Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniach pt. „Realizacja transakcji dewizowych w świetle regulacji prawnych. Rozporządzenie 2019/518 dotyczące płatności transgranicznych i przejrzystości opłat za przeliczenie waluty na terytorium Unii. Jednolity obszar płatności w euro (SEPA) jako standard rozliczeń europejskich” realizowanych we współpracy z  Bankiem Polskiej Spółdzielczości.

Szkolenia odbędą się w następujących terminach i lokalizacjach:

Szkolenie będzie prowadzone przez pracownika  Banku BPS.

Program szkolenia:

1. Obowiązki Banku i Klienta
a) Przestrzeganie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz sankcji europejskich;
b) Ustawa – Prawo Dewizowe
c) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/847
• obowiązki Banku
• informacje towarzyszące transferom środków pieniężnych
• mechanizmy zaimplementowane w systemie Multicentaur
d) ustawa o usługach płatniczych.

2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/518
a) Zakres Rozporządzenia;
b) Zmiany w Regulaminach dla Klientów;
c) Obowiązujące terminy;
d) Zmiany stawek prowizji za realizację przekazów w euro w Taryfach;
e) Potencjalna utrata przychodów po wejściu w życie Rozporządzenia.

3. System SWIFT, Euro Elixir, Target2 – utrwalenie wiadomości:
a) Kody BIC;
b) IBAN jako standard rachunku płatniczego;
c) Charakterystyka systemów.

4. Renty i emerytury zagraniczne:
a) Bank jako płatnik;
b) Zaliczka na podatek dochodowy;
c) Składka zdrowotna;
d) Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

5. SEPA – standard rozliczeń europejskich:
a) zakres geograficzny;
b) główne założenia;
c) koszty SHA w świetle ustawy o usługach płatniczych;
d) IBAN jako identyfikator płatności;
e) Zmiany w związku z Rozporządzeniem 260/2012;
f) Zmiany w związku z nowelizacją ustawy o usługach płatniczych.