Temat SzkoleniaKategorieData rozpoczęcia szkoleniaOddziałcategories_hfilteroddzial_hfilter
Realizacja transakcji dewizowych w świetle regulacji prawnych. Rozporządzenie 2019/518 dotyczące płatności transgranicznych i przejrzystości opłat za przeliczenie waluty na terytorium Unii. Jednolity obszar płatności w euro (SEPA) jako standard rozliczeń europejskichUregulowania prawne27.09.2019uregulowania-prawnelublin
Outsourcing w działalności banków spółdzielczychUregulowania prawne15.11.2019uregulowania-prawnelublin
Warsztaty z zagadnień prawnych dla pracowników sekretariatów w bankach spółdzielczychUregulowania prawne11.10.2019uregulowania-prawnelublin
Etyka w bankowościUregulowania prawne18.10.2019uregulowania-prawnekrakow
Realizacja zajęć egzekucyjnych na rachunkach bankowych w świetle aktualnych zmian prawnych i orzecznictwa sądowego oraz problematyka zbiegu zajęcia egzekucyjnego z blokadą STIR (2 dni)Uregulowania prawne24.10.2019uregulowania-prawnewarszawa
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. obowiązki instytucji obowiązanych i ich pracowników zgodnie z ustawą z dnia 1 marca 2018 r.Uregulowania prawne14.10.2019uregulowania-prawnewarszawa
Etyka w bankowościUregulowania prawne12.10.2019, uregulowania-prawnewarszawa zamowione-przez-bank
Skuteczna windykacja wierzytelności banku ze szczególnym uwzględnieniem zmian wynikających z ustawy z dnia 4 lipca 2019r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019r. poz. 1469) – 2 dniUregulowania prawne10.10.2019uregulowania-prawnewarszawa
Egzekucja z nieruchomościUregulowania prawne18.10.2019uregulowania-prawnekatowice wroclaw
Egzekucja z nieruchomościUregulowania prawne17.10.2019uregulowania-prawnewroclaw
Pracownicze plany kapitałowe w bankach spółdzielczychUregulowania prawne14.10.2019uregulowania-prawnekatowice wroclaw
Pracownicze plany kapitałowe w bankach spółdzielczychUregulowania prawne03.10.2019uregulowania-prawnewroclaw
Kredyt konsumencki – zasady i praktyka kontraktowania przez bank z zachowaniem szczególnej ochrony praw konsumenta.Uregulowania prawne16.10.2019uregulowania-prawnelublin
Prawna problematyka kart płatniczych ze szczególnym uwzględnieniem aspektów bezpieczeństwa świadczenia usług płatniczych.Uregulowania prawne15.10.2019uregulowania-prawnelublin
Realizacja transakcji płatniczych przez banki – relacje prawne płatnika i odbiorcy usług płatniczych wobec banku prowadzącego rachunek bankowyUregulowania prawne14.10.2019uregulowania-prawnelublin
Praktyczne aspekty wdrożenia zmiany ustawy EUROFATCA (ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 roku o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw)Uregulowania prawne18.10.2019uregulowania-prawnekrakow
Studium depozytoweUregulowania prawne21.09.2019, uregulowania-prawnewarszawa zamowione-przez-bank
Zmiany przepisów postępowania cywilnego w kontekście dochodzenia roszczeń o zapłatę przez bankUregulowania prawne07.10.2019uregulowania-prawnebialystok rzeszow
Zmiany przepisów postępowania cywilnego w kontekście dochodzenia roszczeń o zapłatę przez bankUregulowania prawne30.09.2019uregulowania-prawneolsztyn rzeszow
Etyka w bankowościUregulowania prawne07.12.2019, uregulowania-prawnelublin zamowione-przez-bank
PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWEUregulowania prawne01.10.2019uregulowania-prawnerzeszow
PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWEUregulowania prawne27.09.2019uregulowania-prawneolsztyn rzeszow
Realizacja transakcji dewizowych w świetle regulacji prawnych. Rozporządzenie 2019/518 dotyczące płatności transgranicznych i przejrzystości opłat za przeliczenie waluty na terytorium Unii. Jednolity obszar płatności w euro (SEPA) jako standard rozliczeń europejskichUregulowania prawne17.09.2019uregulowania-prawnewarszawa
Realizacja transakcji dewizowych w świetle regulacji prawnych. Rozporządzenie 2019/518 dotyczące płatności transgranicznych i przejrzystości opłat za przeliczenie waluty na terytorium Unii. Jednolity obszar płatności w euro (SEPA) jako standard rozliczeń europejskichUregulowania prawne18.09.2019uregulowania-prawnerzeszow
Realizacja transakcji dewizowych w świetle regulacji prawnych. Rozporządzenie 2019/518 dotyczące płatności transgranicznych i przejrzystości opłat za przeliczenie waluty na terytorium Unii. Jednolity obszar płatności w euro (SEPA) jako standard rozliczeń europejskichUregulowania prawne19.09.2019uregulowania-prawnekrakow
Realizacja transakcji dewizowych w świetle regulacji prawnych. Rozporządzenie 2019/518 dotyczące płatności transgranicznych i przejrzystości opłat za przeliczenie waluty na terytorium Unii. Jednolity obszar płatności w euro (SEPA) jako standard rozliczeń europejskichUregulowania prawne20.09.2019uregulowania-prawnewroclaw
Egzekucja z nieruchomościUregulowania prawne06.12.2019uregulowania-prawnebialystok rzeszow
Egzekucja z nieruchomościUregulowania prawne05.12.2019uregulowania-prawneolsztyn rzeszow
Etyka w bankowościUregulowania prawne18.11.2019uregulowania-prawneolsztyn rzeszow
Etyka w bankowościUregulowania prawne26.11.2019uregulowania-prawnebialystok rzeszow
Skuteczna windykacja wierzytelności banku ze szczególnym uwzględnieniem zmian wynikających z ustawy z dnia 4 lipca 2019r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019r. poz. 1469) – 2 dniUregulowania prawne07.11.2019uregulowania-prawnebialystok rzeszow
Etyka w bankowościUregulowania prawne28.10.2019uregulowania-prawnerzeszow
Egzekucja z nieruchomościUregulowania prawne22.10.2019uregulowania-prawnerzeszow
Upadłość konsumencka – uprawnienia i obowiązki Banku w toku postępowania upadłościowego oraz projektowanych zmian w ramach Ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zmianie ustawy Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustawUregulowania prawne21.10.2019uregulowania-prawnerzeszow
Postępowanie egzekucyjne nieruchomości pozarolniczej i nieruchomości rolnejUregulowania prawne09.10.2019uregulowania-prawnebialystok rzeszow
Postępowanie egzekucyjne nieruchomości pozarolniczej i nieruchomości rolnejUregulowania prawne07.10.2019uregulowania-prawneolsztyn rzeszow
Postępowanie egzekucyjne nieruchomości pozarolniczej i nieruchomości rolnejUregulowania prawne04.10.2019uregulowania-prawnerzeszow
Rachunki uśpione. Zagadnienia praktyczne oraz wpływ zmian prawnych na zasady postępowania banku z tymi rachunkamiUregulowania prawne20.09.2019uregulowania-prawnerzeszow
Etyka w bankowościUregulowania prawne12.09.2019, uregulowania-prawnewarszawa zamowione-przez-bank
Upadłość konsumencka – uprawnienia i obowiązki Banku w toku postępowania upadłościowego oraz projektowanych zmian w ramach Ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zmianie ustawy Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw.Uregulowania prawne30.09.2019uregulowania-prawnewroclaw
Upadłość konsumencka – uprawnienia i obowiązki Banku w toku postępowania upadłościowego oraz projektowanych zmian w ramach Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw.Uregulowania prawne26.09.2019uregulowania-prawnewarszawa
Prawo restrukturyzacyjne w praktyce bankowej. Zagrożenia dla banków. Zasady udziału banku jako wierzyciela w procesach restrukturyzacyjnych przedsiębiorców. Restrukturyzacji gospodarstw rolnych. Restrukturyzacja kredytów hipotecznych.Uregulowania prawne03.10.2019uregulowania-prawnekrakow
Zmiany przepisów postępowania cywilnego w kontekście dochodzenia roszczeń przez BankUregulowania prawne30.10.2019uregulowania-prawnewarszawa
Pracownicze plany kapitałowe w bankach spółdzielczychUregulowania prawne25.09.2019uregulowania-prawnekrakow
Rada Nadzorcza w Banku SpółdzielczymUregulowania prawne01.10.2019, uregulowania-prawnewarszawa zamowione-przez-bank
Prawna problematyka kart płatniczych ze szczególnym uwzględnieniem aspektów bezpieczeństwa świadczenia usług płatniczych.Uregulowania prawne20.09.2019uregulowania-prawnewarszawa
Zabezpieczenia w formie weksla, zastawu i przewłaszczenia w praktyce bankowejUregulowania prawne09.10.2019, uregulowania-prawnekrakow zamowione-przez-bank
Zmiany w produktach depozytowych w BankuUregulowania prawne29.11.2019uregulowania-prawnekrakow
Rachunki uśpione. Zagadnienia praktyczne oraz wpływ zmian prawnych na zasady postępowania banku z tymi rachunkamiUregulowania prawne22.10.2019uregulowania-prawnewroclaw
Kredyt konsumencki – zasady i praktyka kontraktowania przez bank z zachowaniem szczególnej ochrony praw konsumenta.Uregulowania prawne04.10.2019uregulowania-prawnewroclaw
Prawna problematyka kart płatniczych ze szczególnym uwzględnieniem aspektów bezpieczeństwa świadczenia usług płatniczych.Uregulowania prawne03.10.2019uregulowania-prawnekatowice wroclaw
Realizacja transakcji płatniczych przez banki – relacje prawne płatnika i odbiorcy usług płatniczych wobec banku prowadzącego rachunek bankowyUregulowania prawne02.10.2019uregulowania-prawnekatowice wroclaw
Zmiany prawne a produkty depozytowe w bankuUregulowania prawne27.09.2019uregulowania-prawnewroclaw
Studium depozytoweUregulowania prawne17.09.2019uregulowania-prawnewarszawa
Rachunki uśpione. Zagadnienia praktyczne oraz wpływ zmian prawnych na zasady postępowania banku z tymi rachunkamiUregulowania prawne24.09.2019uregulowania-prawnewarszawa
Postępowanie egzekucyjne nieruchomości pozarolniczej i nieruchomości rolnejUregulowania prawne09.09.2019uregulowania-prawnewarszawa
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. obowiązki instytucji obowiązanych i ich pracowników zgodnie z ustawą z dnia 1 marca 2018 r.Uregulowania prawne18.09.2019uregulowania-prawnewarszawa
Dobre praktyki dla początkujących analityków kredytowych / doradców klienta – kompletowanie, czytanie, szybka analiza wstępna dokumentów kredytowych, w tym dotyczących prawnych zabezpieczeńUregulowania prawne23.09.2019uregulowania-prawneolsztyn rzeszow
Praktyczne aspekty wdrożenia zmiany ustawy EUROFATCA (ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 roku o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw)Uregulowania prawne11.09.2019uregulowania-prawnewarszawa
Praktyczne aspekty wdrożenia zmiany ustawy EUROFATCA (ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 roku o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw)Uregulowania prawne19.09.2019uregulowania-prawnerzeszow
Postępowanie egzekucyjne nieruchomości pozarolniczej i nieruchomości rolnejUregulowania prawne17.09.2019, uregulowania-prawnekrakow zamowione-przez-bank
Mienie wspólne i wspólność praw jako podstawa zabezpieczenia lub zaspokojenia roszczeń Banku. Współwłasność, małżeństwo, spółkaUregulowania prawne03.09.2019uregulowania-prawnelublin
Procedura windykacji należności bankowych – warsztatyUregulowania prawne05.09.2019uregulowania-prawnelublin
Warsztaty z zagadnień prawnych dla pracowników sekretariatów w bankach spółdzielczychUregulowania prawne29.10.2019uregulowania-prawnewarszawa
Nowa ustawa- Zmiany w prawie o ochronie danych osobowychUregulowania prawne10.10.2019uregulowania-prawnelublin
Tajemnica bankowa a inne tajemnice prawnie chronione w bankach spółdzielczychUregulowania prawne11.09.2019uregulowania-prawnelublin
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Obowiązki instytucji obowiązanych i ich pracowników zgodnie z ustawą z dnia 1 marca 2018r.Uregulowania prawne25.09.2019uregulowania-prawnekrakow
Warsztaty z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Wyniki inspekcji i zmiana ustawy AML spowodowane IV Dyrektywą Ustawa z dnia 1 marca 2018r.Uregulowania prawne04.10.2019uregulowania-prawnekatowice wroclaw
Warsztaty z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Wyniki inspekcji i zmiana ustawy AML spowodowane IV Dyrektywą Ustawa z dnia 1 marca 2018r.Uregulowania prawne08.10.2019uregulowania-prawnewroclaw
Ochrona danych osobowych w świetle regulacji RODO w sferze funkcjonowania Banku SpółdzielczegoUregulowania prawne09.10.2019uregulowania-prawnelublin
Upadłość konsumenckaUregulowania prawne29.10.2019uregulowania-prawnelublin
Procedura przygotowania oraz przeprowadzenia Zebrania Przedstawicieli/ Walnego ZgromadzeniaUregulowania prawne15.09.2020uregulowania-prawnelublin