Szanowni Państwo,

31 grudnia 2022 roku upływa termin wdrożenia wymagań regulacyjnych znowelizowanej Rekomendacji S.

Fundacja Rozwoju Bankowości Spółdzielczej przygotowała dla Państwa cykl szkoleń, który ma na celu zapewnienie wsparcia Bankom Spółdzielczym przy wdrożeniu Rekomendacji S, dotyczącej dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie. Do udziału w szkoleniu zapraszamy Banki Zrzeszenia BPS.

Planowane jest 7 szkoleń tematycznych w terminach: wrzesień, październik, listopad i grudzień 2022 r. Szkolenia swym zakresem obejmują wszystkie obszary rekomendacji.

Zaplanowany cykl to bieżące wsparcie w pokonywaniu wyzwań i wdrażaniu merytorycznych rozwiązań. Główne cele cyklu to:

  • zapewnienie programów szkoleń odpowiadających rzeczywistym potrzebom Banków Spółdzielczych- szkolenia obejmują zakresem cały przekrój wymagań rekomendacji;
  • dostarczenie wiedzy związanej z wymaganiami rekomendacji S oraz powiązanymi regulacjami zewnętrznymi;
  • zapewnienie dostępu do bieżącej informacji o stosowanych rozwiązaniach w sektorze bankowym.

Zaangażowaliśmy do szkoleń:

  • trenerów zewnętrznych mających szeroką wiedzę i doświadczenie, współpracujących
    z Bankami Spółdzielczymi oraz posiadających specjalizację w zakresie danego szkolenia, współpracujących już z FRBS, jak również nowych;
  • trenerów wewnętrznych spośród specjalistów/pracowników Banku Zrzeszającego, Banków Spółdzielczych, mających znajomość rozwiązań przygotowywanych dla BS.

Oferta szkoleń wspierających wdrożenie Rekomendacji S zostanie rozbudowana o obszar dotyczący szkoleń z ryzyk. Szczegóły dotyczące tego bloku tematycznego podamy Państwu najpóźniej w październiku.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy wszystkie Banki Zrzeszenia BPS. Uczestnicy projektu „eSka w BeeSach – procesowe wdrożenie Rekomendacji S w Bankach Spółdzielczych” mają możliwość nieodpłatnego udziału w szkoleniach w ramach pakietu bezpłatnych szkoleń
w zależności od wybranego abonamentu.

Do uczestników projektu „eSka w BeeSach” zostanie przesłana ankieta zgłoszeń na wybrane szkolenia, nie ma potrzeby przesyłania dodatkowo zgłoszeń na szkolenia.

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z prezentowaną tematyką oraz do udziału w szkoleniach.

Harmonogram szkoleń jest w poniższej tabeli lub można pobrać tutaj: LINK

HARMONOGRAM SZKOLEŃ Z OBSZARU REKOMENDACJI S – WRZESIEŃ-GRUDZIEŃ 2022
Data Wykładowca Temat szkolenia Forma realizacji szkoleń Cena za szkolenie Godziny realizacji
26.09.2022 Monika Turek Praktyczne aspekty wdrożenia oferty kredytów hipotecznych w myśl znowelizowanej Rekomendacji S hybrydowa:
szkolenie on-line
szkolenie stacjonarne Warszawa
260 zł on-line
480 zł stacjonarne
10:00-14.00
03.10.2022 dr Marta Penczar
Monika Liszewska
Ochrona Klienta a ryzyko prawne Banku w kredytach hipotecznych hybrydowa:
szkolenie on-line
szkolenie stacjonarne Warszawa
260 zł on-line
480 zł stacjonarne
10:00-14.00
21.10.2022 Wojciech Iwanow CZĘŚĆ I – Analiza luki i wdrożenie zmian Rekomendacji S KNF i zmian Rekomendacji J KNF – luka wobec przepisów, rola komórki ds. ryzyka oraz compliance we wdrożeniu zmian on-line 260,00 zł 12:30-16:30
02.11.2022 Wojciech Iwanow CZĘŚĆ II – Analiza luki i wdrożenie zmian Rekomendacji S KNF i zmian Rekomendacji J KNF – luka wobec przepisów, rola komórki ds. ryzyka oraz compliance we wdrożeniu zmian on-line 260,00 zł 9.00-12.00
07.11.2022 Tomasz Rosiński Produkt umożliwiający zabezpieczenie ryzyka stopy procentowej dla kredytów hipotecznych o okresowo stałej stopie procentowej on-line 260,00 zł 10:00-14:00
18.11.2022 Andrzej Michałowski Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej
z uwzględnieniem wpływu na ryzyko aktywów o długich terminach przeszacowania, w tym kredytów hipotecznych o stałym
lub okresowo stałym oprocentowaniu
hybrydowa:
szkolenie on-line
szkolenie stacjonarne Wrocław
260 zł on-line
480 zł stacjonarne
10:00-14:00
listopad 2022 szczegóły wkrótce Ryzyko kredytowe w banku spółdzielczym
w świetle wdrożenia Rekomendacji S
hybrydowa:
szkolenie on-line
szkolenie stacjonarne Warszawa
260 zł on-line
480 zł stacjonarne
szczegóły wkrótce
07.12.2022 Katarzyna Marczyńska Wpływ Rekomendacji S na stosowanie
w banku aktów prawnych chroniących kredytobiorców
on-line 260,00 zł 9.00-12.00