu zakładającego rozwój zgodny z Państwa wizją i misją Banku
  • realizacja wymogów KNF-u

Zamawiając Strategię otrzymują Państwo:

  1. Prezentację wstępnej analizy strategicznej w siedzibie Banku,
  2. Opracowanie dokumentu głównego Strategii oraz załączników Strategiczny plan działania i Plan finansowy,
  3. Wzorzec polityki ryzyka biznesowego oraz procedury opracowywania i monitorowania Strategii,
  4. Szablon analizy monitorowania realizacji Strategii.

Zakres prac nad strategią obejmuje również spotkanie z Zarządem w siedzibie Banku, w celu omówienia wyników analizy sytuacji bieżącej Banku (analiza makro- i mikrootoczenia, w tym ocena konkurencji i rynku, analiza zasobów i sytuacji ekonomiczno-finansowej, analiza SWOT) oraz przedyskutowania dalszych kierunków działań.

Końcowy dokument Strategii opracowywany jest po dokonaniu uzgodnień z Zarządem i składa się z dokumentu głównego Strategii oraz załączników: Strategicznego Planu Działania oraz Planu Finansowego.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu:

Piotr Uliński
Koordynator szkoleń
FRBS F/Lublin
tel. kom.: 797 308 502
e-mail: piotr.ulinski@frbs.org.pl