Data rozpoczęcia szkolenia:

21.05.2024

Data zakończenia szkolenia:

21.05.2024

Opis szkolenia:

CEL SZKOLENIA:

Nabycie umiejętności w zakresie:

– przeprowadzania efektywnego monitoringu kredytowego podmiotów gospodarczych;

– identyfikacji sygnałów ostrzegawczych;

– wdrażania działań zaradczych ograniczających ryzyko kredytowe;

– wyceny i oceny zabezpieczeń;

– prawidłowej klasyfikacji ekspozycji kredytowych.

Adresaci: osoby zaangażowane w proces kredytowy podmiotów gospodarczych, a w szczególności osoby odpowiedzialne za monitoring kredytowy

PROWADZĄCY:

Jakub Markiewicz – Wieloletni pracownik sektora bankowego w zakresie analiz kredytowych, oceny zabezpieczeń, weryfikacji operatów szacunkowych,  monitoringu, restrukturyzacji i windykacji. Wykładowca akademicki w zakresie bankowości, analizy finansowej oraz wycen nieruchomości. Autor publikacji naukowych z zakresu zarządzania ryzykiem kredytowym. Wieloletni praktyk w zakresie szkoleń dla pracowników banków spółdzielczych i podmiotów rynku finansowego. Rzeczoznawca majątkowy. Analityk finansowy

CENA SZKOLENIA:

490 zł/os brutto

Plan szkolenia:

MIEJSCE:

OlsztynSala szkoleniowa – Bank BPS,  Al. M.J.Piłsudskiego 32

TERMIN SZKOLENIA:

21.05.2024 , godziny realizacji: 9.30 – 15.30

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Uwarunkowania prawne dotyczące monitoringu kredytowego.
 2. Wskazania pokontrolne KNF w zakresie monitoringu kredytowego.
 3. Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej w procesie monitoringu: rolnik , podmioty prowadzące uproszczoną księgowość oraz pełną księgowość.
 4. Podmioty powiązane: rodzaje powiązań i ich identyfikacja.
 5. Ocena realizacji prognoz finansowych.
 6. Ocena i wycena zabezpieczeń w procesie monitoringu.
 7. Monitoring inwestycji.
 8. Monitoring kredytu obrotowego
 9. Identyfikacja sygnałów ostrzegawczych w procesie monitoringu
 10. Działania zaradcze w ramach procesu monitoringu.
 11. Działania restrukturyzacyjne w ramach zaleceń w procesie monitoringu.
 12. Klasyfikacja ekspozycji kredytowych.
 13.  Studium przypadków

Adres i dane kontaktowe:

Oddział w Rzeszowie

35-025 Rzeszów, ul. Zygmuntowska 14
Renata Bialic – Dyrektor Oddziału FRBS Rzeszów
Beata Płatek – Koordynator ds. szkoleń
tel./fax: 17 86 41 952
kom.: 500 358 648

MIEJSCE SZKOLENIA:

OLSZTYN – Sala szkoleniowa – Bank BPS,  Al. M.J.Piłsudskiego 32

KONTAKT W SPRAWIE SZKOLENIA:

Szczepan Bronakowski

tel. 089 511 95 19

Szczepan.Bronakowski@bankbps.pl

www.frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie  (Bez noclegu, pokój jednoosobowy, pokój dwuosobowy)