Szkolenia certyfikowane przez Związek Banków Polskich

Fundacja Rozwoju Bankowości Spółdzielczej posiada uprawnienia Związku Banków Polskich  do organizacji następujących kursów:

  1. Certyfikowany Konsultant ds. Finansowych
  2. Europejski Certyfikat Bankowca EFCB 3E
  3. Studium Bankowości
  4. Specjalista z zakresu Analizy Kredytowej Podmiotu Gospodarczego
  5. Specjalista z zakresu Operacji i Rozliczeń Bankowych

Miejsce szkolenia: Odziały FRBS: Warszawa, Kraków, Rzeszów, Wrocław

Szkolenie może odbyć się na zlecenie Banku w siedzibie lub miejscu wskazanym przez Bank, wymagana liczba  uczestników 25 – 30 osób

Informacje o standardach kwalifikacyjnych znajdują się pod tym linkiem: link

Informacje o egzaminach, regulaminy, programy oraz  materiały pomocnicze znajdują się pod tym linkiem: link