Oferowane przez nas szkolenia e-learningowe realizowane są wspólnie z Wirtualną Internetową Akademią Biznesu, która od 18 lat realizuje przedsięwzięcia e-learningowe na Polskim Rynku i która będzie koordynowała organizacyjnie przebieg e-szkoleń oraz będzie do Państwa dyspozycji w zakresie udzielania niezbędnych informacji zapewniających bezproblemowy udział w przedsięwzięciu.

W chwili obecnej na platformie e-learningowej dostępne są następujące szkolenia:

1. Rachunki bankowe”

Zgodnie z informacjami przekazanymi w trakcie narad
regionalnych BPS szkolenie z „Rachunków Bankowych” zorganizowane zostanie w dwóch etapach tj. w formule blended-learningowej.

I etap   – szkolenie e-learningowe dla szerszej grupy kadry i personelu Banków

II etap – warsztaty stacjonarne (po szkoleniu e-learningowym) dla liderów tj. osób nadzorujących rachunki bankowe.

Po zakończeniu szkoleń e-learningowych, w zakładce „Harmonogram szkoleń” , zamieścimy informacje o szkoleniach z zakresu Rachunków Bankowych przeprowadzanych w formule stacjonarnej, które będą organizowane w każdym z Regionów.

 • Szkolenie opracowane jest merytorycznie przez zespół ekspertów w oparciu o  regulaminy obowiązujące w Banku Polskiej Spółdzielczości, Bankach Spółdzielczych a także o kluczowe akty prawne takie jak Prawo Bankowe i Ustawa o usługach płatniczych.
 • Głównym celem e-szkolenia jest przedstawienie uczestnikom w przejrzystej formie informacji dotyczącej rachunków bankowych, ich podziału, rodzaju i dokumentacji oraz czynności związanych z prowadzeniem rachunków bankowych takich jak udzielanie pełnomocnictwa czy zapis na wypadek śmierci.
 • W e-szkoleniu znajdują się również scenki przedstawiające praktyczne sytuacje z jakimi mogą w przyszłości spotkać się osoby obsługujące Klientów banku. Uczestnicy będą mogli także utrwalić swoją wiedzę rozwiązują zawarte w e-szkoleniu ćwiczenia, autotesty i elementy interakcyjne a na zakończenie rozwiązać test, potwierdzający zdobytą wiedzę i umiejętności w tym zakresie..
 • W celu zapoznania się z jakością proponowanego przez nas szkolenia e-learningowego zapraszamy Państwa do zapoznania się z wersją demonstracyjną, w której aktywne są wybrane ekrany przedstawiają zakres merytoryczny. Wersja DEMO dostępna pod linkiem:
  https://www.wiab.com.pl/informacje/rachunki-bankowe–demo

Pełna informacja o szkoleniu znajduje się tutaj: LINK

Nowe terminy na wrzesień i październik 2019 r.

Aby zapisać się na to szkolenie, proszę o wypełnienie karty zgłoszenia: LINK

Jednocześnie informujemy, iż po wypełnieniu karty zgłoszenia należy również przesłać podpisaną Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych na adres wiab@wiab.pl.

Wzór umowy powierzenia danych osobowych: LINK

2. „Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony danych osobowych – RODO”

 • Szkolenie zostało przygotowane przez zespół specjalistów z zakresu Ochrony Danych osobowych i RODO pod kierunkiem dr Piotra Sokołowskiego. Szkolenie to definiuje zasady przetwarzania, wykorzystywania i przechowywania danych osobowych.
 • Obowiązujące już od 25 maja 2018 roku przepisy wprowadziły szereg nowych obowiązków, rodzaje odpowiedzialności, ale także sankcje finansowe dodatkowo szkolenie obejmuje  zmiany jakie zostały wprowadzone od stycznia 2019 roku, dotyczące  zagadnień związanych z „Kontrolą przestrzegania przepisów RODO”.
 • W e-szkoleniu znajduje się również wiele praktycznych przykładów, ćwiczeń oraz autotestów, co dodatkowo wpływa na jego atrakcyjność i pozwala uczestnikowi sprawdzić swoją wiedzę. W każdym z 8 modułów przedstawione są najważniejsze informacje dotyczące przepisów które obowiązują wszystkie podmioty, które w ramach swojej działalności przetwarzają dane osobowe.
 • Dzięki proponowanej formule on-line szkolenia, będzie można elastycznie w dogodnym czasie i miejscu np.: w pracy czy w domu zapoznać się ze zmianami, które zaszły w kodeksie pracy bez konieczności wyjazdu na szkolenie stacjonarne, co wiąże się z dodatkowymi kosztami ponoszonymi przez Bank.

Pełna informacja o szkoleniu znajduje się tutaj: LINK

Nowe terminy na sierpień i wrzesień 2019 r.

Aby zapisać się na to szkolenie, proszę o wypełnienie karty zgłoszenia: LINK

Jednocześnie informujemy, iż po wypełnieniu karty zgłoszenia należy również przesłać podpisaną Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych na adres wiab@wiab.pl.

Wzór umowy powierzenia danych osobowych: LINK

3. „Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu przez instytucje obowiązane sektora bankowości spółdzielczej zgodnie z ustawą z dnia 1 marca 2018 r.”

 • Szkolenie e-learningowe zostało opracowane merytorycznie na podstawie nowej Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Banki Spółdzielcze również zostały zobowiązane do szkolenia swoich Pracowników w tym zakresie i zapoznania z obowiązkami wynikającymi z przepisów Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu .
 • E-szkolenie składa się z 11 modułów i obejmuje wszystkie istotne zagadnienia przedstawione w ciekawej multimedialnej formie pozwalającej na ugruntowanie wiedzy w zakresie zjawiska jakim jest pranie pieniędzy oraz finansowanie terroryzmu.
 • E-szkolenie zawiera wiele elementów interakcyjnych takich jak; symulacje, porównania czy ćwiczenia do rozwiązania, dodatkowo wzbogacone jest o autotesty sprawdzające oraz przykłady obrazujące jaka odpowiedzialność ciąży na kadrze i pracownikach Banku, a także skutki zaniedbań ze strony Banku wynikające z nieprzestrzegania procedur związanych z przeciwdziałaniem prania pieniędzy czy finansowania terroryzmu.
 • W celu zapoznania się z jakością proponowanego przez nas szkolenia e-learningowego zapraszamy Państwa do zapoznania się z wersją demonstracyjną, w której aktywne są wybrane ekrany obrazujące szeroki zakres merytoryczny. Wersja DEMO dostępna pod linkiem: https://www.wiab.com.pl/informacje/przeciwdzialanie-praniu-pieniedzy-i-finansowaniu-terroryzmu-demo

Pełna informacja o szkoleniu znajduje się tutaj: LINK

Nowe terminy na sierpień i wrzesień 2019 r.

Aby zapisać się na to szkolenie, proszę wypełnić kartę zgłoszenia: LINK

Jednocześnie informujemy, iż po wypełnieniu karty zgłoszenia należy również przesłać podpisaną Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych na adres wiab@wiab.pl.

Wzór umowy powierzenia danych osobowych: LINK

4. „Nabycie wiedzy i uprawnień dotyczących udzielania „Kredytów Hipotecznych”

 • Szkolenie e-learningowe zostało przygotowane w oparciu o Ustawę z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami, w szczególności o zagadnienia określone w art. 53 ust. 3 Ustawy oraz z uwzględnieniem m.in. Prawa Bankowego, Kodeksu cywilnego i rekomendacji KNF.
 • E-szkolenie składa się z 7 modułów i obejmuje wszystkie istotne zagadnienia przedstawione w ciekawej multimedialnej formie pozwalającej na ugruntowanie wiedzy w zakresie kredytów hipotecznych.
 • E-szkolenie zawiera wiele elementów interakcyjnych takich jak; symulacje, porównania czy ćwiczenia do rozwiązania, dodatkowo wzbogacone jest o autotesty sprawdzające oraz praktyczne przykłady.
 • W celu zapoznania się z jakością proponowanego przez nas szkolenia e-learningowego zapraszamy Państwa do zapoznania się z wersją demonstracyjną, w której aktywne są wybrane ekrany obrazujące szeroki zakres merytoryczny. Wersja DEMO dostępna pod linkiem:

https://www.wiab.com.pl/informacje/kredyty-hipoteczne-demo

Pełna informacja o szkoleniu znajduje się tutaj: LINK

Nowe terminy na wrzesień i październik 2019 r.

Aby zapisać się na to szkolenie, proszę wypełnić kartę zgłoszenia: LINK

Jednocześnie informujemy, iż po wypełnieniu karty zgłoszenia należy również przesłać podpisaną Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych na adres wiab@wiab.pl.

Wzór umowy powierzenia danych osobowych: LINK

5. „Polityka antymobbingowa Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.”

Temat tego szkolenia wynika z wewnętrznej Polityki antymobbingowej, statusu Banku oraz Regulaminu Organizacyjnego BPS S.A.  i opracowane zostało na podstawie Załącznika do  Uchwały Zarządu z dnia 15 stycznia 2015 roku.

Celem e-szkolenia jest przedstawienie w sposób ciekawy i przejrzysty problematyki dotyczącej przeciwdziałania zjawisku mobbingu oraz  metod zapobiegania jego występowaniu i poznaniu konsekwencji jego wystąpienia.

W celu wzmocnienia praktycznego stosowania naszej wewnętrznej polityki zapraszamy do udziału w e-szkoleniu wszystkich pracowników i Kadrę Kierowniczą Banków Spółdzielczych.

Dodatkowo każdy pracownik, który ukończy e-szkolenie otrzyma Zaświadczenie wystawione przez Fundację Rozwoju Bankowości Spółdzielczej.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą e-szkolenia oraz wersją demonstracyjną dostępną pod linkiem:

 http://www.wiab.com.pl/informacje/polityka-antymobbingowa-bank-bps

Pełna informacja o szkoleniu znajduje się tutaj: LINK

Aby zapisać się na to szkolenie, proszę wypełnić kartę zgłoszenia: LINK

Jednocześnie informujemy, iż po wypełnieniu karty zgłoszenia należy również przesłać podpisaną Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych na adres wiab@wiab.pl.

Wzór umowy powierzenia danych osobowych: LINK

6. „Tajemnica Bankowa i Ochrona Danych Osobowych w Praktyce Bankowej”

 • E-szkolenie zostało merytorycznie opracowane przez zespół specjalistów z dziedziny prawa bankowego .
 • Szkolenie składa się z dwóch modułów i obejmuje wszystkie istotne zagadnienia przedstawione w ciekawej multimedialnej formie pozwalającej na ugruntowanie wiedzy w zakresie tajemnicy bankowej oraz ochrony danych osobowych.
 • E-szkolenie zawiera wiele symulacji, porównań i ćwiczeń, dodatkowo wzbogacone jest o autotesty sprawdzające i scenki obrazujące konkretne przykłady z jakimi mogą spotkać się pracownicy Banku w codziennej obsłudze Klienta.
 • W celu zapoznania się z jakością proponowanego przez nas szkolenia e-learningowego zapraszamy Państwa do zapoznania  się z wersją demonstracyjną e-szkolenia pod linkiem: 
  http://www.wiab.com.pl/informacje/tajemnica-bankowa   
 • Dzięki proponowanej formule on-line szkolenia, będzie można elastycznie w dogodnym czasie i miejscu np.: w pracy czy w domu zapoznać się ze szkoleniem bez konieczności wyjazdu na szkolenie stacjonarne, co wiąże się z dodatkowymi kosztami ponoszonymi przez Bank.

Pełna informacja o szkoleniu znajduje się tutaj: LINK

Aby zapisać się na to szkolenie, proszę wypełnić kartę zgłoszenia:  LINK

Jednocześnie informujemy, iż po wypełnieniu karty zgłoszenia należy również przesłać podpisaną Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych na adres wiab@wiab.pl.

Wzór umowy powierzenia danych osobowych: LINK

7. „Praktyczne Aspekty Prawa Pracy” 

 • Szkolenie zostało przygotowane przez zespół specjalistów pod kierunkiem Radcy Prawnego – Mecenasa Piotra Piątkowskiego – wybitnego znawcę i praktyka z Prawa Pracy. Szkolenie to obejmuje wszystkie zmiany w Kodeksie Pracy obowiązujące od 2 stycznia i 22 lutego 2016 roku.
 • Szkolenie składa się z siedmiu modułów i zawiera wszystkie istotne zagadnienia z uwzględnieniem zmian, które wejdą w życie w 2016 roku, w tym dotyczące uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz zawierania i rozwiązywania umów o pracę na czas określony, co w dużym stopniu ułatwi prawidłową interpretację i stosowanie w praktyce przepisów Prawa Pracy.
 • W e-szkoleniu znajduje się również wiele praktycznych przykładów, kazusów, ćwiczeń oraz autotestów, co dodatkowo wpływa na jego atrakcyjność i pozwala uczestnikowi sprawdzić swoją wiedzę.
 • Dzięki proponowanej formule on-line szkolenia, będzie można elastycznie w dogodnym czasie i miejscu np.: w pracy czy w domu zapoznać się ze zmianami, które zaszły w kodeksie pracy bez konieczności wyjazdu na szkolenie stacjonarne, co wiąże się z dodatkowymi kosztami ponoszonymi przez Bank.
 • W celu zapoznania się z jakością proponowanego przez nas szkolenia e-learningowego zapraszamy Państwa do zapoznania się z wersją demonstracyjną e-szkolenia pod linkiem:
  http://www.wiab.com.pl/informacje/prawo-pracy 
  Aktywny w demo jest tylko jeden moduł dotyczący „Urlopów Pracowniczych”.
 • Zakres całego szkolenia znajduje się w spisie treści i po rozwinięciu każdego z modułów, które Prawo Pracy obejmuje i do którego w całości dostęp otrzymają Państwo po wypełnieniu i wysłaniu karty zgłoszenia.

Pełna informacja o szkoleniu znajduje się tutaj: LINK

Aby zapisać się na to szkolenie, proszę wypełnić kartę zgłoszenia: LINK

Jednocześnie informujemy, iż po wypełnieniu karty zgłoszenia należy również przesłać podpisaną Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych na adres wiab@wiab.pl.

Wzór umowy powierzenia danych osobowych: LINK

Masz pytanie? Skorzystaj z formularza