Data rozpoczęcia szkolenia:

24.10.2023

Data zakończenia szkolenia:

24.10.2023

Opis szkolenia:

CELE SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy pozwalającej odpowiednio zorganizować system kontroli wewnętrznej w banku.
Uczestnicy powinni zdobyć wiedzę w zakresie tworzenia adekwatnego i skutecznego systemu kontroli wewnętrznej opartego na dobrze zaprojektowanej matrycy funkcji kontroli.
Szkolenie oparte będzie na praktycznych warsztatach dotyczących budowania matrycy funkcji kontroli. Prowadzący zwraca się o przygotowanie na szkolenie zanonimizowanych matryc funkcji kontroli, wzorców protokołów testowania oraz struktur organizacyjnych w celu wskazania nieprawidłowości.

ADRESACI:

Szkolenie polecane jest pracownikom sektora bankowości spółdzielczej, a w szczególności:
– Komórkom ds. zgodności;
– Komórkom ds. kontroli wewnętrznej;
– Osobom zarządzającym jednostkami współpracującymi z komórką ds. zgodności;
– Osobom pełniącym funkcje zarządcze w banku;

PROWADZĄCY: Łukasz Gałecki praktyk z ponad 6 letnim doświadczeniem w sektorze finansowym (Leasing, Bank, IPS), zajmujący się tematyką kontroli wewnętrznej, ładu korporacyjnego oraz zarządzaniem obszarem zgodności.
Posiada certyfikat Approved Compliance Expert, Approved Compliance Officer oraz Approved Whis tleblowing Compliance Officer. Współautor Wytycznych SSOZ BPS dot. wdrożenia Rekomendacji Z KNF oraz aktualizacji Wytycznych SSOZ BPS dot. wdrożenia Rekomendacji H KNF dla Uczestników Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS.

Cena: 560 zł/os brutto

 

Plan szkolenia:

TERMIN: 24 października 2023 r., godz. 10.00.

PROGRAM:

1. Podstawy normatywne dotyczące obowiązku utworzenia systemu kontroli wewnętrznej;
2. Uprawnienia i obowiązki organów banku spółdzielczego;
3. Organizacja systemu kontroli wewnętrznej – części składowe;
4. Zasady tworzenia matrycy funkcji kontroli;
5. Tworzenie matrycy funkcji kontroli;
6. Omówienie sposobu realizacji testów z matrycy funkcji kontroli;
7. Główne nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu kontroli wewnętrznej w bankach
spółdzielczych;

Adres i dane kontaktowe:

Oddział w Warszawie

00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 81
Magdalena Paczóska – Dyrektor Oddziału FRBS Warszawa
tel.: 22 53 95 118
fax: 22 57 81 443
kom.: 797 308 503

e-mail: magdalena.paczoska@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie    (Bez noclegu, pokój jednoosobowy, pokój dwuosobowy)