Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniach pt. „Finansowanie Innowacji Technologicznych MŚP” realizowanych we współpracy z  Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

Uczestnicy szkolenia otrzymają kompleksową informację o możliwości finansowania innowacyjnych projektów, zarówno w ujęciu kompleksowym (łączenie produktów Kredyt technologiczny + Gwarancja Biznesmax), jak również w ujęciu pojedynczym dla ww. produktów.

Szkolenia odbędą się w następujących terminach i lokalizacjach:

Szkolenie będzie prowadzone przez pracownika  Banku BGK.

Program szkolenia obejmuje następujące tematy:

  1. Kredyt na innowacje technologiczne PO IR
  2. Gwarancja Biznesmax PO IR
  3. Konsultacje indywidualne