Spółdzielcza Baza Nieruchomości – Rekomendacja J

Proponujemy Państwu rozwiązanie stanowiące odpowiedź na wymogi rekomendacji J. Aplikacja Spółdzielcza Baza Nieruchomości składa się z dwóch modułów:

 • Bazy wewnętrznej w której Bank rejestruje nieruchomości stanowiące zabezpieczenie udzielonych kredytów,
 • Bazy zewnętrznej zasilanej z Baz wewnętrznych wszystkich banków uczestniczących w projekcie, która umożliwia generowanie dowolnych raportów i zestawień statystycznych dotyczących wycen nieruchomości

Wewnętrzna baza nieruchomości

Moduł „Rekomendacja J” – to aplikacja do tworzenia wewnętrznej bazy danych o nieruchomościach, spełniająca wymogi Rekomendacji J.

Funkcjonalności aplikacji

Aplikacja umożliwia rejestrowanie informacji o transakcjach wewnętrznych banku:

 • w bazie posadowionej na serwerze (wybranym komputerze w banku);
 • dostęp do bazy wewnętrznej banku jest możliwy poprzez aplikację kliencką, instalowaną na dowolnych stanowiskach (zakup licencji umożliwia instalację na dowolnej liczbie stanowisk w banku),
 • na poziomie poszczególnych użytkowników możliwe jest raportowanie z wykorzystaniem wszystkich informacji, umieszczanych w wewnętrznej bazie;
 • aplikacja umożliwia zapisywanie wszystkich informacji o nieruchomości, wymaganych w Rekomendacji J KNF;
 • aplikacja posiada wbudowany moduł eksportu oraz importu, współpracujący z zewnętrzną bazą danych (przygotowanie do korzystania z Zewnętrznej Bazy Nieruchomości).

Korzyści wynikające z proponowanego rozwiązania – baza wewnętrzna oraz możliwość korzystania z bazy zewnętrznej:

 • tworzenie przez bank własnej bazy o nieruchomościach, zgodnej z Rekomendacją J KNF,
 • możliwość zdecentralizowanego rejestrowania danych, na dowolnej liczbie stanowisk,
 • możliwość raportowania wewnątrz banku z poziomu dowolnego stanowiska klienckiego,
 • korzystanie z raportów generowanych z bazy zewnętrznej w dowolnej ilości (opcja dodatkowa)

Zewnętrzna baza nieruchomości

Kolejnym krokiem budowania „Spółdzielczej Bazy Nieruchomości” jest stworzenie zewnętrznej bazy nieruchomości posadowionej na serwerze FRBS. Ideą stworzenia bazy jest dostarczenie bankom narzędzia do zbierania informacji na temat nieruchomości. Jakość i ilość dostępnych informacji będzie zależne od ilości Banków przystępujących do zewnętrznej bazy. Im więcej banków przystąpi do wspólnego projektu tym większa ilość danych będzie dostępna dla użytkowników bazy.

Możliwości i funkcjonalności zewnętrznej bazy:

 • baza zewnętrzna będzie zasilana danymi bezpośrednio z aplikacji wykorzystywanej przez banki,
 • z bazy zewnętrznej banki mogą pobierać raporty według zadanych kryteriów;
 • ilość i jakość danych w bazie zewnętrznej zależy bezpośrednio od użytkowników tej bazy – banków spółdzielczych.
 • w związku z tworzeniem aplikacji na potrzeby banków spółdzielczych, posiadamy możliwość plastycznego dostosowywania aplikacji oraz zawartości raportów do potrzeb zgłaszanych przez użytkowników.

W celu realizacji prosimy o kontakt:

Piotr Uliński
Koordynator szkoleń
FRBS F/Lublin
tel. kom.: 797 308 502
e-mail: piotr.ulinski@frbs.org.pl