Rola dobrze skalibrowanego systemu premiowania pracowników w procesie motywacyjnym jest niezaprzeczalna. Mechanizm nagradzania, który jest jasny i czytelny, a jednocześnie sprawiedliwy i skalowalny stanowi zachętę do optymalizacji własnej pracy pod względem ocenianych kryteriów. Dlatego ważne jest, by elementy mające wpływ na ocenę pracowników były zbieżne z faktycznym celem działania Banku.

Główne korzyści płynące z zastosowania narzędzia:

  • Jasne kryteria wyznaczania premii
  • Zwiększenie obiektywności oceny i wynagradzania pracowników
  • Wzrost motywacji i zaangażowania pracowników

Zamawiając to narzędzie otrzymują Państwo:

  • Model System Premiowania
  • Regulamin Premiowania pracowników oddziałów i centrali banku
  • Bezpłatne konsultacje

UWAGA: Produkt komplementarny z „Oceną oddziałów” i dostępny wyłącznie z Modelem „Ocena oddziałów”.

Wszelkich dodatkowych informacji  na temat oferty udzieli Państwu:

Piotr Uliński
Koordynator szkoleń
FRBS F/Lublin
tel. kom.: 797 308 502
e-mail: piotr.ulinski@frbs.org.pl