Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniach zdalnych, które będziemy realizować w formule kilkugodzinnych spotkań on-line. Warunek uczestnictwa to jedynie dostęp do internetu za pomocą dowolnego urządzenia (laptop, komputer, smartfon czy tablet) oraz urządzanie audio – głośniki lub słuchawki.

Ścieżka zapisu i uczestnictwa w szkoleniu on-line:

 1. Zapis na szkolenie on-line dokonujemy na stronie www.frbs.org.pl za pośrednictwem formularza umieszczonego przy danym szkoleniu lub przy pomocy formularza przesłanego na  adres: szkoleniazdalne@frbs.org.pl
 2. Uczestnik szkolenia otrzymuje na podany przez siebie adres e-mail zaproszenie do udziału w szkoleniu zdalnym wraz z  linkiem do strony wydarzenia i hasła dostępu
 3. W dniu realizacji szkolenia,  o godzinie wskazanej w zaproszeniu, uczestnik loguje się na stronę szkolenia za pomocą przesłanego w zaproszeniu linku i tym samym przystępuje do udziału w wydarzeniu.

Zachęcamy do udziału w szkoleniach zdalnych a także do przesyłania do nas propozycji tematycznych.

Dostępne szkolenia

Temat SzkoleniaData rozpoczęciaGodzina rozpoczęciaKategoriacategory_hfilter
Kredytowe finansowanie i monitoring projektów deweloperskich – RACHUNKI POWIERNICZE (otwarte i zamknięte)15.06.202109:30kredyty
Zarządzanie ryzykiem walutowym w banku spółdzielczym06.05.202109:00analiza-ryzyk-bankowych
Realizacja zajęć egzekucyjnych na rachunkach bankowych w świetle aktualnych zmian prawnych w tym regulacji wynikających z tarczy SARS-CoV-2 (COVID-19)21.05.202109:30uregulowania-prawne
Praktyczna restrukturyzacja finansowa kredytobiorcy o pełnej sprawozdawczości – warsztaty komputerowe – II części (2 dni)18.05.202109:30kredyty
Praktyczna restrukturyzacja finansowa kredytobiorców o niepełnej księgowości – warsztaty komputerowe25.05.202109:30kredyty
Testy warunków skrajnych w obszarze ryzyka kredytowego w banku spółdzielczym19.05.202109:00analiza-ryzyk-bankowych
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu – nowelizacje przepisów, ustawa z 25 lutego 2021r. implementująca V Dyrektywę UE18.05.202109:00uregulowania-prawne
Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w banku10.05.202109:00zarzadzanie
Ryzyko płynności – warsztaty11.05.202109:30analiza-ryzyk-bankowych
Skuteczna windykacja wierzytelności banku ze szczególnym uwzględnieniem zmian wynikających z tarczy SARS-CoV-2 (COVID-19)11.06.202109:30uregulowania-prawne
Scrum – jak zwinnie budować wartość08.06.202109:30zarzadzanie
Kurs kasjera złotowo-walutowego07.05.202109:30obsluga-kasowo-skarbcowa
Analiza ryzyka bezpieczeństwa informacji z elementami w Chmurze26.05.202109:30analiza-ryzyk-bankowych
Prawo pracy dla naczelników, kierowników, działów HR09.06.202109:30kadry
Prawna problematyka kart płatniczych ze szczególnym uwzględnieniem aspektów bezpieczeństwa świadczenia przez bank usług płatniczych15.06.202109:30uregulowania-prawne
Nieautoryzowane, niewykonane, nienależycie wykonane transakcje płatnicze06.05.202109:30uregulowania-prawne
Karty w Grupie BPS – funkcjonowania kart płatniczych14.05.202109:30produkty-bankowe
Rachunek przepływów finansowych (cash flow) – budowa, analiza i rola w ocenie zdolności kredytowej klientów banku25.05.202109:30kredyty
Analiza kryterium sytuacji ekonomiczno-finansowej kredytobiorców (rachunek wyników, bilans, przepływy finansowe, analiza wskaźnikowa, analiza jakościowa) – dla początkujących analityków kredytowych (zakres merytoryczny analizy oraz wnioskowanie z danych – krok po kroku)19.05.202109:30kredyty
Stosowanie wskaźników referencyjnych w bankach. Nowe wymogi regulacyjne i skutki ekonomiczne17.05.202109:30uregulowania-prawne
Telefoniczne pozyskiwanie klientów – warsztaty, symulacje rozmów, zajęcia praktyczne26.05.202109:00sprzedaz-i-obsluga-klienta
Wycena zabezpieczeń na nieruchomościach14.05.202109:30kredyty
Wycena i monitoring zabezpieczeń innych niż nieruchomości17.05.202109:30kredyty
System FINREP jednostkowy w banku spółdzielczym – wybrane zagadnienia10.05.202109:30rachunkowosc
Tajemnica bankowa – szczególna ochrona działalności bankowej i praw klienta banku24.06.202109:30uregulowania-prawne
Certyfikowany analityk ds. wyceny nieruchomości w banku spółdzielczym – część I06.05.202109:30kredyty
Certyfikowany analityk ds. wyceny nieruchomości w banku spółdzielczym – część II07.05.202109:30kredyty
Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne oraz przyspieszone postępowanie układowe11.05.202109:30uregulowania-prawne
Przedterminowa spłata kredytu konsumenckiego – rozliczenie całkowitego kosztu kredytu w świetle orzecznictwa sądów i TSUE, stanowisk instytucji ochrony praw konsumentów28.06.202109:30uregulowania-prawne
Reklama w bankowości spółdzielczej – aspekty prawne21.05.202109:30uregulowania-prawne
Praktyczne aspekty zarządzania ciągłością działania w Banku14.06.202109:30zarzadzanie
Analiza luki przepisów i ocena przestrzegania polityki wynagrodzeń w Banku20.05.202112:30zarzadzanie
Zasiłki w 2021 r. – obowiązki płatnika składek28.05.202109:30kadry
Warsztaty płacowe – płace od podstaw – I część20.05.202109:30kadry
Warsztaty płacowe – płace od podstaw – II część21.05.202109:30kadry
Postępowanie Egzekucyjne Nieruchomości Pozarolniczej i Nieruchomości Rolnej31.05.202109:30uregulowania-prawne
NSFR instrukcja wypełniania formularzy w świetle Rozporządzenia UE 2021/451, ostrożna wycena wartości niematerialnych i prawnych oraz omówienie Rozporządzenia 2021/45322.05.202109:00rachunkowosc
Praktyczne aspekty rozpatrywania reklamacji klientów banków, z uwzględnieniem stanowisk nadzorców i najnowszego orzecznictwa – warsztaty28.05.202113:00uregulowania-prawne
Analiza ryzyka kredytowego jednostek samorządu terytorialnego w oparciu o przepisy prawa i wewnętrzne regulacje Banku BPS S.A.06.05.202109:30kredyty
EURO-FATCA – procedury należytej staranności banku i zasady raportowania w czerwcu 2021 roku10.05.202109:30uregulowania-prawne
Zasady wdrażnia nowych produktów w praktyce z uwzględnieniem zapisów Rekomendacji Z12.05.202112:30zarzadzanie
Akademia Skutecznej Windykacji – Dochodzenie należności na podstawie weksla własnego, z uwzględnieniem wyroku TSUE listopada 2019 r., w sprawach C-419/18 i C-483/1812.05.202109:30uregulowania-prawne
Ochrona danych osobowych w banku spółdzielczym12.05.202109:30uregulowania-prawne
Analiza ryzyka i ocena skutków dla ochrony danych (DPIA) – szkolenie dla IOD-ów oraz kandydatów na stanowisko IOD-a13.05.202109:30analiza-ryzyk-bankowych
Identyfikacja ryzyka prawnego banku w praktyce kształtowania i wykonywania umów kredytu konsumenckiego – jak minimalizować ryzyko w relacjach kontraktowych z konsumentami?13.05.202109:30uregulowania-prawne
Planowanie strategiczne w banku spółdzielczym – szkolenie dla Rad Nadzorczych17.05.202109:30zarzadzanie
Komórka ds. zgodności i zarządzanie ryzykiem braku zgodności w Banku cz. 117.05.202109:00zarzadzanie
Papiery wartościowe – ryzyko, wycena oraz aspekt podatkowy18.05.202109:30zarzadzanie
Przygotowanie do wdrożenia zapisów Ustawy o elektronicznych doręczeniach20.05.202109:00zarzadzanie
Studium depozytowe – cz. I20.05.202109:30kredyty
Akademia Skutecznej Windykacji – Sporządzenie i wnoszenie skargi o uznanie czynności dłużnika za bezskuteczne wobec wierzyciela24.05.202109:30kredyty
Prawo restrukturyzacyjne z uwzględnieniem zmian wynikających z regulacji COVID-1924.05.202109:30uregulowania-prawne
Zasady przetwarzania dokumentów w bankach spółdzielczych24.05.202109:30uregulowania-prawne
Rekomendacja S a gwarancje praw konsumentów – przygotowanie do wdrożenia Rekomendacji S w bankach25.05.202109:30uregulowania-prawne
Ocena ryzyka realizacji czynności na zewnątrz banku spółdzielczego27.05.202109:00zarzadzanie
Transakcje oszukańcze przy wykorzystaniu kart płatniczych i infrastruktury związanej z ich obsługą27.05.202109:30uregulowania-prawne
Kredyty hipoteczne w świetle ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami – aspekty teoretyczne i praktyczne – SZKOLENIE Z OPCJĄ EGZAMINU28.05.202109:30kredyty
Akademia Inspektora ochrony danych cz.131.05.202109:00zarzadzanie
Analiza kredytowa klienta instytucjonalnego z uwzględnieniem oceny powiazań kapitałowych26.05.202109:30analiza-ryzyk-bankowych
Nieruchomości i inne aktywa w banku – CIT, VAT, PCC i podatek od nieruchomości07.05.202109:00uregulowania-prawne
Analiza wskaźnikowa w analizie finansowej podmiotów instytucjonalnych18.05.202109:30kredyty
Zasady ładu wewnętrznego w banku spółdzielczym28.05.202109:00zarzadzanie
Komórka ds. zgodności i zarządzanie ryzykiem braku zgodności w Banku cz. 224.05.202109:00zarzadzanie
Komórka ds. zgodności i zarządzanie ryzykiem braku zgodności w Banku cz. 307.06.202109:00zarzadzanie
Metodyka BION na 2021r.11.05.202109:00zarzadzanie
Omówienie szczegółowe zmian w arkuszach BION na 2021r.11.05.202111:00zarzadzanie
Praktyczne wypełnianie formularzy z oceny odpowiedniości dla członków RN – warsztaty31.05.202109:30zarzadzanie
Metodyka BION w 2021 roku, przygotowanie do badania i oceny nadzorczej19.05.202112:30zarzadzanie

Warunki uczestnictwa w szkoleniach zdalnych

Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

  1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
  2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
   • 512 KB/sek dla dźwięku,
   • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
  3. Wymagania sprzętowe:
   • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
   • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
  4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane. Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
  5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com  z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
  6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
  7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład:

Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu zdalnym

Zgłoszenie na szkolenie zdalne

Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia.

Realizacja szkolenia zdalnego

Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

Odwołanie szkolenia zdalnego

W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

Rezygnacja ze szkolenia zdalnego

Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej na adres e-mail szkoleniazdalne@frbs.org.pl na 2 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia on-line. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia Fundację Rozwoju Bankowości Spółdzielczej do wystawienia faktury wysokości 50% odpłatności za szkolenie. Brak oficjalnej rezygnacji przesłanej w formie pisemnej uprawnia Fundację do wystawienia faktury w wysokości pełnej, 100% odpłatności za szkolenie.

Zasady odpłatności

Płatność za szkolenie zdalne następuje na podstawie faktury VAT wystawionej przez FRBS po zakończeniu szkolenia. Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej i przesyłane na adres e-mail wskazany przez bank jako właściwy adres przesyłania faktur elektronicznych.

Masz pytanie?

Informacji na temat szkoleń
zdalnych udzieli:

Beata Płatek – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657

e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

 

 

Znajdź szkolenia stacjonarne

Harmonogram szkoleń
Oddział w Krakowie
Oddział w Warszawie
Oddział we Wrocławiu
Oddział w Rzeszowie
Filia w Lublinie