Data rozpoczęcia szkolenia:

12.06.2024

Data zakończenia szkolenia:

12.06.2024
13.06.2024

Opis szkolenia:

Cele i korzyści z udziału w 2-dniowym wydarzeniu:

Zwiększenie skuteczności osobistej, zarządzania potencjałem i emocjami, rozwinięcie kompetencji w obszarach komunikacji biznesowej, negocjacji czy zarządzania stresem. Uczestnicy będą mogli świadomie budować i doskonalić relacje z klientami, tworzyć silne zespoły, definiować i  osiągać cele biznesowe.

Budowania świadomość własnych mocnych stron i obszarów do rozwoju, co pozwoli na  efektywne wykorzystanie swojego potencjału.

Poprawy komunikacji interpersonalnej, co przełoży się na lepsze relacje z klientami,  współpracownikami oraz przełożonymi.

ADRESACI:

Prezesi Zarządów, Wiceprezesi/Dyrektorzy ds. sprzedaży, Dyrektorzy Regionów, Dyrektorzy Oddziałów.

TRENERZY:

Jarosław Roźmiarek – od 10 lat zajmuje się tworzeniem i realizacją projektów rozwojowych. Posiada wieloletnią praktykę z zakresu sprzedaży i zarządzania – kolejno na stanowiskach kupca, handlowca, dyrektora sprzedaży. Zarządzał zespołami sprzedażowymi, odpowiadał za wdrożenie standardów. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Szkoły Trenerów Biznesu MODERATOR we Wrocławiu, Podyplomowego Studium Zarządzania Marką i Szkoły Trenerów Akademii Nauki. Posiada certyfikat metody Sandler Selling System, Sandler Management Solutions oraz tytuł Master NLP. Na swoim koncie mam ponad 900 dni szkoleniowych i sesji coachingowych – klienci wielu sektorów. Zobacz profil na LinkedIn

 Magdalena Olechnowicz – szkoli menedżerów różnych szczebli, w różnych branżach (finansowa, produkcyjna, handlowa, administracji publicznej). Jest praktykiem biznesu, posiada doświadczenie menedżerskie. Z wykształcenia jest magistrem zarządzania. Posiada certyfikat coacha (Practitioner Coach Diploma) oraz eksperta diagnozy kompetencji (Certified Assessor for Assessment and Development Center). 10 tysięcy godzin dydaktycznych, przeszkoliła ponad 8 tysięcy osób.

CENA SZKOLENIA:

Grupa powyżej 20 os. Grupa powyżej 30 os. Cena za dwa dni Konferencji:

 

1580  1480  zł udział w szkoleniu, obiady, przerwy kawowe oraz uroczysta kolacja integracyjna
350 350 zł nocleg pokój 1 – osobowy
380 380 zł nocleg pokój 2 – osobowy

Plan szkolenia:

Informacje organizacyjne:

 12 czerwca:

10:00-16:00 szkolenie (w przerwie lunch),

16:00 – 18:30 czas wspólny dla uczestników (zwiedzanie opolskiej starówki lub kręgle- w zależności od warunków pogodowych)

Od 19:30 – kolacja integracyjna.

13 czerwca:

10.00 – 15.30 szkolenie (w przerwie lunch),

 

Czas trwania warsztatów:

Dzień I: skuteczność osobista i biznesowa szefa sprzedaży 

 1. Ja i moje przekonania na temat siebie samego i mojej skuteczności:
 • Rozpoznanie własnych przekonań i ograniczeń – jak one wpływają na naszą skuteczność,
 • Techniki pracy nad podnoszeniem pewności siebie
 • Strategie radzenia sobie ze stresem i negatywnymi emocjami – emocji nie można wyeliminować, ale możne nad nimi zapanować
 • Dlaczego skuteczny menager powinien umieć zadbać o siebie?
 1. Rynek na którym działam czyli: konkurencja, różne produkty i nastawienie klienta:
 • Analiza konkurencji i unikalna wartość naszej oferty,
 • Poznanie potrzeb i oczekiwań klientów, różnica między tym co widzę ja jako profesjonalista, a to co widzi klient
 • Budowanie trwałych relacji z klientami i zaspakajanie ich potrzeb, biznes to gra zespołowa o długofalowym zasięgu,
 • Magiczny efekt dzięki skupieniu uwagi na tym co jest możliwe.
 1. Jak wykorzystując analizę transakcyjną lepiej budować swoją pozycję zawodową:
 • Zrozumienie podstawowych koncepcji analizy transakcyjnej,
 • Wykorzystanie analizy transakcyjnej w komunikacji z klientami i współpracownikami,
 • Budowanie pozytywnych relacji i efektywna współpraca oparta na analizie transakcyjnej.

Dzień 2 – delegowanie, egzekwowanie, motywowanie

 1. Motywacja a motywowanie
 • Gra szkoleniowa pozwalająca doświadczyć wzrostów i spadków motywacji
 • Co nas motywuje a co demotywuje
 • Czym jest motywacja ludzi do pracy
 • Proces motywowania
 • Rodzaje motywowania: finansowe i pozafinansowe
 • Zasada 50%/50% – rola własnej motywacji osoby do pracy i od czego to zależy
 1. Rozpoznawanie sygnałów demotywacji pracownika
 • Sygnały zmotywowania i zdemotywowania pracownika
 • Jak interpretować różne sygnały
 • Przywracanie motywacji i rozmowy motywujące
 1. Przegląd teorii motywacji i ćwiczenia praktyczne z przełożeniem na specyfikę uczestników
 • Klasyczne koncepcje motywacji: Malowa i Herzberga
 • Nowoczesna Teoria Motywacji Wewnętrznej (Deci, Ryan)
 • Trendy i kierunki myślenia o motywowaniu
 1. Motywowanie różnych pokoleń
 • Wyjaśnienie tematyki zarządzania międzypokoleniowego
 • Zrozumienie dla motywatorów różnych pokoleń
 1. Niefinansowe sposoby doceniania pracowników
 • Cztery „języki doceniania”
 • Kudosy
 • Budowanie atmosfery uznania i szacunku
 • Pula motywatorów pozafinansowych
 1. Pochwały i konstruktywna krytyka w motywowaniu
 • Informacja zwrotna, która i motywuje, i rozwija kompetencje
 • Paleta różnych rodzajów feedbacku pozytywnego
 • Skalowanie zadowolenia w zależności, z jak duże osiągnięcie udzielamy pochwały
 • Model UFKO
 • Informacja zwrotna korygująca
 • Jak zmotywować do poprawy i doskonalenia
 • Modele feedbacku korygującego
 • Czego unikać w poprawianiu i korygowaniu pracownika
 1. Podsumowanie szkolenia i plany wdrożeniowe uczestników

Adres i dane kontaktowe:

Oddział we Wrocławiu

50-103 Wrocław, ul. Kurzy Targ 5
Krzysztof Janka – Dyrektor Oddziału FRBS Wrocław
kom.: 601 272 702
tel./fax: 71 344 62 45
tel.: 71 346 09 64

Zapisz się na szkolenie  (Bez noclegu, pokój jednoosobowy, pokój dwuosobowy)