Temat SzkoleniaCategoryData rozpoczęcia szkoleniaOddziałcategories_hfilteroddzial_hfilter
Procedura przygotowania oraz przeprowadzenia Zebrania Przedstawicieli/ Walnego Zgromadzenia24.03.2020uregulowania-prawnelublin
Ochrona danych osobowych w świetle regulacji RODO w sferze funkcjonowania Banku Spółdzielczego31.03.2020uregulowania-prawnelublin
Tajemnica bankowa a inne tajemnice prawnie chronione w bankach spółdzielczych25.03.2020uregulowania-prawnelublin
Nowa ustawa- Zmiany w prawie o ochronie danych osobowych27.03.2020uregulowania-prawnelublin
Procedura windykacji należności bankowych – warsztaty31.03.2020uregulowania-prawnelublin
Mienie wspólne i wspólność praw jako podstawa zabezpieczenia lub zaspokojenia roszczeń Banku. Współwłasność, małżeństwo, spółka03.03.2020uregulowania-prawnelublin
Etyka w bankowości10.03.2020uregulowania-prawnelublin
Zarządzanie ryzykiem inwestycji banków spółdzielczych na podstawie zapisów Rekomendacji B Komisji Nadzoru Finansowego17.03.2020uregulowania-prawnekatowice wroclaw
Spółki handlowe w praktyce banków , zasady zawierania umów i ustanawiania zabezpieczeń na majątku spółek handlowych ze szczególnym uwzględnieniem nowego rodzaju spółki – prostej spółki akcyjnej23.03.2020uregulowania-prawnekatowice wroclaw
Egzekucja z nieruchomości24.03.2020uregulowania-prawnekatowice wroclaw
Upadłość konsumencka – uprawnienia i obowiązki Banku w toku postępowania upadłościowego oraz projektowanych zmian w ramach Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019r. o zmianie ustawy Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw30.03.2020uregulowania-prawnebialystok rzeszow
Spółki handlowe w praktyce banków , zasady zawierania umów i ustanawiania zabezpieczeń na majątku spółek handlowych ze szczególnym uwzględnieniem nowego rodzaju spółki – prostej spółki akcyjnej31.03.2020uregulowania-prawnebialystok rzeszow
Analiza ryzyka i ocena skutków dla ochrony danych DPIA – Warsztaty24.04.2020uregulowania-prawnebialystok rzeszow
Obsługa Jednostek Samorządu Terytorialnego przez banki spółdzielcze20.03.2020uregulowania-prawnewarszawa
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Obowiązki instytucji obowiązanych i ich pracowników zgodnie z ustawą z dnia 1 marca 2018r.19.04.2020, uregulowania-prawnerzeszow zamowione-przez-bank
Egzekucja z rachunku bankowego po zmianach Ustawy STIR i Mechanizmu Podzielonej Płatności18.03.2020uregulowania-prawnewroclaw
Kredyt hipoteczny i konsumencki – problemy praktyczne związane z zawieraniem umów. Rekomendacja S KNF – nowe obowiązki banków dotyczące kredytowania hipotecznego19.03.2020uregulowania-prawnewroclaw
Rola i obowiązki IOD-a w świetle nowych przepisów RODO (warsztaty 2 dniowe).19.03.2020uregulowania-prawnekatowice wroclaw
Lista płac 2020 PIT 0- – PPK – zasiłki ZUS, potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków25.03.2020uregulowania-prawnewarszawa
Zadania, funkcjonowanie i obsługa organów banku spółdzielczego13.03.2020uregulowania-prawnekrasnystaw lublin
Wycena nieruchomości i operat szacunkowy19.03.2020uregulowania-prawneradziechowy krakow
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Obowiązki instytucji obowiązanych i ich pracowników – aktualny stan prawny21.03.2020, uregulowania-prawnekrakow zamowione-przez-bank
Etyka bankowa. O kształtowaniu kultury etycznej w bankach. Anonimowe zgłaszanie nieprawidłowości w bankach w świetle aktualnych przepisów oraz tzw. dyrektywy o sygnalistach25.03.2020uregulowania-prawnekrakow
Zadania, funkcjonowanie i obsługa organów banku spółdzielczego31.03.2020uregulowania-prawnekrakow
Ocena odpowiedniości członków organów zgodnie z metodyką opracowaną przez Komisję Nadzoru Finansowego17.03.2020uregulowania-prawnewarszawa
Zadania, funkcjonowanie i obsługa organów banku spółdzielczego26.03.2020uregulowania-prawnewarszawa
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Obowiązki instytucji obowiązanych i ich pracowników zgodnie z ustawą z dnia 1 marca 2018r.25.03.2020uregulowania-prawnerzeszow
Etyka w bankowości23.03.2020uregulowania-prawnerzeszow
Przygotowanie dokumentacji na posiedzenie Zgromadzenia Przedstawicieli / Walne Zgromadzenie23.03.2020uregulowania-prawnewarszawa
Spółki handlowe w praktyce banków , zasady zawierania umów i ustanawiania zabezpieczeń na majątku spółek handlowych ze szczególnym uwzględnieniem nowego rodzaju spółki – prostej spółki akcyjnej26.03.2020uregulowania-prawnewarszawa