Data rozpoczęcia szkolenia:

18.06.2024

Data zakończenia szkolenia:

18.06.2024
19.06.2024

Opis szkolenia:

CEL SZKOLENIA:

 1. Prezentacja metod wyceny nieruchomości i innych aktywów przyjętych w procesie kredytowania.
 2. Omówienie zarządzania zabezpieczeniami w banku.
 3. Omówienie badania jakości zabezpieczenia.

 KORZYŚCI:

 1. Poznanie metod wyceny nieruchomości przez rzeczoznawców majątkowych i innych aktywów.
 2. Nabycie praktycznych metod wyceny i monitoringu wartości zabezpieczenia.

  ADRESACI:

Szkolenie skierowane jest do doradców, analityków i pracowników zajmujących się obsługą kredytową.

PROWADZĄCY: 

MIROSŁAW MELLER – szkoleniowiec współpracujący od wielu lat z Bankami Spółdzielczymi. Wykładowca m.in. w zakresie ryzyka kredytowego, z zakresu rozwoju przedsiębiorstw oraz w zakresie procesów logistycznych. Ukończył ekonomię na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

CENA SZKOLENIA:

750 zł/os brutto /os. (2 dni)

690 zł/os brutto /os. – 2-ga i kolejna osoba z banku.

Plan szkolenia:

MIEJSCE:

WROCŁAW, ul. Kurzy Targ 5 (sala szkoleniowa – p.306,  III piętro)

TERMIN SZKOLENIA:

18-19 czerwca 2024r./wtorek-środa/, godziny realizacji: 9:30-15:30

 

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Uwarunkowania ekonomiczne i finansowe banku przyjmowania zabezpieczeń na udzielone kredyty.
 2. Zarządzanie portfelowe zabezpieczeniami na nieruchomościach.
 3. Regulacje prawne i inne regulacje w zakresie wycen nieruchomości.
 4. Wymogi ustawy o kredycie hipotecznym.
 5. Metody i sposoby wyceny nieruchomości przez rzeczoznawców majątkowych.
 6. Zasady zarządzania zabezpieczeniami na poziomie umowy kredytowej.
 7. Warunki stawiane zabezpieczeniom.
 8. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013.
 9. Rekomendacja J.
 10. Rekomendacja S – zasady oceny wartości zabezpieczenia na nieruchomości.
 11. Prognozowanie wartości rynkowej zabezpieczenia w okresie kredytowania.
 12. Przykłady i ćwiczenia wycen nieruchomości.
 13. Jakość prawna zabezpieczenia.
 14. Metody wyceny zabezpieczeń na aktywach innych niż zabezpieczenia:
  1. Środki transportu.
  2. Maszyny i urządzenia.
  3. Należności.
 15. Poręczenia:
  1. Przedsiębiorców.
  2. Osób fizycznych.
 16. Monitorowanie zabezpieczeń innych niż nieruchomości.
 17. Przykłady i ćwiczenia.

Adres i dane kontaktowe:

Oddział we Wrocławiu

50-103 Wrocław, ul. Kurzy Targ 5
Krzysztof Janka – Dyrektor Oddziału FRBS Wrocław
kom.: 601 272 702
tel./fax: 71 344 62 45
tel.: 71 346 09 64

Zapisz się na szkolenie  (Bez noclegu, pokój jednoosobowy, pokój dwuosobowy)