Data rozpoczęcia szkolenia:

11.05.2022

Data zakończenia szkolenia:

11.05.2022
12.05.2022

Opis szkolenia:

BRAK MIEJSC!!!!

Cele szkolenia:

 • rozwój kwalifikacji Analityków Kredytowych MSP,
 • wykształcenie u Uczestników praktycznych umiejętności czytania sprawozdań finansowych oraz dokonywania interpretacji zawartych w nich treści,
 • praktyczne wykorzystanie wskaźników finansowych najczęściej stosowanych w analizie kredytowej,
 • zaznajomienie z zasadami tworzenia bilansu oraz rachunku zysków i strat,
 • nabycie kompetencji dotyczących strukturyzacji transakcji i dopasowania finansowania.

Korzyści ze szkolenia:

 • poszerzenie i usystematyzowanie wiedzy z analizy kredytowej przedsiębiorstw
 • poznanie istoty, zawartości i struktury poszczególnych sprawozdań finansowych, w stopniu umożliwiającym ich prawidłowe odczytanie i interpretowanie
 • nabycie umiejętność formułowania ocen i wniosków dotyczących bieżącej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa na podstawie analizy struktury sprawozdań finansowych
 • wymiana doświadczeń z prowadzącymi posiadającymi wieloletnie doświadczenie w zakresie analizy kredytowej oraz strukturyzacji transakcji dla przedsiębiorstw

Adresaci szkolenia:

Pracownicy Banków Spółdzielczych odpowiedzialni za analizę Klienta Miko, MSP oraz Dużego Przedsiębiorcy

TRENERZY
Anita Lepczyńska – Kierownik Zespołu Analiz Kredytowych Klienta Mikro i Agro w Departamencie Ryzyka Kredytowego Banku BPS SA, wieloletnie doświadczenie w bankowości, w tym 8 lat w analizie przedsiębiorstw oraz zarządzaniu zespołami analityków kredytowych ,
Mateusz Zając – Kierownik Zespołu Analiz Kredytowych Klienta Strategicznego w Departamencie Ryzyka Kredytowego Banku BPS SA , 15 lat doświadczenia w bankowości, szeroka wiedza i umiejętności w zakresie analizy finansowej podmiotów gospodarczych, oceny biznes planów i projektów celowych.

CENA: 750 zł/osoba za 2 dni szkolenia

Plan szkolenia:

I DZIEŃ – 9.30 – rozpoczęcie szkolenia

 1. Omówienie uproszczonych form księgowości
 2. Uproszczone formy księgowości w procesie kredytowym
 3. Wynik finansowy oraz analiza wskaźnikowa w oparciu o uproszczoną księgowość
 4. Omówienie elementów sprawozdania finansowego

II DZIEŃ – 9.30 – rozpoczęcie szkolenia

 1. Bilans oraz rachunek zysków i strat – case study
 2. „Cytrynówka”- miesiąc działalności firmy
 3. Strukturyzacja transakcji kredytowych

Adres i dane kontaktowe:

Oddział w Warszawie

00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 81
Magdalena Paczóska – Dyrektor Oddziału FRBS Warszawa
tel.: 22 53 95 118
fax: 22 57 81 443
kom.: 797 308 503

e-mail: magdalena.paczoska@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie  (Bez noclegu, pokój jednoosobowy, pokój dwuosobowy)