Temat SzkoleniaCategoryData rozpoczęcia szkoleniaOddziałcategories_hfilteroddzial_hfilter
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Obowiązki instytucji obowiązanych i ich pracowników zgodnie z ustawą z dnia 1 marca 2018r.19.04.2020, uregulowania-prawnerzeszow zamowione-przez-bank
Spółki Handlowe – Kompendium dla Banków Spółdzielczych27.02.2020uregulowania-prawnekrakow
Warsztaty z zagadnień prawnych dla pracowników sekretariatów w bankach spółdzielczych21.02.2020uregulowania-prawnewroclaw
Obsługa Jednostek Samorządu Terytorialnego przez banki spółdzielcze20.03.2020uregulowania-prawnewarszawa
Podatki w bankach spółdzielczych 202018.02.2020uregulowania-prawnewarszawa
Spółki handlowe w praktyce banków, zasady zawierania umów i ustanawiania zabezpieczeń na majątku spółek handlowych ze szczególnym uwzględnieniem nowego rodzaju spółki – prostej spółki akcyjnej06.02.2020uregulowania-prawnewarszawa
Etyka w bankowości a podstawowe prawa i obowiązki pracownika banku03.02.2020uregulowania-prawnewarszawa
Szkolenie okresowe z zakresu kredytu hipotecznego. Finansowanie hipoteczne w praktyce banków, z uwzględnieniem prawa o księgach wieczystych i hipotece26.02.2020uregulowania-prawnekrakow
Obowiązki banku jako administratora danych osobowych po reformie. Stan prawny według RODO i ustaw po nowelizacji: o ochronie danych, prawa bankowego i kodeksu pracy21.02.2020uregulowania-prawnekrakow
Egzekucja z rachunku bankowego po zmianach ustawy STIR i mechanizmu podzielonej płatności19.02.2020uregulowania-prawnekrakow
Sądowe i egzekucyjne dochodzenie wierzytelności bankowych. Duża nowelizacja procedury cywilnej i regulacji dotyczących kosztów sądowych. Zmiany w upadłości konsumenckiej17.02.2020uregulowania-prawnekrakow
Zakres odpowiedzialności pracownika banku28.02.2020, uregulowania-prawnewarszawa zamowione-przez-bank
Zakres odpowiedzialności pracownika banku15.02.2020, uregulowania-prawnewarszawa zamowione-przez-bank
Etyka w bankowości10.03.2020, uregulowania-prawnewarszawa zamowione-przez-bank
Etyka w bankowości29.02.2020, uregulowania-prawnewarszawa zamowione-przez-bank
Kredyt hipoteczny i konsumencki – problemy praktyczne związane z zawieraniem umów. Rekomendacja S KNF – nowe obowiązki banków dotyczące kredytowania hipotecznego09.03.2020uregulowania-prawneolsztyn rzeszow
Analiza ryzyka i ocena skutków dla ochrony danych DPIA – Warsztaty06.03.2020uregulowania-prawnebialystok rzeszow
Kredyt hipoteczny i konsumencki – problemy praktyczne związane z zawieraniem umów. Rekomendacja S KNF – nowe obowiązki banków dotyczące kredytowania hipotecznego04.03.2020uregulowania-prawnerzeszow
Praktyczne wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z wymaganiami KNF, normą ISO 27001 oraz dobrymi praktykami26.02.2020uregulowania-prawnerzeszow
Kredyt hipoteczny i konsumencki – problemy praktyczne związane z zawieraniem umów. Rekomendacja S KNF – nowe obowiązki banków dotyczące kredytowania hipotecznego13.02.2020uregulowania-prawnebialystok rzeszow
Analiza ryzyka i ocena skutków dla ochrony danych DPIA – Warsztaty06.02.2020uregulowania-prawneolsztyn rzeszow
Analiza ryzyka i ocena skutków dla ochrony danych DPIA – Warsztaty30.01.2020uregulowania-prawnerzeszow
Etyka w bankowości31.01.2020uregulowania-prawnewroclaw
Etyka w bankowości30.01.2020uregulowania-prawnekatowice wroclaw
Warsztaty z zagadnień prawnych dla pracowników sekretariatów w bankach spółdzielczych07.02.2020uregulowania-prawnekatowice wroclaw
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Obowiązki instytucji obowiązanych i ich pracowników zgodnie z ustawą z dnia 1 marca 2018 r.29.01.2020uregulowania-prawnekatowice wroclaw
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Obowiązki instytucji obowiązanych i ich pracowników zgodnie z ustawą z dnia 1 marca 2018 r.28.01.2020uregulowania-prawnewroclaw
Tajemnica bankowa oraz zmiany w Ochronie danych osobowych28.02.2020uregulowania-prawnewarszawa
Prawo konsumenta do reklamacji i pozasądowego rozpoznania sporu w kredytach konsumenckich19.02.2020uregulowania-prawnewarszawa
Ochrona danych osobowych oraz prowadzenie dokumentacji pracowniczej w banku spółdzielczym14.02.2020uregulowania-prawnewarszawa
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Obowiązki instytucji obowiązanych i ich pracowników zgodnie z ustawą z dnia 1 marca 2018 r.12.02.2020uregulowania-prawnewarszawa
Egzekucja z rachunku bankowego po zmianach w zakresie STIR i mechanizmu podzielonej płatności07.02.2020uregulowania-prawnewarszawa
Rola i obowiązki IOD-a w świetle nowych przepisów RODO. Warsztaty 2 dniowe04.02.2020uregulowania-prawnewarszawa
Spółki handlowe w praktyce banków , zasady zawierania umów i ustanawiania zabezpieczeń na majątku spółek handlowych ze szczególnym uwzględnieniem nowego rodzaju spółki – prostej spółki akcyjnej31.03.2020uregulowania-prawnebialystok rzeszow
Upadłość konsumencka – uprawnienia i obowiązki Banku w toku postępowania upadłościowego oraz projektowanych zmian w ramach Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019r. o zmianie ustawy Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw30.03.2020uregulowania-prawnebialystok rzeszow
Ochrona danych Osobowych14.03.2020, uregulowania-prawnerzeszow zamowione-przez-bank
Egzekucja z rachunku bankowego po zmianach ustawy STIR i mechanizmu podzielonej płatności03.03.2020uregulowania-prawnerzeszow
Spółki handlowe w praktyce banków , zasady zawierania umów i ustanawiania zabezpieczeń na majątku spółek handlowych ze szczególnym uwzględnieniem nowego rodzaju spółki – prostej spółki akcyjnej28.02.2020uregulowania-prawneolsztyn rzeszow
Upadłość konsumencka – uprawnienia i obowiązki Banku w toku postępowania upadłościowego oraz projektowanych zmian w ramach Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019r. o zmianie ustawy Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw27.02.2020uregulowania-prawneolsztyn rzeszow
Egzekucja z rachunku bankowego po zmianach ustawy STIR i mechanizmu podzielonej płatności12.02.2020uregulowania-prawnebialystok rzeszow
Zarządzanie ryzykiem inwestycji banków spółdzielczych na podstawie zapisów Rekomendacji B Komisji Nadzoru Finansowego11.02.2020uregulowania-prawneolsztyn rzeszow
Egzekucja z rachunku bankowego po zmianach ustawy STIR i mechanizmu podzielonej płatności10.03.2020uregulowania-prawneolsztyn rzeszow
Warsztaty z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Wyniki inspekcji i zmiany w ustawie AML spowodowane IV Dyrektywą03.02.2020uregulowania-prawnerzeszow
Zmiany w Prawie Konsumenckim a działalność Banków Spółdzielczych28.01.2020uregulowania-prawneolsztyn rzeszow
Zmiany w ustawie o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami – szkolenie zakończone egzaminem27.01.2020, uregulowania-prawnerzeszow zamowione-przez-bank
Zmiany w Prawie Konsumenckim a działalność Banków Spółdzielczych24.01.2020uregulowania-prawnebialystok rzeszow
Warsztaty z zagadnień prawnych dla pracowników sekretariatów24.01.2020uregulowania-prawneolsztyn rzeszow
Zmiany w Prawie Konsumenckim a działalność Banków Spółdzielczych22.01.2020uregulowania-prawnerzeszow
Spółki handlowe w praktyce banków , zasady zawierania umów i ustanawiania zabezpieczeń na majątku spółek handlowych ze szczególnym uwzględnieniem nowego rodzaju spółki – prostej spółki akcyjnej30.01.2020uregulowania-prawnerzeszow
Realizacja zajęć egzekucyjnych na rachunkach bankowych w świetle aktualnych zmian prawnych i orzecznictwa sądowego oraz problematyka zbiegu zajęcia egzekucyjnego z blokadą STIR31.01.2020uregulowania-prawnerzeszow
Warsztaty z zagadnień prawnych dla pracowników sekretariatów17.01.2020uregulowania-prawnebialystok rzeszow
Zmiany w ustawie o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami – szkolenie zakończone egzaminem15.01.2020uregulowania-prawnebialystok rzeszow
Warsztaty z zagadnień prawnych dla pracowników sekretariatów w bankach spółdzielczych31.01.2020uregulowania-prawnekrakow
Egzekucja z nieruchomości24.03.2020uregulowania-prawnekatowice wroclaw
Spółki handlowe w praktyce banków , zasady zawierania umów i ustanawiania zabezpieczeń na majątku spółek handlowych ze szczególnym uwzględnieniem nowego rodzaju spółki – prostej spółki akcyjnej23.03.2020uregulowania-prawnekatowice wroclaw
Prawne zasady ustanawiania hipotek, ograniczanie ryzyk prawnych związanych z instytucją wolnego miejsca hipotecznego, zasady wielokrotnego wykorzystania jednej hipoteki.11.02.2020uregulowania-prawnewroclaw
Upadłość konsumencka – uprawnienia i obowiązki Banku w toku postępowania upadłościowego oraz projektowanych zmian w ramach Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019r. o zmianie ustawy Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw.10.02.2020uregulowania-prawnewroclaw
Sądowe i egzekucyjne dochodzenie wierzytelności. Duża nowelizacja procedury cywilnej i regulacji dotyczących kosztów sądowych. Zmiany w upadłości konsumenckiej.31.01.2020uregulowania-prawnewroclaw
STUDIUM DEPOZYTOWE (3 zjazdy) – zjazd- 3 – NOWA edycja11.03.2020uregulowania-prawnewroclaw
STUDIUM DEPOZYTOWE (3 zjazdy) – zjazd- 2 – NOWA edycja20.02.2020uregulowania-prawnewroclaw
STUDIUM DEPOZYTOWE (3 zjazdy) – zjazd-1 – NOWA edycja30.01.2020uregulowania-prawnewroclaw
Zmiany w prawie konsumenckim, a działalność Banków Spółdzielczych23.01.2020uregulowania-prawnewarszawa
Przegląd zarządczy regulacji wewnętrznych w 2019/2020 roku. Strategie, polityki, zmiany w regulacjach wewnętrznych uwzględniające nowe przepisy prawne, EBA, BION.16.01.2020uregulowania-prawnewarszawa
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Obowiązki instytucji obowiązanych i ich pracowników zgodnie z ustawą z dnia 1 marca 2018 r.16.03.2020uregulowania-prawnewarszawa
Warsztaty z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Wyniki inspekcji i zmiany w ustawie AML spowodowane IV Dyrektywą21.01.2020uregulowania-prawnebialystok rzeszow
Warsztaty z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Wyniki inspekcji i zmiany w ustawie AML spowodowane IV Dyrektywą20.01.2020uregulowania-prawneolsztyn rzeszow
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Obowiązki instytucji obowiązanych i ich pracowników zgodnie z ustawą z dnia 1 marca 2018r.30.01.2020uregulowania-prawnekrakow
Etyka w bankowości08.02.2020, uregulowania-prawnewarszawa zamowione-przez-bank
Etyka w bankowości04.02.2020uregulowania-prawnelublin
Mienie wspólne i wspólność praw jako podstawa zabezpieczenia lub zaspokojenia roszczeń Banku. Współwłasność, małżeństwo, spółka29.01.2020uregulowania-prawnelublin
Procedura windykacji należności bankowych – warsztaty23.01.2020uregulowania-prawnelublin
Nowa ustawa- Zmiany w prawie o ochronie danych osobowych17.01.2020uregulowania-prawnelublin
Tajemnica bankowa a inne tajemnice prawnie chronione w bankach spółdzielczych22.01.2020uregulowania-prawnelublin
Weksel w praktyce bankowej13.02.2020uregulowania-prawnewarszawa
Ochrona danych osobowych w świetle regulacji RODO w sferze funkcjonowania Banku Spółdzielczego15.01.2020uregulowania-prawnelublin
Procedura przygotowania oraz przeprowadzenia Zebrania Przedstawicieli/ Walnego Zgromadzenia12.02.2020uregulowania-prawnelublin