Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniach zdalnych, które będziemy realizować w formule kilkugodzinnych spotkań on-line. Warunek uczestnictwa to jedynie dostęp do internetu za pomocą dowolnego urządzenia (laptop, komputer, smartfon czy tablet) oraz urządzanie audio – głośniki lub słuchawki.

Ścieżka zapisu i uczestnictwa w szkoleniu on-line:

 1. Zapis na szkolenie on-line dokonujemy na stronie www.frbs.org.pl za pośrednictwem formularza umieszczonego przy danym szkoleniu lub przy pomocy formularza przesłanego na  adres: szkoleniazdalne@frbs.org.pl
 2. Uczestnik szkolenia otrzymuje na podany przez siebie adres e-mail zaproszenie do udziału w szkoleniu zdalnym wraz z  linkiem do strony wydarzenia i hasła dostępu
 3. W dniu realizacji szkolenia,  o godzinie wskazanej w zaproszeniu, uczestnik loguje się na stronę szkolenia za pomocą przesłanego w zaproszeniu linku i tym samym przystępuje do udziału w wydarzeniu.

Zachęcamy do udziału w szkoleniach zdalnych a także do przesyłania do nas propozycji tematycznych.

Dostępne szkolenia

Temat SzkoleniaData rozpoczęciaGodzina rozpoczęciaKategoriacategory_hfilter
Zarządzanie ryzykiem koncentracji kredytowej w banku spółdzielczym26.10.202212:30zarzadzanie
Reklama w bankowości spółdzielczej – aspekty prawne21.10.202209:30uregulowania-prawne
Transakcje oszukańcze przy wykorzystaniu kart płatniczych i infrastruktury związanej z ich obsługą12.10.202209:30uregulowania-prawne
Wszystko co pracownik banku powinien wiedzieć o sądowej i administracyjnej egzekucji z rachunku bankowego12.10.202209:30uregulowania-prawne
Ocena ryzyka kredytowego i monitoring jednostek samorządu terytorialnego – warsztaty kredytowe13.10.202209:30kredyty
Zarządzanie ryzykiem płynności w Banku – dla początkujących (szkolenie 2-dniowe)18.10.202209:30zarzadzanie
Ocena zdolności kredytowej gospodarstw rolnych17.10.202209:00kredyty
Kadry od podstaw (szkolenie dwudniowe)10.10.202209:30kadry
Prawna problematyka kart płatniczych ze szczególnym uwzględnieniem aspektów bezpieczeństwa świadczenia przez bank usług płatniczych19.10.202209:30uregulowania-prawne
Tajemnica bankowa – szczególna ochrona działalności bankowej i praw klienta banku05.10.202209:30uregulowania-prawne
Mechanizmy prania brudnych pieniędzy19.10.202209:00uregulowania-prawne
Ryzyko kredytowe – szkolenie dla Członków Rad Nadzorczych18.10.202209:30analiza-ryzyk-bankowych
Prawo restrukturyzacyjne14.10.202209:30uregulowania-prawne
Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w banku spółdzielczym26.10.202209:00zarzadzanie
Przekazy w obrocie dewizowym. Podstawowe pojęcia, realizacja, obowiązujące akty prawne.25.10.202209:30uregulowania-prawne
STIR – korekty i uzupełnienia danych11.10.202209:00uregulowania-prawne
Kurs dla kandydatów na głównych księgowych – Rachunkowość i podatki w bankach spółdzielczych – część 2/305.10.202209:00rachunkowosc
Kurs dla kandydatów na głównych księgowych – Rachunkowość i podatki w bankach spółdzielczych – część 3/308.11.202209:00rachunkowosc
Spotkanie konsultacyjne – W.Iwanow14.10.202213:30, , analiza-ryzyk-bankowych uregulowania-prawne zarzadzanie
Warsztaty z legislacji – jak poprawnie napisać umowę, zarządzenie i uchwałę w banku spółdzielczym07.10.202209:30uregulowania-prawne
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu – nowelizacje przepisów, ustawa z 30 marca 2021r. implementująca V Dyrektywę UE13.10.202209:00uregulowania-prawne
Kurs kasjera złotowo-walutowego17.10.202209:00obsluga-kasowo-skarbcowa
POLSKI ŁAD 2.0. – jak naliczać wynagrodzenia pracownicze po 1 lipca 2022 r.16.11.202209:30kadry
Strategia ESG i zrównoważonego rozwoju dla banku spółdzielczego – krok po kroku26.10.202209:30zarzadzanie
Kredyt hipoteczny – szkolenie okresowe (z opcją egzaminu)28.10.202209:30kredyty
Rachunki bankowe w pigułce22.11.202209:00uregulowania-prawne
Ochrona klienta a ryzyko prawne banku w kredytach hipotecznych03.10.202210:00kredyty
Wpływ Rekomendacji S na stosowanie w banku aktów prawnych chroniących kredytobiorców07.12.202209:00, kredyty uregulowania-prawne
ANALIZA LUKI I WDROŻENIE ZMIAN REKOMENDACJI S KNF I ZMIAN REKOMENDACJI J KNF – LUKA WOBEC PRZEPISÓW, ROLA KOMÓRKI DS. RYZYKA ORAZ COMPLIANCE WE WDROŻENIU ZMIAN – DWIE CZĘŚCI21.10.202212:30zarzadzanie
ANALIZA LUKI I WDROŻENIE ZMIAN REKOMENDACJI S KNF I ZMIAN REKOMENDACJI J KNF – LUKA WOBEC PRZEPISÓW, ROLA KOMÓRKI DS. RYZYKA ORAZ COMPLIANCE WE WDROŻENIU ZMIAN – cześć II02.11.202209:00zarzadzanie
Umowa o pracę oraz umowy cywilnoprawne jako tytułu do ubezpieczeń społecznych z uwzględnieniem rodzajów tych umów i podmiotów, z którymi umowy cywilnoprawne zostały zawarte. Najczęstsze ustalenia kontroli ZUS i zasady korygowania dokumentów04.10.202209:30kadry
Akademia Ryzyka Bankowego – cz. 106.10.202209:00analiza-ryzyk-bankowych
Akademia Ryzyka Bankowego – cz. 214.10.202209:00analiza-ryzyk-bankowych
Akademia Ryzyka Bankowego – cz. 321.10.202209:00analiza-ryzyk-bankowych
Wprowadzenie w obowiązki rady nadzorczej w banku spółdzielczym06.10.202212:30zarzadzanie
Rewolucyjne zmiany w prawie pracy – zmiany w umowach o pracę i urlopach dla rodziców – praca zdalna06.10.202210:00kadry
Kwartalna analiza zarządzania ryzykiem braku zgodności – analiza za III kwartał 2022r.07.10.202209:00zarzadzanie
Anonimowy system informowania o naruszeniach z uwzględnieniem ustawy o przeciwdziałaniu prania pieniędzy i finansowaniu terroryzmu11.10.202209:00zarzadzanie
Vademecum wiedzy o rachunkach bankowych – warsztaty18.10.202209:30uregulowania-prawne
Kompendium wiedzy Członka Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu20.10.202212:30uregulowania-prawne
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w świetle przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018r – praktyczne aspekty stosowania znowelizowanych przepisów ustawy po 31.10.2021r.25.10.202209:00uregulowania-prawne
Planowane zmiany w zasiłku macierzyńskim i duże zmiany w zasiłkach chorobowych, które nastąpiły od 1 stycznia 2022 r.20.10.202209:30kadry
Ocena krytyczności systemów informatycznych27.10.202212:30zarzadzanie
Reklamacje w praktyce bankowej24.10.202209:00uregulowania-prawne
Kiedy Bank pyta Policja, sąd i komornik… – Jak zgodnie z prawem ujawniać (albo nie ujawniać) informacje objęte tajemnicą bankową24.10.202213:00uregulowania-prawne
RYNKI FINANSOWE I ICH OTOCZENIE PRAWNE (w ramach Cyklu Wiedza i umiejętności dla Rady Nadzorczej i kadry zarządzającej BS)11.10.202212:30zarzadzanie
INTERPRETACJA INFORMACJI FINANSOWYCH I OCENA EFEKTYWNOŚCI DZIAŁANIA BANKU (w ramach Cyklu Wiedza i umiejętności dla Rady Nadzorczej i kadry zarządzającej BS)08.11.202212:30zarzadzanie
ZARZĄDANIE BANKIEM I RYZYKAMI ORAZ ROZUMIENIE STRATEGII DZIAŁANIA BANKU (w ramach Cyklu Wiedza i umiejętności dla Rady Nadzorczej i kadry zarządzającej BS)07.12.202212:30zarzadzanie
Rekomendacja U – przygotowanie do wdrożenia zmiany Rekomendacji U w banku spółdzielczym11.10.202209:30uregulowania-prawne
Realizacja interesów banku w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych. Okiem praktyków. Aktualne problemy i sposoby ich rozwiązywania.19.10.202209:30uregulowania-prawne
Proces finansowania wspólnot mieszkaniowych. Ograniczanie ryzyka transakcji poprzez zapewnienie poprawności formalnej i materialnej dokumentacji kredytowej.26.10.202209:30uregulowania-prawne

Warunki uczestnictwa w szkoleniach on-line

Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

  1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
  2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
   • 512 KB/sek dla dźwięku,
   • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
  3. Wymagania sprzętowe:
   • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
   • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
  4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane. Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
  5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
  6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
  7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład: 

Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu on-line

Zgłoszenie na szkolenie on-line

Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres webinary@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia

Liczba miejsc jest ograniczona. O możliwości udziału decydować będzie kolejność zgłoszeń. Ze względu na ograniczenia techniczne, obowiązuje limit: jeden Pracownik Banku na jedno szkolenie w formie webinaru.

Realizacja szkolenia on-line

Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

Odwołanie szkolenia on-line

W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

Rezygnacja ze szkolenia on-line

Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej e-mailem na adres webinary@frbs.org.pl na 2 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia on-line. W przypadku gdy pracownik Banku zapisze się na szkolenie, a następnie nie weźmie udziału w webinarze, Fundacja obciąży Bank kwotą 50 zł.

Masz pytanie?

Informacji na temat szkoleń
zdalnych udzieli:

Beata Płatek – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657

e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

 

 

Znajdź szkolenia stacjonarne

Harmonogram szkoleń
Oddział w Krakowie
Oddział w Warszawie
Oddział we Wrocławiu
Oddział w Rzeszowie
Filia w Lublinie