Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniach zdalnych, które będziemy realizować w formule kilkugodzinnych spotkań on-line. Warunek uczestnictwa to jedynie dostęp do internetu za pomocą dowolnego urządzenia (laptop, komputer, smartfon czy tablet) oraz urządzanie audio – głośniki lub słuchawki.

Ścieżka zapisu i uczestnictwa w szkoleniu on-line:

 1. Zapis na szkolenie on-line dokonujemy na stronie www.frbs.org.pl za pośrednictwem formularza umieszczonego przy danym szkoleniu lub przy pomocy formularza przesłanego na  adres: szkoleniazdalne@frbs.org.pl
 2. Uczestnik szkolenia otrzymuje na podany przez siebie adres e-mail zaproszenie do udziału w szkoleniu zdalnym wraz z  linkiem do strony wydarzenia i hasła dostępu
 3. W dniu realizacji szkolenia,  o godzinie wskazanej w zaproszeniu, uczestnik loguje się na stronę szkolenia za pomocą przesłanego w zaproszeniu linku i tym samym przystępuje do udziału w wydarzeniu.

Zachęcamy do udziału w szkoleniach zdalnych a także do przesyłania do nas propozycji tematycznych.

Dostępne szkolenia

Temat SzkoleniaData rozpoczęciaGodzina rozpoczęciaKategoriacategory_hfilter
Nieautoryzowane transakcje płatnicze, niewykonane, nienależycie wykonane transakcje płatnicze21.08.202409:30uregulowania-prawne
Transakcje oszukańcze przy wykorzystaniu kart płatniczych i infrastruktury związanej z ich obsługą11.09.202409:30uregulowania-prawne
Reklamacje klientów podmiotów rynku finansowego, rozpatrywanie reklamacji przez banki, działania Rzecznika Finansowego w zakresie ochrony klientów banków25.09.202409:30uregulowania-prawne
Optymalizacja podatkowa w zakresie rezerw celowych30.09.202409:00rachunkowosc
Rachunki bankowe w pigułce27.08.202409:00uregulowania-prawne
Praktyczne warsztaty z raportowania schematów podatkowych na przykładach z uwzględnieniem zmian od 1 lipca 2023r.09.09.202410:00, rachunkowosc uregulowania-prawne
Kredyt konsumencki – wybrane zagadnienia problemowe – wskazania praktyczne19.09.202409:30uregulowania-prawne
OCENA WNIOSKÓW O KREDYTY GOSPODARCZE (szkolenie podstawowe)07.08.202409:00kredyty
Restrukturyzacja kredytobiorcy w banku spółdzielczym26.08.202409:00kredyty
Ocena zdolności kredytowej podmiotów gospodarczych od podstaw30.08.202409:00kredyty
Wszczęcie i przeprowadzenie egzekucji z majątku dłużnika. Aktualne problemy i orzecznictwo sądowe. Pozaegzekucyjne sposoby zaspokojenia z przedmiotu zastawu rejestrowego06.09.202409:30uregulowania-prawne
Kompendium wiedzy członka Organu Nadzorczego oraz Zarządczego BS20.08.202409:00uregulowania-prawne
Zasady udzielania kredytów zabezpieczonych gwarancjami Banku Gospodarstwa Krajowego – DE MINIMIS, FGR oraz AGROMAX – podejście sprzedażowe29.07.202409:30kredyty
Monitoring kredytowy od A do Z20.08.202409:00kredyty
Wprowadzenie do zarządzania ryzykiem – dla początkujących06.09.202409:00, analiza-ryzyk-bankowych zarzadzanie
#ESG – zrównoważone finansowanie oraz zielona gospodarka – jak postrzegać zakres ESG z perspektywy Banku Spółdzielczego?19.08.202409:00zarzadzanie
AKADEMIA EXCELA – Obsługa programu Excel w banku spółdzielczym Część I – Wprowadzenie do MS Excel27.09.202409:00obsluga-programow-biurowych
AKADEMIA EXCELA – Obsługa programu Excel w banku spółdzielczym Część II – Obsługa MS Excel na poziomie średniozaawansowanym18.10.202409:00obsluga-programow-biurowych
AKADEMIA EXCELA Obsługa programu excel w banku spółdzielczym Część IV – Poznajmy zaawansowane możliwości MS Excel29.11.202409:00obsluga-programow-biurowych
Oszukańcze transakcje płatnicze w środowisku internetowym02.10.202409:30uregulowania-prawne
Obowiązki Rad Nadzorczych i Zarządów Banku w kontekście zmian klimatycznych i ryzyka ESG20.08.202409:00, uregulowania-prawne zarzadzanie
AKADEMIA EXCELA – Obsługa programu Excel w banku spółdzielczym – Część III – Funkcje MS Excel, które ułatwiają pracę w banku08.11.202409:00obsluga-programow-biurowych
KREDYTY HIPOTECZNE W ŚWIETLE USTAWY O KREDYCIE HIPOTECZNYM ORAZ O NADZORZE NAD POŚREDNIKAMI KREDYTU HIPOTECZNEGO I AGENTAMI – ASPEKTY TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE – SZKOLENIE Z OPCJĄ EGZAMINU28.08.202412:30uregulowania-prawne
Reklama, reprezentacja, imprezy integracyjne, darowizny , na gruncie podatków cit, vat i pit28.08.202409:00rachunkowosc
Zarządzanie i ocena ryzyka ESG w banku29.08.202409:00, analiza-ryzyk-bankowych zarzadzanie
KURS KASJERA ZŁOTOWO-WALUTOWEGO (z omówieniem zmian dotyczących sposobu i trybu przeliczania, sortowania, pakowania i oznaczania opakowań banknotów i monet)22.08.202409:00obsluga-kasowo-skarbcowa
GWARANCJE KFG (de minimis) – jak prawidłowo udzielić i zarejestrować gwarancję w systemie SIOKP Web PLD – WARSZTATY z wykorzystaniem systemu SIOKP PLD i SIOKP BGK13.09.202409:00kredyty
Zmiany w regulacjach wzorcowych w zakresie ryzyka ESG (ryzyko klimatyczne) dla BS09.08.202412:30zarzadzanie
GWARANCJA FGR z dopłatą do oprocentowania w ujęciu systemowym, czyli jak prawidłowo obsługiwać gwarancję BGK wraz z dopłatą do odsetek w systemach SI OKP Web PLD oraz SI KOP Web BGK – warsztaty z wykorzystaniem systemu SIOKP PLD06.09.202409:00kredyty
Weryfikacja operatów szacunkowych z uwzględnieniem nowego Rozporządzenia w sprawie wyceny nieruchomości22.08.202409:00kredyty
Zadania Rady Nadzorczej, Komitetu Audytu i Zarządu BS w procesie przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu AML/CFT27.08.202412:30zarzadzanie
Wyznaczanie KPI ESG w politykach i w modelu strategicznym Banku05.08.202412:30zarzadzanie
Zarządzanie Ryzykiem ESG w praktyce Banku – implementacja ryzyka do modelu trzech linii obrony20.08.202412:30zarzadzanie
Jak zbudować prawidłowo Strategie ESG dla BS28.08.202409:00zarzadzanie
Kurs kasjera złotowo-walutowego (kurs intensywny)09.08.202409:00obsluga-kasowo-skarbcowa
Zasady prawidłowego wdrożenia w banku spółdzielczym ustawy z dnia 23 maja 2024 roku o ochronie sygnalistów28.08.202409:00uregulowania-prawne
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu – nowelizacje przepisów, ustawa z 30 marca 2021r. implementująca V Dyrektywę UE20.08.202409:00uregulowania-prawne
KURS KASJERA ZŁOTOWO-WALUTOWEGO (z omówieniem zmian dotyczących sposobu i trybu przeliczania, sortowania, pakowania i oznaczania opakowań banknotów i monet)30.07.202409:00obsluga-kasowo-skarbcowa
Bazylea 3 – zmiana regulacji wynikająca z wdrożenia Pakietu Bankowego – nowy temat11.09.202409:00uregulowania-prawne
Przegląd procedury anonimowego zgłaszania naruszenia przepisów prawa z uwzględnieniem zapisów Ustawy o ochronie sygnalistów22.07.202412:30zarzadzanie
Kontrola realizacji Polityki informacyjnej z uwzględnieniem MREL i IRRBB07.08.202409:30zarzadzanie
Przegląd procedury „zarządzania zmianami”, w tym wdrażania i modyfikacji nowych produktów bankowych19.08.202409:00zarzadzanie
Przegląd dokumentacji przekazywanej na zewnątrz05.09.202412:30zarzadzanie
Zasady udzielania kredytów zabezpieczonych gwarancjami Banku Gospodarstwa Krajowego – DE MINIMIS, FGR oraz AGROMAX – podejście sprzedażowe13.09.202409:30kredyty
Ustawa z dnia 14 czerwca 2024r o ochronie sygnalistów – zmiany obowiązków w zakresie anonimowego powiadamiania o naruszeniach prawa i norm etyki08.08.202409:00uregulowania-prawne
Kompetencje zadaniowe Zarządu, odpowiedzialność pracownika i dobre praktyki zarządzania ryzykiem ESG w BS12.08.202412:30zarzadzanie
Raportowanie zrównoważonego rozwoju – Filar III Rozp. CRR19.08.202412:30zarzadzanie
Analiza wskaźnikowa w analizie finansowej podmiotów instytucjonalnych22.08.202409:00kredyty
Zmiany w regulacjach wzorcowych w zakresie ryzyka ESG (ryzyko klimatyczne) dla BS26.08.202409:00zarzadzanie
Pozasądowe rozwiązywanie sporów – postępowanie polubowne prowadzone przez Rzecznika Finansowego na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego– wskazania praktyczne28.08.202409:30uregulowania-prawne
Zarządzanie ryzykiem ESG w świetle Wytycznych EBA (projekt)28.08.202409:00zarzadzanie
Kompetencje zadaniowe Zarządu, odpowiedzialność pracownika i dobre praktyki zarządzania ryzykiem ESG w BS29.07.202412:30zarzadzanie
Ustawa z dnia 14 czerwca 2024r o ochronie sygnalistów – zmiany obowiązków w zakresie anonimowego powiadamiania o naruszeniach prawa i norm etyki29.08.202409:00uregulowania-prawne
Instrukcja obsługi spraw członkowskich z uwzględnieniem zapisów Ustawy Prawo Spółdzielcze i Ustawy AML/FT26.08.202409:00zarzadzanie
Zarządzanie ryzykiem inwestycji finansowych z uwzględnieniem BASEL III17.09.202409:00zarzadzanie
WDROŻENIE DORA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM – PRZEGLĄD I ZMIANY REGULACJI WEWNĘTRZNYCH W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA ICT, OUTSOURCINGU, ZARZĄDZANIA INCYDENTAMI” – CZ.111.09.202409:00zarzadzanie
WDROŻENIE DORA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM – PRZEGLĄD I ZMIANY REGULACJI WEWNĘTRZNYCH W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA ICT, OUTSOURCINGU, ZARZĄDZANIA INCYDENTAMI” – CZ.225.09.202409:00zarzadzanie
Praktyczne aspekty wprowadzania nowych regulacji dotyczących ochrony sygnalistów05.09.202409:00uregulowania-prawne
Prawo pracy w 2024 w ujęciu praktycznym18.09.202409:00uregulowania-prawne
AKADEMIA MENEDŻERA Cykl warsztatów szkoleniowych online – „Jesienna aura” – wprowadzenie04.09.202408:30zarzadzanie
AKADEMIA MENEDŻERA Cykl warsztatów szkoleniowych online – „Jesienna aura” – cz1- Style kierowania i wzmacnianie swojego autorytetu w zespole11.09.202409:00zarzadzanie
AKADEMIA MENEDŻERA Cykl warsztatów szkoleniowych online – „Jesienna aura” – cz2 – Delegowanie i skuteczne egzekwowanie realizacji zadań25.09.202409:00zarzadzanie
AKADEMIA MENEDŻERA Cykl warsztatów szkoleniowych online – „Jesienna aura” – cz3- Informacja zwrotna – udzielanie konstruktywnego feedbacku16.10.202409:00zarzadzanie
AKADEMIA MENEDŻERA Cykl warsztatów szkoleniowych online – „Jesienna aura” – cz4 – Motywowanie pozafinansowe30.10.202409:00zarzadzanie
AKADEMIA MENEDŻERA Cykl warsztatów szkoleniowych online – „Jesienna aura” – cz5 – Trudne rozmowy menedżerskie13.11.202409:00zarzadzanie

Warunki uczestnictwa w szkoleniach on-line

Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

  1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
  2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
   • 512 KB/sek dla dźwięku,
   • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
  3. Wymagania sprzętowe:
   • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
   • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
  4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane. Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
  5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
  6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
  7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład: 

Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu on-line

Zgłoszenie na szkolenie on-line

Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia.

Realizacja szkolenia on-line

Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

Odwołanie szkolenia on-line

W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

Rezygnacja ze szkolenia on-line

Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej, e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl , do godziny 14-tej dnia poprzedzającego szkolenie. Brak rezygnacji po 14-tej dnia poprzedzającego szkolenie – odpłatność 100 % .

Masz pytanie?

Informacji na temat szkoleń
zdalnych udzieli:

Beata Płatek – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657

e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

Informacji na temat zaświadczeń
udzieli:

Małgorzata Mąka – Borowicz – Koordynator ds. szkoleń
kom. 573 003 322

e-mail.: malgorzata.borowicz@frbs.org.pl

 

 

Znajdź szkolenia stacjonarne

Harmonogram szkoleń
Oddział w Krakowie
Oddział w Warszawie
Oddział we Wrocławiu
Oddział w Rzeszowie
Filia w Lublinie