Szanowni Państwo,

Zapraszamy na  szkolenie „Ocena systemu kontroli wewnętrznej oraz stosowania zasad ładu wewnętrznego na podstawie rekomendacji „Z”.

Zgodnie z zapisami Rekomendacji „H” Komisji Nadzoru Finansowego Rada Nadzorcza Banku jest zobowiązana do corocznej oceny skuteczności i adekwatności systemu kontroli wewnętrznej. Rada Nadzorcza przeprowadza wyżej wymienioną ocenę z uwzględnieniem opinii wydanej przez Komitet Audytu (o ile został powołany). Na podstawie zapisów Rekomendacji „Z” Zarząd i Rada Nadzorcza przeprowadza ocenę stosowania Zasad ładu wewnętrznego, którą można połączyć z oceną systemu kontroli wewnętrznej wykorzystując te same źródła danych.

Szkolenie prowadzi Pani Renata Szostak.

Szkolenie będzie realizowane w następujących miastach i terminach:

Wrocław 12.01.2022 formularz zapisu
Kraków 13.01.2022 formularz zapisu
On-line 19.01.2022 formularz zapisu
Rzeszów 20.01.2022 formularz zapisu
Warszawa 25.01.2022 formularz zapisu
Białystok 26.01.2022 formularz zapisu