Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniach zdalnych, które będziemy realizować w formule kilkugodzinnych spotkań on-line. Warunek uczestnictwa to jedynie dostęp do internetu za pomocą dowolnego urządzenia (laptop, komputer, smartfon czy tablet) oraz urządzanie audio – głośniki lub słuchawki.

Ścieżka zapisu i uczestnictwa w szkoleniu on-line:

 1. Zapis na szkolenie on-line dokonujemy na stronie www.frbs.org.pl za pośrednictwem formularza umieszczonego przy danym szkoleniu lub przy pomocy formularza przesłanego na  adres: szkoleniazdalne@frbs.org.pl
 2. Uczestnik szkolenia otrzymuje na podany przez siebie adres e-mail zaproszenie do udziału w szkoleniu zdalnym wraz z  linkiem do strony wydarzenia i hasła dostępu
 3. W dniu realizacji szkolenia,  o godzinie wskazanej w zaproszeniu, uczestnik loguje się na stronę szkolenia za pomocą przesłanego w zaproszeniu linku i tym samym przystępuje do udziału w wydarzeniu.

Zachęcamy do udziału w szkoleniach zdalnych a także do przesyłania do nas propozycji tematycznych.

Dostępne szkolenia

Temat SzkoleniaData rozpoczęciaGodzina rozpoczęciaKategoriacategory_hfilter
Zarządzanie ryzykiem koncentracji kredytowej w banku spółdzielczym27.02.202312:30zarzadzanie
Plany ciągłości działania oraz plany awaryjne w banku spółdzielczym27.02.202309:00zarzadzanie
Wycena zabezpieczeń na nieruchomościach – warsztaty kredytowe23.02.202309:30kredyty
Wycena i monitoring zabezpieczeń innych niż nieruchomości – warsztaty kredytowe27.02.202309:30kredyty
Transakcje oszukańcze przy wykorzystaniu kart płatniczych i infrastruktury związanej z ich obsługą15.02.202309:30uregulowania-prawne
Szkolenie dwudniowe: Certyfikowany analityk ds. wyceny nieruchomości w banku spółdzielczym – II części06.02.202309:30uregulowania-prawne
Szkolenie dwudniowe: Zarządzanie ryzykiem płynności w Banku09.02.202309:30zarzadzanie
Reklamacje klientów podmiotów rynku finansowego, rozpatrywanie reklamacji przez banki, działania Rzecznika Finansowego w zakresie ochrony klientów banków08.02.202309:30uregulowania-prawne
Tajemnica bankowa – zasady ujawniania informacji stanowiących tajemnicę bankową uprawnionym organom i instytucjom – wskazania praktyczne22.03.202309:30uregulowania-prawne
Rachunki uśpione – zasady postępowania banku z rachunkami uśpionymi. Zmiana zasad informowania gminy02.02.202309:30uregulowania-prawne
Wyznaczanie limitów koncentracji kredytowej portfela podstawowego w banku spółdzielczym – warsztaty komputerowe07.02.202309:30kredyty
Prawna problematyka kart płatniczych ze szczególnym uwzględnieniem aspektów bezpieczeństwa świadczenia przez bank usług płatniczych01.02.202309:30uregulowania-prawne
Mechanizmy prania brudnych pieniędzy15.02.202309:00uregulowania-prawne
Kredyt gratisowy – sankcja darmowego kredytu konsumenckiego – mitygacja ryzyka prawnego banku22.02.202309:30kredyty
Ochrona danych osobowych oraz prowadzenie dokumentacji pracowniczej w banku spółdzielczym17.02.202309:30uregulowania-prawne
Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w banku spółdzielczym07.02.202309:00zarzadzanie
Szkolenie dwudniowe: Kurs dla kandydatów na głównych księgowych – ZASADY EWIDENCJI I WYCENY WYBRANYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH I OBROTOWYCH ORAZ KLASYFIKACJA – część 2/323.03.202309:00rachunkowosc
Śmierć posiadacz rachunku bankowego – co dalej? Nieuprawnione obciążenia rachunku bankowego po śmierci posiadacza. Komu i kiedy można wypłacić środki z takiego rachunku bankowego22.02.202309:00uregulowania-prawne
Warsztaty z legislacji – jak poprawnie napisać umowę, zarządzenie i uchwałę w banku spółdzielczym03.02.202309:30uregulowania-prawne
Rozpoznawanie autentyczności dokumentów potwierdzających tożsamość (w tym dokumentów tożsamości cudzoziemców, z uwzględnieniem uchodźców z Ukrainy) oraz dokumentów administracyjnych23.02.202309:00uregulowania-prawne
Upadłość konsumencka – uprawnienia i obowiązki Banku w toku postępowania upadłościowego oraz zmian w ramach Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019r. o zmianie ustawy Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw10.02.202309:30uregulowania-prawne
Nadzór nad zarządzaniem bankiem spółdzielczym – zarządzanie ryzykiem istotnym w banku, system kontroli wewnętrznej oraz monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej27.02.202309:30zarzadzanie
Wszystko co trzeba wiedzieć o zabezpieczeniu hipotecznym. Szkolenie online z wykorzystaniem wzorów dokumentów. Badanie treści księgi wieczystej16.02.202309:00uregulowania-prawne
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu – nowelizacje przepisów, ustawa z 30 marca 2021r. implementująca V Dyrektywę UE22.02.202309:00uregulowania-prawne
KURS KASJERA ZŁOTOWO-WALUTOWEGO (z omówieniem zmian dotyczących sposobu i trybu przeliczania, sortowania, pakowania i oznaczania opakowań banknotów i monet)16.02.202309:00obsluga-kasowo-skarbcowa
Kredyt hipoteczny – szkolenie okresowe (z opcją egzaminu)24.02.202309:30kredyty
Rachunki bankowe w pigułce31.01.202309:00uregulowania-prawne
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w świetle przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018r – praktyczne aspekty stosowania znowelizowanych przepisów ustawy po 31.10.2021r.10.02.202309:00uregulowania-prawne
Praktyczne warsztaty z raportowania schematów podatkowych na przykładach08.03.202310:00uregulowania-prawne
Rozliczanie podróży służbowych02.02.202310:00kadry
Kredyt konsumencki – wybrane zagadnienia problemowe – wskazania praktyczne29.03.202309:30uregulowania-prawne
Analiza kredytowa podmiotów prowadzących pełną księgowość13.02.202309:00kredyty
Warsztaty – Zasady postępowania banku w przypadku zgłoszenia nieautoryzowanej transakcji płatniczej – w świetle zalecań UOKiK i najnowszego orzecznictwa sądowego13.02.202309:30uregulowania-prawne
Restrukturyzacja kredytobiorcy w banku spółdzielczym21.02.202309:00kredyty
RYNKI FINANSOWE I ICH OTOCZENIE PRAWNE (w ramach Cyklu Wiedza i umiejętności dla Rady Nadzorczej i kadry zarządzającej BS)28.02.202312:30uregulowania-prawne
INTERPRETACJA INFORMACJI FINANSOWYCH I OCENA EFEKTYWNOŚCI DZIAŁANIA BANKU (w ramach Cyklu Wiedza i umiejętności dla Rady Nadzorczej i kadry zarządzającej BS)15.02.202312:30uregulowania-prawne
ZARZĄDANIE BANKIEM I RYZYKAMI ORAZ ROZUMIENIE STRATEGII DZIAŁANIA BANKU (w ramach Cyklu Wiedza i umiejętności dla Rady Nadzorczej i kadry zarządzającej BS)23.03.202312:30uregulowania-prawne
Obsługa systemu PLD24.02.202309:30zarzadzanie
Gospodarka własna w Banku Spółdzielczym – kompendium wiedzy28.02.202309:30rachunkowosc
Ocena adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej w banku spółdzielczym – przegląd procedur w zakresie kontroli wewnętrznej02.02.202312:30analiza-ryzyk-bankowych
Ocena zdolności kredytowej podmiotów gospodarczych od podstaw02.02.202309:00kredyty
Wyzwania banków w zakresie aktualizacji strategii biznesowej pod kątem ryzyka ESG i zrównoważonego rozwoju03.02.202312:30uregulowania-prawne
Ustalanie statusu prawnego klienta i analiza dokumentów i informacji o kliencie. Korzystanie z baz danych i rejestrów. Ustalanie zasad reprezentacji. Rodzaje podmiotów zawierających umowy z bankiem i podstawy ich działania. Rachunki dla stowarzyszeń, fundacji, organizacji pozarządowych,07.02.202309:30uregulowania-prawne
Szkolenie specjalisty ds. bezpieczeństwa (ABI) w banku – rola i zadania komórki ds. bezpieczeństwa w 202308.02.202309:00zarzadzanie
Obowiązki Członków Rad Nadzorczych i Zarządów Banku w kontekście zmian klimatycznych i ryzyka ESG10.02.202309:00uregulowania-prawne
Rola Rady Nadzorczej oraz Komitetu Audytu w ocenie sprawozdania finansowego13.02.202309:00zarzadzanie
Zarządzanie ryzykiem konfliktu interesów w 2023 – zgodnie z Rekomendacją Z KNF, wytycznymi EBA i Metodyką BION22.02.202309:00zarzadzanie
Zarządzanie ryzykiem outsourcingu w 2023 – monitoring, ocena i raportowanie ryzyka outsourcingu22.02.202312:30zarzadzanie
Ocena efektywności zarządzania ryzykiem braku zgodności – przeglad Regulaminu komórki ds. zgodnosci z uwzględnieniem AML23.02.202312:30analiza-ryzyk-bankowych
Rozpoznawanie autentyczności dokumentów potwierdzających tożsamość (w tym dokumentów tożsamości cudzoziemców, z uwzględnieniem uchodźców z Ukrainy) oraz dokumentów administracyjnych23.02.202309:00obsluga-kasowo-skarbcowa
Ocena adekwatności i skuteczności zarządzania ryzykiem istotnym w banku spółdzielczym28.02.202309:00zarzadzanie
Vademecum – zasady postępowania banku przy zbiegu egzekucji z rachunku bankowego08.02.202309:30uregulowania-prawne
Szkolenie dwudniowe: Kurs dla kandydatów na głównych księgowych – Rachunkowość i podatki w bankach spółdzielczych – część 1/314.02.202309:00rachunkowosc
Szkolenie dwudniowe: Kurs dla kandydatów na głównych księgowych – ZASADY USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY I ODROCZONY ELEMENTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO BANKU ELEMENTY ANALIZY FINANSOWEJ – część 3/320.04.202309:00rachunkowosc
Analiza ryzyka stopy procentowej – zmiany13.02.202309:00analiza-ryzyk-bankowych
Nowy PIT – 2 „krok po kroku” i zmiany w stosowaniu kwoty wolnej od podatku od 2023r. – nowe zasady funkcjonowania wniosków i oświadczeń podatkowych z uwzględnieniem najnowszych wyjaśnień Ministerstwa Finansów02.02.202310:00, kadry uregulowania-prawne
Autozapis do PPK w praktyce – korygowanie błędów powstałych przy autozapisie w 2023r09.02.202310:00, kadry uregulowania-prawne
Rachunki bankowe dla osób małoletnich i ubezwłasnowolnionych – w praktyce10.02.202309:00uregulowania-prawne
Bankowy Fundusz Gwarancyjny i nietypowe podmioty – posiadacze rachunków10.02.202312:30uregulowania-prawne
Ocena wniosków firm na uproszczonej księgowości08.02.202309:00kredyty
Podatki w banku spółdzielczym – 2023 (aktualne zagadnienia)17.02.202309:00, rachunkowosc uregulowania-prawne
Badanie zdolności kredytowej podmiotów gospodarczych20.02.202309:00kredyty
Akademia Inspektora Ochrony Danych (IOD) – cz. 1/324.02.202309:00zarzadzanie
Akademia Inspektora Ochrony Danych (IOD) – cz. 2/308.03.202309:00zarzadzanie
Akademia Inspektora Ochrony Danych (IOD) – cz. 3/330.03.202309:00zarzadzanie
Akademia Ryzyka Bankowego – cz. 1/324.02.202312:30analiza-ryzyk-bankowych
Akademia Ryzyka Bankowego – cz. 2/308.03.202312:30analiza-ryzyk-bankowych
Akademia Ryzyka Bankowego – cz. 3/330.03.202312:30analiza-ryzyk-bankowych
SPORZĄDZANIE FORMULARZY NSFR ORAZ INSTRUKCJA ICH WYPEŁNIANIA W ŚWIETLE ROZPORZĄDZENIA UE 2021/45111.02.202309:00rachunkowosc
LE, NB30011.03.202309:00rachunkowosc

Warunki uczestnictwa w szkoleniach on-line

Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

  1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
  2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
   • 512 KB/sek dla dźwięku,
   • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
  3. Wymagania sprzętowe:
   • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
   • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
  4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane. Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
  5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
  6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
  7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład: 

Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu on-line

Zgłoszenie na szkolenie on-line

Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia

Liczba miejsc jest ograniczona. O możliwości udziału decydować będzie kolejność zgłoszeń. Ze względu na ograniczenia techniczne, obowiązuje limit: jeden Pracownik Banku na jedno szkolenie w formie webinaru.

Realizacja szkolenia on-line

Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

Odwołanie szkolenia on-line

W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

Rezygnacja ze szkolenia on-line

Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl na 2 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia on-line. W przypadku gdy pracownik Banku zapisze się na szkolenie, a następnie nie weźmie udziału w webinarze, Fundacja obciąży Bank kwotą 50 zł.

Masz pytanie?

Informacji na temat szkoleń
zdalnych udzieli:

Beata Płatek – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657

e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

 

 

Znajdź szkolenia stacjonarne

Harmonogram szkoleń
Oddział w Krakowie
Oddział w Warszawie
Oddział we Wrocławiu
Oddział w Rzeszowie
Filia w Lublinie