Badanie Satysfakcji Klienta pozwala lepiej zrozumieć oczekiwania klientów Banku. Ujawnia obszary odpowiednio funkcjonujące z perspektywy Klienta oraz te, które wymagają usprawnień. Uzyskane wyniki pozwalają wyjść naprzeciw oczekiwaniom Klientów oraz dokonać świadomych zmian ukierunkowanych na podniesienie jakości świadczonych usług.

Główne korzyści dla Banku:

  • Poznaje swoje mocne i słabe strony
  • Ma szanse na lepsze poznanie oczekiwań swoich Klientów
  • Otrzymuje informacje jak postrzegany jest przez swoich Klientów
  • Otrzymuje informację, które obszary działalności Banku spełniają oczekiwania Klientów
  • Dowiaduje się, które obszary funkcjonują w sposób niezadowalający według Klientów
  • Otrzymuje informacje które grupy Klientów wykazują największe niezadowolenie
  • Ma możliwość oceny, jak wprowadzone zmiany/reorganizacja pracy wpływa na zadowolenie Klientów

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu:

Piotr Uliński
Koordynator szkoleń
FRBS F/Lublin
tel. kom.: 797 308 502
e-mail: piotr.ulinski@frbs.org.pl