W czwartek 13 czerwca 2019 r. w siedzibie Banku BPS wręczone zostały nagrody w Programie TalentowiSKO Banków Spółdzielczych.
W uroczystości wzięło udział ponad 120 gości, m. in.: laureatów pierwszych miejsc regionalnego etapu szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z całej Polski. Towarzyszyli im dyrektorzy szkół, nauczyciele, opiekunowie SKO i przedstawiciele Banków Spółdzielczych Zrzeszenia BPS.
Do siedziby Banku BPS przybyli także reprezentanci instytucji, które wspierają Program TalentowiSKO, przedstawicieli Fundacji Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej, Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Krajowego Związku Banków Spółdzielczych, Fundacji Rozwoju Bankowości Spółdzielczej.

Prezes Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości, Pan Zdzisław Kupczyk pogratulował uczestnikom i zwycięzcom, a także podziękował nauczycielom za zaangażowanie w realizację Programu TalentowiSKO.

Podczas uroczystości dzieci i opiekunowie SKO odebrali czeki i pamiątkowe dyplomy.

Zwycięzcy VI edycji Programu TalentowiSKO 2018/ 2019 – etap centralny:

W konkursie „Oszczędzanie w SKO procentuje w Banku Spółdzielczym” dla szkół podstawowych:
I miejsce – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mielnie, pod patronatem Banku Spółdzielczego w Olsztynku
II miejsce – Szkoła Podstawowa w Krzęcinie, pod patronatem Małopolskiego Banku Spółdzielczego
III miejsce – Szkoła Podstawowa w Orłowie Drewnianym, pod patronatem Banku Spółdzielczego w Izbicy.

W konkursie „Spółdzielnia dobrych serc” dla klas 7 i 8 szkół podstawowych i szkół gimnazjalnych:
I miejsce – Zespół Placówek Oświatowych im. Katarzyny Śmreczyńskiej w Koninie, pod patronatem Banku Spółdzielczego w Limanowej
II miejsce – Publiczna Szkoła Podstawowa w Krasnymstawie, pod patronatem Banku Spółdzielczego w Izbicy
III miejsce – Szkoła Podstawowa we Wróblińcu, pod patronatem Banku Spółdzielczego w Miliczu.

W konkursie „Inkubator szkolnych biznesów” dla szkół ponadgimnazjalnych:
I miejsce – Karol Kotyński z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. W. Witosa w Jasieńcu, pod patronatem Banku Spółdzielczego w Jasieńcu
II miejsce – Karolina Hutniczak z Liceum Ogólnokształcącego nr I w Suchej Beskidzkiej, pod patronatem Banku Spółdzielczego w Suchej Beskidzkiej
III miejsce – Jagoda Kozioł, Patrycja Węgrzyn, Dominika Twardowska i Wiktoria Buczek z Technikum nr 6 w Miejskim Zespole Szkół nr 5 w Krośnie, pod patronatem Podkarpackiego Banku Spółdzielczego.

W tym roku Komisja Krajowa przyznała nagrodę specjalną, którą ufundowała Fundacja Rozwoju Bankowości Spółdzielczej. Nagrodę otrzymała Szkoła Podstawowa w Wieleninie, pod patronatem Banku Spółdzielczego w Poddębicach.