Najlepszy Bank Spółdzielczy 2019 roku – niech Cię (d)ocenią  Twoi pracownicy

Zachęcamy wszystkie Banki Spółdzielcze do udziału w projekcie: „Najlepszy Bank Spółdzielczy 2019”.

Co zyska Bank, dzięki zgłoszeniu swojego udziału:

 • obiektywne informacje ułatwiające podejmowanie strategicznych decyzji oraz codzienne zarządzanie bankiem,
 • dostęp do rzetelnego, znormalizowanego badania przygotowanego przez praktyków mających duże doświadczenie we współpracy z bankami spółdzielczymi,
 • możliwość porównania uzyskanych wyników do średniej w grupie (SGB/BPS) oraz średniej wśród wszystkich banków spółdzielczych, które wezmą udział w ogólnopolskim badaniu,
 • praktyczny raport uwzględniający wszystkie badane kategorie wraz z rekomendacjami działań pozwalającymi na zwiększenie wartości Banku i satysfakcji pracowników,
 • możliwość poszerzenia badania o dodatkowe pytania istotne dla Zarządu Banku
 • możliwość przeprowadzenia konsultacji doradczych z autorami raportu oraz …

… szansę na otrzymanie prestiżowej nagrody

„Najlepszy Bank Spółdzielczy – Pracodawca Roku 2019”

Opis metody

Ankieta on-line

Badanie przeprowadzone zostanie on-line z użyciem tokenów szyfrujących, które daje gwarancję pełnej anonimowości biorącym w nim udział pracownikom

Kwestionariusz badania satysfakcji z pracy składa się z 40 pytań zamkniętych oraz 2 pytań otwartych, tworzących 8 wymiarów:

 • organizacji i warunków pracy
 • czytelności zasad
 • jakości przywództwa
 • atmosfery i pracy zespołowej
 • oceny możliwości rozwoju pracowników
 • poczucia wpływu pracowników na rozwój firmy
 • uznania i docenienia
 • zadowolenia z pracy

Dla każdego badanego obszaru zostanie wyliczony odrębny wskaźnik, a dla całego banku ogólny wskaźnik satysfakcji pracowników.

 

 

Sprawdzona metodyka

W badaniu wykorzystana będzie sprawdzona metodyka, która zachęca uczestników badania do wyrażania niezależnej oceny

diagram_kołowy

W raporcie z badania zostaną omówione mocne i słabe strony banku wg opinii jego pracowników. Porównane zostaną oceny pracowników oddziałów oraz centrali oraz przeanalizowane rozkłady poziomu satysfakcji pracowników w poszczególnych obszarach.

Bank otrzyma wnioski wraz z propozycją działań – co i w jaki sposób zmienić, żeby zwiększyć satysfakcję pracowników, która przełoży się na lepsze wyniki banku.

Wejdź na stronę www.najlepszybankspoldzielczy.pl i zgłoś swój udział.