Data rozpoczęcia szkolenia:

17.05.2024

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

10:00

Opis szkolenia:

CELE SZKOLENIA:

Omówienie podstawowych kwestii związanych z pozyskiwaniem i obsługą gwarancji BGK.

 KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

Uczestnicy szkolenia zapoznają się z podstawowymi rozwiązaniami prawnymi oraz technicznej strony obsługi procesu gwarancji BGK. Unikanie błędów skutkujących odmową wypłaty gwarancji lub opóźnieniem w jej wypłacie.

 ADRESACI: Szkolenie skierowane jest do pracowników windykacji, analityków kredytowych oraz obsługi klienta pracujących w  bankach zrzeszonych w Grupie BPS S.A. 

PROWADZĄCY: Jakub Szczekała – radca prawny, kierownik obszaru wierzytelności strategicznych w Banku BPS S.A., poprzednio współpracujący m.in. z Kruk S.A.. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, doświadczony praktyk procesowy.

CENA: formularz na stronie wymaga podania adresu e-mail do wystawienia faktury, jednak webinar jest bezpłatny

Nie ma potrzeby zapisywania się na szkolenie. W dniu szkolenia, wystarczy użyć tego linku -> Bezpośredni link do webinaru: link będzie dostępny przed szkoleniem

LISTA MIEJSC JEST OGRANICZONA!!!

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 10.00-12.00

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU

1. Przystąpienie Banków Spółdzielczych do współpracy z BGK,
2. Informacje ogólne dotyczące współpracy w zakresie gwarancji BGK,
3. Gdzie znajdziemy dokumenty związane w gwarancjami BGK w aplikacjach bankowych,
4. Cel szkolenia, definicja gwarancji, rejestr gwarancji,
5. Obsługa portalu BGK-Zlecenia,
6. Omówienie procesu pozyskiwania i wypłaty gwarancji BGK,
7. Zasady realizacji wypłat z gwarancji BGK,
8. Wytyczne BGK dla Banków Kredytujących z dnia 22.04.2020 r. / Porozumienie z dnia 30.12.2020 r.,
9. Zasady postępowania w przypadku ogłoszenia upadłości dłużnika,
10. Zasady postępowania w przypadku otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego,
11. Najczęstsze przyczyny odmów wypłaty gwarancji przez BGK,
12. Najczęstsze nieprawidłowości wraz z przykładami,
13. O czym nie informujemy Kredytobiorców

Informacji na temat szkolenia
on-line udzieli:

KONTAKT W SPRAWIE SZKOLENIA:

Daniel Rachalewicz,

kom. 500 358 693

daniel.rachalewicz@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie
  Zapisz się na szkolenie

  Warunki uczestnictwa w szkoleniach on-line

  Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

   1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
   2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
    • 512 KB/sek dla dźwięku,
    • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
   3. Wymagania sprzętowe:
    • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
    • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
   4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane. Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
   5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
   6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
   7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

  Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

  W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład:

  Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu on-line

  Zgłoszenie na szkolenie on-line

  Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres webinary@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia

  Realizacja szkolenia on-line

  Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

  Odwołanie szkolenia on-line

  W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

  Rezygnacja ze szkolenia on-line

  Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej e-mailem na adres webinary@frbs.org.pl na 2 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia on-line. W przypadku gdy pracownik Banku zapisze się na szkolenie, a następnie nie weźmie udziału w webinarze, Fundacja obciąży Bank kwotą 50 zł.