Serdecznie zapraszamy Państwa na szkolenie dla Pracowników BPS S.A. i Banków Spółdzielczych:

Obowiązki prawne wynikające z ustawy o usługach płatniczych implementujących wymogi Dyrektywy PSD2

Szkolenie skierowane jest do menedżerów produktu, ekspertów, w szczególności do przedstawicieli działów:

  • Bankowości Detalicznej, Bankowości Biznesowej,
  • Kart Płatniczych
  • Compliance
  • Osób uczestniczących w projektach PSD2 w bankach
  • Osób odpowiedzialnych za zmiany w regulacjach banku związanych z rachunkami płatniczymi i kartami płatniczymi

Zajęcia poprowadzi Naczelnik Wydziału Klienta Detalicznego w Departamencie Zarządzania Produktami Banku BPS S.A.

Czego będzie dotyczyć szkolenie?

Wdrożenie dyrektywy PSD2 (części zagadnień obowiązujących od maja 2019/września 2019 r.) regulują relacje pomiędzy użytkownikami usług płatniczych, a bankiem. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw wprowadza nowe usługi i obowiązki związane z ich obsługą, zmienia zasady uwierzytelniania transakcji płatniczych. Na szkoleniu będą poruszone kwestie interpretacji wypracowanych przez grupę robocza przy ZBP, możliwych wariantów implementacji zapisów ustawy w regulacjach banku. Poruszone będą kwestie dotyczące obowiązków banku wobec klienta oraz obowiązków w relacjach z KNF.

Główne korzyści z udziału w zajęciach:

  • okazja do konsultacji z liderem biznesowym projektu w Banku BPS S.A.
  • wieloaspektowe omówienie tematu
  • znaczące wsparcie merytoryczne, konieczne by wdrożyć wymagane zmiany
  • możliwość wymiany doświadczeń między uczestnikami szkolenia.

Zachęcamy do zapisów i udziału w zajęciach:

2 kwietnia w Krakowie
11 kwietnia we Wrocławiu
18 kwietnia w Katowicach
25 kwietnia w Rzeszowie
9 maja w Olsztynie
24 maja Radziechowy-Wieprz, siedziba ETNO Banku Spółdzielczego