Fundacja Rozwoju Bankowości Spółdzielczej wraz z firmą BCMG (Business Continuity Management Group) przygotowała ofertę szkoleniową dla sektora banków spółdzielczych składającą się z 4 warsztatów z zakresu wdrożenia wymagań Rekomendacji M i D.

1. „Praktyczne  wdrożenie Planów Ciągłości Działania i Planów Awaryjnych zgodnie z wymaganiami Rekomendacji M i D”, w trakcie którego zdobędą Państwo  gruntowną wiedzę z zakresu zarządzania ciągłością działania (BCM), od poznania procesów krytycznych organizacji po opracowanie dokumentacji Planów Ciągłości Działania i opracowanie zasad testowania procedur zgodnie z wymaganiami Rekomendacji M i D oraz dobrych praktyk. 

2. „Praktyczne wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z wymaganiami Rekomendacji M i D”, w trakcie którego zdobędą Państwo pełną wiedze z zakresu praktycznego wdrożenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w organizacji.

3. „Zarządzanie ryzykiem w obszarze teleinformatycznym”, na którym zostanie przedstawiona niezbędna wiedza i umiejętności z zakresu zagadnień związanych z zarządzaniem ryzykiem w obszarze IT na podstawie wymagań Rekomendacji M i D Komisji Nadzoru Finansowego oraz dobrych praktyk wynikających z ISO 27001.

4. „Wykonywanie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI) w bankach spółdzielczych zgodnie z wymaganiami Rekomendacji D” – warsztaty przeprowadzą uczestników przez kolejne etapy wykonywania funkcji ABI w Bankach Spółdzielczych. Przygotują do właściwego stosowania przepisów o ochronie danych osobowych, uporządkowania prawnych obowiązków ABI.

W trakcie każdych z warsztatów Uczestnicy otrzymają pakiety dokumentacji m.in.

  • przykładową analizę ryzyka w obszarze IT,
  • klasyfikacje informacji i zasobów teleinformatycznych,
  • wzór Polityki Bezpieczeństwa Informacji (Teleinformatycznego),
  • instrukcję reagowania na incydenty bezpieczeństwa,
  • procedury bezpieczeństwa teleinformatycznego dla użytkowników końcowych,
  • szablon przykładowej struktury dokumentacji przetwarzania i ochrony danych osobowych,
  • przykładowy zakres Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych oraz wybranych elementów Instrukcji Zarządzania Systemami Informatycznymi wraz z załącznikami (wzory ewidencji, oświadczeń, upoważnień).

W poniższej tabeli zostały zamieszczone terminy warsztatów w 2014r.:

Niektóre opinie po warsztatach:

„Warsztaty z wykonywania funkcji ABI w Bankach Spółdzielczych zostały przeprowadzone w profesjonalny sposób, wysoko oceniam ich merytoryczny zakres.
Jarosław Łaski, Wiceprezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Łosicach

„Warsztaty z wykonywania funkcji ABI w Bankach Spółdzielczych oceniam bardzo pozytywnie, szczególnie spodobał mi się niestandardowy sposób prowadzenia warsztatów oraz ich zakres tematyczny. Program adekwatny do potrzeb, aktywny udział uczestników. Wysoko oceniam również poziom merytoryczny materiałów i wzorcowej dokumentacji.
Beata Majdan, Audytor wewnętrzny w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie

„Warsztaty z wykonywania funkcji ABI w Bankach Spółdzielczych oceniam pozytywnie, podobał mi się sposób prowadzenia oraz zakres tematyczny. Szczególnie przyda mi się w dalszej pracy zakres nadzoru i kontroli ABI oraz usytuowanie ABI w strukturze.
Anna Sikora, Administrator Bezpieczeństwa Informacji w Spółdzielczym Banku Powiatowym w Piaskach 

„Szkolenie wpłynie na lepsze, obrazowe zrozumienie tematyki przez Zarząd, a także na budowanie procesu komunikacji w Banku w ww. zakresie”
Ewa Miecznikowska – Stasiukiewicz, Wiceprezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Nidzicy

„Najlepsze warsztaty na jakich byłem. Zmuszają do myślenia a nie bezmyślnego czytania slajdów. Nie usypiają :)”
Michał Grala, IT Bank Spółdzielczy w Szczytnie

Informacje o realizatorze:

Firma BCMG (Business Continuity Management Group) posiada ponad 5-letnie doświadczenie we współpracy z bankami spółdzielczymi oraz w zakresie wdrożenia Rekomendacji M i D Komisji Nadzoru Finansowgo we współpracy z IT BPS Sp. z o.o. Współpracuje również ze Związkiem Banków Polskich i innymi podmiotami z sektora finansowego.