Oddział we Wrocławiu

Dostępne szkolenia

Temat SzkoleniaData rozpoczęciaData zakończeniaKategoriaMiejscecategories_hfilter
Ocena zdolności kredytowej klientów instytucjonalnych prowadzących pełną lub uproszczoną księgowość(proces, zakres merytoryczny i wnioskowanie z danych – krok po kroku)04.11.2019Kredytykredyty
Egzekucja z nieruchomości05.11.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Funkcje Excela przydatne w codziennej pracy finansisty i analityków06.11.2019Zarządzaniezarzadzanie
Funkcje Excela przydatne w codziennej pracy finansisty i analityków07.11.2019Zarządzaniezarzadzanie
KURS RACHUNKOWOŚĆ BANKOWA dla kandydatów na Głównych Księgowych (3 zjazdy x 3 dni) ZJAZD 112.11.201914.11.2019Rachunkowość i finanse bankówrachunkowosc
Praktyczne aspekty wdrożenia zmiany ustawy EUROFATCA (ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 roku o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw)12.11.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
FINANSOWANIE INNOWACJI TECHNOLOGICZNYCH MŚP12.11.2019Kredytykredyty
Rachunki uśpione. Zagadnienia praktyczne oraz wpływ zmian prawnych na zasady postępowania banku z tymi rachunkami13.11.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Zmiany / Rachunki bankowe … /14.11.2019Kredyty, kredyty
Jednolity formularz przekazywany klientom15.11.2019Zarządzaniezarzadzanie
Omówienie zmian prawnych w zakresie należności nieobsługiwanych, funduszy własnych, dużych zaangażowań, dźwigni finansowej oraz NSFR w oparciu o rozporządzenia (UE) 2019/630 i 2019/876, które będą miały wpływ na sporządzaną sprawozdawczość obligatoryjną na potrzeby NBP16.11.2019Rachunkowość i finanse bankówrachunkowosc
Skuteczna windykacja wierzytelności banku ze szczególnym uwzględnieniem zmian wynikających z ustawy z dnia 4 lipca 2019r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019r. poz. 1469)21.11.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Rekomendacja D – praktyczne wskazówki zarządzania bezpieczeństwem środowiska teleinformatycznego w Banku Spółdzielczym21.11.2019Analiza ryzyk bankowychanaliza-ryzyk-bankowych
Warsztaty w zakresie JEDNOLITYCH ZASAD KLASYFIKACJI – OPOLE21.11.2019Kredytykredyty
KASJER ZŁOTOWO-WALUTOWY (KURS INTENSYWNY) – 2 dni21.11.201922.11.2019Obsługa kasowo-skarbcowaobsluga-kasowo-skarbcowa
Realizacja zajęć egzekucyjnych na rachunkach bankowych w świetle aktualnych zmian prawnych i orzecznictwa sądowego oraz problematyka zbiegu zajęcia egzekucyjnego z blokadą STIR22.11.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Zamknięcie roku 201922.11.2019Rachunkowość i finanse bankówrachunkowosc
Instrumenty finansowe – papiery wartościowe /szkolenie dla pracowników księgowości/25.11.201926.11.2019Rachunkowość i finanse bankówrachunkowosc
Zmiany w przepisach i przegląd roczny regulacji oraz dokumentacji dot. ochrony danych osobowych i teleinformatyki25.11.2019Analiza ryzyk bankowychanaliza-ryzyk-bankowych
Egzekucja z nieruchomości26.11.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Zamknięcie roku 201926.11.2019Rachunkowość i finanse bankówrachunkowosc
NOWE – Pracownicze plany kapitałowe w bankach spółdzielczych27.11.2019Zarządzaniezarzadzanie
Wycena nieruchomości i operat szacunkowy w zarządzaniu ryzykiem kredytowym (2 dni)26.11.201927.11.2019Kredytykredyty
Zasady udzielania kredytów z gwarancjami BGK ( – nowe gwarancje – KFG, – gwarancje PLD , – gwarancje COSME.). Kompleksowe podejście sprzedażowe i systemowe (SIOKP.PLD)29.11.2019Kredytykredyty
KURS RACHUNKOWOŚĆ BANKOWA dla kandydatów na Głównych Księgowych – ZJAZD 202.12.201904.12.2019Rachunkowość i finanse bankówrachunkowosc
Warsztaty z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Wyniki inspekcji i zmiana ustawy AML spowodowane IV Dyrektywą Ustawa z dnia 1 marca 2018r.03.12.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Wycena nieruchomości i operat szacunkowy w zarządzaniu ryzykiem kredytowym (2dni)03.12.201904.12.2019Kredytykredyty
Najczęściej popełniane błędy, które niszczą plany sprzedażowe w Twoim banku03.12.2019Zarządzaniezarzadzanie
Najczęściej popełniane błędy, które niszczą plany sprzedażowe w Twoim banku04.12.2019Zarządzaniezarzadzanie
Przegląd zarządczy procedur w zakresie zarządzania ryzykiem i adekwatnością kapitałową oraz Zasad ładu korporacyjnego w banku spółdzielczym05.12.2019Zarządzaniezarzadzanie
Przegląd zarządczy procedur w zakresie zarządzania ryzykiem i adekwatnością kapitałową oraz Zasad ładu korporacyjnego w banku spółdzielczym06.12.2019Zarządzaniezarzadzanie
Przegląd zarządczy w 2019/2020r12.12.2019Zarządzaniezarzadzanie
Dobre praktyki dla początkujących analityków kredytowych / doradców klienta – kompletowanie, czytanie, szybka analiza wstępna dokumentów kredytowych, w tym dotyczących prawnych zabezpieczeń12.12.2019Kredytykredyty
Zasady klasyfikacji ekspozycji kredytowych i tworzenia rezerw celowych (zagadnienia praktyczne, częste błędy, dobre praktyki)13.12.2019Kredytykredyty
Kreatywna rachunkowość – identyfikacja oraz interpretacja poszczególnych przypadków na przykładach praktycznych/szkolenie 2 dla pracowników działów kredytowych/ w formie warsztatów na komputerze16.12.201917.12.2019Kredytykredyty
Skuteczna windykacja wierzytelności banku ze szczególnym uwzględnieniem zmian wynikających z ustawy z dnia 4 lipca 2019r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019r. poz. 1469)16.12.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Realizacja zajęć egzekucyjnych na rachunkach bankowych w świetle aktualnych zmian prawnych i orzecznictwa sądowego oraz problematyka zbiegu zajęcia egzekucyjnego z blokadą STIR17.12.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
KURS RACHUNKOWOŚĆ BANKOWA dla kandydatów na Głównych Księgowych – ZJAZD 307.01.202009.01.2020Rachunkowość i finanse bankówrachunkowosc

Masz pytanie?

Informacji na temat szkoleń udzielą:

Krzysztof Janka – Dyrektor Oddziału
kom.: 601 272 702
kom.: 500 358 650

Joanna Kania – Koordynator ds. szkoleń
tel./fax: 71 344 62 45
tel.: 71 346 09 64

e-mail: Krzysztof.Janka@bankbps.pl

Harmonogram szkoleń
Oddział w Krakowie
Oddział w Warszawie
Oddział we Wrocławiu
Oddział w Rzeszowie
Filia w Lublinie