Oddział we Wrocławiu

Dostępne szkolenia

Temat SzkoleniaData rozpoczęciaData zakończeniaKategoriaMiejscecategory_hfilter
STUDIUM DEPOZYTOWE (3 zjazdy) – zjazd-1 – NOWA edycja30.01.2020uregulowania-prawne
Etyka w bankowości30.01.2020uregulowania-prawne
Sądowe i egzekucyjne dochodzenie wierzytelności. Duża nowelizacja procedury cywilnej i regulacji dotyczących kosztów sądowych. Zmiany w upadłości konsumenckiej.19.02.2020uregulowania-prawne
Etyka w bankowości31.01.2020uregulowania-prawne
FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU AMRON (I) – wspomagane komputerowo05.02.2020kredyty
AMRON W PRAKTYCE BANKOWEJ (II)06.02.2020kredyty
(I) Jak zwiększyć sprzedaż produktów bankowych w Bankach Spółdzielczych dzięki Facebook Ads i Google Ads (w ramach – CYKLU SZKOLEŃ MARKETINGOWYCH)07.02.2020zarzadzanie
Warsztaty z zagadnień prawnych dla pracowników sekretariatów w bankach spółdzielczych07.02.2020uregulowania-prawne
Ocena zdolności kredytowej osób fizycznych w banku spółdzielczym10.02.2020kredyty
Upadłość konsumencka – uprawnienia i obowiązki Banku w toku postępowania upadłościowego oraz projektowanych zmian w ramach Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019r. o zmianie ustawy Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw.10.02.2020uregulowania-prawne
Testy warunków skrajnych w obszarze ryzyka kredytowego w banku spółdzielczym – warsztaty11.02.2020kredyty
Prawne zasady ustanawiania hipotek, ograniczanie ryzyk prawnych związanych z instytucją wolnego miejsca hipotecznego, zasady wielokrotnego wykorzystania jednej hipoteki.11.02.2020uregulowania-prawne
AKADEMIA RYZYKA BANKOWEGO (cz. 1) – NOWA edycja11.02.2020analiza-ryzyk-bankowych
Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej w Banku Spółdzielczym, z uwzględnieniem Wytycznych EBA 201815.02.2020analiza-ryzyk-bankowych
OCENA ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W PERSPEKTYWIE UE 2014 – 2020 (warsztaty praktyczne) oraz OCENA ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY (np. gminna, miejska, powiatowa biblioteka publiczna, gminny, miejski ośrodek kultury) – 2 dni17.02.202018.02.2020kredyty
Dobre praktyki dla początkujących analityków kredytowych / doradców klienta – kompletowanie, czytanie, szybka analiza wstępna dokumentów kredytowych, w tym dotyczących prawnych zabezpieczeń17.02.2020kredyty
AKADEMIA RYZYKA BANKOWEGO (cz. 2) – NOWA edycja18.02.2020analiza-ryzyk-bankowych
Praktyczne wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z wymaganiami KNF, normą ISO 27001 oraz dobrymi praktykami18.02.2020zarzadzanie
Zarządzanie ryzykiem inwestycji banków spółdzielczych na podstawie zapisów Rekomendacji B Komisji Nadzoru Finansowego19.02.2020analiza-ryzyk-bankowych
STUDIUM DEPOZYTOWE (3 zjazdy) – zjazd- 2 – NOWA edycja20.02.2020uregulowania-prawne
Warsztaty z zagadnień prawnych dla pracowników sekretariatów w bankach spółdzielczych21.02.2020uregulowania-prawne
(II) Jak wyeliminować błędy przy optymalizacji strony internetowej Banku zwiększając aktywność oraz zainteresowanie Klientów21.02.2020zarzadzanie
Podatki w bankach spółdzielczych 202024.02.2020rachunkowosc
Ocena ryzyka kredytowego i monitoring jednostek samorządu terytorialnego (JST)25.02.2020kredyty
Wycena i monitoring zabezpieczeń na nieruchomościach26.02.2020kredyty
Zarządzanie ryzykiem operacyjnym z uwzględnieniem ryzyka braku zgodności w banku spółdzielczym26.02.2020analiza-ryzyk-bankowych
Podatki w bankach spółdzielczych 202027.02.2020rachunkowosc
(II) Marketing w praktyce bankowej, czyli skuteczna promocja usług i produktów bankowych w internecie28.02.2020marketing
Wskaźnik płynności krótkoterminowej LCR oraz ogólne zasady obliczania wskaźnika stabilnego finansowania netto NSFR w świetle rozporządzeń (UE) 2018/1620 i 2019/87628.02.2020rachunkowosc
Wskaźnik płynności krótkoterminowej LCR oraz ogólne zasady obliczania wskaźnika stabilnego finansowania netto NSFR w świetle rozporządzeń (UE) 2018/1620 i 2019/87629.02.2020rachunkowosc
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Obowiązki instytucji obowiązanych i ich pracowników zgodnie z ustawą z dnia 1 marca 2018 r.02.03.2020uregulowania-prawne
Monitoring kredytowy – kredytobiorcy i zabezpieczenia – część I (2 dni)03.03.202004.03.2020kredyty
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Obowiązki instytucji obowiązanych i ich pracowników zgodnie z ustawą z dnia 1 marca 2018 r.03.03.2020uregulowania-prawne
AKADEMIA RYZYKA BANKOWEGO (cz. 3) – NOWA edycja05.03.2020analiza-ryzyk-bankowych
Zarządzanie ryzykiem inwestycji banków spółdzielczych na podstawie zapisów Rekomendacji B Komisji Nadzoru Finansowego06.03.2020analiza-ryzyk-bankowych
Zasady ważnego zawierania umów kredytowych oraz umów zabezpieczeń -zasady reprezentacji i zawierania umów z osobami fizycznymi, osobami prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej.09.03.202010.03.2020kredyty
Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej w Banku z uwzględnieniem wytycznych EBA oraz SSOZ BPS – dla początkujących10.03.2020analiza-ryzyk-bankowych
STUDIUM DEPOZYTOWE (3 zjazdy) – zjazd- 3 – NOWA edycja11.03.2020uregulowania-prawne
Egzekucja z rachunku bankowego po zmianach Ustawy STIR i Mechanizmu Podzielonej Płatności12.03.2020uregulowania-prawne
Kredyt hipoteczny i konsumencki – problemy praktyczne związane z zawieraniem umów. Rekomendacja S KNF – nowe obowiązki banków dotyczące kredytowania hipotecznego13.03.2020uregulowania-prawne
Kontrola wewnętrzna w Banku w 2020 roku – warsztaty12.03.2020zarzadzanie
(III) Jak wyeliminować błędy przy optymalizacji strony internetowej Banku zwiększając aktywność oraz zainteresowanie Klientów13.03.2020zarzadzanie
Praktyczne wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z wymaganiami KNF, normą ISO 27001 oraz dobrymi praktykami16.03.2020zarzadzanie
Egzekucja z rachunku bankowego po zmianach Ustawy STIR i Mechanizmu Podzielonej Płatności18.03.2020uregulowania-prawne
CRR2 – Przygotowanie banku spółdzielczego do wdrożenia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2019/876 z dnia 20 maja 2019r.17.03.2020zarzadzanie
Kredyt hipoteczny i konsumencki – problemy praktyczne związane z zawieraniem umów. Rekomendacja S KNF – nowe obowiązki banków dotyczące kredytowania hipotecznego19.03.2020uregulowania-prawne
Rola i obowiązki IOD-a w świetle nowych przepisów RODO (warsztaty 2 dniowe).19.03.202020.03.2020uregulowania-prawne
Wycena i monitoring zabezpieczeń19.03.202020.03.2020kredyty
Ustawa o KREDYCIE HIPOTECZNYM oraz nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami – Szkolenie zakończone EGZAMINEM20.03.2020kredyty
Monitoring kredytowy – kredytobiorcy i zabezpieczenia – część II23.03.202024.12.2019kredyty
Spółki handlowe w praktyce banków , zasady zawierania umów i ustanawiania zabezpieczeń na majątku spółek handlowych ze szczególnym uwzględnieniem nowego rodzaju spółki – prostej spółki akcyjnej23.03.2020uregulowania-prawne
Egzekucja z nieruchomości24.03.2020uregulowania-prawne
Kontrola wewnętrzna w Banku w 2020 roku – warsztaty24.03.2020zarzadzanie
Co w sprawozdaniu finansowym banku piszczy? – elementy sprawozdania finansowego z wyjaśnieniem zasad rachunkowości.27.03.2020zarzadzanie
Odpowiedzialność Zarządu Banku w zakresie ochrony danych osobowych i cyberbezpieczeństwa26.03.2020zarzadzanie
(III) Marketing w praktyce bankowej, czyli skuteczna promocja usług i produktów bankowych w internecie27.03.2020zarzadzanie
OCENA ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W PERSPEKTYWIE UE 2014 – 2020 (warsztaty praktyczne) oraz OCENA ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY (np. gminna, miejska, powiatowa biblioteka publiczna, gminny, miejski ośrodek kultury) – 2 dni30.03.202031.03.2020kredyty

Masz pytanie?

Informacji na temat szkoleń udzielą:

Krzysztof Janka – Dyrektor Oddziału
kom.: 601 272 702
kom.: 500 358 650

Joanna Kania – Koordynator ds. szkoleń
tel./fax: 71 344 62 45
tel.: 71 346 09 64

e-mail: Krzysztof.Janka@bankbps.pl

Harmonogram szkoleń
Oddział w Krakowie
Oddział w Warszawie
Oddział we Wrocławiu
Oddział w Rzeszowie
Filia w Lublinie