Studia podyplomowe – Zarządzanie ryzykiem w Banku

W Fundacja Rozwoju Bankowości Spółdzielczej we współpracy z Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu organizujuje Studia Podyplomowe z zakresu zarządzania ryzykiem w Banku.

Mamy za sobą już 2 edycje studiów – we Wrocławiu i w Warszawie.

Uczestnicy:

Studium Podyplomowe kierowane jest do członków Zarządu i pracowników Banku, pragnących  poszerzyć wiedzę z zakresu zarządzania ryzykami w Banku.

Cel:

Celem studiów jest wszechstronne pogłębienie wiedzy w zakresie identyfikacji ryzyk bankowych i zarządzanie nimi jako procesem obejmującym poznanie mechanizmu funkcjonowania ryzyka bankowego oraz wypracowanie metod i instrumentów ograniczania ryzyka, jego monitorowania i kontrolowania.

Wymagania:

Studia Podyplomowe „Zarządzania Ryzykiem w Banku” skierowane są do osób z wyższym wykształceniem (licencjackim, inżynierskim, magisterskim).

Aby uzyskać więcej informacji na temat kolejnych planowanych edycji skontaktuj się z nami. Informacji udziela Patrycja Basta, tel. 500 358 589.