W czerwcu i lipcu w Fundacji odbyły się audyty weryfikujące jakość usług realizowanych przez Fundację.

Fundacja gościła audytorów firmy Nova Praxis Sp. z o.o., którzy wykonali audyt z ramienia Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – Administratora Bazy Usług Rozwojowych, gdzie Fundacja funkcjonuje jako podmiot świadczący usługi dofinansowane.

Audyt potwierdził, ze Fundacja spełnia wszelkie warunki funkcjonowania w Bazie, dotyczące m. in.:

  • potencjału technicznego;
  • realizację usług przez osoby, które posiadają doświadczenie zawodowe i odpowiednie kwalifikacje;
  • przestrzegania zasad etyki zawodowej i uczciwej konkurencji oraz transparentnej polityki cenowej;
  • poprawności prowadzonej i przechowywanej dokumentacji;
  • należytej jakości świadczonych usług.

W lipcu odbył się w Fundacji audyt nadzoru dotyczący posiadanego przez Fundację Certyfikatu Jakości SUS 2.0.

W oparciu o analizę dokumentacji uzyskane informacje audytor firmy DEKRA pozytywnie zaopiniował utrzymanie certyfikatu jakości.