Data rozpoczęcia szkolenia:

04.12.2023

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

09:30

Opis szkolenia:

Gwarancje oferowane przez BGK są udzielane przy współpracy z bankami komercyjnymi i spółdzielczymi w ramach programu KFG (de minimis) oraz AGRO (FGR) i muszą spełniać ściśle zdefiniowane przez BGK kryteria. Dzięki tym instrumentom, Bank otrzymuje ważne zabezpieczenie kredytów obrotowych i inwestycyjnych dla przedsiębiorców oraz rolników z sektora MŚP.

CEL SZKOLENIA:

Zaprezentowane podczas szkolenia zagadnienia na temat gwarancji KFG (de minimis) i AGRO (FGR) pozwolą:

 • nowym pracownikom Banku Spółdzielczego skutecznie zastosować gwarancję Banku Gospodarstwa Krajowego jako zabezpieczenie transakcji kredytowych,
 • pracownikom obszaru sprzedaży/ryzyka – już z pewnym doświadczeniem w gwarancjach – pozwolą na pogłębienie wiedzy na temat często występujących błędów w procesie kredytowania klientów z sektora MŚP i nieprawidłowości w działaniu, których bezpośrednim następstwem jest wzrost poziomu ryzyka kredytowego banku (w wielu przypadkach możliwy do uniknięcia).

 KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

 • Poznając proces i dokumenty związane z udzielaniem kredytów zabezpieczonych gwarancjami BGK, Bank Spółdzielczy ma możliwość zwiększenia częstotliwości i zakresu stosowania gwarancji, przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka operacyjnego Banku oraz Klienta.
 • Materiał szkolenia przygotowany jest w oparciu o doświadczenie trenera zebrane w czasie kilkuletniej pracy zawodowej oraz w oparciu o dokumenty źródłowe i dobre praktyki w przedmiotowym zakresie.

ADRESACI: Szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się gwarancjami w bankach spółdzielczych.

PROWADZĄCY: JACEK IWANIUK Menager Zespołu w Departamencie Gwarancji i Poręczeń Banku Gospodarstwa Krajowego (poprzednio Wiodący Menadżer produktów gwarancyjnych i poręczeniowych w Departamencie Klienta Korporacyjnego Banku Polskiej Spółdzielczości). Doświadczony praktyk bankowy, od wielu lat związany zawodowo z finansowaniem Klientów sektora MŚP, tworząc m.in. kompleksowe oferty gwarancyjne i poręczeniowe. Trener – wykładowca z długoletnim doświadczeniem w przekazywaniu wiedzy opartej na praktyce płynącej z bieżącej pracy zawodowej, stały współpracownik FRBS

CENA: 280 zł / osoba brutto

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 9.30-14.30/15.00

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU

 1. Prezentacja zasad zabezpieczania kredytów gwarancjami KFG (de minims) oraz AGRO (FGR).
 2. Omówienie warunków gwarancji do końca 2023 r. oraz zmian od 1 stycznia 2024 r.
 3. Prezentacja pomocy publicznej w formule pomocy de minimis oraz planowanych zmian w 2024 r.
 4. Przedstawienie procesu wnioskowania o gwarancję.
 5. Omówienie dokumentów związanych z gwarancją.
 6. Omówienie kontroli prawidłowości udzielania gwarancji.

Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:

Beata Płatek  – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie
  Zapisz się na szkolenie

  Warunki uczestnictwa w szkoleniach on-line

  Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

   1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
   2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
    • 512 KB/sek dla dźwięku,
    • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
   3. Wymagania sprzętowe:
    • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
    • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
   4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane. Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
   5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
   6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
   7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

  Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

  W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład: 

  Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu on-line

  Zgłoszenie na szkolenie on-line

  Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia.

  Realizacja szkolenia on-line

  Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

  Odwołanie szkolenia on-line

  W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

  Rezygnacja ze szkolenia on-line

  Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej, e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl , do godziny 14-tej dnia poprzedzającego szkolenie. Brak rezygnacji po 14-tej dnia poprzedzającego szkolenie – odpłatność 100 % .