Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniach zdalnych, które będziemy realizować w formule kilkugodzinnych spotkań on-line. Warunek uczestnictwa to jedynie dostęp do internetu za pomocą dowolnego urządzenia (laptop, komputer, smartfon czy tablet) oraz urządzanie audio – głośniki lub słuchawki.

Ścieżka zapisu i uczestnictwa w szkoleniu on-line:

 1. Zapis na szkolenie on-line dokonujemy na stronie www.frbs.org.pl za pośrednictwem formularza umieszczonego przy danym szkoleniu lub przy pomocy formularza przesłanego na  adres: szkoleniazdalne@frbs.org.pl
 2. Uczestnik szkolenia otrzymuje na podany przez siebie adres e-mail zaproszenie do udziału w szkoleniu zdalnym wraz z  linkiem do strony wydarzenia i hasła dostępu
 3. W dniu realizacji szkolenia,  o godzinie wskazanej w zaproszeniu, uczestnik loguje się na stronę szkolenia za pomocą przesłanego w zaproszeniu linku i tym samym przystępuje do udziału w wydarzeniu.

Zachęcamy do udziału w szkoleniach zdalnych a także do przesyłania do nas propozycji tematycznych.

Dostępne szkolenia

Temat SzkoleniaData rozpoczęciaGodzina rozpoczęciaKategoriacategory_hfilter
Testy warunków skrajnych zmian wartości ekonomicznej EVE – wytyczne EBA w zakresie ryzyka stopy procentowej (praktyczne aspekty)24.09.202009:30analiza-ryzyk-bankowych
Realizacja przekazów w obrocie dewizowym według aktualnych przepisów prawa23.09.202009:30produkty-bankowe
Ocena zdolności kredytowej klientów instytucjonalnych prowadzących pełną lub uproszczoną księgowość – Szkolenie na zamówienie BS25.09.202009:30kredyty
Prawne zasady ustanawiania hipotek, ograniczanie ryzyk prawnych związanych z instytucją wolnego miejsca hipotecznego, zasady wielokrotnego wykorzystania jednej hipoteki, skutki prolongat kredytów na gruncie regulacji wynikających z tarczy SARS-CoV-2 (COVID-19) dla zabezpieczenia hipotecznego06.10.202009:30uregulowania-prawne
Upadłość konsumencka – uprawnienia i obowiązki Banku w toku postępowania upadłościowego oraz zmian w ramach Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019r. o zmianie ustawy Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw.09.10.202009:30uregulowania-prawne
Kredyty Hipoteczne – szkolenie okresowe dla personelu kredytodawcy30.09.202009:30kredyty
Kurs kasjera złotowo-walutowego08.10.202009:30obsluga-kasowo-skarbcowa
Sprzedaż (przelew) wierzytelności – kwestie prawne i podatkowe19.10.202009:30uregulowania-prawne
Obowiązki banku jako administratora danych osobowych po reformie. Stan prawny według RODO i ustaw po nowelizacji: o ochronie danych, prawa bankowego i kodeksu pracy22.09.202009:00uregulowania-prawne
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Obowiązki instytucji obowiązanych i ich pracowników zgodnie z ustawą z dnia 1 marca 2018 r.23.09.202009:00uregulowania-prawne
Raportowanie schematów podatkowych (MDR) z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1 lipca 2020 r.25.09.202009:30uregulowania-prawne
Wybrane testy warunków skrajnych jako instrument w zarządzaniu ryzykiem kredytowym: efekt drugiej rundy, portfela dużych ekspozycji kredytowych, Rekomendacja S i T oraz testy odwrócone – 2 dni28.09.202009:30analiza-ryzyk-bankowych
Realizacja zajęć egzekucyjnych na rachunkach bankowych w świetle aktualnych zmian prawnych w tym regulacji wynikających z tarczy SARS-CoV-2 (COVID-19)29.09.202009:30uregulowania-prawne
Telefoniczne pozyskiwanie klientów22.09.202009:00sprzedaz-i-obsluga-klienta
Testowanie stosowania mechanizmów kontroli wewnętrznej w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych23.09.202009:00zarzadzanie
Przetwarzanie danych w chmurze w banku spółdzielczym30.09.202009:00zarzadzanie
Zmiany w umowach rachunków bankowych: rachunki uśpione, rachunek posiadacza podczas restrukturyzacji i upadłości konsumenckiej25.09.202009:30uregulowania-prawne
Zasady udzielania kredytów z gwarancjami Banku Gospodarstwa Krajowego (KFG Oraz Cosme) – podejście sprzedażowe16.10.202009:30kredyty
Analiza kryterium sytuacji ekonomiczno-finansowej kredytobiorców (rachunek wyników, bilans, przepływy finansowe, analiza wskaźnikowa, analiza jakościowa) – dla początkujących analityków kredytowych (zakres merytoryczny analizy oraz wnioskowanie z danych – krok po kroku)28.09.202009:30kredyty
NOWY JPK od 1.10.2020. Aktualne zagadnienia podatkowe w BS zakończone sesją pytań i odpowiedzi24.09.202009:30uregulowania-prawne
Postępowanie Restrukturyzacyjne01.10.202009:30uregulowania-prawne
Warsztaty – Jak wyeliminować klauzule abuzywne z umów z przedsiębiorcami. Przygotowanie do wdrożenia regulacji wchodzącej w życie od dnia 1.01.21r.02.10.202009:30uregulowania-prawne
Gospodarka własna BS – kompendium wiedzy02.10.202009:30rachunkowosc
Egzekucja z wierzytelności z rachunku bankowego z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie od dnia 30.10.2020 r.05.10.202009:30uregulowania-prawne
Zadania, funkcjonowanie i obsługa organów Banku Spółdzielczego05.10.202009:30uregulowania-prawne
Klauzule informacyjne i klauzule zgód w sprawie przetwarzania danych osobowych06.10.202009:30zarzadzanie
Praktyczna restrukturyzacja finansowa kredytobiorcy o pełnej sprawozdawczości – warsztaty komputerowe – II części (2 dni)06.10.202009:30kredyty
Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo Informacji w Banku07.10.202009:00zarzadzanie
Czas pracy dla pracowników działów kadr12.10.202010:00kadry
Szkolenie ocena skutków przetwarzania danych (DPIA) oraz analiza ryzyka – II części (2 dni)12.10.202009:30uregulowania-prawne
RODO w kadrach i płacach w praktyce. Podejście z uwzględnieniem praktyki UODO13.10.202010:00uregulowania-prawne
SZKOLENIE IOD – III części, Część I: Szkolenie Inspektora ochrony danych – zapewnienie zgodności z przepisami RODO i kontrola wewnętrzna, zadania IOD, kontroli wewnętrznej oraz compliance w zakresie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych14.10.202009:30zarzadzanie
SZKOLENIE IOD – III części, Część II: Szkolenie Inspektora ochrony danych – zapewnienie zgodności z przepisami RODO i kontrola wewnętrzna, zadania IOD, kontroli wewnętrznej oraz compliance w zakresie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych21.10.202009:30zarzadzanie
SZKOLENIE IOD – III części, Część II: Szkolenie Inspektora ochrony danych – zapewnienie zgodności z przepisami RODO i kontrola wewnętrzna, zadania IOD, kontroli wewnętrznej oraz compliance w zakresie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych28.10.202009:30zarzadzanie
Praktyczna restrukturyzacja finansowa kredytobiorców o niepełnej księgowości – warsztaty komputerowe – II części (2 dni)20.10.202009:30kredyty
Kredyt hipoteczny – szkolenie okresowe15.10.202009:30uregulowania-prawne
Analiza finansowa gospodarstwa rolnego22.10.202009:30kredyty
Kadry od podstaw – część 1 i 2 – (2 dni)26.10.202009:30kadry
Dopuszczalność ujemnego oprocentowania produktów bankowych – kredytu i depozytu. Skuteczne zabezpieczanie wierzytelności przez bank w kontekście uprawnień klientów wynikających z ustaw szczególnych i rosnącej liczby upadłości. Uchwała nr 21/2020 zarządu NBP z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski do dyskonta oraz zasad i trybu ich dyskonta – nowa forma finansowania przedsiębiorców26.10.202009:30uregulowania-prawne
Prawa i obowiązki wierzyciela w postępowaniu upadłościowym28.10.202009:30uregulowania-prawne
Analiza finansowa klienta instytucjonalnego29.10.202009:30kredyty
Zarządzanie procesowe w banku spółdzielczym02.10.202011:00zarzadzanie
Informacje wymagane przez KNF przy zmianie statutu banku spółdzielczego13.10.202011:00uregulowania-prawne
Przegląd procedur pod kątem pracy zdalnej pracowników oraz organów nadzorczych banku20.10.202012:00zarzadzanie
Kwartalna ocena ryzyka braku zgodności za III kwartał07.10.202013:00uregulowania-prawne
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Obowiązki instytucji obowiązanych i ich pracowników zgodnie z ustawą z dnia 1 marca 2018 r.22.10.202009:00uregulowania-prawne

Warunki uczestnictwa w szkoleniach zdalnych

Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

  1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
  2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
   • 512 KB/sek dla dźwięku,
   • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
  3. Wymagania sprzętowe:
   • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
   • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
  4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane.
   Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
  5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com  z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
  6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
  7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład:


Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu zdalnym

Zgłoszenie na szkolenie zdalne

Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia.

Realizacja szkolenia zdalnego

Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

Odwołanie szkolenia zdalnego

W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

Rezygnacja ze szkolenia zdalnego

Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej na adres e-mail szkoleniazdalne@frbs.org.pl na 2 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia on-line. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia Fundację Rozwoju Bankowości Spółdzielczej do wystawienia faktury wysokości 50% odpłatności za szkolenie. Brak oficjalnej rezygnacji przesłanej w formie pisemnej uprawnia Fundację do wystawienia faktury w wysokości pełnej, 100% odpłatności za szkolenie.

Zasady odpłatności

Płatność za szkolenie zdalne następuje na podstawie faktury VAT wystawionej przez FRBS po zakończeniu szkolenia. Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej i przesyłane na adres e-mail wskazany przez bank jako właściwy adres przesyłania faktur elektronicznych.

Masz pytanie?

Informacji na temat szkoleń
zdalnych udzieli:

Beata Płatek – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657

e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

 

 

Znajdź szkolenia stacjonarne

Harmonogram szkoleń
Oddział w Krakowie
Oddział w Warszawie
Oddział we Wrocławiu
Oddział w Rzeszowie
Filia w Lublinie