System zarządzania procedurami, oprogramowaniem użytkownika końcowego i rejestrami E-BS

Celem systemu jest gromadzenie dokumentów wewnętrznych Banku w sposób zorganizowany, umożliwiający łatwy dostęp do aktualnych ich wersji. Ponadto system umożliwia udostępnianie dokumentów wybranym grupom użytkowników, przechowywanie archiwalnych wersji dokumentów oraz sprawne przeszukiwanie bazy.

Aplikacja zainstalowana na wybranej stacji roboczej umożliwia dostęp do zasobów z każdego urządzenia w sieci Banku poprzez przeglądarkę internetową. Każdy z użytkowników posiada własny zakres uprawnień pozwalający decydować o dokumentach, do których ma on mieć dostęp.

W skład oferowanego modelu wchodzi:

  • Moduł Regulacje służy do gromadzenia i wersjonowania regulacji wewnętrznych Banku wraz z dokumentami wprowadzającymi – uchwałami;
  • Moduł Oprogramowanie użytkownika końcowego pozwala na zarządzanie m. in. wykorzystywanymi w Banku arkuszami kalkulacyjnymi wraz z instrukcjami;
  • Moduł Rejestry umożliwia tworzenie i udostępnianie użytkownikom rejestrów, jakie Bank powinien prowadzić w świetle np. rekomendacji D.

Wraz z aplikacją instalowane są przykładowe rejestry (zgodne z rekomendacją D).

Wszelkich dodatkowych informacji  na temat oferty udzieli Państwu:

Piotr Uliński
Koordynator szkoleń
FRBS F/Lublin
tel. kom.: 797 308 502
e-mail: piotr.ulinski@frbs.org.pl