Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w webinarach, które będziemy realizować w formule 1,5 godzinnych spotkań on-line. Zaletą tej formuły jest możliwość zdobywania wiedzy na odległość. Warunek uczestnictwa to jedynie dostęp do internetu  za pomocą dowolnego urządzenia (laptop, komputer smartfon czy tablet) oraz urządzanie audio – głośniki lub słuchawki.

Ścieżka zapisu i uczestnictwa w szkoleniu on-line:

 1. Zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia lub przy pomocy formularza przesłanego na adres webinary@frbs.org.pl
 2. Uczestnik szkolenia otrzymuje na podany przez siebie adres e-mail zaproszenie do udziału w webinarze oraz link do strony wydarzenia i hasła dostępu
 3. W dniu realizacji szkolenia, w czasie rozpoczęcia webinaru uczestnik loguje się na stronie webinaru i bierze udział w wydarzeniu.

Ofertę webinarów będziemy sukcesywnie tworzyć i poszerzać. Zachęcamy do udziału w szkoleniach on-line a także do przesyłania do nas propozycji tematycznych dotyczących webinarów.

Warunki uczestnictwa w szkoleniach on-line

Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

  1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
  2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
   • 512 KB/sek dla dźwięku,
   • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
  3. Wymagania sprzętowe:
   • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
   • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
  4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane. Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
  5. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
  6. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu  przesyłany jest wraz z zaproszeniem na szkolenie. Poniżej przykład:


Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu on-line

Zgłoszenie na szkolenie on-line

Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną osobę, przesłanego faksem lub e-mailem.

Realizacja szkolenia on-line

Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

Odwołanie szkolenia on-line

W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

Rezygnacja ze szkolenia on-line

Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej (e-mail lub fax) najpóźniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia on-line. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia FRBS do wystawienia faktury na kwotę umożliwiającą pokrycie poniesionych kosztów w wysokości 50% odpłatności za szkolenie. Brak pisemnej rezygnacji w przewidzianym terminie uprawnia FRBS do wystawienia faktury w wysokości 100% odpłatności za szkolenie on-line.

Zasady odpłatności

Płatność za szkolenie on-line następuje na podstawie faktury VAT wystawionej przez FRBS po zakończeniu szkolenia on-line. Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej. W przypadku braku możliwości przesłania faktury elektronicznej, koszt wysłania fv za szkolenie on-line drogą pocztową powiększony zostanie o 12 zł brutto.

Masz pytanie?

Informacji na temat szkoleń
on-line udzieli:

Piotr Uliński – Koordynator szkoleń
tel. kom.: 797 308 502
e-mail: webinary@frbs.org.pl

 

 

Znajdź szkolenia stacjonarne

Harmonogram szkoleń
Oddział w Krakowie
Oddział w Warszawie
Oddział we Wrocławiu
Oddział w Rzeszowie
Filia w Lublinie