Temat SzkoleniaKategorieData rozpoczęcia szkoleniaOddziałcategories_hfilteroddzial_hfilter
Windykacja wierzytelności bankowych. Zmiany przepisów postępowania cywilnego w kontekście dochodzenia roszczeń o zapłatę przez Bank. SeminariumUregulowania prawne26.11.2019uregulowania-prawnekrakow
Realizacja zajęć egzekucyjnych na rachunkach bankowych w świetle aktualnych zmian prawnych i orzecznictwa sądowego oraz problematyka zbiegu zajęcia egzekucyjnego z blokadą STIRUregulowania prawne17.12.2019uregulowania-prawnekatowice wroclaw
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. obowiązki instytucji obowiązanych i ich pracowników zgodnie z ustawą z dnia 1 marca 2018 r.Uregulowania prawne23.11.2019, uregulowania-prawnewarszawa zamowione-przez-bank
Kompetencje i obowiązki Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego oraz zasady EtykiUregulowania prawne07.11.2019, uregulowania-prawnewarszawa zamowione-przez-bank
Egzekucja z nieruchomościUregulowania prawne26.11.2019uregulowania-prawnewroclaw
Realizacja zajęć egzekucyjnych na rachunkach bankowych w świetle aktualnych zmian prawnych i orzecznictwa sądowego oraz problematyka zbiegu zajęcia egzekucyjnego z blokadą STIRUregulowania prawne22.11.2019uregulowania-prawnewroclaw
Warsztaty z windykacji (2 dni)Uregulowania prawne04.12.2019uregulowania-prawnerzeszow
Outsourcing w bankowości spółdzielczejUregulowania prawne29.11.2019uregulowania-prawneolsztyn rzeszow
Warsztaty z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Wyniki inspekcji i zmiany w ustawie AML spowodowane IV DyrektywąUregulowania prawne27.11.2019uregulowania-prawnerzeszow
Outsourcing w bankowości spółdzielczejUregulowania prawne15.11.2019uregulowania-prawnebialystok rzeszow
Warsztaty z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Wyniki inspekcji i zmiany w ustawie AML spowodowane IV DyrektywąUregulowania prawne06.11.2019uregulowania-prawnebialystok rzeszow
Warsztaty z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Wyniki inspekcji i zmiany w ustawie AML spowodowane IV DyrektywąUregulowania prawne05.11.2019uregulowania-prawneolsztyn rzeszow
Upadłość konsumencka – uprawnienia i obowiązki Banku w toku postępowania upadłościowego oraz projektowanych zmian w ramach Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw.Uregulowania prawne14.11.2019uregulowania-prawnewarszawa
Upadłość konsumencka – aktualny stan prawnyUregulowania prawne25.11.2019uregulowania-prawnekrakow
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Obowiązki instytucji obowiązanych i ich pracowników zgodnie z ustawą z dnia 1 marca 2018r.Uregulowania prawne12.12.2019uregulowania-prawnekrakow
Skuteczna windykacja wierzytelności banku ze szczególnym uwzględnieniem zmian wynikających z ustawy z dnia 4 lipca 2019r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019r. poz. 1469)Uregulowania prawne16.12.2019uregulowania-prawnekatowice wroclaw
Skuteczna windykacja wierzytelności banku ze szczególnym uwzględnieniem zmian wynikających z ustawy z dnia 4 lipca 2019r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019r. poz. 1469)Uregulowania prawne21.11.2019uregulowania-prawnewroclaw
Rachunki uśpione. Zagadnienia praktyczne oraz wpływ zmian prawnych na zasady postępowania banku z tymi rachunkamiUregulowania prawne13.11.2019uregulowania-prawnekatowice wroclaw
Praktyczne aspekty wdrożenia zmiany ustawy EUROFATCA (ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 roku o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw)Uregulowania prawne12.11.2019uregulowania-prawnekatowice wroclaw
Egzekucja z nieruchomościUregulowania prawne05.11.2019uregulowania-prawnekatowice wroclaw
Praktyczne aspekty prowadzenia rejestrów czynności przetwarzania danych osobowych po zmianie w danych osobowych od 4 maja 2019 r. – warsztatyUregulowania prawne21.11.2019uregulowania-prawnekrakow
Zmiany w przepisach i przegląd roczny regulacji oraz dokumentacji dot. ochrony danych osobowych i teleinformatykiUregulowania prawne21.11.2019uregulowania-prawnewarszawa
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. obowiązki instytucji obowiązanych i ich pracowników zgodnie z ustawą z dnia 1 marca 2018 r.Uregulowania prawne14.11.2019uregulowania-prawnewarszawa
Outsourcing w działalności banków spółdzielczychUregulowania prawne08.11.2019uregulowania-prawnewarszawa
Lista płac 2019 a pułapki w naliczaniu- jak uniknąć błędów – potrącenia z wynagrodzenia 2019Uregulowania prawne04.11.2019uregulowania-prawnewarszawa
Outsourcing w bankowości spółdzielczej.Uregulowania prawne13.12.2019uregulowania-prawnerzeszow
Warsztaty z zagadnień prawnych dla pracowników sekretariatówUregulowania prawne22.11.2019uregulowania-prawnerzeszow
Zmiany prawne mające wpływ na działalność bankuUregulowania prawne20.11.2019uregulowania-prawnebialystok rzeszow
Zmiany prawne mające wpływ na działalność bankuUregulowania prawne19.11.2019uregulowania-prawneolsztyn rzeszow
Outsourcing w działalności banków spółdzielczychUregulowania prawne15.11.2019uregulowania-prawnelublin
Etyka w bankowościUregulowania prawne13.12.2019uregulowania-prawnekrakow
Etyka w bankowościUregulowania prawne23.11.2019, uregulowania-prawnewarszawa zamowione-przez-bank
Etyka w bankowościUregulowania prawne07.12.2019, uregulowania-prawnelublin zamowione-przez-bank
Egzekucja z nieruchomościUregulowania prawne06.12.2019uregulowania-prawnebialystok rzeszow
Egzekucja z nieruchomościUregulowania prawne05.12.2019uregulowania-prawneolsztyn rzeszow
Etyka w bankowościUregulowania prawne18.11.2019uregulowania-prawneolsztyn rzeszow
Etyka w bankowościUregulowania prawne26.11.2019uregulowania-prawnebialystok rzeszow
Skuteczna windykacja wierzytelności banku ze szczególnym uwzględnieniem zmian wynikających z ustawy z dnia 4 lipca 2019r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019r. poz. 1469) – 2 dniUregulowania prawne07.11.2019uregulowania-prawnebialystok rzeszow
Upadłość konsumencka – uprawnienia i obowiązki Banku w toku postępowania upadłościowego oraz projektowanych zmian w ramach Ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zmianie ustawy Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustawUregulowania prawne27.11.2019uregulowania-prawnerzeszow
Zmiany w produktach depozytowych w BankuUregulowania prawne29.11.2019uregulowania-prawnekrakow
Mienie wspólne i wspólność praw jako podstawa zabezpieczenia lub zaspokojenia roszczeń Banku. Współwłasność, małżeństwo, spółkaUregulowania prawne26.11.2019uregulowania-prawnelublin
Procedura windykacji należności bankowych – warsztatyUregulowania prawne28.11.2019uregulowania-prawnelublin
Nowa ustawa- Zmiany w prawie o ochronie danych osobowychUregulowania prawne10.12.2019uregulowania-prawnelublin
Tajemnica bankowa a inne tajemnice prawnie chronione w bankach spółdzielczychUregulowania prawne24.11.2019uregulowania-prawnelublin
Weksel w praktyce bankowejUregulowania prawne19.11.2019uregulowania-prawnewarszawa
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Obowiązki instytucji obowiązanych i ich pracowników zgodnie z ustawą z dnia 1 marca 2018r.Uregulowania prawne12.11.2019uregulowania-prawnekrakow
Warsztaty z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Wyniki inspekcji i zmiana ustawy AML spowodowane IV Dyrektywą Ustawa z dnia 1 marca 2018r.Uregulowania prawne03.12.2019uregulowania-prawnewroclaw
Ochrona danych osobowych w świetle regulacji RODO w sferze funkcjonowania Banku SpółdzielczegoUregulowania prawne19.11.2019uregulowania-prawnelublin
Procedura przygotowania oraz przeprowadzenia Zebrania Przedstawicieli/ Walnego ZgromadzeniaUregulowania prawne20.11.2019uregulowania-prawnelublin