Szkolenie „Polityka Antymobbingowa Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.” zostało przeprowadzone m.in. dla pracowników Banku Spółdzielczego w Gostyninie w dwóch terminach:

I  grupa termin: 5 – 12 grudnia 2016 r.

II  grupa termin: 12 -19 grudnia 2016 r.

Lp.

Grupa

 Liczba osób skierowanych do szkolenia

 Liczba osób, biorących udział w szkoleniu

 {641a32c6b4524d6715034633a8114db6c5112409f2e17d3d3ba503e39da83a33} osób które brały udział w stosunku do zgłoszonych

Liczba osób, które ukończyły e-szkolenie i zaliczyły test końcowy

{641a32c6b4524d6715034633a8114db6c5112409f2e17d3d3ba503e39da83a33} osób, które zaliczyły e-szkolenie w stosunku do biorących udział

1

Grupa I

25

25

100{641a32c6b4524d6715034633a8114db6c5112409f2e17d3d3ba503e39da83a33}

25

100{641a32c6b4524d6715034633a8114db6c5112409f2e17d3d3ba503e39da83a33}

2

Grupa II

25

21

84{641a32c6b4524d6715034633a8114db6c5112409f2e17d3d3ba503e39da83a33}

21

100{641a32c6b4524d6715034633a8114db6c5112409f2e17d3d3ba503e39da83a33}

Łącznie:

50

46

92{641a32c6b4524d6715034633a8114db6c5112409f2e17d3d3ba503e39da83a33}

46

100{641a32c6b4524d6715034633a8114db6c5112409f2e17d3d3ba503e39da83a33}

 

Średni wynik uzyskany w teście końcowym  w skali od
2 do 5 wyniósł
4,3 pkt
Średnia ocena e-szkolenia z ankiet wypełnionych przez uczestników w skali od 2 do 6 wyniosła 5,3 pkt

 

Szkolenie oceniono m.in. za:

Wartość merytoryczną 5,3 pkt
Jakość multimedialno-graficzną 5,5 pkt
Metodykę szkolenia e-learning 5,3 pkt
Organizację szkolenia i komunikację z działem szkoleń WIAB 5,4 pkt

 

Poniżej przedstawiamy niektóre wyrażone  w ankietach opinie uczestników na temat szkolenia:

  • Szkolenie przedstawia zjawisko mobbingu w sposób jasny i pokazuje jak zapobiegać i przeciwdziałać temu zjawisku. Ciekawa oprawa graficzna.
  • Ciekawa oprawa graficzna, dużo informacji przedstawionych w przyswajalny sposób. 
  •  Uważam, że zagadnienie mobbingu zostało przedstawione w prosty i jasny sposób.  
  •  W sposób jasny przedstawiono jak zapobiegać i przeciwdziałać zjawisku mobbingu. Szkolenie przydatne dla wszystkich pracowników.
  • Zagadnienie mobbingu przedstawione w przystępny sposób. Przydatne przykłady. 
  •  Szkolenie przeprowadzone w prosty, przystępny sposób. Materiały dobrze opracowane i przekazane. 
  • Szkolenie spełniło moje oczekiwania, treść przedstawiona w sposób zwięzły, ujmująca najistotniejsze aspekty przeciwdziałania mobbingowi. Bardzo dobrze opisane praktyczne sposoby postępowania w przypadku skargi o mobbing.
  •   Szkolenie przedstawia pojęcie mobbingu w przyswajalny sposób. Ciekawa oprawa graficzna.