Oddział we Wrocławiu

Dostępne szkolenia

Temat SzkoleniaData rozpoczęciaData zakończeniaKategoriaMiejscecategories_hfilter
Kredyt konsumencki – zasady i praktyka kontraktowania przez bank z zachowaniem szczególnej ochrony praw konsumenta18.09.2019Kredytykredyty
Realizacja transakcji dewizowych w świetle regulacji prawnych. Rozporządzenie 2019/518 dotyczące płatności transgranicznych i przejrzystości opłat za przeliczenie waluty na terytorium Unii. Jednolity obszar płatności w euro (SEPA) jako standard rozliczeń europejskich20.09.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Jak zwiększyć sprzedaż produktów bankowych dzięki narzędziom Facebook Ads i Google Ads – Warsztaty (II)20.09.2019Marketingmarketing
Zmiany w ustawie o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami – szkolenie zakończone egzaminem23.09.2019Kredytykredyty
Jak zwiększyć sprzedaż produktów bankowych dzięki narzędziom Facebook Ads i Google Ads – Warsztaty (II)24.09.2019Marketingmarketing
Zmiany w ustawie o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami – szkolenie zakończone egzaminem24.09.2019Kredytykredyty
Podatki w banku spółdzielczym (zmiany w VAT, aktualne interpretacje)24.09.2019Rachunkowość i finanse bankówrachunkowosc
FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU AMRON (I) – wspomagane komputerowo25.09.2019Kredytykredyty
AMRON W PRAKTYCE BANKOWEJ (II)26.09.2019Kredytykredyty
Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w banku spółdzielczym26.09.2019Analiza ryzyk bankowychanaliza-ryzyk-bankowych
Rozpoznawanie autentyczności wybranych dokumentów publicznych27.09.2019Analiza ryzyk bankowychanaliza-ryzyk-bankowych
Zmiany prawne a produkty depozytowe w banku27.09.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Zarządzanie ryzykiem koncentracji kredytowej w banku spółdzielczym – warsztaty komputerowe27.09.2019Kredytykredyty
Szkolenie antynapadowe z symulacją napadu (Krapkowice)28.09.2019Bezpieczeństwo, bezpieczenstwo
Upadłość konsumencka – uprawnienia i obowiązki Banku w toku postępowania upadłościowego oraz projektowanych zmian w ramach Ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zmianie ustawy Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw.30.09.201901.10.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Wybrane kluczowe elementy rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w bankach spółdzielczych30.09.2019Rachunkowość i finanse bankówrachunkowosc
Realizacja transakcji płatniczych przez banki – relacje prawne płatnika i odbiorcy usług płatniczych wobec banku prowadzącego rachunek bankowy02.10.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Pracownicze plany kapitałowe w bankach spółdzielczych03.10.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Prawna problematyka kart płatniczych ze szczególnym uwzględnieniem aspektów bezpieczeństwa świadczenia usług płatniczych.03.10.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU AMRON (I) – wspomagane komputerowo03.10.2019Kredytykredyty
Kredyt konsumencki – zasady i praktyka kontraktowania przez bank z zachowaniem szczególnej ochrony praw konsumenta.04.10.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
AMRON W PRAKTYCE BANKOWEJ (II)04.10.2019Kredytykredyty
Warsztaty z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Wyniki inspekcji i zmiana ustawy AML spowodowane IV Dyrektywą Ustawa z dnia 1 marca 2018r.04.10.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Wybrane zmiany w rachunkowości i ewidencji w bankach spółdzielczych – Spotkanie wyjazdowe dla Wiceprezesów ds. Finansowych, Gł.Księgowych oraz pracowników pionów finansowych (Polanica Zdrój)06.10.201908.10.2019Rachunkowość i finanse bankówrachunkowosc
Ocena zdolności kredytowej klientów instytucjonalnych prowadzących pełną lub uproszczoną księgowość (proces, zakres merytoryczny i wnioskowanie z danych – krok po kroku)07.10.2019Kredytykredyty
KURS RACHUNKOWOŚĆ BANKOWA dla kandydatów na Głównych Księgowych (3 zjazdy x 3 dni) ZJAZD 107.10.201909.10.2019Rachunkowość i finanse bankówrachunkowosc
Warsztaty z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Wyniki inspekcji i zmiana ustawy AML spowodowane IV Dyrektywą Ustawa z dnia 1 marca 2018r.08.10.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Tworzenie i optymalizacja strony internetowej Banku Spółdzielczego jako nowoczesne narzędzie komunikacji z klientem (III)09.10.2019Marketingmarketing
Tworzenie i optymalizacja strony internetowej Banku Spółdzielczego jako nowoczesne narzędzie komunikacji z klientem (III)10.10.2019Marketingmarketing
Ocena zdolności kredytowej Klientów poprzez ocenę ilościową (sprawozdania, wskaźniki, BEP, szybka ocena) i ocena przedsięwzięć inwestycyjnych (wskaźniki z dyskontem) – sesja 2 (2 dni)10.10.201911.10.2019Kredytykredyty
Zarządzanie Ryzykiem Stopy Procentowej (RSP) – warsztaty na komputerach12.10.2019Analiza ryzyk bankowychanaliza-ryzyk-bankowych
Specyfika bilansu firm budowlanych i deweloperskich – szkolenie dla pracowników wydziałów kredytowych banku14.10.201915.10.2019Kredytykredyty
Pracownicze plany kapitałowe w bankach spółdzielczych14.10.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Egzekucja z nieruchomości17.10.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Egzekucja z nieruchomości18.10.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Zmiany w zarządzaniu ryzykiem operacyjnym i zarządzaniu outsourcingiem zgodnie z przepisami prawa, nadzorczymi oraz „Wytycznymi w sprawie outsourcingu” EBA/GL/2019/0218.10.2019Analiza ryzyk bankowychanaliza-ryzyk-bankowych
Omówienie zmian prawnych w zakresie należności nieobsługiwanych, funduszy własnych, dużych zaangażowań, dźwigni finansowej oraz NSFR w oparciu o rozporządzenia (UE) 2019/630 i 2019/876, które będą miały wpływ na sporządzaną sprawozdawczość obligatoryjną na potrzeby NBP19.10.2019Rachunkowość i finanse bankówrachunkowosc
Praktyczne aspekty wdrożenia zmiany ustawy EUROFATCA (ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 roku o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw)21.10.2019Analiza ryzyk bankowychanaliza-ryzyk-bankowych
Analiza luki prawnej wdrożenia wytycznych EBA w zakresie przeprowadzania testów warunków skrajnych (2 dni)21.10.201922.10.2019Analiza ryzyk bankowychanaliza-ryzyk-bankowych
Rachunki uśpione. Zagadnienia praktyczne oraz wpływ zmian prawnych na zasady postępowania banku z tymi rachunkami22.10.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Analiza luki prawnej wdrożenia wytycznych EBA w zakresie przeprowadzania testów warunków skrajnych (2 dni)23.10.201924.10.2019Analiza ryzyk bankowychanaliza-ryzyk-bankowych
KURS RACHUNKOWOŚĆ BANKOWA dla kandydatów na Głównych Księgowych – ZJAZD 223.10.201925.10.2019Rachunkowość i finanse bankówrachunkowosc
Dobre praktyki dla początkujących analityków kredytowych / doradców klienta – kompletowanie, czytanie, szybka analiza wstępna dokumentów kredytowych, w tym dotyczących prawnych zabezpieczeń28.10.2019Kredytykredyty
Zasady klasyfikacji ekspozycji kredytowych i tworzenia rezerw celowych (zagadnienia praktyczne, częste błędy, dobre praktyki)29.10.2019Kredytykredyty
KURS RACHUNKOWOŚĆ BANKOWA dla kandydatów na Głównych Księgowych – ZJAZD 318.11.201920.11.2019Rachunkowość i finanse bankówrachunkowosc

Masz pytanie?

Informacji na temat szkoleń udzielą:

Krzysztof Janka – Dyrektor Oddziału
kom.: 601 272 702
kom.: 500 358 650

Joanna Kania – Koordynator ds. szkoleń
tel./fax: 71 344 62 45
tel.: 71 346 09 64

e-mail: Krzysztof.Janka@bankbps.pl

Harmonogram szkoleń
Oddział w Krakowie
Oddział w Warszawie
Oddział we Wrocławiu
Oddział w Rzeszowie
Filia w Lublinie