Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniach zdalnych, które będziemy realizować w formule kilkugodzinnych spotkań on-line. Warunek uczestnictwa to jedynie dostęp do internetu za pomocą dowolnego urządzenia (laptop, komputer, smartfon czy tablet) oraz urządzanie audio – głośniki lub słuchawki.

Ścieżka zapisu i uczestnictwa w szkoleniu on-line:

 1. Zapis na szkolenie on-line dokonujemy na stronie www.frbs.org.pl za pośrednictwem formularza umieszczonego przy danym szkoleniu lub przy pomocy formularza przesłanego na  adres: szkoleniazdalne@frbs.org.pl
 2. Uczestnik szkolenia otrzymuje na podany przez siebie adres e-mail zaproszenie do udziału w szkoleniu zdalnym wraz z  linkiem do strony wydarzenia i hasła dostępu
 3. W dniu realizacji szkolenia,  o godzinie wskazanej w zaproszeniu, uczestnik loguje się na stronę szkolenia za pomocą przesłanego w zaproszeniu linku i tym samym przystępuje do udziału w wydarzeniu.

Zachęcamy do udziału w szkoleniach zdalnych a także do przesyłania do nas propozycji tematycznych.

Dostępne szkolenia

Temat SzkoleniaData rozpoczęciaGodzina rozpoczęciaKategoriacategory_hfilter
Realizacja przekazów w obrocie dewizowym według aktualnych przepisów prawa (z uwzględnieniem zmian wprowadzonych przez Brexit)25.03.202109:30uregulowania-prawne
Procedura Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy10.03.202109:30uregulowania-prawne
EURO-FATCA – procedury należytej staranności banku i zasady raportowania w czerwcu 2021 roku02.03.202113:00uregulowania-prawne
Ceny transferowe w bankach spółdzielczych – aktualny stan prawny23.03.202109:30uregulowania-prawne
Prawo restrukturyzacyjne z uwzględnieniem zmian wynikających z regulacji COVID – 1926.03.202109:30uregulowania-prawne
Zasady udzielania kredytów z gwarancjami Banku Gospodarstwa Krajowego (KFG oraz COSME) z uwzględnieniem zmian na okres mitygacji skutków pandemii COVID-19 – podejście sprzedażowe09.03.202109:30kredyty
Kadry od podstaw – sesja I16.03.202109:30kadry
Zarządzanie ryzykiem koncentracji kredytowej w banku spółdzielczym18.03.202109:00, analiza-ryzyk-bankowych zarzadzanie
Upadłość konsumencka – uprawnienia i obowiązki Banku w toku postępowania upadłościowego oraz zmian w ramach Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019r. o zmianie ustawy Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw02.03.202109:30uregulowania-prawne
Ryzyko stopy procentowej z uwzględnieniem wymogów EBA: teoria i praktyka24.03.202109:30analiza-ryzyk-bankowych
Analiza luki regulacyjnej dotyczącej polityki i zarządzania ryzykiem usług płatniczych – przegląd regulacji i dokumentacji04.03.202109:00zarzadzanie
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Omówieniem najnowszych i projektowanych zmiany prawnych – nowelizacje przepisów oraz projekt ustawy implementujący V Dyrektywy UE15.03.202109:00uregulowania-prawne
Chmura – Centrum przetwarzania danych w Banku wytyczne KNF22.03.202109:30bezpieczenstwo
Analiza luki regulacyjnej dotyczącej RODO oraz przepisów o ochronie danych osobowych – przegląd regulacji i dokumentacji26.02.202111:30zarzadzanie
Monitoring ekspozycji podmiotów instytucjonalnych – część II. Sygnały ostrzegawcze pojawiające się w procesie monitorowania, z uwzględnieniem wpływu środków z tarczy finansowej01.03.202109:30kredyty
Kontrola wewnętrzna zarządzania ryzykiem kredytowym26.02.202109:00zarzadzanie
Akademia Ryzyka Bankowego – część 212.03.202109:00analiza-ryzyk-bankowych
Akademia Ryzyka Bankowego – część 324.03.202111:30analiza-ryzyk-bankowych
Procedura Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu10.03.202109:30uregulowania-prawne
Warsztaty z zagadnień prawnych dla pracowników sekretariatów w bankach spółdzielczych26.02.202109:30uregulowania-prawne
Prawa i obowiązki banku w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego przeciwko posiadaczowi rachunku bankowego25.03.202109:30uregulowania-prawne
Outsourcing czynności bankowych z uwzględnieniem nowych Wytycznych EBA-zagadnienia praktyczne02.03.202109:00uregulowania-prawne
Rekomendacja Z – analiza luki wdrożenia03.03.202109:00zarzadzanie
Monitorowanie udzielonych kredytów i zabezpieczeń online – I sesja03.03.202109:30kredyty
Ryzyko płynności – warsztaty03.03.202109:30analiza-ryzyk-bankowych
Monitorowanie udzielonych kredytów i zabezpieczeń online – II sesja04.03.202109:30kredyty
Monitorowanie udzielonych kredytów i zabezpieczeń online – III sesja09.03.202109:30kredyty
Monitorowanie udzielonych kredytów i zabezpieczeń online – IV sesja11.03.202109:30kredyty
Monitorowanie udzielonych kredytów i zabezpieczeń online – V sesja18.03.202109:30kredyty
Rola i zadania Komitetu Audytu w procesie nadzoru nad sprawozdawczością finansową04.03.202113:00zarzadzanie
Restrukturyzacja podmiotów prowadzących gospodarstwa rolnych z uwzględnieniem mechanizmów pomocowych KOWR04.03.202109:30uregulowania-prawne
Kredyty hipoteczne w świetle ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami – aspekty teoretyczne i praktyczne – szkolenie z możliwością zdawania EGZAMINU05.03.202109:30uregulowania-prawne
Skuteczna windykacja wierzytelności banku ze szczególnym uwzględnieniem zmian wynikających z tarczy SARS-CoV-2 (COVID-19)05.03.202109:30uregulowania-prawne
Wszystko co trzeba wiedzieć o zabezpieczeniu hipotecznym. Szkolenie online z wykorzystaniem wzorów dokumentów. Badanie treści księgi wieczystej09.03.202109:30kredyty
Weryfikacja dokumentacji przekazywanej na zewnątrz – Rekomendacji 13.4 H10.03.202109:00zarzadzanie
Scrum – jak zwinnie budować wartość10.03.202109:30zarzadzanie
Papiery wartościowe – ryzyko, wycena oraz aspekt podatkowy11.03.202109:30rachunkowosc
Kurs kasjera złotowo-walutowego12.03.202109:30obsluga-kasowo-skarbcowa
Certyfikowany analityk ds. wyceny nieruchomości w banku spółdzielczym – część I12.03.202109:30kredyty
Certyfikowany analityk ds. wyceny nieruchomości w banku spółdzielczym – część II13.03.202109:30kredyty
Kadry od podstaw – sesja II23.03.202109:30kadry
Zmiany przepisów w zakresie egzekucji z rachunku bankowego. Wszystko co pracownik banku powinien wiedzieć o sądowej i administracyjnej egzekucji z rachunku bankowego16.03.202109:30uregulowania-prawne
Sprawozdawczość w zakresie anonimowego informowania o naruszeniach17.03.202109:00zarzadzanie
Analiza luki regulacyjnej w zakresie zarządzania ekspozycjami niepracującymi – przegląd regulacji i dokumentacji17.03.202111:30zarzadzanie
Zasady współpracy banku z organami egzekucyjnymi, syndykiem masy upadłości, nadzorcą sądowym i zarządcą sukcesyjnym17.03.202109:30uregulowania-prawne
Elżbieta Prząda FINREP – sprawozdawczość finansowa Banku20.03.202109:00rachunkowosc
Obsługa produktów bankowych z udziałem zarządcy sukcesyjnego23.03.202109:30uregulowania-prawne
Ocena ryzyka naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych24.03.202109:00zarzadzanie
Analiza ryzyka bezpieczeństwa informacji z elementami w Chmurze24.03.202109:30analiza-ryzyk-bankowych
EURO-FATCA – procedury należytej staranności banku i zasady raportowania w czerwcu 2021 roku24.03.202109:30uregulowania-prawne
Analiza luki regulacyjnej – umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych – przegląd regulacji i rejestrów, typowe nieprawidłowości26.03.202109:00zarzadzanie
Prawo pracy dla naczelników, kierowników, działów HR29.03.202109:30kadry
Analiza finansowa gospodarstwa rolnego05.03.202109:30kredyty
Jak rozwijać portfel kredytowy by był dobry i bezpieczny16.03.202109:30kredyty
Roczne planowanie pracy Komitetu Audytu – jakie prace i kiedy należy wykonać?10.03.202109:30zarzadzanie
Praktyczne aspekty działania komitetu audytu, w szczególności przy realizowaniu zadań w zakresie monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej, monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej, monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem, monitorowanie skuteczności audytu wewnętrznego30.03.202109:30zarzadzanie
Podatki dochodowe w bankach spółdzielczych – aktualne zagadnienia09.03.202109:00uregulowania-prawne
Prawna problematyka kart płatniczych ze szczególnym uwzględnieniem aspektów bezpieczeństwa świadczenia przez bank usług płatniczych12.03.202109:30uregulowania-prawne
Nieautoryzowane, niewykonane, nienależycie wykonane transakcje płatnicze17.03.202109:30uregulowania-prawne
Karty w Grupie BPS – funkcjonowania kart płatniczych18.03.202109:30produkty-bankowe
Obsługa Jednostek Samorządu Terytorialnego przez banki spółdzielcze a nowe prawo zamówień publicznych19.03.202109:30uregulowania-prawne
Rachunek przepływów finansowych (cash flow) – budowa, analiza i rola w ocenie zdolności kredytowej klientów banku26.03.202109:00kredyty
Analiza kryterium sytuacji ekonomiczno-finansowej kredytobiorców (rachunek wyników, bilans, przepływy finansowe, analiza wskaźnikowa, analiza jakościowa) – dla początkujących analityków kredytowych (zakres merytoryczny analizy oraz wnioskowanie z danych – krok po kroku)26.03.202112:30kredyty
MORATORIUM KREDYTOWE II edycja – zagadnienia praktyczne z uwzględnieniem nowej interpretacji Wytycznych EBA dokonanej przez KZBS i ZBP15.03.202112:30uregulowania-prawne
Zagadnienia rachunkowości związane z COVID-19 w banku spółdzielczym17.03.202109:30rachunkowosc

Warunki uczestnictwa w szkoleniach zdalnych

Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

  1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
  2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
   • 512 KB/sek dla dźwięku,
   • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
  3. Wymagania sprzętowe:
   • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
   • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
  4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane.
   Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
  5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com  z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
  6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
  7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład:


Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu zdalnym

Zgłoszenie na szkolenie zdalne

Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia.

Realizacja szkolenia zdalnego

Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

Odwołanie szkolenia zdalnego

W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

Rezygnacja ze szkolenia zdalnego

Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej na adres e-mail szkoleniazdalne@frbs.org.pl na 2 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia on-line. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia Fundację Rozwoju Bankowości Spółdzielczej do wystawienia faktury wysokości 50% odpłatności za szkolenie. Brak oficjalnej rezygnacji przesłanej w formie pisemnej uprawnia Fundację do wystawienia faktury w wysokości pełnej, 100% odpłatności za szkolenie.

Zasady odpłatności

Płatność za szkolenie zdalne następuje na podstawie faktury VAT wystawionej przez FRBS po zakończeniu szkolenia. Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej i przesyłane na adres e-mail wskazany przez bank jako właściwy adres przesyłania faktur elektronicznych.

Masz pytanie?

Informacji na temat szkoleń
zdalnych udzieli:

Beata Płatek – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657

e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

 

 

Znajdź szkolenia stacjonarne

Harmonogram szkoleń
Oddział w Krakowie
Oddział w Warszawie
Oddział we Wrocławiu
Oddział w Rzeszowie
Filia w Lublinie