Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniach zdalnych, które będziemy realizować w formule kilkugodzinnych spotkań on-line. Warunek uczestnictwa to jedynie dostęp do internetu za pomocą dowolnego urządzenia (laptop, komputer, smartfon czy tablet) oraz urządzanie audio – głośniki lub słuchawki.

Ścieżka zapisu i uczestnictwa w szkoleniu on-line:

 1. Zapis na szkolenie on-line dokonujemy na stronie www.frbs.org.pl za pośrednictwem formularza umieszczonego przy danym szkoleniu lub przy pomocy formularza przesłanego na  adres: szkoleniazdalne@frbs.org.pl
 2. Uczestnik szkolenia otrzymuje na podany przez siebie adres e-mail zaproszenie do udziału w szkoleniu zdalnym wraz z  linkiem do strony wydarzenia i hasła dostępu
 3. W dniu realizacji szkolenia,  o godzinie wskazanej w zaproszeniu, uczestnik loguje się na stronę szkolenia za pomocą przesłanego w zaproszeniu linku i tym samym przystępuje do udziału w wydarzeniu.

Zachęcamy do udziału w szkoleniach zdalnych a także do przesyłania do nas propozycji tematycznych.

Dostępne szkolenia

Temat SzkoleniaData rozpoczęciaGodzina rozpoczęciaKategoriacategory_hfilter
Ocena zdolności kredytowej klientów instytucjonalnych prowadzących pełną lub uproszczoną księgowość08.11.202109:00kredyty
Efektywny monitoring ekspozycji kredytowych – sygnały ostrzegawcze (czynności, zakres podmiotowo-przedmiotowy, produktowy – praktyczne wskazówki, wpływ na poziom rezerw celowych tworzonych przez Bank)26.11.202109:30kredyty
Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w banku spółdzielczym10.11.202109:30zarzadzanie
Zarządzanie ryzykiem koncentracji kredytowej w banku spółdzielczym25.11.202109:00zarzadzanie
Badanie powiązań kredytobiorców – warsztaty04.11.202109:30kredyty
Kredyt hipoteczny – szkolenie okresowe (z opcją egzaminu)16.11.202109:30kredyty
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu – nowelizacje przepisów, ustawa z 30 marca 2021r. implementująca V Dyrektywę UE16.11.202109:00uregulowania-prawne
Kurs kasjera złotowo-walutowego15.11.202109:30obsluga-kasowo-skarbcowa
Prawo pracy – stan prawny na grudzień 2021 r.07.12.202109:30kadry
VAT w bankach spółdzielczych 2021 / 202203.11.202109:30rachunkowosc
Tajemnica bankowa – szczególna ochrona działalności bankowej i praw klienta banku26.10.202109:30uregulowania-prawne
Przedterminowa spłata kredytu konsumenckiego – rozliczenie całkowitego kosztu kredytu w świetle orzecznictwa sądów i TSUE, stanowisk instytucji ochrony praw konsumentów30.11.202109:30uregulowania-prawne
Prawo restrukturyzacyjne z uwzględnieniem zmian wynikających z regulacji COVID-1928.10.202109:30uregulowania-prawne
Transakcje oszukańcze przy wykorzystaniu kart płatniczych i infrastruktury związanej z ich obsługą08.12.202109:30uregulowania-prawne
Praktyczna restrukturyzacja finansowa kredytobiorcy o pełnej sprawozdawczości – warsztaty komputerowe12.11.202109:30kredyty
Identyfikacja ryzyka prawnego banku w praktyce kształtowania i wykonywania umów kredytu konsumenckiego – jak minimalizować ryzyko w relacjach kontraktowych z konsumentami?03.11.202109:30uregulowania-prawne
Reklamacje klientów podmiotów rynku finansowego, rozpatrywanie reklamacji przez banki, działania Rzecznika Finansowego w zakresie ochrony klientów banków26.11.202109:30uregulowania-prawne
Proces reklamacyjny w instytucjach finansowych28.10.202109:30uregulowania-prawne
Obsługa seniorów i osób z niepełnosprawnościami w bankach spółdzielczych19.11.202109:30uregulowania-prawne
Prawna problematyka kart płatniczych ze szczególnym uwzględnieniem aspektów bezpieczeństwa świadczenia przez bank usług płatniczych22.10.202109:30uregulowania-prawne
Kompetentna realizacja procesu reklamacyjnego w placówkach bankowych15.11.202109:30uregulowania-prawne
Akademia Ryzyka cz. 220.10.202112:30zarzadzanie
Akademia Ryzyka cz. 327.10.202112:30zarzadzanie
Rekomendacja Z – zasady ładu wewnętrznego18.10.202109:30zarzadzanie
Kurs dla kandydatów na głównych księgowych – Rachunkowość i podatki w bankach spółdzielczych – część 1/3 – szkolenie dwudniowe20.10.202109:00rachunkowosc
Kurs dla kandydatów na głównych księgowych – Rachunkowość i podatki w bankach spółdzielczych – część 2/3 – szkolenie dwudniowe08.11.202109:00rachunkowosc
Kurs dla kandydatów na głównych księgowych – Rachunkowość i podatki w bankach spółdzielczych – część 3/3 – szkolenie dwudniowe06.12.202109:00rachunkowosc
Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorców prowadzących pełną sprawozdawczość finansową i uproszczoną sprawozdawczość21.10.202109:00kredyty
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ PROWADZENIE DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM29.10.202109:30uregulowania-prawne
Szkolenie 2-dniowe: Certyfikowany analityk ds. wyceny nieruchomości w banku spółdzielczym – część I21.10.202109:30kredyty
Bezpieczeństwo pracy banku – podstawy bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego Banku Spółdzielczego26.10.202109:00bezpieczenstwo
Aspekty prawne pracy Rady Nadzorczej, Komitetu Audytu i Zarządu w Banku Spółdzielczym28.10.202109:30zarzadzanie
Przygotowanie do raportowania w sprawie ESG19.10.202109:00zarzadzanie
Profesjonalny pracownik bankowy. Studium depozytowe – cz. I27.10.202109:30produkty-bankowe
Obowiązek prowadzenia dokumentacji IT w bankowości spółdzielczej29.10.202109:30uregulowania-prawne
Śmierć posiadacz rachunku bankowego – co dalej? Nieuprawnione obciążenia rachunku bankowego po śmierci posiadacza. Komu i kiedy można wypłacić środki z takiego rachunku bankowego23.11.202109:30uregulowania-prawne
Planowanie strategiczne w banku spółdzielczym – szkolenie dla Rad Nadzorczych02.11.202109:30zarzadzanie
FINREP- arkusze roczne03.11.202109:30rachunkowosc
Obrót nieruchomościami rolnymi w świetle ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Sprzedaż nieruchomości rolnej w postępowaniu egzekucyjnym, restrukturyzacyjnym i upadłościowym. Ograniczenia egzekucji wobec osoby prowadzącej gospodarstwo rolne.04.11.202109:30uregulowania-prawne
WARSZTATY – EGZEKUCJA Z RACHUNKU BANKOWEGO. Zasady działania banku przy egzekucji z wierzytelności z rachunku, zasady komunikacji z organem egzekucyjnym i posiadaczem rachunku05.11.202109:30uregulowania-prawne
Zasady ważnego zawierania umów, zaciągania kredytów, ustanawiania zabezpieczeń, zasady reprezentacji przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej09.11.202109:30uregulowania-prawne
Zasady przestrzegania cyberbezpieczeństwa w Banku Spółdzielczym10.11.202109:30bezpieczenstwo
Zmiany przepisów w zakresie polityki wynagrodzeń – Wytyczne EBA/GL/2021/04 oraz wdrożenie Rekomendacji Z KNF – analiza luki i problemy wdrożenia16.11.202109:00zarzadzanie
Zamknięcie roku 2021 w banku spółdzielczym17.11.202109:30rachunkowosc
Tajemnica bankowa – zasady ujawniania informacji stanowiących tajemnicę bankową uprawnionym organom i instytucjom – wskazania praktyczne17.11.202109:30uregulowania-prawne
Profesjonalny pracownik bankowy. Studium depozytowe – cz. II17.11.202109:30produkty-bankowe
Profesjonalny pracownik bankowy. Studium depozytowe – cz. III30.11.202109:30produkty-bankowe
Wdrożenie regulacji dotyczących Rekomendacji Z KNF – analiza luki, problemy wdrożenia, przegląd regulacji wewnętrznych18.11.202109:00zarzadzanie
Składanie wniosków o zmianę danych w Krajowym Rejestrze Sądowym za pośrednictwem systemu teleinformatycznego wg przepisów obowiązujących od 1 lipca 2021 r.18.11.202109:30uregulowania-prawne
Polityka wynagradzania w banku spółdzielczym19.11.202109:00zarzadzanie
Rachunki uśpione – zasady postępowania banku z rachunkami uśpionymi. Zmiana zasad informowania gminy24.11.202109:30uregulowania-prawne
Nowe prawo zamówień publicznych a działalność banków spółdzielczych26.11.202109:30uregulowania-prawne
Zasady ładu wewnętrznego na podstawie zapisów Rekomendacji „Z”29.11.202109:00zarzadzanie
Praktyczna restrukturyzacja finansowa jednostki samorządu terytorialnego – warsztaty komputerowe – online30.11.202109:30kredyty
Eliminacja ryzyka prawnego i ekonomicznego w umowach kredytowych poprzez wdrożenie wymogów Rozporządzenia BMR i Stanowisk KNF z kwietnia i września 2021 ws stosowania BMR. Dostosowanie umów kredytowych do wymogów związanych z ochroną konsumenta21.10.202109:30uregulowania-prawne

Warunki uczestnictwa w szkoleniach zdalnych

Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

  1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
  2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
   • 512 KB/sek dla dźwięku,
   • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
  3. Wymagania sprzętowe:
   • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
   • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
  4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane. Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
  5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com  z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
  6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
  7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład:

Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu zdalnym

Zgłoszenie na szkolenie zdalne

Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia.

Realizacja szkolenia zdalnego

Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

Odwołanie szkolenia zdalnego

W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

Rezygnacja ze szkolenia zdalnego

Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej na adres e-mail szkoleniazdalne@frbs.org.pl na 2 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia on-line. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia Fundację Rozwoju Bankowości Spółdzielczej do wystawienia faktury wysokości 50% odpłatności za szkolenie. Brak oficjalnej rezygnacji przesłanej w formie pisemnej uprawnia Fundację do wystawienia faktury w wysokości pełnej, 100% odpłatności za szkolenie.

Zasady odpłatności

Płatność za szkolenie zdalne następuje na podstawie faktury VAT wystawionej przez FRBS po zakończeniu szkolenia. Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej i przesyłane na adres e-mail wskazany przez bank jako właściwy adres przesyłania faktur elektronicznych.

Masz pytanie?

Informacji na temat szkoleń
zdalnych udzieli:

Beata Płatek – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657

e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

 

 

Znajdź szkolenia stacjonarne

Harmonogram szkoleń
Oddział w Krakowie
Oddział w Warszawie
Oddział we Wrocławiu
Oddział w Rzeszowie
Filia w Lublinie