Filia w Lublinie

Dostępne szkolenia

Temat SzkoleniaData rozpoczęciaData zakończeniaKategoriaMiejscecategories_hfilter
Mienie wspólne i wspólność praw jako podstawa zabezpieczenia lub zaspokojenia roszczeń Banku. Współwłasność, małżeństwo, spółka03.09.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Procedura windykacji należności bankowych – warsztaty05.09.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Tajemnica bankowa a inne tajemnice prawnie chronione w bankach spółdzielczych11.09.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Procedura przygotowania oraz przeprowadzenia Zebrania Przedstawicieli/ Walnego Zgromadzenia15.09.2020Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Realizacja transakcji dewizowych w świetle regulacji prawnych. Rozporządzenie 2019/518 dotyczące płatności transgranicznych i przejrzystości opłat za przeliczenie waluty na terytorium Unii. Jednolity obszar płatności w euro (SEPA) jako standard rozliczeń europejskich27.09.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Ochrona danych osobowych w świetle regulacji RODO w sferze funkcjonowania Banku Spółdzielczego09.10.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Nowa ustawa- Zmiany w prawie o ochronie danych osobowych10.10.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Warsztaty z zagadnień prawnych dla pracowników sekretariatów w bankach spółdzielczych11.10.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Realizacja transakcji płatniczych przez banki – relacje prawne płatnika i odbiorcy usług płatniczych wobec banku prowadzącego rachunek bankowy14.10.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Prawna problematyka kart płatniczych ze szczególnym uwzględnieniem aspektów bezpieczeństwa świadczenia usług płatniczych.15.10.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Kredyt konsumencki – zasady i praktyka kontraktowania przez bank z zachowaniem szczególnej ochrony praw konsumenta.16.10.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Wycena i monitoring zabezpieczeń na nieruchomościach – warsztaty komputerowe – 2 dni22.10.201923.10.2019Analiza ryzyk bankowychanaliza-ryzyk-bankowych
Upadłość konsumencka29.10.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Etyka w bankowości07.12.2019Uregulowania prawne, uregulowania-prawne
Outsourcing w działalności banków spółdzielczych15.11.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne

Masz pytanie?

Informacji na temat szkoleń udziela:

Piotr Uliński

tel.: 797 308 502

e-mail: piotr.ulinski@frbs.org.pl

Harmonogram szkoleń
Oddział w Krakowie
Oddział w Warszawie
Oddział we Wrocławiu
Oddział w Rzeszowie
Filia w Lublinie