Oddział w Warszawie

Dostępne szkolenia

Temat SzkoleniaData rozpoczęciaData zakończeniaKategoriaMiejscecategory_hfilter
KURS KASJERA ZŁOTOWO-WALUTOWEGO16.01.2020obsluga-kasowo-skarbcowa
Przegląd zarządczy regulacji wewnętrznych w 2019/2020 roku. Strategie, polityki, zmiany w regulacjach wewnętrznych uwzględniające nowe przepisy prawne, EBA, BION.16.01.2020uregulowania-prawne
Weryfikacja i ocena mechanizmów kontrolnych w banku spółdzielczym17.01.2020zarzadzanie
Rekomendacja D – praktyczne wskazówki zarządzania ryzykiem w obszarze IT w Banku Spółdzielczym17.01.2020zarzadzanie
Omówienie zmian prawnych w zakresie należności nieobsługiwanych, funduszy własnych, dużych zaangażowani oraz dźwigni finansowej w oparciu o rozporządzenia (UE) 2019/630 i 2019/876, które będą miały wpływ na sporządzaną sprawozdawczość obligatoryjną na potrzeby NBP18.01.2020rachunkowosc
Zasady cyberbezpieczeństwa w strukturach Banku Spółdzielczego – szkolenie dla BS zrzeszonych w Banku BPS S.A.20.01.2020bezpieczenstwo
Testy warunków skrajnych jako element zarządzania ryzykami w banku21.01.2020analiza-ryzyk-bankowych
Zmiany w Ustawie o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami – szkolenie dla personelu kredytodawcy zakończone egzaminem22.01.2020kredyty
Ocena Zdolności Kredytowej Jednostek Samorządu Terytorialnego w perspektywie UE 2014 – 2020- warsztaty praktyczne oraz ocena zdolności kredytowej samorządowych instytucji kultury (2 dni)23.01.202024.01.2020kredyty
Zmiany w prawie konsumenckim, a działalność Banków Spółdzielczych23.01.2020uregulowania-prawne
Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej w Banku Spółdzielczym, z uwzględnieniem Wytycznych EBA 201825.01.2020analiza-ryzyk-bankowych
Monitoring kredytowy: kredytobiorcy i zabezpieczenia część I (2 dni)27.01.202028.01.2020kredyty
Etyka w bankowości a podstawowe prawa i obowiązki pracownika banku03.02.2020uregulowania-prawne
Rola i obowiązki IOD-a w świetle nowych przepisów RODO. Warsztaty 2 dniowe04.02.202005.02.2020uregulowania-prawne
Spółki handlowe w praktyce banków, zasady zawierania umów i ustanawiania zabezpieczeń na majątku spółek handlowych ze szczególnym uwzględnieniem nowego rodzaju spółki – prostej spółki akcyjnej06.02.2020uregulowania-prawne
Egzekucja z rachunku bankowego po zmianach w zakresie STIR i mechanizmu podzielonej płatności07.02.2020uregulowania-prawne
Etyka w bankowości08.02.2020, uregulowania-prawne
Monitoring kredytowy: kredytobiorcy i zabezpieczenia część II (2 dni)10.02.202011.02.2020kredyty
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Obowiązki instytucji obowiązanych i ich pracowników zgodnie z ustawą z dnia 1 marca 2018 r.12.02.2020uregulowania-prawne
Weksel w praktyce bankowej13.02.2020uregulowania-prawne
Ochrona danych osobowych oraz prowadzenie dokumentacji pracowniczej w banku spółdzielczym14.02.2020uregulowania-prawne
Zakres odpowiedzialności pracownika banku15.02.2020, uregulowania-prawne
Podatki w bankach spółdzielczych 202018.02.2020uregulowania-prawne
Prawo konsumenta do reklamacji i pozasądowego rozpoznania sporu w kredytach konsumenckich19.02.2020uregulowania-prawne
KURS KASJERA ZŁOTOWO-WALUTOWEGO20.02.2020obsluga-kasowo-skarbcowa
Zarządzanie ryzykiem inwestycji banków spółdzielczych na podstawie zapisów Rekomendacji B Komisji Nadzoru Finansowego20.02.2020analiza-ryzyk-bankowych
Kontrola wewnętrzna w Banku w 2020 roku24.02.2020zarzadzanie
Ocena zdolności kredytowej osób fizycznych w banku spółdzielczym27.02.2020kredyty
Tajemnica bankowa oraz zmiany w Ochronie danych osobowych28.02.2020uregulowania-prawne
Zakres odpowiedzialności pracownika banku28.02.2020, uregulowania-prawne
Etyka w bankowości29.02.2020, uregulowania-prawne
Podmioty powiązane – wspólne czy oddzielne ryzyko kredytowe banku09.03.2020kredyty
Etyka w bankowości10.03.2020, uregulowania-prawne
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Obowiązki instytucji obowiązanych i ich pracowników zgodnie z ustawą z dnia 1 marca 2018 r.16.03.2020uregulowania-prawne
Obsługa Jednostek Samorządu Terytorialnego przez banki spółdzielcze20.03.2020uregulowania-prawne
KURS KASJERA ZŁOTOWO-WALUTOWEGO25.03.2020obsluga-kasowo-skarbcowa

Masz pytanie?

Informacji na temat szkoleń udzielą:

Magdalena Paczóska – Dyrektor Oddziału
kom.:797 308 503

Anna Nowocińska – Koordynator ds. szkoleń
tel: 22 539 51 18

e-mail: frbs.warszawa@bankbps.pl

Harmonogram szkoleń
Oddział w Krakowie
Oddział w Warszawie
Oddział we Wrocławiu
Oddział w Rzeszowie
Filia w Lublinie