Jako instytucja od wielu lat współpracująca Bankami Spółdzielczymi oraz powołana do wspierania rozwoju Bankowości Spółdzielczej zdajemy sobie sprawę z faktu, ile pracy wkładacie Państwo w zdobywanie nowych klientów oraz nowych rynków finansowych.

Jak wszyscy wiemy, ustawodawca nakłada na podmioty gospodarcze wiele obowiązków niezwiązanych z ich kluczową działalnością, co z kolei powoduje konieczność angażowania części uwagi pracodawcy na obszary dalekie od jego priorytetów oraz założonej strategii.

Aby mogli się Państwo skoncentrować w większym stopniu na działalności statutowej Banku, oraz wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom Banków Spółdzielczych, Fundacja Rozwoju Bankowości Spółdzielczej przygotowała propozycję kompleksowej obsługi Banku Spółdzielczego w zakresie Rekomendacji D oraz zagadnień z zakresu Administrowania Bezpieczeństwem Informacji.

W tych obszarach Fundacja współpracuje z Firmą BlueNet, która we wdrażaniu takich rozwiązań jest liderem na rynku a co najważniejsze, ma ogromne doświadczenie we współpracy z Bankami Spółdzielczymi oraz posiada stosowne referencje i rekomendacje od tych Banków .

Zachęcamy do uczestnictwa w dedykowanych spotkaniach oraz do kontaktu i rozmowy na temat Państwa potrzeb i oczekiwań w zakresie zarówno Rekomendacji D jak i Administrowania Bezpieczeństwem Informacji.

Zapraszamy Państwa do udziału w bezpłatnych spotkaniach, które odbędą się zgodnie z poniższym harmonogramem:

Lublin 18.02.2015
Wrocław 19.02.2015
Kraków 23.02.2015
Rzeszów 24.02.2015
Warszawa 26.02.2015
Olsztyn 02.03.2015

Więcej informacji uzyskają Państwo kontaktując się z oddziałami Fundacji.