Data rozpoczęcia szkolenia:

21.06.2024

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

09:30

Opis szkolenia:

Transakcje kredytowe (obrotowe i inwestycyjne) udzielane przez banki spółdzielcze i komercyjne zabezpieczone gwarancjami BGK, muszą spełniać kryteria ściśle zdefiniowane przez BGK. Dzięki zastosowaniu gwarancji, Bank Spółdzielczy otrzymuje ważne zabezpieczenie transakcji kredytowych oferowanych przedsiębiorcom oraz rolnikom z sektorów MŚP.

CEL SZKOLENIA:

Zaprezentowane podczas szkolenia zagadnienia na temat gwarancji DE MINIMIS, FGR (AGRO) oraz AGROMAX pozwolą pracownikom Banku Spółdzielczego, z obszarów sprzedaży i ryzyka:

 • nowym – skutecznie zastosować gwarancję Banku Gospodarstwa Krajowego, jako zabezpieczenie transakcji kredytowych,
 • doświadczonym – pozwolą na pogłębienie i ugruntowanie wiedzy na temat często występujących błędów w procesie kredytowania z gwarancjami BGK, których bezpośrednim następstwem jest wzrost poziomu ryzyka kredytowego banku (w wielu przypadkach możliwy do uniknięcia).

 KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

 • Poznając proces i dokumenty związane z udzielaniem kredytów zabezpieczonych gwarancjami BGK, Bank Spółdzielczy ma możliwość zwiększenia częstotliwości i zakresu stosowania gwarancji, przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka Banku oraz ryzyka kredytobiorcy
 • Materiał szkolenia przygotowany jest w oparciu o doświadczenie trenera zebrane w czasie kilkuletniej pracy zawodowej w banku zrzeszającym oraz w oparciu o dokumenty źródłowe i dobre praktyki w przedmiotowym zakresie.

ADRESACI: Szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się gwarancjami w bankach spółdzielczych.

Prowadzący omawia prezentację, która będzie udostępniona uczestnikom szkolenia wraz dużą ilością dodatkowych materiałów.

PROWADZĄCY: JACEK IWANIUK – JACEK IWANIUK – Manager Zespołu Rozwoju Oferty w Departamencie Gwarancji i Poręczeń Banku Gospodarstwa Krajowego (poprzednio Wiodący Menadżer produktów gwarancyjnych i poręczeniowych w Departamencie Klienta Korporacyjnego Banku Polskiej Spółdzielczości). Doświadczony praktyk bankowy, od wielu lat związany zawodowo z finansowaniem Klientów sektora MŚP, tworzący m.in. kompleksowe oferty gwarancyjne i poręczeniowe. Trener – wykładowca z długoletnim doświadczeniem w przekazywaniu wiedzy opartej na praktyce płynącej z bieżącej pracy zawodowej, stały współpracownik FRBS.

CENA: 320 zł / osoba brutto

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 9.30-14.30/15.00

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU

1. Prezentacja zasad zabezpieczania kredytów gwarancjami:
1) DE MINIMIS
2) FGR (AGRO)
3) AGROMAX.
2. Prezentacja pomocy publicznej w formule pomocy de minimis – nowe zasady pomocy wynikające z nowego Rozporządzenia Komisji (UE) 2023/2831 z dnia 13 grudnia 2023 r.
3. Przedstawienie procesu wnioskowania o gwarancję.
4. Omówienie dokumentów związanych z gwarancją.
5. Omówienie zakresu kontroli prawidłowości udzielania gwarancji.

Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:

Beata Płatek  – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie
  Zapisz się na szkolenie

  Warunki uczestnictwa w szkoleniach on-line

  Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

   1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
   2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
    • 512 KB/sek dla dźwięku,
    • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
   3. Wymagania sprzętowe:
    • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
    • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
   4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane. Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
   5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
   6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
   7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

  Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

  W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład: 

  Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu on-line

  Zgłoszenie na szkolenie on-line

  Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia.

  Realizacja szkolenia on-line

  Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

  Odwołanie szkolenia on-line

  W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

  Rezygnacja ze szkolenia on-line

  Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej, e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl , do godziny 14-tej dnia poprzedzającego szkolenie. Brak rezygnacji po 14-tej dnia poprzedzającego szkolenie – odpłatność 100 % .