Temat SzkoleniaKategorieData rozpoczęcia szkoleniaOddziałcategories_hfilteroddzial_hfilter
Windykacja wierzytelności bankowych. Postępowanie banku w odzyskiwaniu wierzytelności. WarsztatyUregulowania prawne11.06.2019uregulowania-prawnekrakow
Postępowanie egzekucyjne nieruchomości pozarolniczej i nieruchomości rolnejUregulowania prawne27.06.2019uregulowania-prawnewarszawa
Rekomendacja D – praktyczne wskazówki zarządzania bezpieczeństwem środowiska teleinformatycznego w Banku SpółdzielczymUregulowania prawne24.06.2019uregulowania-prawnewarszawa
Realizacja zajęć egzekucyjnych na rachunkach bankowych w świetle aktualnych zmian prawnych i orzecznictwa sądowego (2 dni)Uregulowania prawne13.06.2019uregulowania-prawnewarszawa
Wpływ śmierci posiadacza na umowę rachunku bankowego. Zarząd sukcesyjny a rachunek bankowy. Regulacja rachunków uśpionych w praktyce bankowej. Zasady funkcjonowania centralnej informacji o rachunkach bankowychUregulowania prawne26.06.2019uregulowania-prawnewroclaw
Realizacja zajęć egzekucyjnych na rachunkach bankowych w świetle aktualnych zmian prawnych i orzecznictwa sądowegoUregulowania prawne06.06.2019uregulowania-prawnewroclaw
Mieszkaniowe rachunki powierniczeUregulowania prawne05.06.2019uregulowania-prawnewroclaw
Metodyka BION w 2019 roku, przygotowanie do badania i oceny nadzorczejUregulowania prawne04.06.2019uregulowania-prawnekatowice wroclaw
Praktyczne aspekty wdrożenia zmiany ustawy Eurofatca (ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 roku o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw)Uregulowania prawne16.05.2019uregulowania-prawnewarszawa
NOWE SZKOLENIE: Metodyka BION w 2019 roku, przygotowanie do badania i oceny nadzorczejUregulowania prawne31.05.2019uregulowania-prawnekrakow
Mienie wspólne i wspólność praw jako podstawa zabezpieczenia lub zaspokojenia roszczeń Banku. Współwłasność, małżeństwo, spółkaUregulowania prawne17.05.2019uregulowania-prawnewroclaw
Incydenty naruszenia ochrony danych osobowych i incydenty naruszenia bezpieczeństwa informacji – identyfikacja, ocena ryzyka i zgłaszanie do UODO i KNF – warsztaty dla Inspektorów Ochrony DanychUregulowania prawne11.06.2019uregulowania-prawneolsztyn rzeszow
Prawnokarne aspekty realizacji czynności bankowychUregulowania prawne11.06.2019uregulowania-prawnerzeszow
Weksel w praktyce bankowejUregulowania prawne10.06.2019uregulowania-prawnerzeszow
Incydenty naruszenia ochrony danych osobowych i incydenty naruszenia bezpieczeństwa informacji – identyfikacja, ocena ryzyka i zgłaszanie do UODO i KNF – warsztaty dla Inspektorów Ochrony DanychUregulowania prawne06.06.2019uregulowania-prawnebialystok rzeszow
NOWOŚĆ: Badanie i Ocena Nadzorcza banków spółdzielczych za 2018r.Uregulowania prawne30.05.2019uregulowania-prawneolsztyn rzeszow
NOWOŚĆ: Badanie i Ocena Nadzorcza banków spółdzielczych za 2018r.Uregulowania prawne29.05.2019uregulowania-prawnebialystok rzeszow
NOWOŚĆ: Badanie i Ocena Nadzorcza banków spółdzielczych za 2018r.Uregulowania prawne24.05.2019uregulowania-prawnerzeszow
Metodyka BION w 2019 roku. Przygotowanie do badania i oceny nadzorczejUregulowania prawne24.05.2019uregulowania-prawnewroclaw
Metodyka BION w 2019 roku. Przygotowanie do badania i oceny nadzorczejUregulowania prawne21.05.2019uregulowania-prawnewarszawa
Badanie i ocena nadzorcza banków spółdzielczych za 2018 r.Uregulowania prawne27.05.2019uregulowania-prawnewarszawa
Mienie wspólne i wspólność praw jako podstawa zabezpieczenia lub zaspokojenia roszczeń Banku. Współwłasność, małżeństwo, spółkaUregulowania prawne04.06.2019uregulowania-prawnelublin
Procedura windykacji należności bankowych – warsztatyUregulowania prawne14.05.2019uregulowania-prawnelublin
Skuteczna windykacja wierzytelności bankuUregulowania prawne30.05.2019uregulowania-prawnewarszawa
Warsztaty z zagadnień prawnych dla pracowników sekretariatów w bankach spółdzielczychUregulowania prawne24.05.2019uregulowania-prawnewarszawa
Odpowiedzialnośc karna za czyny związane z realizacją czynności bankowych (kredyt hipoteczny, hipoteczny i konsumencki, RODO, PPP)Uregulowania prawne20.05.2019uregulowania-prawnewarszawa
Postępowanie restrukturyzacyjneUregulowania prawne17.05.2019uregulowania-prawnewarszawa
Nowa ustawa – zmiany w prawie o ochronie danych osobowychUregulowania prawne28.05.2019uregulowania-prawnekrakow
Nowa ustawa- Zmiany w prawie o ochronie danych osobowychUregulowania prawne31.05.2019uregulowania-prawnelublin
Tajemnica bankowa a inne tajemnice prawnie chronione w bankach spółdzielczychUregulowania prawne10.05.2019uregulowania-prawnelublin
Prawne zasady ustanawiania hipotek, ograniczanie ryzyk prawnych związanych z instytucją wolnego miejsca hipotecznego, zasady wielokrotnego wykorzystania jednej hipotekiUregulowania prawne27.05.2019uregulowania-prawnekatowice wroclaw
Prawna problematyka rachunków oszczędnościowych w tym rachunku podstawowego, obowiązki banku związane ze śmiercią posiadacza rachunku oszczędnościowegoUregulowania prawne28.06.2019uregulowania-prawnebialystok rzeszow
Zasady skutecznego ustanawiania zabezpieczeń wierzytelnościUregulowania prawne27.06.2019uregulowania-prawnebialystok rzeszow
Zmiany w postępowaniu restrukturyzacyjnym i egzekucyjnym oraz zasady restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolneUregulowania prawne05.06.2019uregulowania-prawneolsztyn rzeszow
Incydenty naruszenia ochrony danych osobowych i incydenty naruszenia bezpieczeństwa informacji – identyfikacja, ocena ryzyka i zgłaszanie do UODO i KNF – warsztaty dla Inspektorów Ochrony DanychUregulowania prawne30.05.2019uregulowania-prawnerzeszow
Prawne zabezpieczenie kredytów hipotecznych i ich wpływ na skuteczność procesu restrukturyzacyjnego, windykacyjnego i upadłościowegoUregulowania prawne23.05.2019uregulowania-prawnerzeszow
Prawna problematyka rachunków oszczędnościowych w tym rachunku podstawowego, obowiązki banku związane ze śmiercią posiadacza rachunku oszczędnościowegoUregulowania prawne24.05.2019uregulowania-prawnerzeszow
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. obowiązki instytucji obowiązanych i ich pracowników zgodnie z ustawą z dnia 1 marca 2018 r.Uregulowania prawne12.06.2019uregulowania-prawnewarszawa
Tajemnica bankowa a inne tajemnice prawnie chronione w bankach spółdzielczychUregulowania prawne29.05.2019uregulowania-prawnekrakow
Postępowanie RestrukturyzacyjneUregulowania prawne16.05.2019uregulowania-prawnekrakow
Zmiany w umowach rachunków bankowych – wykaz usług reprezentatywnych, rachunek uśpiony, wpływ śmierci posiadacza na umowę rachunku bankowego, usługa przenoszenia rachunku płatniczego i dostępu do podstawowego rachunku płatniczegoUregulowania prawne10.06.2019uregulowania-prawneradziechowy krakow
Nowa dokumentacja i obowiązki sprawozdawcze w 2019 roku oraz nowe zasady rozpatrywania reklamacji klientówUregulowania prawne06.06.2019uregulowania-prawneolsztyn rzeszow
Warsztaty z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Wyniki inspekcji i zmiany w ustawie AML spowodowane IV DyrektywąUregulowania prawne22.05.2019uregulowania-prawnerzeszow
Warsztaty z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Wyniki inspekcji i zmiana ustawy AML spowodowane IV Dyrektywą Ustawa z dnia 1 marca 2018r.Uregulowania prawne27.05.2019uregulowania-prawnekatowice wroclaw
Warsztaty z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Wyniki inspekcji i zmiana ustawy AML spowodowane IV Dyrektywą Ustawa z dnia 1 marca 2018r.Uregulowania prawne16.05.2019uregulowania-prawnewroclaw
Ochrona danych osobowych w świetle regulacji RODO w sferze funkcjonowania Banku SpółdzielczegoUregulowania prawne21.05.2019uregulowania-prawnelublin
Upadłość konsumenckaUregulowania prawne09.05.2019uregulowania-prawnelublin
Procedura przygotowania oraz przeprowadzenia Zebrania Przedstawicieli/ Walnego ZgromadzeniaUregulowania prawne20.05.2019uregulowania-prawnelublin