Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniach zdalnych, które będziemy realizować w formule kilkugodzinnych spotkań on-line. Warunek uczestnictwa to jedynie dostęp do internetu za pomocą dowolnego urządzenia (laptop, komputer, smartfon czy tablet) oraz urządzanie audio – głośniki lub słuchawki.

Ścieżka zapisu i uczestnictwa w szkoleniu on-line:

 1. Zapis na szkolenie on-line dokonujemy na stronie www.frbs.org.pl za pośrednictwem formularza umieszczonego przy danym szkoleniu lub przy pomocy formularza przesłanego na  adres: szkoleniazdalne@frbs.org.pl
 2. Uczestnik szkolenia otrzymuje na podany przez siebie adres e-mail zaproszenie do udziału w szkoleniu zdalnym wraz z  linkiem do strony wydarzenia i hasła dostępu
 3. W dniu realizacji szkolenia,  o godzinie wskazanej w zaproszeniu, uczestnik loguje się na stronę szkolenia za pomocą przesłanego w zaproszeniu linku i tym samym przystępuje do udziału w wydarzeniu.

Zachęcamy do udziału w szkoleniach zdalnych a także do przesyłania do nas propozycji tematycznych.

Dostępne szkolenia

Temat SzkoleniaData rozpoczęciaGodzina rozpoczęciaKategoriacategory_hfilter
PODATKI W BANKACH SPÓŁDZIELCZYCH – „TARCZA ANTYKRYZYSOWA 1.0 I 2.0 ORAZ INNE AKTUALNE ZAGADNIENIA12.05.202009:30rachunkowosc
Kurs kasjera złotowo-walutowego26.05.202009:30obsluga-kasowo-skarbcowa
Zapewnienie zgodności z przepisami i kontrola wewnętrzna – zadania IOD, kontroli wewnętrznej oraz compliance w zakresie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych14.05.202009:00zarzadzanie
Wpływ ustawy covid-19 na działalność banków15.05.202009:30zarzadzanie
Euro-fatca – procedury należytej staranności banku i nowe zasady raportowania w czerwcu 2020 roku18.05.202009:30uregulowania-prawne
Kredytowe finansowanie i monitoring projektów deweloperskich – RACHUNKI POWIERNICZE (otwarte i zamknięte)19.05.202009:30kredyty
Zmiany przepisów w zakresie egzekucji z rachunku bankowego. Wszystko co pracownik banku powinien wiedzieć o sądowej i administracyjnej egzekucji z rachunku bankowego.25.05.202009:30uregulowania-prawne
Wszystko co trzeba wiedzieć o zabezpieczeniu hipotecznym. Szkolenie online z wykorzystaniem wzorów dokumentów. Badanie treści księgi wieczystej.26.05.202009:30uregulowania-prawne
Kontrola wewnętrzna i metody pomiaru ryzyka braku zgodności27.05.202009:00analiza-ryzyk-bankowych
Egzekucja z rachunku bankowego – przygotowanie do wdrożenia kolejnych zmian w 2020 roku i uwzględnienia ustawy STIR i mechanizmu podzielonej płatności28.05.202009:30uregulowania-prawne
SZKOLENIE ZAMKNIĘTE (zamówione przez Bank): Instrumenty wsparcia dla przedsiębiorców w celu ograniczenia lub zapobieżenia negatywnym skutków COVID-19 – możliwości uzyskania subwencji finansowych, dofinansowań i zwolnień15.05.202012:00uregulowania-prawne
PODATKI W BANKACH SPÓŁDZIELCZYCH – „TARCZA ANTYKRYZYSOWA 1.0 I 2.0 ORAZ INNE AKTUALNE ZAGADNIENIA22.05.202009:30rachunkowosc
BRAK MIEJSC!!! – Przygotowanie dokumentacji na Zebranie Przedstawicieli / Walne Zgromadzenie Banku Spółdzielczego25.05.202009:30uregulowania-prawne
Sektor przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem sektora bankowego, w świetle rozwiązań antykryzysowych29.05.202009:30uregulowania-prawne
Polityka informacyjna banku spółdzielczego z uwzględnieniem zmian przepisów zewnętrznych21.05.202012:30uregulowania-prawne
Euro-fatca – procedury należytej staranności banku i nowe zasady raportowania w czerwcu 2020 roku20.05.202009:30uregulowania-prawne
Skuteczna windykacja wierzytelności banku ze szczególnym uwzględnieniem zmian wynikających z tarczy SARS-CoV-2 (COVID-19)01.06.202009:30uregulowania-prawne
Zadania, funkcjonowanie i obsługa organów Banku Spółdzielczego w okresie stanu epidemii – najczęstsze problemy02.06.202009:30uregulowania-prawne
Ocena zdolności kredytowej klientów instytucjonalnych prowadzących pełną lub uproszczoną księgowość03.06.202009:30kredyty
Kredytowe finansowanie i monitoring projektów deweloperskich – RACHUNKI POWIERNICZE (otwarte i zamknięte)03.06.202013:00kredyty
Akademia Zarządzania Ryzykiem Bankowym – Część I03.06.202009:30zarzadzanie
Przegląd procedur bezpieczeństwa systemów IT zgodnie z wytycznymi EBA04.06.202009:30zarzadzanie
Zarządzanie ryzykiem inwestycji zgodnie z Rekomendacją B KNF05.06.202009:30zarzadzanie
BRAK MIEJSC!!! Wskaźnik płynności krótkoterminowej LCR oraz ogólne zasady obliczania wskaźnika stabilnego finansowania netto NSFR w świetle rozporządzeń (UE) 2018/1620 i 2019/876 oraz omówienie formularzy LCR w odniesieniu do instrukcji wynikającej z rozporządzenia wykonawczego (UE) 2020/429 z dnia 14 lutego 2020 r.05.06.202009:30rachunkowosc
BRAK MIEJSC!!! Omówienie instrukcji sprawozdawczej COREP wynikającej z rozporządzenia wykonawczego (UE) 2020/429 z dnia 14 lutego 2020 r.06.06.202009:30rachunkowosc
BRAK MIEJSC!!! Euro-fatca – procedury należytej staranności banku i nowe zasady raportowania w czerwcu 2020 roku08.06.202009:30uregulowania-prawne
Prawne zasady ustanawiania hipotek, ograniczanie ryzyk prawnych związanych z instytucją wolnego miejsca hipotecznego, zasady wielokrotnego wykorzystania jednej hipoteki, skutki prolongat kredytów na gruncie regulacji wynikających z tarczy SARS-CoV-2 (COVID-19) dla zabezpieczenia hipotecznego09.06.202009:30uregulowania-prawne
Sektor przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem sektora bankowego, w świetle regulacji antykryzysowych10.06.202009:30uregulowania-prawne
Polityka tworzenia rezerw celowych z tytułu dużych ekspozycji16.06.202009:00zarzadzanie
Ocena ryzyka kredytowego jednostek samorządu terytorialnego w okresie epidemii17.06.202009:30kredyty
Euro-fatca – procedury należytej staranności banku i nowe zasady raportowania w czerwcu 2020 roku22.06.202009:30uregulowania-prawne
Akademia Zarządzania Ryzykiem Bankowym – Część II19.06.202009:30zarzadzanie
Realizacja zajęć egzekucyjnych na rachunkach bankowych w świetle aktualnych zmian prawnych w tym regulacji wynikających z tarczy SARS-CoV-2 (COVID-19)22.06.202009:30uregulowania-prawne
Testy warunków skrajnych zmian wartości ekonomicznej EVE – wytyczne EBA w zakresie ryzyka stopy procentowej (praktyczne aspekty)18.06.202009:30analiza-ryzyk-bankowych
Ryzyko rezydulane w banku spółdzielczym23.06.202009:30kredyty
Polityka tworzenia rezerw celowych z tytułu dużych ekspozycji24.06.202009:00zarzadzanie
Realizacja przekazów w obrocie dewizowym według aktualnych przepisów prawa25.06.202009:30produkty-bankowe
Klasyfikacja ekspozycji kredytowych i tworzenia rezerw celowych wg przepisów RMF z uwzględnieniem obowiązków i zasad działania wprowadzonych przez SOZ BPS27.05.202012:00kredyty
Lista płac 2020 a koronawirus, PIT 0, PPK, zasiłki ZUS, wynagrodzenie postojowe, potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków01.06.202009:30uregulowania-prawne
Klasyfikacja ekspozycji kredytowych i tworzenia rezerw celowych wg przepisów RMF z uwzględnieniem obowiązków i zasad działania wprowadzonych przez SOZ BPS15.06.202009:30kredyty
Efektywny monitoring ekspozycji kredytowych – Sygnały ostrzegawcze. Czynności, zakres podmiotowo-przedmiotowy, produktowy – praktyczne wskazówki, wpływ na poziom rezerw celowych tworzonych przez Bank19.06.202009:30kredyty
Dobre praktyki dla początkujących analityków kredytowych / doradców klienta19.06.202013:00kredyty
Finansowanie hipoteczne w praktyce banków z uwzględnieniem prawa o księgach wieczystych i hipotece29.06.202009:30uregulowania-prawne
Kurs kasjera złotowo-walutowego17.06.202009:30obsluga-kasowo-skarbcowa
Egzekucja z rachunku bankowego – przygotowanie do wdrożenia kolejnych zmian w 2020 roku i uwzględnienia ustawy STIR i mechanizmu podzielonej płatności30.06.202009:30uregulowania-prawne
Zasady zarządzania archiwum w banku spółdzielczym02.06.202009:00zarzadzanie

Warunki uczestnictwa w szkoleniach zdalnych

Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

  1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
  2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
   • 512 KB/sek dla dźwięku,
   • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
  3. Wymagania sprzętowe:
   • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
   • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
  4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane.
   Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
  5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com lub  adres mailowy:
   Webinary FRBS no-reply@clickmeeting.com z którego wysyłane są zaproszenia na webinary.
  6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
  7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład:


Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu zdalnym

Zgłoszenie na szkolenie zdalne

Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia.

Realizacja szkolenia zdalnego

Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

Odwołanie szkolenia zdalnego

W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

Rezygnacja ze szkolenia zdalnego

Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej na adres e-mail szkoleniazdalne@frbs.org.pl na 2 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia on-line. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia Fundację Rozwoju Bankowości Spółdzielczej do wystawienia faktury wysokości 50% odpłatności za szkolenie. Brak oficjalnej rezygnacji przesłanej w formie pisemnej uprawnia Fundację do wystawienia faktury w wysokości pełnej, 100% odpłatności za szkolenie.

Zasady odpłatności

Płatność za szkolenie zdalne następuje na podstawie faktury VAT wystawionej przez FRBS po zakończeniu szkolenia. Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej i przesyłane na adres e-mail wskazany przez bank jako właściwy adres przesyłania faktur elektronicznych.

Masz pytanie?

Informacji na temat szkoleń
zdalnych udzieli:

Anna Nowocińska – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657

e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

 

 

Znajdź szkolenia stacjonarne

Harmonogram szkoleń
Oddział w Krakowie
Oddział w Warszawie
Oddział we Wrocławiu
Oddział w Rzeszowie
Filia w Lublinie