Oddział we Wrocławiu

Dostępne szkolenia

Temat SzkoleniaData rozpoczęciaData zakończeniaKategoriaMiejscecategories_hfilter
Warsztaty z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Wyniki inspekcji i zmiana ustawy AML spowodowane IV Dyrektywą Ustawa z dnia 1 marca 2018r.16.05.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Marketing Internetowy w bankowości spółdzielczej (CYKL-cz.1)16.05.2019Marketingmarketing
Jak zwiększyć sprzedaż produktów bankowych w BS dzięki Facebook Ads i Google Ads (CYKL-cz.2)17.05.2019Marketingmarketing
Zasady udzielania kredytów z gwarancjami BGK ( – nowe gwarancje – KFG, – gwarancje PLD , – gwarancje COSME.). Kompleksowe podejście sprzedażowe i systemowe (SIOKP.PLD)17.05.2019Kredytykredyty
Mienie wspólne i wspólność praw jako podstawa zabezpieczenia lub zaspokojenia roszczeń Banku. Współwłasność, małżeństwo, spółka17.05.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Zmiany w ustawie o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami – szkolenie zakończone egzaminem (szkolenie w BS Głogów)18.05.2019Kredytykredyty
Monitoring kredytowy – kredytobiorcy i zabezpieczenia (warsztaty komputerowe) – cz.222.05.2019Kredytykredyty
KASJER ZŁOTOWO-WALUTOWY (KURS INTENSYWNY) – 2 dni23.05.201924.05.2019Obsługa kasowo-skarbcowaobsluga-kasowo-skarbcowa
Praktyczne aspekty udzielania kredytów mieszkaniowych w Bankach Spółdzielczych w świetle ustawy o kredycie hipotecznym, z uwzględnieniem RODO24.05.2019Kredytykredyty
Metodyka BION w 2019 roku. Przygotowanie do badania i oceny nadzorczej24.05.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Praktyczne aspekty udzielania kredytów mieszkaniowych w Bankach Spółdzielczych w świetle ustawy o kredycie hipotecznym, z uwzględnieniem RODO27.05.2019Kredytykredyty
Prawne zasady ustanawiania hipotek, ograniczanie ryzyk prawnych związanych z instytucją wolnego miejsca hipotecznego, zasady wielokrotnego wykorzystania jednej hipoteki27.05.201928.05.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Warsztaty z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Wyniki inspekcji i zmiana ustawy AML spowodowane IV Dyrektywą Ustawa z dnia 1 marca 2018r.27.05.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Dobre praktyki dla początkujących analityków kredytowych / doradców klienta – kompletowanie, czytanie, szybka analiza wstępna dokumentów kredytowych, w tym dotyczących prawnych zabezpieczeń28.05.2019Kredytykredyty
Zasady klasyfikacji ekspozycji kredytowych i tworzenia rezerw celowych (zagadnienia praktyczne, częste błędy, dobre praktyki)29.05.2019Kredytykredyty
Motywowanie i premiowanie pracowników BS04.06.2019Zarządzaniezarzadzanie
Metodyka BION w 2019 roku, przygotowanie do badania i oceny nadzorczej04.06.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Mieszkaniowe rachunki powiernicze05.06.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Realizacja zajęć egzekucyjnych na rachunkach bankowych w świetle aktualnych zmian prawnych i orzecznictwa sądowego06.06.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Ustawa o Kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami – szkolenie zakończone egzaminem07.06.2019Kredytykredyty
Dobre praktyki dla początkujących analityków kredytowych / doradców klienta – kompletowanie, czytanie, szybka analiza wstępna dokumentów kredytowych, w tym dotyczących prawnych zabezpieczeń10.06.2019Kredytykredyty
Zasady klasyfikacji ekspozycji kredytowych i tworzenia rezerw celowych (zagadnienia praktyczne, częste błędy, dobre praktyki)11.06.2019Kredytykredyty
Wybrane kluczowe elementy rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w bankach spółdzielczych11.06.2019Rachunkowość i finanse bankówrachunkowosc
Wybrane kluczowe elementy rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w bankach spółdzielczych12.06.2019Rachunkowość i finanse bankówrachunkowosc
Motywowanie i premiowanie pracowników BS14.06.2019Zarządzaniezarzadzanie
Przegląd dokumentacji przekazywanej na zewnątrz w zakresie obsługi klienta indywidualnego17.06.2019Zarządzaniezarzadzanie
Przegląd dokumentacji przekazywanej na zewnątrz w zakresie obsługi klienta indywidualnego24.06.2019Zarządzaniezarzadzanie
Wpływ śmierci posiadacza na umowę rachunku bankowego. Zarząd sukcesyjny a rachunek bankowy. Regulacja rachunków uśpionych w praktyce bankowej. Zasady funkcjonowania centralnej informacji o rachunkach bankowych26.06.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Ocena ryzyka kredytowego jednostek samorządu terytorialnego (JST) – warsztaty komputerowe27.06.2019Kredytykredyty
Incydenty naruszenia ochrony danych osobowych i incydenty naruszenia bezpieczeństwa informacji – identyfikacja, ocena ryzyka i zgłaszanie do UODO i KNF – warsztaty dla Inspektorów Ochrony Danych27.06.2019Analiza ryzyk bankowychanaliza-ryzyk-bankowych
NB300 – przypomnienie zmian w prezentacji kredytów wspólnych oraz powtórzenie wiadomości z zakresu sprawozdawczości LE i FINREP28.06.2019Rachunkowość i finanse bankówrachunkowosc
NB300 – przypomnienie zmian w prezentacji kredytów wspólnych oraz powtórzenie wiadomości z zakresu sprawozdawczości LE i FINREP29.06.2019Rachunkowość i finanse bankówrachunkowosc

Masz pytanie?

Informacji na temat szkoleń udzielą:

Krzysztof Janka – Dyrektor Oddziału
kom.: 601 272 702
kom.: 500 358 650

Joanna Kania – Koordynator ds. szkoleń
tel./fax: 71 344 62 45
tel.: 71 346 09 64

e-mail: Krzysztof.Janka@bankbps.pl

Harmonogram szkoleń
Oddział w Krakowie
Oddział w Warszawie
Oddział we Wrocławiu
Oddział w Rzeszowie
Filia w Lublinie