Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniach zdalnych, które będziemy realizować w formule kilkugodzinnych spotkań on-line. Warunek uczestnictwa to jedynie dostęp do internetu za pomocą dowolnego urządzenia (laptop, komputer, smartfon czy tablet) oraz urządzanie audio – głośniki lub słuchawki.

Ścieżka zapisu i uczestnictwa w szkoleniu on-line:

 1. Zapis na szkolenie on-line dokonujemy na stronie www.frbs.org.pl za pośrednictwem formularza umieszczonego przy danym szkoleniu lub przy pomocy formularza przesłanego na  adres: szkoleniazdalne@frbs.org.pl
 2. Uczestnik szkolenia otrzymuje na podany przez siebie adres e-mail zaproszenie do udziału w szkoleniu zdalnym wraz z  linkiem do strony wydarzenia i hasła dostępu
 3. W dniu realizacji szkolenia,  o godzinie wskazanej w zaproszeniu, uczestnik loguje się na stronę szkolenia za pomocą przesłanego w zaproszeniu linku i tym samym przystępuje do udziału w wydarzeniu.

Zachęcamy do udziału w szkoleniach zdalnych a także do przesyłania do nas propozycji tematycznych.

Dostępne szkolenia

Temat SzkoleniaData rozpoczęciaGodzina rozpoczęciaKategoriacategory_hfilter
Badanie powiązań kredytobiorców19.10.202309:30kredyty
Szkolenie dwudniowe: Certyfikowany analityk ds. wyceny nieruchomości w banku spółdzielczym – część I i II05.10.202309:30kredyty
Identyfikacja ryzyka prawnego banku w praktyce kształtowania i wykonywania umów kredytu konsumenckiego – jak minimalizować ryzyko w relacjach kontraktowych z konsumentami?04.10.202309:30uregulowania-prawne
Ocena zdolności kredytowej gospodarstw rolnych27.10.202309:00kredyty
Ocena zdolności kredytowej klientów instytucjonalnych prowadzących pełną lub uproszczoną księgowość28.09.202309:30kredyty
Prawo restrukturyzacyjne27.10.202309:30uregulowania-prawne
Szkolenie dwudniowe: Kurs dla kandydatów na głównych księgowych – ZASADY EWIDENCJI I WYCENY WYBRANYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH I OBROTOWYCH ORAZ KLASYFIKACJA – część 2/316.11.202309:00rachunkowosc
Szkolenie dwudniowe: Kurs dla kandydatów na głównych księgowych – Rachunkowość i podatki w bankach spółdzielczych – część 3/305.12.202309:00rachunkowosc
Częste błędy i nieprawidłowości w analizie wniosków kredytowych i monitoringu ekspozycji klientów instytucjonalnych – wpływ na wzrost ryzyka kredytowego Banku i wskazówki właściwego działania09.10.202309:30kredyty
Kompendium wiedzy Członka Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu26.09.202312:30, uregulowania-prawne zarzadzanie
Praktyczne warsztaty z raportowania schematów podatkowych na przykładach28.09.202310:00uregulowania-prawne
Kredyt konsumencki – wybrane zagadnienia problemowe – wskazania praktyczne25.10.202309:30uregulowania-prawne
Realizacja transakcji płatniczych przez banki – relacje prawne płatnika i odbiorcy usług płatniczych wobec banku prowadzącego rachunek bankowy18.10.202309:30uregulowania-prawne
Interpretacja informacji finansowych i ocena efektywności działania banku dla RN i KA10.10.202312:30zarzadzanie
Ocena sprawozdań finansowych oraz istota i interpretacja wskaźników finansowych16.10.202309:00kredyty
Wyzwania banków w zakresie aktualizacji strategii biznesowej pod kątem ryzyka ESG i zrównoważonego rozwoju w praktyce Banków Spółdzielczych06.10.202309:00zarzadzanie
Obowiązki dla członków Rad Nadzorczych i Zarządów Banku w zakresie wymogów ESG w praktyce Banków spółdzielczych29.09.202309:00, uregulowania-prawne zarzadzanie
Szkolenie dwudniowe: Kurs dla kandydatów na głównych księgowych – Rachunkowość i podatki w bankach spółdzielczych – część 1/309.10.202309:00rachunkowosc
Tajemnica bankowa – szczególna ochrona działalności bankowej i praw klienta banku11.10.202309:30uregulowania-prawne
Reprezentacja i reklama, sprzedaż premiowa oraz świadczenia na rzecz pracowników w aspekcie podatków dochodowych oraz podatku od towarów i usług10.10.202310:00rachunkowosc
Zasady skutecznego ustanawiania i egzekwowania zabezpieczeń rzeczowych na majątku ruchomym kredytobiorcy. Zastaw rejestrowy i przewłaszczenie – praktyczne aspekty zastosowania06.10.202309:30uregulowania-prawne
Kompendium wiedzy Członka Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu26.10.202312:30zarzadzanie
KURS KASJERA ZŁOTOWO-WALUTOWEGO (z omówieniem zmian dotyczących sposobu i trybu przeliczania, sortowania, pakowania i oznaczania opakowań banknotów i monet)25.10.202309:00obsluga-kasowo-skarbcowa
#NPE, #FBE – podejście do zarządzania oraz raportowania ekspozycji nieobsługiwanych i restrukturyzowanych28.09.202309:00rachunkowosc
Społeczna i ekologiczna odpowiedzialność banku09.10.202309:30zarzadzanie
KURS KASJERA ZŁOTOWO-WALUTOWEGO (z omówieniem zmian dotyczących sposobu i trybu przeliczania, sortowania, pakowania i oznaczania opakowań banknotów i monet)06.10.202309:00obsluga-kasowo-skarbcowa
Bankowość elektroniczna (m.in. mobilna, terminalowa, BLIK)16.10.202309:30uregulowania-prawne
Jak budować markę własną oraz banku w social mediach takich jak: Linkedin, Facebook, Tik Tok02.10.202309:00zarzadzanie
CRR 3 – co nowego przed nami? Zakres nadchodzących zmian12.10.202309:00zarzadzanie
Zarządzanie i ocena ryzyka ESG w banku11.10.202309:00, analiza-ryzyk-bankowych zarzadzanie
ALMM instrukcja wypełniania formularzy w świetle Rozporządzenia UE 2021/451 – zmiany wprowadzone Rozporządzeniem UE 2023/199421.10.202309:00rachunkowosc
Rozpoznawanie autentyczności aplikacji mObywatel oraz polskich i zagranicznych dokumentów potwierdzających tożsamość18.10.202309:00uregulowania-prawne
Szkolenie dwudniowe: Zarządzanie ryzykiem płynności w Banku – cz. I i II28.09.202309:30zarzadzanie
Monitoring kredytowy od A do Z29.09.202309:00kredyty
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu – nowelizacje przepisów, ustawa z 30 marca 2021r. implementująca V Dyrektywę UE30.10.202309:00uregulowania-prawne
Doręczenia elektroniczne – nowe wyzwania dla Banków11.10.202309:00uregulowania-prawne
Przedawnienie roszczeń bankowych, z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa sądowego. Ograniczenie ryzyka związanego z możliwością przedawnienia roszczeń bankowych05.10.202309:30uregulowania-prawne
Kurs podstawowy pracownika windykacji. Jak być lepiej przygotowanym niż dłużnik.13.10.202309:30, kredyty uregulowania-prawne
Zrozumieć pokolenia – sekret skutecznej sprzedaży10.10.202309:00sprzedaz-i-obsluga-klienta
Najnowsze zmiany w ubezpieczeniach społecznych – zmiany w kodach tytułu ubezpieczenia, ustalaniu podstaw wymiaru składek, emeryturach pomostowych i Małym ZUS-ie plus. Nowe kody na ZUS RSA02.10.202310:00kadry
AKADEMIA MENEDŻERA Budowanie autorytetu i pewności siebie w roli lidera15.11.202309:00zarzadzanie
Polityka rachunkowości29.09.202308:30rachunkowosc
VAT w bankach spółdzielczych – aktualne zagadnienia27.09.202309:00rachunkowosc
RACHUNKI UŚPIONE – zasady postępowania banku z rachunkami uśpionymi, rachunkami wspólnymi, rachunkami rolników i przedsiębiorców po śmierci posiadacza lub współposiadacza, wypłaty z rachunków nieczynnych w obrocie02.10.202309:30uregulowania-prawne
Kwartalna analiza zarządzania ryzykiem braku zgodności – analiza za III kwartał 2023r.03.10.202309:00zarzadzanie
JST – analiza finansowa06.10.202310:00kredyty
Ocena sprawozdań finansowych, istota i interpretacja wskaźników finansowych podmiotów gospodarczych16.10.202309:00kredyty
Zarządzanie ryzykiem kredytowym, pomiar, raportowanie, testy warunków skrajnych19.10.202312:30zarzadzanie
Zarządzanie ryzykiem modeli zgodnie z przepisami prawa, wytycznymi EBA i Rekomendacją W KNF20.10.202312:30zarzadzanie
VADEMECUM PROWADZENIA EGZEKUCJI Z RACHUNKU BANKOWEGO po najnowszych zmianach prawa w 2023 i 2024 roku20.10.202312:30uregulowania-prawne
Przegląd zarządczy procedur w zakresie zarządzania ryzykami istotnymi23.10.202309:00zarzadzanie
Wprowadzenie do zarządzania ryzykiem – dla początkujących23.10.202309:00analiza-ryzyk-bankowych
#ESG – zrównoważone finansowanie oraz zielona gospodarka – jak postrzegać zakres ESG z perspektywy Banku Spółdzielczego?24.10.202309:00zarzadzanie
Zarządzenie ryzykiem operacyjnym, procesy kluczowe i krytyczne, zdarzenia i straty operacyjne, samoocena ryzyka, testy warunków skrajnych25.10.202309:00zarzadzanie
Przygotowanie do wdrożenia w bankach spółdzielczych nowej Rekomendacji U KNF dotycząca dobrych praktyk w zakresie bancassurance oraz Dobrych Praktyk Polskiej Izby Ubezpieczeniowej i Związku Banków Polskich w zakresie ubezpieczeń spłaty kredytu lub pożyczki26.10.202309:30uregulowania-prawne
Dokumentacja cen transferowych z uwzględnieniem zmian wynikających z Nowego ładu i nowelizacji Nowego ładu26.10.202310:00uregulowania-prawne
Kredyt hipoteczny – szkolenie okresowe (z opcją egzaminu)24.10.202309:30uregulowania-prawne

Warunki uczestnictwa w szkoleniach on-line

Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

  1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
  2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
   • 512 KB/sek dla dźwięku,
   • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
  3. Wymagania sprzętowe:
   • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
   • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
  4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane. Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
  5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
  6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
  7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład: 

Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu on-line

Zgłoszenie na szkolenie on-line

Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia.

Realizacja szkolenia on-line

Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

Odwołanie szkolenia on-line

W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

Rezygnacja ze szkolenia on-line

Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej, e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl , do godziny 14-tej dnia poprzedzającego szkolenie. Brak rezygnacji po 14-tej dnia poprzedzającego szkolenie – odpłatność 100 % .

Masz pytanie?

Informacji na temat szkoleń
zdalnych udzieli:

Beata Płatek – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657

e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

Informacji na temat zaświadczeń
udzieli:

Małgorzata Mąka – Borowicz – Koordynator ds. szkoleń
kom. 573 003 322

e-mail.: malgorzata.borowicz@frbs.org.pl

 

 

Znajdź szkolenia stacjonarne

Harmonogram szkoleń
Oddział w Krakowie
Oddział w Warszawie
Oddział we Wrocławiu
Oddział w Rzeszowie
Filia w Lublinie