Temat SzkoleniaKategorieData rozpoczęcia szkoleniaOddziałcategories_hfilteroddzial_hfilter
Obowiązki prawne wynikające z ustawy o usługach płatniczych implementujących wymogi Dyrektywy PSD2Uregulowania prawne24.05.2019uregulowania-prawneradziechowy krakow
NOWE SZKOLENIE: Reklamacja a inne formy zastrzeżeń dotyczących działalności banku oraz nowe obowiązki sprawozdawcze do KNFUregulowania prawne13.05.2019uregulowania-prawnekrakow
Zmiany w umowach rachunków bankowych – wykaz usług reprezentatywnych, rachunek uśpiony, wpływ śmierci posiadacza na umowę rachunku bankowego, usługa przenoszenia rachunku płatniczego i dostępu do podstawowego rachunku płatniczegoUregulowania prawne11.05.2019, uregulowania-prawnekrakow zamowione-przez-bank
Nowa ustawa- Zmiany w prawie o ochronie danych osobowychUregulowania prawne29.04.2019uregulowania-prawnewarszawa
Ceny transferowe, schematy podatkowe – wybrane zagadnienia dla banków spółdzielczych z uwzględnieniem zmian od 2019 rokuUregulowania prawne13.05.2019uregulowania-prawnewarszawa
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. obowiązki instytucji obowiązanych i ich pracowników zgodnie z ustawą z dnia 1 marca 2018 r.Uregulowania prawne13.05.2021uregulowania-prawnewarszawa
Odpowiedzialność Zarządu Banku Spółdzielczego w zakresie ochrony danych osobowych i cyberbezpieczeństwaUregulowania prawne10.05.2019uregulowania-prawnewarszawa
Incydenty naruszenia ochrony danych osobowych i incydenty naruszenia bezpieczeństwa informacji – identyfikacja, ocena ryzyka i zgłaszanie do UODO i KNF – warsztaty dla Inspektorów Ochrony DanychUregulowania prawne07.05.2019uregulowania-prawnewarszawa
Nowa dokumentacja i obowiązki sprawozdawcze w 2019 oraz nowe zasady rozpatrywania reklamacji klientówUregulowania prawne26.04.2019uregulowania-prawnewarszawa
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. obowiązki instytucji obowiązanych i ich pracowników zgodnie z ustawą z dnia 1 marca 2018 r.Uregulowania prawne15.04.2019uregulowania-prawnewarszawa
Restrukturyzacja zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolneUregulowania prawne02.04.2019uregulowania-prawnewarszawa
Obowiązki prawne wynikające z ustawy o usługach płatniczych implementujących wymogi Dyrektywy PSD2Uregulowania prawne18.04.2019uregulowania-prawnekatowice wroclaw
Realizacja transakcji dewizowych za pośrednictwem NOWEGO SYSTEMU ROZLICZENIOWEGO MULTICENTAUR – obowiązujące regulacje prawne.Uregulowania prawne15.04.2019uregulowania-prawnekatowice wroclaw
Realizacja transakcji dewizowych za pośrednictwem NOWEGO SYSTEMU ROZLICZENIOWEGO MULTICENTAUR – obowiązujące regulacje prawne.Uregulowania prawne12.04.2019uregulowania-prawnewroclaw
Obowiązki prawne wynikające z ustawy o usługach płatniczych implementujących wymogi Dyrektywy PSD2Uregulowania prawne11.04.2019uregulowania-prawnewroclaw
STUDIUM DEPOZYTOWE ( II edycja ) – cz.3Uregulowania prawne05.06.2019uregulowania-prawnewroclaw
STUDIUM DEPOZYTOWE ( II edycja ) – cz.2Uregulowania prawne07.05.2019uregulowania-prawnewroclaw
STUDIUM DEPOZYTOWE ( II edycja ) – cz.1Uregulowania prawne09.04.2019uregulowania-prawnewroclaw
NOWE SZKOLENIE: Reklamacja a inne formy zastrzeżeń dotyczących działalności banku oraz nowe obowiązki sprawozdawcze do KNFUregulowania prawne10.05.2019uregulowania-prawnekrakow
NOWE SZKOLENIE: Studium depozytowe – obowiązki banków związane z obsługą rachunków bankowych. Najnowsze zmiany przepisów. (2 dni)Uregulowania prawne08.05.2019uregulowania-prawnekrakow
Ochrona danych osobowych w polityce kadrowej bankowości spółdzielczej po nowelizacji kodeksu pracyUregulowania prawne25.04.2019uregulowania-prawnekrakow
Tajemnica bankowa a inne tajemnice prawnie chronione w bankach spółdzielczychUregulowania prawne17.04.2019uregulowania-prawnekrakow
Postępowanie RestrukturyzacyjneUregulowania prawne16.04.2019uregulowania-prawnekrakow
Obowiązki prawne wynikające z ustawy o usługach płatniczych implementujących wymogi Dyrektywy PSD2Uregulowania prawne02.04.2019uregulowania-prawnekrakow
Restrukturyzacja zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolneUregulowania prawne26.04.2019uregulowania-prawnebialystok rzeszow
Prawna problematyka rachunków oszczędnościowych w tym rachunku podstawowego, obowiązki banku związane ze śmiercią posiadacza rachunku oszczędnościowegoUregulowania prawne26.04.2019uregulowania-prawneolsztyn rzeszow
Zasady skutecznego ustanawiania zabezpieczeń wierzytelnościUregulowania prawne25.04.2019uregulowania-prawneolsztyn rzeszow
Restrukturyzacja zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolneUregulowania prawne12.04.2019uregulowania-prawneolsztyn rzeszow
Procedura windykacji należności bankowych – warsztatyUregulowania prawne04.04.2019uregulowania-prawnebialystok rzeszow
Prawne zabezpieczenie kredytów hipotecznych i ich wpływ na skuteczność procesu restrukturyzacyjnego, windykacyjnego i upadłościowegoUregulowania prawne26.03.2019uregulowania-prawnerzeszow
Prawna problematyka rachunków oszczędnościowych w tym rachunku podstawowego, obowiązki banku związane ze śmiercią posiadacza rachunku oszczędnościowegoUregulowania prawne25.03.2019uregulowania-prawnerzeszow
Postępowania egzekucyjne. Realizacja tytułu wykonawczego w egzekucji komorniczej i administracyjnejUregulowania prawne19.03.2019uregulowania-prawnerzeszow
Zmiany w umowach rachunków bankowych – wykaz usług reprezentatywnych, rachunek uśpiony, wpływ śmierci posiadacza na umowę rachunku bankowego, usługa przenoszenia rachunku płatniczego i dostępu do podstawowego rachunku płatniczegoUregulowania prawne10.05.2019uregulowania-prawneradziechowy krakow
NOWOŚĆ: Dochodzenie należności pieniężnych po zmianach w egzekucji komorniczej – omówienie ustawy o komornikach sądowych oraz ustawy o kosztach komorniczych w aspekcie praktycznymUregulowania prawne27.03.2019uregulowania-prawnekatowice wroclaw
Obowiązki prawne wynikające z ustawy o usługach płatniczych implementujących wymogi Dyrektywy PSD2Uregulowania prawne26.03.2019uregulowania-prawnewarszawa
Weksel w praktyce bankowejUregulowania prawne03.04.2019uregulowania-prawnewarszawa
Nowa dokumentacja i obowiązki sprawozdawcze w 2019 roku oraz nowe zasady rozpatrywania reklamacji klientówUregulowania prawne02.04.2019uregulowania-prawnerzeszow
Zmiany w postępowaniu restrukturyzacyjnym i egzekucyjnym oraz zasady restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolneUregulowania prawne01.04.2019uregulowania-prawnerzeszow
Nowa dokumentacja i obowiązki sprawozdawcze w 2019 roku oraz nowe zasady rozpatrywania reklamacji klientówUregulowania prawne28.03.2019uregulowania-prawnebialystok rzeszow
Nowa dokumentacja i obowiązki sprawozdawcze w 2019 roku oraz nowe zasady rozpatrywania reklamacji klientówUregulowania prawne22.03.2019uregulowania-prawneolsztyn rzeszow
Zmiany w postępowaniu restrukturyzacyjnym i egzekucyjnym oraz zasady restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolneUregulowania prawne21.03.2019uregulowania-prawneolsztyn rzeszow
Prawne zasady ustanawiania hipotek, ograniczanie ryzyk prawnych związanych z instytucją wolnego miejsca hipotecznego, zasady wielokrotnego wykorzystania jednej hipotekiUregulowania prawne21.03.2019uregulowania-prawnebialystok rzeszow
Prawna problematyka rachunków oszczędnościowych w tym rachunku podstawowego, obowiązki banku związane ze śmiercią posiadacza rachunku oszczędnościowego (2 dni)Uregulowania prawne11.04.2019uregulowania-prawnekatowice wroclaw
Warsztaty z arbitrem bankowym – Najważniejsze wyzwania Banku wobec klientów w 2019 rokuUregulowania prawne16.05.2019uregulowania-prawnewarszawa
NOWE SZKOLENIE: Prawo wekslowe w praktyce bankowej. Jak bezpiecznie posługiwać się wekslem. Weksel od wystawienia do egzekucji. Zasady przyjmowania, przechowywania i niszczenia weksliUregulowania prawne27.03.2019uregulowania-prawnekrakow
Warsztaty z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Wyniki inspekcji i zmiany w ustawie AML spowodowane IV DyrektywąUregulowania prawne15.05.2019uregulowania-prawnekrakow
Realizacja zajęć egzekucyjnych na rachunkach bankowych w świetle aktualnych zmian prawnych i orzecznictwa sądowegoUregulowania prawne01.04.2019uregulowania-prawnewarszawa
Ochrona danych osobowych w świetle regulacji RODO w sferze funkcjonowania Banku SpółdzielczegoUregulowania prawne15.03.2019uregulowania-prawnelublin
Realizacja zajęć egzekucyjnych na rachunkach bankowych oraz problematyka blokady STIR i zbiegu zajęcia egzekucyjnego z blokadą STIRUregulowania prawne22.03.2019uregulowania-prawnebialystok rzeszow
Upadłość konsumenckaUregulowania prawne27.03.2019uregulowania-prawnelublin
Procedura przygotowania oraz przeprowadzenia Zebrania Przedstawicieli/ Walnego ZgromadzeniaUregulowania prawne28.03.2019uregulowania-prawnelublin