Data rozpoczęcia szkolenia:

26.10.2023

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

12:30

Opis szkolenia:

CELE SZKOLENIA:

 • Przekazanie Członkom Organów Zarządzających Bankiem Spółdzielczym kluczowych informacji związanych z funkcjonowaniem banku (otoczenie regulacyjne, zasady ładu korporacyjnego), metodyką ich pracy oraz działań nadzorczych KNF związanych z ich pracą.
 • Poznanie zestawu kluczowych regulacji i mechanizmów precyzujących funkcjonowanie Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu w BS.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

Szkolenie uwzględnia najnowsze wytyczne m.in. Rekomendację Z oraz Rozporządzenia MFFiPR z dnia 08.06.2021r.

ADRESACI: Członkowie Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu Banku Spółdzielczego oraz osoby współpracujące z tymi organami np. Kontrola Wewnętrzna, Compliance.

PROWADZĄCY: PIOTR LANCMAŃSKI – wieloletni praktyk w zakresie zarządzania, doradztwa i szkoleń. Ukończył studia z zakresu zarządzania w USA i Francji (Executive Master of Business Administration). Posiada prawie 20 lat doświadczenia w bankowości, w tym 17 lat w bankowości spółdzielczej. Zdobył doświadczenie również w zakresie raportowania dla Rad Nadzorczych, jak i kierowania pracą Rady Nadzorczej (ponad 10 lat pracy, jako Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Wielkopolskiej Izby Przemysłowo Handlowej w Poznaniu). Doświadczony wykładowca.

CENA: 270 zł/osoba brutto 

Każda kolejna osoba z banku – 240 zł brutto

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 12.30-15.30

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU

 1. Struktura otoczenia regulacyjnego banku spółdzielczego
 2. Zasady ładu korporacyjnego i wewnętrznego:
  1. podstawowe zasady ładu korporacyjnego,
  2. zasady ładu wewnętrznego zgodnie z Rekomendacją Z.
 3. Organizacja i metodyka pracy Rady Nadzorczej:
  1. kompetencje Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego,
  2. ocena kwalifikacji Członków Rady Nadzorczej,
  3. rola i obowiązki organu nadzorczego, zarządzającego oraz osób odpowiedzialnych za AML/CFT zgodnie z wytycznymi EBA z 14.06.2022
  4. efektywne sprawowanie funkcji nadzoru przez Radę Nadzorczą,
  5. ochrona Członka Rady Nadzorczej,
  6. relacje Rady Nadzorczej z Zarządem banku zgodnie z Rekomendacją Z.
 4. Komitet Audytu w banku spółdzielczym:
  1. wymogi stawiane członkom Komitet Audytu,
  2. obowiązki i zadania Komitetu Audytu,
  3. realizacja zadań Komitetu Audytu w zakresie monitoringu.
 5. Ocena BION a działania nadzorcze KNF:
  1. ustalanie oceny końcowej BION,
  2. powiązanie oceny BION z działaniami nadzorczymi KNF.

Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:

Beata Płatek  – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie
  Zapisz się na szkolenie

  Warunki uczestnictwa w szkoleniach on-line

  Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

   1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
   2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
    • 512 KB/sek dla dźwięku,
    • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
   3. Wymagania sprzętowe:
    • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
    • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
   4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane. Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
   5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
   6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
   7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

  Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

  W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład: 

  Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu on-line

  Zgłoszenie na szkolenie on-line

  Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia.

  Realizacja szkolenia on-line

  Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

  Odwołanie szkolenia on-line

  W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

  Rezygnacja ze szkolenia on-line

  Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej, e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl , do godziny 14-tej dnia poprzedzającego szkolenie. Brak rezygnacji po 14-tej dnia poprzedzającego szkolenie – odpłatność 100 % .