Oddział w Warszawie

Dostępne szkolenia

Temat SzkoleniaData rozpoczęciaData zakończeniaKategoriaMiejscecategories_hfilter
Postępowanie egzekucyjne nieruchomości pozarolniczej i nieruchomości rolnej09.09.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Zmiany w Ustawie o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami – szkolenie dla personelu kredytodawcy zakończone egzaminem10.09.2019Kredytykredyty
Praktyczne aspekty wdrożenia zmiany ustawy EUROFATCA (ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 roku o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw)11.09.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
NOWE SZKOLENIE: Rozpoznawanie autentyczności polskich i zagranicznych dokumentów potwierdzających tożsamość klienta (w tym nowy dowód osobisty emisji 2019 oraz nowy paszport emisji 2018), dokumentów administracyjnych oraz podstawy grafologii12.09.2019Obsługa kasowo-skarbcowaobsluga-kasowo-skarbcowa
Etyka w bankowości12.09.2019Uregulowania prawne, uregulowania-prawne
Ocena zdolności kredytowej Jednostek Samorządu Terytorialnego w perspektywie UE 2014 – 2020 (warsztaty praktyczne) oraz ocena zdolności kredytowej samorządowych instytucji kultury (2 dni)16.09.201917.09.2019Kredytykredyty
Studium depozytowe17.09.201918.09.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Realizacja transakcji dewizowych w świetle regulacji prawnych. Rozporządzenie 2019/518 dotyczące płatności transgranicznych i przejrzystości opłat za przeliczenie waluty na terytorium Unii. Jednolity obszar płatności w euro (SEPA) jako standard rozliczeń europejskich17.09.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. obowiązki instytucji obowiązanych i ich pracowników zgodnie z ustawą z dnia 1 marca 2018 r.18.09.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Środki trwałe w bankach spółdzielczych19.09.2019Rachunkowość i finanse bankówrachunkowosc
Prawna problematyka kart płatniczych ze szczególnym uwzględnieniem aspektów bezpieczeństwa świadczenia usług płatniczych.20.09.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Studium depozytowe21.09.201922.09.2019Uregulowania prawne, uregulowania-prawne
Zasady udzielania kredytów z gwarancjami BGK: – nowe gwarancje – KFG, – gwarancje PLD – gwarancje COSME. Kompleksowe podejście sprzedażowe i systemowe (SIOKP.PLD) – szkolenie dla BS zrzeszonych w Banku BPS S.A.23.09.2019Kredytykredyty
Rachunki uśpione. Zagadnienia praktyczne oraz wpływ zmian prawnych na zasady postępowania banku z tymi rachunkami24.09.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
KURS KASJERA ZŁOTOWO-WALUTOWEGO25.09.2019Obsługa kasowo-skarbcowaobsluga-kasowo-skarbcowa
Upadłość konsumencka – uprawnienia i obowiązki Banku w toku postępowania upadłościowego oraz projektowanych zmian w ramach Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw.26.09.201927.09.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
NOWE SZKOLENIE: Postaw na samorozwój. Rozwijanie umiejętności sprzedażowych pracowników banku spółdzielczego27.09.2019Sprzedaż i obsługa klientasprzedaz-i-obsluga-klienta
Ocena ryzyka kredytowego przy finansowaniu projektów deweloperskich – rola rachunków powierniczych w procesie kredytowania01.10.2019Kredytykredyty
Rada Nadzorcza w Banku Spółdzielczym01.10.2019Uregulowania prawne, uregulowania-prawne
Finansowanie innowacji technologicznych Małych i Średnich Przedsiębiorstw – BGK02.10.2019Kredytykredyty
Akademia płac od podstaw03.10.201904.10.2019Kadrykadry
Rekomendacja D – praktyczne wskazówki zarządzania bezpieczeństwem środowiska teleinformatycznego w Banku Spółdzielczym03.10.2019Bezpieczeństwobezpieczenstwo
Wymiana walutowa (szkolenie dla BS zrzeszonych w Banku BPS S.A.)07.10.2019Obsługa kasowo-skarbcowaobsluga-kasowo-skarbcowa
Analiza luki prawnej wdrożenia wytycznych EBA w zakresie przeprowadzania testów warunków skrajnych (2 dni)08.10.201909.10.2019Analiza ryzyk bankowychanaliza-ryzyk-bankowych
Realizacja transakcji płatniczych przez banki – relacje prawne płatnika i odbiorcy usług płatniczych wobec banku prowadzącego rachunek bankowy10.10.2019Kredytykredyty
Skuteczna windykacja wierzytelności banku ze szczególnym uwzględnieniem zmian wynikających z ustawy z dnia 4 lipca 2019r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019r. poz. 1469) – 2 dni10.10.201911.10.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Efektywna komunikacja w zespole, warunek zrozumienia i osiągania pozytywnych wyników – warsztaty dla kadry kierowniczej11.10.2019Sprzedaż i obsługa klientasprzedaz-i-obsluga-klienta
Etyka w bankowości12.10.2019Uregulowania prawne, uregulowania-prawne
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. obowiązki instytucji obowiązanych i ich pracowników zgodnie z ustawą z dnia 1 marca 2018 r.14.10.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Praca z trudnym klientem. Praktyczne wskazówki postępowania15.10.2019Sprzedaż i obsługa klientasprzedaz-i-obsluga-klienta
Finansowanie działalności gospodarczej. Analiza i ocena zdolności kredytowej klientów instytucjonalnych – strukturyzacja transakcji16.10.2019Kredytykredyty
KURS KASJERA ZŁOTOWO-WALUTOWEGO17.09.2019Obsługa kasowo-skarbcowaobsluga-kasowo-skarbcowa
Dobre praktyki dla początkujących analityków kredytowych /doradców Klienta. Kompletowanie, czytanie, szybka analiza wstępna dokumentów kredytowych, w tym dotyczących prawnych zabezpieczeń18.10.2019Kredytykredyty
Zmiany w zarządzaniu ryzykiem operacyjnym i zarządzaniu outsourcingiem zgodnie z przepisami prawa, nadzorczymi oraz „Wytycznymi w sprawie outsourcingu” EBA/GL/2019/0221.10.2019Analiza ryzyk bankowychanaliza-ryzyk-bankowych
Instrumenty finansowe – papiery wartościowe. Szkolenie dla pracowników księgowości (2 dni)21.10.201922.10.2019Rachunkowość i finanse bankówrachunkowosc
Jak zwiekszyć sprzedaż produktów bankowych dzięki narzędziom FACEBOOK Ads i GOOGLE Ads – warsztaty22.10.2019Sprzedaż i obsługa klientasprzedaz-i-obsluga-klienta
Realizacja zajęć egzekucyjnych na rachunkach bankowych w świetle aktualnych zmian prawnych i orzecznictwa sądowego oraz problematyka zbiegu zajęcia egzekucyjnego z blokadą STIR (2 dni)24.10.201925.10.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Kredyt konsumencki – zasady i praktyka kontraktowania przez bank z zachowaniem szczególnej ochrony praw konsumenta.28.10.2019Kredytykredyty
Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej w Banku z uwzględnieniem wytycznych EBA oraz SSOZ BPS – dla początkujących 2 dni: wykład i warsztaty praktyczne29.10.201930.10.2019Analiza ryzyk bankowychanaliza-ryzyk-bankowych
Warsztaty z zagadnień prawnych dla pracowników sekretariatów w bankach spółdzielczych29.10.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Zmiany przepisów postępowania cywilnego w kontekście dochodzenia roszczeń przez Bank30.10.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne

Masz pytanie?

Informacji na temat szkoleń udzielą:

Magdalena Paczóska – Dyrektor Oddziału
kom.:797 308 503

Anna Nowocińska – Koordynator ds. szkoleń
tel: 22 539 51 18

e-mail: frbs.warszawa@bankbps.pl

Harmonogram szkoleń
Oddział w Krakowie
Oddział w Warszawie
Oddział we Wrocławiu
Oddział w Rzeszowie
Filia w Lublinie