Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniach zdalnych, które będziemy realizować w formule kilkugodzinnych spotkań on-line. Warunek uczestnictwa to jedynie dostęp do internetu za pomocą dowolnego urządzenia (laptop, komputer, smartfon czy tablet) oraz urządzanie audio – głośniki lub słuchawki.

Ścieżka zapisu i uczestnictwa w szkoleniu on-line:

 1. Zapis na szkolenie on-line dokonujemy na stronie www.frbs.org.pl za pośrednictwem formularza umieszczonego przy danym szkoleniu lub przy pomocy formularza przesłanego na  adres: szkoleniazdalne@frbs.org.pl
 2. Uczestnik szkolenia otrzymuje na podany przez siebie adres e-mail zaproszenie do udziału w szkoleniu zdalnym wraz z  linkiem do strony wydarzenia i hasła dostępu
 3. W dniu realizacji szkolenia,  o godzinie wskazanej w zaproszeniu, uczestnik loguje się na stronę szkolenia za pomocą przesłanego w zaproszeniu linku i tym samym przystępuje do udziału w wydarzeniu.

Zachęcamy do udziału w szkoleniach zdalnych a także do przesyłania do nas propozycji tematycznych.

Dostępne szkolenia

Temat SzkoleniaData rozpoczęciaGodzina rozpoczęciaKategoriacategory_hfilter
Dobre praktyki dla początkujących analityków kredytowych / doradców klienta06.06.202209:30kredyty
Badanie powiązań kredytobiorców28.06.202209:30kredyty
Kredyt hipoteczny – szkolenie okresowe (z opcją egzaminu)26.05.202209:00kredyty
Odpowiedzialność banku za transakcje płatnicze nieautoryzowane, niewykonane lub nienależycie wykonane, z uwzględnieniem praktyki sądowej i nadzorczej21.06.202209:00uregulowania-prawne
Kurs kasjera złotowo-walutowego13.06.202209:00obsluga-kasowo-skarbcowa
Transakcje oszukańcze przy wykorzystaniu kart płatniczych i infrastruktury związanej z ich obsługą06.09.202209:30uregulowania-prawne
Praktyczna restrukturyzacja finansowa gospodarstwa rolnego02.06.202209:30kredyty
Ocena ryzyka kredytowego i monitoring jednostek samorządu terytorialnego – warsztaty kredytowe08.06.202209:30kredyty
Omówienie rozporządzenia UE 2021/763 dotyczącego standardów technicznych w odniesieniu do sprawozdawczości nadzorczej w obszarze MREL – minimalnego wymogu w zakresie funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowanych11.06.202209:00rachunkowosc
Tajemnica bankowa – zasady ujawniania informacji stanowiących tajemnicę bankową uprawnionym organom i instytucjom – wskazania praktyczne24.05.202209:30uregulowania-prawne
Ocena ryzyka przedsięwzięć inwestycyjnych przedsiębiorców – warsztaty komputerowe07.06.202209:30kredyty
Prawna problematyka kart płatniczych ze szczególnym uwzględnieniem aspektów bezpieczeństwa świadczenia przez bank usług płatniczych28.06.202209:30uregulowania-prawne
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu – nowelizacje przepisów, ustawa z 30 marca 2021r. implementująca V Dyrektywę UE23.05.202209:00uregulowania-prawne
Tajemnica bankowa – szczególna ochrona działalności bankowej i praw klienta banku14.06.202209:30uregulowania-prawne
Analiza kredytowa klientów na pełnej sprawozdawczości24.05.202209:00kredyty
Aspekty prawne pracy Członka Rady Nadzorczej BS26.05.202212:30uregulowania-prawne
Kredyt gratisowy – sankcja darmowego kredytu konsumenckiego – mitygacja ryzyka prawnego banku07.06.202209:30kredyty
Wynagrodzenia z uwzględnieniem Polskiego Ładu – szkolenie dwudniowe30.05.202209:00kadry
Monitoring ekspozycji podmiotów instytucjonalnych – część I. Czynności wykonywane w ramach monitoringu08.06.202209:30kredyty
Skuteczna windykacja wierzytelności banku ze szczególnym uwzględnieniem zmian wynikających z nowelizacji k.p.c. dotyczących ograniczeń egzekucji wobec rolników23.05.202209:30uregulowania-prawne
Ryzyko kredytowe – szkolenie dla Członków Rad Nadzorczych24.05.202209:30kredyty
Ochrona danych osobowych oraz prowadzenie dokumentacji pracowniczej w banku spółdzielczym10.06.202209:30uregulowania-prawne
PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU – w świetle przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r – nowe obowiązki Banku po 31.10.2021 r.27.05.202209:00uregulowania-prawne
Zasady udzielania kredytów z gwarancjami Banku Gospodarstwa Krajowego – KFG oraz AGRO (z uwzględnieniem zmian na okres mitygacji skutków pandemii COVID-19) – podejście sprzedażowe24.05.202209:30kredyty
Monitoring ekspozycji podmiotów instytucjonalnych – część II. Sygnały ostrzegawcze pojawiające się w procesie monitorowania, z uwzględnieniem wpływu środków z tarczy finansowej23.06.202209:00kredyty
Profesjonalny pracownik bankowy. Studium depozytowe – cz. III08.06.202209:30uregulowania-prawne
Wytyczne regulacyjne i wyzwania operacyjne dla banku spółdzielczego w zakresie ESG26.05.202209:30analiza-ryzyk-bankowych
Operat szacunkowy w zarządzaniu ryzykiem kredytowym14.06.202209:00kredyty
Nowa ustawa deweloperska. Przygotowania do wdrożenia nowej regulacji w banku. Jakie zagrożenia i szanse mogą nieść nowe przepisy.26.05.202209:30uregulowania-prawne
Wykorzystanie wskaźników HHI i Giniego w wyznaczaniu limitów koncentracji kredytowej w banku spółdzielczym – warsztaty komputerowe14.06.202209:30kredyty
Analiza incydentów RODO w Banku Spółdzielczym26.05.202209:30uregulowania-prawne
STIR – korekty i uzupełnienia danych24.06.202209:00uregulowania-prawne
Kurs dla kandydatów na głównych księgowych – Rachunkowość i podatki w bankach spółdzielczych – część 3/306.06.202209:00rachunkowosc
Monitorowanie udzielonych kredytów – warsztaty komputerowe część IV online25.05.202209:30kredyty
Monitorowanie udzielonych kredytów – warsztaty komputerowe część V online31.05.202209:30kredyty
Środki trwałe w prawie bilansowym oraz wybrane zagadnienia podatkowe – kompendium wiedzy01.06.202209:30rachunkowosc
Raportowanie schematów podatkowych (MDR)23.06.202209:30rachunkowosc
Papiery wartościowe – ryzyko, wycena oraz aspekt podatkowy – WARSZTATY24.05.202209:30rachunkowosc
Warsztaty z legislacji – jak poprawnie napisać umowę, zarządzenie i uchwałę w banku spółdzielczym27.05.202212:30uregulowania-prawne
NSFR instrukcja wypełniania formularzy w świetle Rozporządzenia UE 2021/45121.05.202209:00rachunkowosc
Opracowanie informacji podlegających ujawnieniom na podstawie Polityki informacyjnej24.05.202212:30zarzadzanie
Outsourcing w działalności banków spółdzielczych27.05.202208:30uregulowania-prawne
Rozpoznawanie autentyczności dokumentów potwierdzających tożsamość (w tym dokumentów tożsamości cudzoziemców, z uwzględnieniem uchodźców z Ukrainy) oraz dokumentów administracyjnych27.06.202209:30uregulowania-prawne
Zmiana przepisów prawa ubezpieczeń społecznych realizowanych przez płatników składek25.05.202209:30zarzadzanie
Szkolenie specjalisty ds. bezpieczeństwa (ABI) w banku – funkcje komórki ds. bezpieczeństwa, kontrola przestrzegania polityki bezpieczeństwa informacji, ocena ryzyka IT i usług płatniczych, nadzór i raportowanie23.05.202212:30zarzadzanie
Szkolenie dla Członków Rad Nadzorczych: Obowiązki członków organów statutowych i pracowników w zakresie prawidłowej realizacji obowiązków przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu30.05.202209:00uregulowania-prawne
Ocena odpowiedniości członków organów zgodnie z metodyką opracowaną przez Komisję Nadzoru25.05.202209:00zarzadzanie
Metodyka BION w 202207.06.202209:00zarzadzanie
Metodyka BION w 2022 roku, przygotowanie do badania i oceny nadzorczej23.05.202209:00zarzadzanie
Przegląd dokumentacji przekazywanej na zewnątrz21.06.202209:00zarzadzanie
Prawne zasady ustanawiania hipotek, ograniczanie ryzyk prawnych związanych z instytucją wolnego miejsca hipotecznego, zasady wielokrotnego wykorzystania jednej hipoteki, skutki prolongat kredytów na gruncie regulacji wynikających z tarczy SARS-CoV-2 (COVID-19) dla zabezpieczenia hipotecznego03.06.202209:30uregulowania-prawne
Zasiłki chorobowe z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego – ustalanie prawa i ich wysokości, ze szczególnym zwróceniem uwagi na zmiany od 1 stycznia 2022 r.09.06.202209:00kadry
Optymalizacja podatkowa w zakresie rezerw celowych10.06.202209:00rachunkowosc
Upadłość konsumencka – uprawnienia i obowiązki Banku w toku postępowania upadłościowego oraz zmian w ramach Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019r. o zmianie ustawy Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw13.06.202209:30uregulowania-prawne
Praktyczna analiza wrażliwości i ocena rachunku przepływów pieniężnych przedsiębiorców – warsztaty komputerowe21.06.202209:30kredyty
Nadzór nad zarządzaniem bankiem spółdzielczym – zarządzanie ryzykiem istotnym w banku, system kontroli wewnętrznej oraz monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej22.06.202209:30zarzadzanie
Kadry i płace dla zaawansowanych – szkolenie 2-dniowe22.06.202209:30kadry
Tajemnica prawnie chroniona w bankach spółdzielczych24.06.202209:30uregulowania-prawne
Kontrola zarządzania ryzykiem istotnym w banku spółdzielczym07.07.202209:00zarzadzanie
Przegląd dokumentacji przekazywanej na zewnątrzZasady funkcjonowania skrzynki do doręczeń elektronicznych po 01 lipca 2022 r.10.06.202209:00zarzadzanie
Metodyka BION w 202225.05.202209:00zarzadzanie
Ryzyko ESG – zarządzanie w banku spółdzielczym, przepisy EBA01.06.202209:00zarzadzanie
Wszystko co trzeba wiedzieć o zabezpieczeniu hipotecznym. Szkolenie online z wykorzystaniem wzorów dokumentów. Badanie treści księgi wieczystej14.06.202209:30uregulowania-prawne
Weksel w praktyce (z uwzględnieniem wystawiania weksli w relacjach kredytowych z konsumentami i rolnikami)01.06.202209:00uregulowania-prawne

Warunki uczestnictwa w szkoleniach zdalnych

Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

  1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
  2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
   • 512 KB/sek dla dźwięku,
   • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
  3. Wymagania sprzętowe:
   • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
   • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
  4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane. Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
  5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com  z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
  6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
  7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład:

Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu zdalnym

Zgłoszenie na szkolenie zdalne

Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia.

Realizacja szkolenia zdalnego

Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

Odwołanie szkolenia zdalnego

W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

Rezygnacja ze szkolenia zdalnego

Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej na adres e-mail szkoleniazdalne@frbs.org.pl na 2 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia on-line. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia Fundację Rozwoju Bankowości Spółdzielczej do wystawienia faktury wysokości 50% odpłatności za szkolenie. Brak oficjalnej rezygnacji przesłanej w formie pisemnej uprawnia Fundację do wystawienia faktury w wysokości pełnej, 100% odpłatności za szkolenie.

Zasady odpłatności

Płatność za szkolenie zdalne następuje na podstawie faktury VAT wystawionej przez FRBS po zakończeniu szkolenia. Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej i przesyłane na adres e-mail wskazany przez bank jako właściwy adres przesyłania faktur elektronicznych.

Masz pytanie?

Informacji na temat szkoleń
zdalnych udzieli:

Beata Płatek – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657

e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

 

 

Znajdź szkolenia stacjonarne

Harmonogram szkoleń
Oddział w Krakowie
Oddział w Warszawie
Oddział we Wrocławiu
Oddział w Rzeszowie
Filia w Lublinie