Narzędzia i systemy

Ideą wprowadzenia narzędzi i systemów wspomagających zarządzanie Bankiem jest dostarczenie prostych i skutecznych rozwiązań wspomagających sprawną organizację procesów sprzedaży, czy zarządzania personelem. Proponowane rozwiązania skierowane są zarówno do kadry menedżerskiej jak i do osób bezpośrednio pracujących z klientami Banku. Narzędzia i systemy skonstruowane są w taki sposób, by po krótkim przeszkoleniu były natychmiast wdrożone i wspierały procesy funkcjonujące w Banku.

W tym obszarze oferujemy między innymi:

Model Do Tworzenia Analiz Nowych Produktów proste w obsłudze narzędzie do analizy efektywności planowanych do wdrożenia rozwiązań w zakresie produktów oprocentowanych (depozytów, kredytów), jak również do oceny opłacalności tworzenia nowej placówki Banku oraz rentowności papierów wartościowych.

Spółdzielcza Baza Nieruchomości – Rekomendacja J – aplikacja do tworzenia zarówno wewnętrznej jak i zewnętrznej bazy danych o nieruchomościach.

Strategia Działania Bankuproponujemy opracowanie dokumentu Strategii Działania Banku na okres 3-5 lat.

Model – Ocena Oddziałów – zestaw arkuszy kalkulacyjnych, które na podstawie danych zaczytywanych z systemu księgowego Banku umożliwiają oceniania oddziałów Banku za pomocą metody ważonego miernika syntetycznego.

System premiowania pracowników – arkusz kalkulacyjny, przy pomocy którego łatwo obliczyć premie doradców w zależności od osiągniętych wyników.

System Zarządzania przez cele – głównym zadaniem systemu jest wprowadzenie spójnej metody oceny wszystkich pracowników Banku powiązanej z systemem premiowania.

System zarządzania procedurami – Celem systemu jest gromadzenie dokumentów wewnętrznych Banku w sposób zorganizowany, umożliwiający łatwy dostęp do aktualnych ich wersji.

Model Ocena Kompetencji – narzędzie umożliwiające dokonać oceny kompetencji kandydatów na kluczowe stanowiska w Banku.

Model Szacowania Ryzyka IT w BS – wdrożenie w Banku tego modelu pozwoli spełnić wymagania nadzorcy w zakresie wdrożenia procesu oceny ryzyka bezpieczeństwem środowiska teleinformatycznego.

Model Oceny Przedsiębiorcy – Outsourcing czynności – pomaga ocenić poziom ryzyka powierzania wykonywania czynności podmiotom zewnętrznym.

Badania

Wszelkie ważne decyzje podejmowane przez nowocześnie zarządzany Bank powinny być poprzedzone właściwą diagnozą. Rzetelne badanie dostarcza informacji na temat aktualnego stanu organizacji, umożliwia rozpoznanie obszarów, w których należy wprowadzić zmiany. Oferujemy szereg badań diagnozujących różne obszary funkcjonowania Banku Spółdzielczego:

⇒ Badanie Kultury Organizacyjnej
⇒ Badanie Satysfakcji Pracowników
⇒ Badanie Satysfakcji Klienta

Wszelkie dodatkowe informacje na temat narzędzi i systemów uzyskają Państwo kontaktując się z Biurem Fundacji Rozwoju Bankowości Spółdzielczej.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu:

Piotr Uliński
Koordynator szkoleń
FRBS F/Lublin
tel.: 81 728 57 80
kom.: 797 308 502
e-mail: piotr.ulinski@frbs.org.pl