Data rozpoczęcia szkolenia:

25.06.2024

Data zakończenia szkolenia:

25.06.2024
26.06.2024

Opis szkolenia:

CEL SZKOLENIA:

 1. Prezentacja metod wyceny nieruchomości i innych aktywów przyjętych w procesie kredytowania.
 2. Omówienie zarządzania zabezpieczeniami w banku.
 3. Omówienie badania jakości zabezpieczenia.

 KORZYŚCI:

 1. Poznanie metod wyceny nieruchomości przez rzeczoznawców majątkowych i innych aktywów.
 2. Nabycie praktycznych metod wyceny i monitoringu wartości zabezpieczenia.

  ADRESACI:

Szkolenie skierowane jest do doradców, analityków i pracowników zajmujących się obsługą kredytową.

PROWADZĄCY: 

MIROSŁAW MELLER – szkoleniowiec współpracujący od wielu lat z Bankami Spółdzielczymi. Wykładowca m.in. w zakresie ryzyka kredytowego, z zakresu rozwoju przedsiębiorstw oraz w zakresie procesów logistycznych. Ukończył ekonomię na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

CENA SZKOLENIA:

750 zł/os brutto (szkolenie 2 dniowe)

 

Plan szkolenia:

MIEJSCE:

Rzeszów, dokładne miejsce szkolenia zostanie podane przy potwierdzeniu szkolenia

TERMIN SZKOLENIA:

25-26 czerwca 2024r., godziny realizacji: 9:30-15:30

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Uwarunkowania ekonomiczne i finansowe banku przyjmowania zabezpieczeń na udzielone kredyty.
 2. Zarządzanie portfelowe zabezpieczeniami na nieruchomościach.
 3. Regulacje prawne i inne regulacje w zakresie wycen nieruchomości.
 4. Wymogi ustawy o kredycie hipotecznym.
 5. Metody i sposoby wyceny nieruchomości przez rzeczoznawców majątkowych.
 6. Zasady zarządzania zabezpieczeniami na poziomie umowy kredytowej.
 7. Warunki stawiane zabezpieczeniom.
 8. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013.
 9. Rekomendacja J.
 10. Rekomendacja S – zasady oceny wartości zabezpieczenia na nieruchomości.
 11. Prognozowanie wartości rynkowej zabezpieczenia w okresie kredytowania.
 12. Przykłady i ćwiczenia wycen nieruchomości.
 13. Jakość prawna zabezpieczenia.
 14. Metody wyceny zabezpieczeń na aktywach innych niż zabezpieczenia:
  1. Środki transportu.
  2. Maszyny i urządzenia.
  3. Należności.
 15. Poręczenia:
  1. Przedsiębiorców.
  2. Osób fizycznych.
 16. Monitorowanie zabezpieczeń innych niż nieruchomości.
 17. Przykłady i ćwiczenia.

Adres i dane kontaktowe:

Oddział w Rzeszowie

35-025 Rzeszów, ul. Zygmuntowska 14
Renata Bialic – Dyrektor Oddziału FRBS Rzeszów
Beata Płatek – Koordynator ds. szkoleń
tel.: 17 86 41 952
fax: 17 86 41 955
kom.: 500 358 648

Zapisz się na szkolenie  (Bez noclegu, pokój jednoosobowy, pokój dwuosobowy)